Hjilmer Johanssons Hembygd

[ överordnad ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Hjilmer Johanssons Hembygd ] Innehåll ]
[underordnad] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ]

 

Välkommen till Bolum och socknarna runt Hornborgasjön,
numera ingående i Hornborga kyrksocken.

Klicka på det gula området så kommer du till Pastoratet
om Du vill komma till någon av de andra socknarna gå till nabo.htm

Kyrksocknarna runt Hornborgasjön

Den skära linjen utgör gränsen mellan Walle och Gudhems härader. Ytterbergs Udde, Långebergs Hall, Karls Grav, Prestgårds  (bakugn), Hofs Brunn och Nycklafall.

Vi skall här på denna sida berätta något om de sagesmän, som fört kunskapen om bygden vidare till detta nät. Vi skall komma ihåg att bygden bidragit med

Hornborgastugan eller Sjödal stugan till Skansen,
Gren stugan till Skara Museipark,
Banka stugan nere vid Hornborgaån,
en av broddetorpaborna på tjugotalet ratad Laffastuga.
soldattorpet 341, som står inne på gamla P4.

Om Walle Härad vet vi att det nämndes första gången på julafton 1275 i kung Magnus dagar i samband med ett salubref gällande Näs (ligger i gränsområdet Skärf och Eggby).

Viktiga källor är ett målmedvetet arbete av några entusiaster.

Hjilmer Johansson

Mycket av det materiel som här presenteras har sin upprinnelse från 20 - 50 talen, då Hjilmer Johansson verkade i bygden. Vi stavar hans namn Hjilmer, då han begagnade ett gammalt H som liknar ett Hj, mera för att särskilja honom från övriga Hilmer. Han levde med sin bror Erik och sin mor och far. Erik skötte gården och Hjilmer åkte kring i bygden och tecknade upp sägner, läste och svarade för mycket av den kunskap vi nu har om bygden. När mor gick bort anställdes ett hembiträde Karin Holm, som följde med Hjilmer in till Skara när han på ålderns höst flyttade till Skara. Bygdens syn på Hjilmer var att han inte gjorde något, utan lät sin bror ta hand om gården. Själv samlade Hjilmer ett digert för bygden personligt materiel om allt och alla. Nu är både han och brodern borta och gården har förfallit till oigenkännlighet efter att ha varit en bygdens mönstergård. Det enda som finns kvar av brödernas insatser är den nu digitaliserade Bolumsamlingen, som nu är färdigskriven av bygdens egen Monica Andersson. Så flyktig är tidens värdering om vår vandring på jorden. Hjilmer vågade trotsa sin tids syn på livet, att en karl skall arbeta med jorden. Nu idag vill ingen längre lägga sin hand vid fädrens jord. Den ena kreatursbesättningen efter den andra försvinner och snart återstår bara ruinerna av det som vi trodde på, men tack vare Hjilmer vet vi idag att berätta om människorna från förr, som ändå formade vår vackra och hemlighetsfulla bygd.

Bröderna sades vara svåra att tampas med och levde som hemmasöner. Såsom snåla och argsinta fick de bygdens spe då man kallade dem Baggar. Detta av hittills okänd anledning. Hjilmer fick också bygdens nedlåtande omdöme, för sitt engagemang för sin hembygd. En morgon hade några illvilliga spikat fast en upphittad fårskalle på deras mjölkabord och även i dag minns sagesmän hur det okynnesringdes från järnvägens då enda telefonstation till deras i hemmet nyupprättade telefon och anspelade på deras öknamn i det att de frågade hur mycket ullen och fårköttet kostade. Pressen blev sån att de beslöt att koppla ur telefonen.

Hjilmer delade med sig av sina kunskaper då han donerade sitt material till Stifts och Lands Biblioteket i Skara, men det var Arne Sträng bibliotekschefen, som ordnade så att det kom i förvar. Hjilmer var kontaktman med de lärde på arkeologins och hembygdsområdet, och åtnjöt stor respekt för sin gedigna kunskap. Men ingen är profet i sin egen bygd, men hans insatser förtjänar att uppmärksammas, då ha var en god skribent och mycket noga med vad han skrev ner på sina små anteckningsblock.

Johan Törnbergson

En annan aktiv förtroende- och hembygdsman boren från Törnagården i Bolumtorp. Gift med Greta, lärarinna i Bolum skola. Johan skrev flitigt i tidningen, små dikter och var tillika kommunalordförande i Bolum under sista tiden som egen kommun. Självlärd då han inte hade ekonomi att läsa. Det berättas att han i sin ungdom gick bak plogen med en bok i handen. Han dyker upp här och var på underliggande sidor. Hans hustru Greta sorterade Hjilmers papper under sista år vid Stifts och Landsbiblioteket i Skara och gjorde det möjligt att digitalisera samlingen.

Gustaf H Blomqvist

soldatsonen och skräddarmästaren skrev den första torpinventeringen 1948 kallade "Minnen och hågkomster", vilket blev inspirations och utgångsmateriel till hela denna hemsida, ehuru Hjilmer står det mesta av materialet.

Assar Blomberg

föddes 1881 Ugglum, där släkten bott sedan 1808, och har sina rötter från Anders Hwass och levde på Rödesten i Ugglum. Han avled 1954 73 år gammal. Fadern var målare och blev gammal vilket bidragit till att Assar fick en god inblick i bygdens traditioner. Assar var självlärd och spred sina kunskaper i olika småskrifter och tidningsartiklar. Från Falbygden är en samling tidningsartiklar i Falköpings tidning, samt den 1929 utkomna Broddetorps Pastorat. Assar gjorde ett viktigt grundforskningsarbete i alla meddelanden han sände till Museer och Landsmålsarkiv. Han var stillsam och tillbakadragen och levde ett enkelt liv i sin stuga. Vi har publicerat hans små skrifter. Länkar länkar dit hittar Du från www.hornborga.nu; Han har flera uppsatser som nu finns att läsa på hans egna hemsidor som handlar om sammanfattningar på 1930 talet om Broddetorp, Vilske Kleva och Ugglum. Sonen gav mig muntligt tillstånd att publicera honom på denna sida.
Han tilldelades Illis Quorum 5 storleken 1948. Han utredde Gudhems församling och bidrag till V Kleva församling, beskrev Gökhem, Marka och Sörby och Floby, Öster och Väster Bitterne. Han var med i Falbygdens hembygdsförenings styrelse och var Riksantikvarieämbetet ombud.

Målare Folke Ekström

Han kom från Tibrohållet Djursätra? Var en spjuver, som levde som målare, men ingick under 1920 och 30 talen bland de aktiva i bygdens kulturskapare. Han återfinns under små omständigheter och lär den vägen känna de flesta i bygden. Skrev tidningsartiklar och i tidskrifter som Falbygden Jul och Västgöta Jul, och en bok Kring Hornborgasjöns stränder om diverse original i bygden. Folke var mycket engagerad i hemvärnet och var grundaren av hemvärnsplutonen. Han var en mycket god skribent. Han gifter sig sent i livet och flyttar till Göteborg och försvinner ur bygden. Edmund och Kåre var signaturer, som förgyllde tillvaron och han finns publicerad lite här och var på våra hemsidor.

Bernhard Jansson

Sjöman, poet, hembygdsman och historieförmedlare bodde på Storegården Tranum. Tidiga poetiska intressen fick stöd av den stränge läraren Hertzman i Norra Lundby. Under 1920 och 30 talen arbetade han som snickare för svältlön och på somrarna på Röde Mosse fram till 1940. Gick på folkhögskolan under 3 år. Efter faderns död åtar han sig skolagning. Genom att bli bibliotekarie i fältvakten på Axvall fick han tillgång till mer böcker. Efter jungman på mindre båtar fick han plats på lejdbåtar till Sydamerika. Vi berättar mer från Tranum.

Hugo Sköld

järnvägstjänsteman och hembygdsforskare f1892, en stor man speciellt på Segerstads sidan, som har bidragit mycket till vår kunskap om Segerstadsfalan och alla qvarnar i våra bygder.

Alexander Björk

var en soldat från Falan och som växer upp på Brunnhemsberget. Han berättade för en Ragnar Nilsson där han satt och väntade på Örgryte ålderdomshem. Han har lämnat mycket material, som vi kan spåra från Segerstadsfalan och Pankes under Broddetorp. Georg Borg med rötter i Hwassagården har vänligen ställt detta material till förfogande.

Hilding Abrahamsson

Lärarson från Bolum och nedtecknade små berättelser från sin hembygd, som ger en god inblick om livet för 100 år sedan.

[ Början av sidan ]

Förkortningar och Referenser

HJ Hjilmer Johansson. Varför vi skriver Hjilmar beror på att han använde den gamla fonten på H som såg ut så (Hji). Därmed blir han lätt att identifiera, när vi refererar till honom. 
JT Johan Törnbergson.
Bg Assar Blomberg.
H S-n =??????
Sch Harald Schiller 
Söd Rudolf Söderberg 
F Em, Kåre, Edmund Folke Ekström.

 

[ överordnad ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Hjilmer Johanssons Hembygd ] Innehåll ]
[underordnad] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ Innehåll ]