Tranum

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Rökstorp ] Gårdar ] Ökull ] [ Tranum ] Torpen ] Soldater ]
[underordnad]

Gamla Tranum By

enligt tradition skall en kyrka ha legat här i östra delen av byn. Jordeboken 1564 upptager ett skattehemman, fyra klosterhemman och ett frälsehemman.

1867-72 finns antecknat Överstegården 1 mtl Skattegården 1 Storegården 3/4Ödeg ½ Holmagården 3/8 Holmagården tillsammans 4½ ägs av H Gyllenhaal Härlingstorp.

Storegården

Hr cornett Petter Öhman f1725 per 78-90  med fru Greta Hallen och svärmor Hedvig Gyllenkrok med rikligt med pigor och drängar under denna period, Tillika Hr Leutnanten Carl Gustaf Bratt ? f1749 Forshem; Vi tillägga under denna period Lars Persson f1714 

per 91-00 enk Annika Bengtsdotter fr Ving och andra gården Maria Månsdotter även hon från Ving,. men sonen Lars tar vid och gifter sig. 

Johannes Larsson kommer från Skarke 90 och brukar 3/8 Storeg och 1/8 Holmag; Enkan Maria Månsdotter f1723 finns här  

Torp till Storegården 78-87 Lorents Olofsson f1752 i Tranum;  Olof Liljeberg f1752 finns här ett år och ersätts av ryttaren Håkan Kjerrberg f1749 84- till kring 96 ; 

torp 91-00 rytt Håkan Kjerrberg f1749, Jonas Andersson f1774; Anders Svensson f1769.

Lars Persson 1774; Lars Larsson f1762

15-32: Lars Svensson f1795; Lars Petterson f1774; gifter  om sig Johan Lindgren f1775 efterträdes av Vilhelm Larsson f1764; Lars Svensson f1775; 

Lars Larsson f1762 sonen tar över 

40-49: ¼ Johannes Johansson 1811; 

50-9: Anders Jonsson f1797; Johannes Johansson f1811; torp Lars Johansson f1783; 

60-6 ¼ Lars Petter Johansson f1833 flyttar 61; statdr Carl Johansson f1826 kom 60 

67-72; 

Det norra huset har varit statarbostad. 

Johan och Märta Seger så flyttar sedan till St. Tuvet.

Lars Svensson Gudhem f1795 Gudhem ½br Anders Jonsson f1797 torp ¼ br Lars Larsson f1795

Augusta och Alfred Gabrielsson och Valfrid och Helga Sjöstedt. 

Rådberg var sista familjen som bodde här. 

Det södra huset köptes på ofrigrund av Carl och Gustava Jansson Bernhards farfar, gårdsskomakare. Sonen Rickard fortsätter rörelsen. Familjen Herman och Alma Larsson bebor här innan de blir torpare på St. Tuvet. Huset bestod av 3 lägenheter men den östra revs redan 1916. 

Till vänster Holmagården och hitom ladan Ödegårdsapeln på kullen statarbostället Storegården och hirom Bernhard Janssons föräldrahem. Vy från  Vingsjön 

Bernhard Jansson har tolkat kärleken till sitt hus

Det Gamla Huset

Vem var den första Vem lade grunden 
och reste väggarna ? Såg solen 
gå upp över Billingen om morgnarna
eller spegla sig i sjön om aftonen 
vid arbetsdagens slut ? Vilket voro de första som flyttade in ?
Som gladdes över vårarnans spirande
växtlighet eller höstens skördar?

Många har bott här, levt här.
Tre sekler är en lång tid. Några
kanske kommo fjärran från, andra
vuxit upp här. Några har farit
bort, väster ut över havet, andra
åter endast till kyrkogården.

Underliga hus, i nattens mörker
är det som rörde sig någon i
rummet, ibland som andades någon 
djupt i sömnen . Det är som vore 
man omgiven av osynliga vänliga 
väsen i nattens stillhet. 

torpet Sanna 

Adam Magnusson f1830

Storegårdstorpet 95-20 Per Alfred Magnusson f1854; Carl Aug Jönsson f1871; 

Storegården Tranum

här ligger två gårdar väster om Kärrtorp och med nedfart från Överstegården 

Den västra Storegården 

Krans kom på 30 talet och Arne Krants tar över, Asta finns i NordBredegården. Arne överlämnar till Sören som sålt till Stenberg. 

Den östra Storgården 

Herman Alexander Hellström finns nu öde och finns fortfarande kvar i släkten. 

Ödegården

låg i mellan Storegården och Holmagården.

Enkan Elin Hansdotter från Häggum den av död drabbade fam fr hjälp av pigor och dr med barn bor här per 78-86 Olof Andersson f1751 kommer från Ingelstorp 87; 

86-00 Petter Andersson f1757; sonen Jonas tar vid och brukaren Johannes Olofsson f1799

32-40; gifte stataren Petter Jonsson f1796 från Bd br Johan Olofsson Vig 1794; 

40-49 Johan Vig 1794 till 1856;

50-9: 

60-6: ½ Carl Johansson f1831? 

Gammal Apel

Apeln, den gamla
Ödegårdsapeln, står svart
mot vårens himmel
I skymningen samlas
stararna i den 
grenarna dignar
som av svarta frukter
Ett fantastiskt fruktträd

I blomningstid
står den vit
mot himlens blå
Höstens äpplen har
barndomens smak.
Så har den stått
över hundra år,
säger de gamla.
Ett vårdträd från svunnen tid.

 

63/1000 Ödegården per 20-40 Johan August Frisk 1875

Holmagården 

78-87 Per Olofsson f1733 dör 82. och efterträdes 84 av Elias Eriksson f1753 , Här finns också Lars Jönsson f1723 Löten men flyttar 82 till Ähle Tåhagen i Stenum. 1783 kommer Lars Andersson f1744 gör ett break och är i Bd något år men återkommer.  Enkan Elin Jonsson f1710 i Bolum dör här 1783 och sonen Jonas Arvidsson f1750 finns här 

86-91 Lars Andersson f44 finns här 86-00 och Jonas Andersson Bolum f1747 flyttar till Skärv 92, då kommer Sven Jonsson 92 från Källby 

91-00 Sven Jansson Horn 1792-5 åter Horn Jacob Jansson f1774 vidare till Eggby 99. Petter Jonsson f1740. Elias Eriksson Ving 1753. Skräddaren Abraham Andersson f1743

Lars Andersson f1744 Varv flyttar 1814 till Skövde och lämnar över till sonen Petter Jonsson f1740 Hända som flyttar till Översteg Amundtorp 02 ersätts av Lars Andersson f1751 Gudhem Elias Eriksson f1753 torp u Holmagården Lars 

32-40; Lars Larsson 1801; brukare Anders Johansson f1805 

Hillerström deras dotter Hildegard gifter sig med stationsinspektör Hasselberg i Axvall. 

Carl Carlsson och Lina Gabrielsdotter brukar och svärson Oskar och Alida Ek tar över. 

gården brukades från 1906 och friköptes från Härlingstorp 1908 och ladan uppfördes 1907. Elias Eriksson f1753.

15-32;

40-49: inhys Petter Persson f1788; Anders Johansson 1805; Johannes Larsson f1805; Maria Gustafsdotter 1787; Bysmeden Lars Friberg f Fredsberg; 

Petter Persson 1788; brukare Erik Svensson f1798 Lars Larsson f1801 fr Fiskaregården gör ett försök; 

Lars Andersson f1751; mågen tar yngsta dotter Sven Johansson f1792; Nm Petter Eliasson f1783 där fadern också verkat 

under Holmagården inhys Anders Larsson 1772, vid socknens slut.

br Gustaf Pettersson 18200304 kom 42 

50-9: Petter Persson 1788; inhyses Lars Larsson 1801. Petter Johansson f1822; Anders Johansson f1805; Johannes Larsson f1805; 

60-6: 

95-20 Carl Johan Johansson torp 

Johan Oskar Ek f1884

Torp 

78-87 Jan Högstedt f1747 Sjogerstad till Sjogerstad 87

Inhys Lorents Olofsson f1752; Skräddaren Abraham Persson f1748; 

Tranums Bro 

Skattegården 

låg 50 meter söder om Storegården men närmare sjön. Syrener visade förr platsen. Från denna gård kom en präst som tog namn efter byn. Nedanför gården låg ett nothus vid sjökanten.

78-87 Maria Månsdotter f1723 med barn kan få hjälp av Anders Hägg f1720 från Häggum 1783 dör här 1802. Härtill kommer Anders Larsson f1731 samma per 

per 86 - 91 Anders Hägg f1720 Anders Larsson f1728 el 31 gifter sig men dör och ersätts av Pettersson från Doterbo. Enkan Annika Eriksdotter f1745 gifter sig med Anders Andersson från Hornborga Djävla soppa. 

1801 kommer Lars Andersson f1773 från St Lycke. 

enkan Annika Eriksdotter flyttade till Holmagården; 

15-32 Lars Andersson f1773 måg tar över men han dör tidigt ; Petter Jonsson f1740 Anders Hansson f1775

32-40: Lars Andersson f1773 lämnar över till sin måg Johannes Pettersson f1808; Johannes Larsson f1796 

40-49 Lars Andersson f1773 lämnar över till sin måg Johannes Pettersson f1808; Joh Andersson f1811; 

50-9; Johannes Pettersson f1808; Johannes Eriksson Bellfors 1827 från 52. Johannes Larsson 1798; Johannes Andersson f1811; 

60-6: 3/4 mantal Enkan Persdotter 1797; br Johan Pettersson f1838 finns skriven på Ullene; 

Tranum 1'3 Johan Ek 

Skattegården 

Sivans far köper den Skattegården som ligger dikt an till Kärrtorp. Gösta har nu gården och har förvärvat det mesta av jorden i området. 

Överstegården 

Hans Andersson f1748 Tranum per 78-91+ och Jonas Håkansson f1714 till sin död 91 då tydligen sonen Anders Jonsson f1750 tar vid men mycket tjenstefolk denna period 87-91

91 - 00 Hans Andersson f1748 dör 1803 och enkan Ingrid Larsdotter som dör 95 sonen Anders Jonsson f1750 Ving tar över och dör 1801; Nytt folk här Petter Jonsson f1740 kommer 1802.

15-32: Anders Hansson f1775, Johannes Lindgren tar med sin Maria från Qvarnegården till Översteg Petter Höglund f1770 Petter Jonsson f1740 byter plats med Erik Gustafsson som kommer till gården 17 från just Skattegården Tranum men de ångrar sig och Petter Jonsson med fru och bror återkommer redan 1821 som inhys på gården 

32-10 Anders Pettersson f1802; ½br Gustaf Svensson f1818; 

40-49; torp Trädgården Lena Persdotter f1821; Cajsa Pettersdotter f1790; Anders Andersson f1824; 

50-9; br Anders Husar torp Olof Hall ½mtl Anders Johansson Johannes Pettersson f1808;

60-6 Husar flyttar 60 t Erik Larsg Klostret. Trädgården finns denna per och kanske tidigare 

Sivs fader köpte omkring 1971 av Svenåker. 

Tranum Fridhem

kan vara del av Holmagården och Storegården och Skattegården. och ligger mellan Kärrtorp och Överstegården och var ett litet småbruk av samma storlek som Storegårdsdelarna som ligger i närheten. 

13 har. 1 häst 5 kor.

August Levin Sjögren f1877 köper 1927. Syskonparet Alice och Einar Sjögren säljer det sedan till nuvarande ägaren som var Sivans föräldrar, där de bo till sina döddagar. 


Trädet

Böttahôlera eller Tranums ögon ligger bortom Trädet och där satte en jättekvinna ner sina smörbyttor, när hon rastade på väg till Skara. 

Fästenen

Göta Lena i Falköping rådde bönderna att resa stenen så att den stod rak för att korna inte skulle mjölka blod. Bönderna som tog ner stenen och murade in den i smeden Fribergs smedja med följd att korna i byn dog, varvid de ångrar sitt tilltag och återställer stenen och korna slutar att dö. Smedjan låg i höjd med fästenen mitt emot Holmagården.

Torp

Rytt Håkan Kjerrberg f1749

Soldatboställe Ryttarebolet 

Olof Tranberg f1748 Johannes Bengtsson f1759 Rökstorp; 

Inhys

per 78-87 Enkan Karin Månsdotter 1715; Mönsterskrivare Sven Frisk f1750

Tranums Tå eller Trädgården

Anders Tranqvist f1740 Gh 78-91+; Mad Hedvig Lundahl, Katarina Månsdotter f1715; Sven Frisk mönsterskrivare 1750; Maria Larsdotter f1740 

Utmed vägen som kom från Spånsjön eller Kroaån låg Tån. Numer finns bara ett hus kvar obebott. Mellan smedjan och Tån låg ett hus kallat Grytan

Tranqvist Anders f1740 Mönsterskrivarne Frisk f1750 

Annika Eriksdotter f1745; 

Olof Olofson f1792; 

72-80; 

80-94; 

Vid nya vägen mittemot tån låg en ryggåsstuga där Maja Stina Thunberg bodde och det revs efter hennes bortgång (kan vara Maja Stina Andersdotter f hann tydligen inte med det).

Stataretorp under Tåen Olof Olofsson f1792 , Nils Andersson Hendene 1779; 

95-20 Albin Larsson f1873

20-40 Johan Larsson f1873

Tån eller Trädgården finns nämnd 20-40 och Alfred Gabrielsson bor där. 

40-59 Trädgården Tån 

Krogen Tranum

Ligger borta vid bron vid Axvall. 14 ha. Man och ekonomi uppfördes 1918 efter en brand. Artur Edvin Karlsson f1885 köpte stället 1919. Sonen Karl och Svea brukar gården 1982.

torpet Krogen 60-6 Lars Jonsson f1820 67-72; 

72-80: Gabriel Kling; inhys Lars Jonsson f1820;

80-94 Carl Lindgren f1828; 

95-20 Carl Johan Dahlman Johan Albin Apell 05-

20-40 Anton Edvin Carlsson f1885

Sjöhaga Sjöhagen 

skrivs 95-20 med Krogen överstruken finns nog inget samband . Rickard Jansson f1861 skomakare. 

August Apell 

Tuvet

kan skrivas som under Skattegården Anders Svensson Klostret 69 död och elände ; Anders Svensson Härlunda; 16 har. Nils David Persson f 1899 köper gården 1938. Nils Håkansson f1729 i Bd Bengt Jonsson Berg f1765; 

Lars Larsson f1779 mågen passerar 37; sonen Johannes tar vid Lars Larsson f1807 till 41, Johannes Larsson f1805 41-5, Johannes Larsson kom 45 från Ving; 

60-6 Torpet ett område med torp och backstugor under denna per som tid varit allmänning och som sedan delas upp.  bs: Bernt Johansson f1814; 

67-72 torp Johannes Andersson f1811

72-80; L Tuvet finns nämnt denna period 

80-94; August Johansson f1841: 

95-20 Johan Brisman 

20-40

Stina Jonsdotter f1852 finns här fram till 1926; Disp Johan Bryntesson står som ägare i Skara men här skrivs Anders Herman Larsson f1865

40-60 Nils David Persson 

Berätta för Lilian Weiner 08 7770569

Trädet

nämns första gången 60 under per 39-72 står Trädet eller Tån här bor korpral Spets torp Trädet. 

72-80; 

95-20 Frans Oskar Olausson -96;  Per Alfred Magnusson

20-40 

Brona

u Storegården Jonas Andersson 1774 flyttar 41, 

Soldatbostället Johannes Bengtsson f1759; torp Anders Jonsson f1797; torp Anders Larsson f1823; smeden Lars Friberg.

Prinshaga anhalt 

Johan Augustsson f1873


Tranum

292 har Mangård 1918. 10 hästar och 42 traktordrift !

Gården nybildades 1860 av excellensen Lars Herman Gyllenhaal. Gården ägdes av Härlingstorps AB. Fru Ruth Odenkrants Härlingstorp köper den 1934.

Under per 67-72 finns ett antal statarefamiljer som kommer och går Rättare är Anders Svensson 1836

72-80; statare 

95-20 Carl Svensson f1862; Härlingstorps AB 

Öfverstegården 1 mtl Skattegården 1 mtl Storegården 3/4 Ödegården  ½ Holmagården 3/4 Holmagården ½ tillsammans 4½; 

20-40 190 tunnland anmärker presten och ägs av Hilda Maria Johansson i Alingsås. 50 tunnland ägs och brukas av Härlingstorp och ägs av Rut Odenkrantz. Yngve Kallenberg gifter sig till Tranum och stannar nog där livet ut dör efter 79. Inspektör Ivan Svensson 20-23; 

40-59 Carl Johan Vilhelm Karlén f1879.

Inge Andersson från N Lundby Skattegården köper Tranums mark för 7 mille. 

Tranum Skattegården

Vilhelm Carlen finns här 1944 men flyttar redan 50 till Varnhem 

52 har4 hästar 14 kor,

Karl Johan Wilhelm Carlén köper gården 1941. Arrenderar ut till Karl Oskar Johansson f1905. Han var gift med Greta Svensson från Överstegården i N Lundby. Holger Härnberg 

Tranum Överstegården 

Byggdes upp av Svensson efter vilket det i folkmun kallas. Hans son Lennart Svenåker  säljer det till Arvid Karlsson från Skattegåden ovan. Sivan och Torsten förvaltar gården men säljer av jorden till brodern i Skattegården som därmed får mycket jord under sin plog.

Tranum Storegården 

14 har, 1 häst fem kor. Herman Axelius Hellström f1897. 

20-40 Sjövik ? finns under tranum Storegården som 'r överstruken och ersatt med Sjövik ägaren Sven Georg Svensson f1891

Storegården kallat Östergården per 20-40 Harry Teodor Andersson och Hjalmar Krants fanns här 

Egnahem Sjövik 

Tranum Ängar

En tidsbild från 1810 

Ägaren till de i Lundby socken belägna så kallade Tranums ängar värborne herr Lars Herman Gyllenhaal hat till detta ting låtit instämma Anders Svensson på Tjurledsbacken Lundby i påståendet om ansvar efter lag och hösbudom för det Svarande olofligen skall afbärgat hö å berörde ängar och för det han öfver samma ängar begagnat en förbjurden wäg; h jemte ers för rggkostnaden yrkas .
Vid upprop äro parterna personligen tillstädes, af hla Svarande wäl sök?r förebära det han af Käranden skulle fått att nästliden sommar afbärga ifrågavarande ängar ; men som han gå svaranden ärinran ej kan neka , att samma tillstånd blifwit gifwet med det wilkor , att han ej skulle köra höet öfwer den förbjudna wägen , hwilket han medgifwer sig likwäl hafwa gjort; Så påstår käranden att svaranden måtte åläggas gälda de witeböter, som bft utsta hade genom denna Härads Rätten meddelte nu förewiste käranden förskilte Beslut af den 5 junii 1801, som stadgar att wite af tre Rd banco för den eller de , som öfwer Byen Tranums byjärden och ängar, antingen köra rida eller gå , hwilket i föreskrifwen tid och ordning bft, enl åteknade Betyg, behöriga kundgjort sidst nästl Års sommar samt af den 14 februari 1809, som utsätter ett wite af tre Rd 16 ski för den som olofligen föröfwar löfbrytning, höslott eller annan afred å Tranums ängar och öfwriga Ägad edar tillhöriga warandes likaledes detta förbud, enligt åtalade Bewis , kundgjort sommartiden förlidet år från predikstolarne i Lundby och Wings kyrkor; hwarförutan käranden yrkar Ers för rggutgifterna efter fölljande ;

Litt E Kostnadsräkning
Stämning 16 s
2 hästar fram och åter 24 s
En dag på stället 32
Utslagslösen 24 
wittnesersättning 2
Sa Riksdaler Banco 4
Klostret d 30 oct 1810 L H Gyllenhaal

Och anmäler käranden det han i fall af förnekande till Eder öfwertygande inkallat flere wittnen han ehuru de ej nu afhöras likwäl skola hafwa ersg för denas tidsspillan och beswars
Och svaranden anhöll om förskoning och lindring 
Utslag Anfördt den 5 nov 1810
Enär Svarande Anders Svensson medgifwit sig hafwa öfwerträdt det wilkor hwarmed kärandens tilåtelse för honom , att afbärga Tranums ängar warit beledsagad , att ej höra den förbjurdna wägen , har han icke anses annorlunda än som hade han olofligen de samma slagit ; hwarföre han i xx ledning af denna Härads Rätten särskildte behörigen kungjorde xx förbuds domar af den 5 juni 18xx och den 19 feb 1809 härigenom xx falles till utgifwande ej mindre axx tes för wägens nyttjande tre Riksdaler xx samma mynt , tillsammans sex Riksdaler 16 s.k. Ersättning; Och måste han Anders Svensson dessutom jemlikt VIII Cap 18 xx XXV Cap 9 st B Bl samt XXI Cap B icke allenast för den sålunda gjorde åwerkan böta en Riksdaler till trxx ter emellan kronan Häradet och xx ägaren än äfwen ersätta denna sednare rggkostnad med 2 Riksdaler 32 skilling Banco

Efterlysning

Tjurledsbacken här bodde Anders Svensson f1772 instämd av Herman Gyllenhaal för att ha tagit hö vid Tranums Ängar. 1810

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Rökstorp ] Gårdar ] Ökull ] [ Tranum ] Torpen ] Soldater ]
[underordnad] [ Innehåll ]