Skytteföreningen

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hästavel ] [ Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ]
[underordnad]

25 års minnet firades den 30 nov 1924

Ordf Sanfrid Grönqvist hälsade föreningens stiftare fanj Linus Berggren fr Stockholm . Han berättade att han varit serg från Stenstorp, och han såg Broddetorp föreningen som en dotterförening till den i Stenstorp, medlemsantalet nu över 100, 
Förenin Jubileums medaljer
Fanj Linus Berggren, Kronojäg A Nordin, Hvarf Aug Andersson , A Sundberg, Emil Hoffman, Sanfrid Grönqvist, Albin Vilson, Erik Andersson , Oskar Karlsson , Johan Johansson, Gustaf Johansson , Gösta Hoffman, Bernhard Karlsson 
Du gamla Du fria sjöngs. 

Fören ordf Sanfrid Grönqvist överlämnade ordet till hedersordförande Hvarfvén 
Tredje kl Henry Boman 96, T A Gustafsson 89, Johannes Jonsson 88, Folke Svensson 87, Gösta Hoffman 87, Nils Hermansson 85, Gustaf Larsson 79 Gustaf Johansson 87.
Andra Kl Olof Persson 81, Erik Blomqvist 71, Bertil Valdén 69, Einar Zetterberg 63 Hilding Abrahamsson 62 Rickard Andersson 58, Gustaf Rehn 57, Herbert Jonsson 54, Pål Boman 53,
Första Klass Valfrid Johansson 78, Einar Johansson 75, Olof Larsson 72, Gillis Larsson 70, Arne Ljungberg 67, Julius Andersson 64, 
Rekrytklassen 
Erik Andersson 49, Helge Johansson, 48, Erik Gustafsson 47, Sven Andersson 46, John Johansson 45, Fritiof Jonsson 32, Erik Gustafsson 31, Sven Johansson 28
Ordf S Grönqvist Alekärr, O Karlsson Torstensg , E Hoffman Sven Nilsg kassör, G Johansson Sörg, sekr , H Abrahamsson v sekr, 
1 instruktör J Jonsson ArvidMikaelsg, 2 instr G Larsson Bengtsgården, Revisorer E Andersson Päreg, B Jonsson Västorp, K Johansosn i Derag, 
Gevärsvårdare J Johansson Bjärsjö, med arvode 1 kr per gevär, 
Broddetorps skytteförening tjugofemårsjubileum
Här finns artiklar från 1924 och lösa från 1925.

Broddetorps skytteförening.
Byggmäst Ernst Nilsson lämnar över till ordf Johannes Jonsson Backg Hornborga. 
Övriga ledamöter Paul Lund Smedjebacken, sekr Walfrid Johansson AndersTorstensgården, v sekr Paul Svensson Grevatomten kassör John Larsson Hulegården, Gunnar Magnusson Sätuna.
Rev Rickard Pauli Smedtorp, Harald Johansson Backen, Gösta Jönsson Halleberg som ersättning. 
Till St T riksskytte valdes Paul Lund, Sanfrid Grönqvist, Oskar Gustafsson AndersTorstensgården 
Som instruktörer Folke Jönsson, Paul Svensson, Sven Larsson Åkatorp, Karl Erik Johansson Bjärsjö, 
Medl avgift 2 kr utom för juniorer, 13,645 skott har avlossats 
Silvermärke har erövrats av Ernst H Nilsson, Paul Svensson, Valfrid Johansson Oskar Strand, K E Johansson och Elof Johansson, bronsmärket av Gösta Fält och Axel Andersson och järnmärket av Kurt Nilsson 
Mästarmärket av John Larsson , Paul Lund, och Gunnar Magnusson, Riksmedalj till Folke Svensson Ett stort med för föreningen är skjutbanans ocentrala läge.

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hästavel ] [ Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ]
[underordnad] [ Innehåll ]