Ökull

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Rökstorp ] Gårdar ] [ Ökull ] Tranum ] Torpen ] Soldater ]
[underordnad]

 

 

Husgärdet

Kapten John av Sandeberg äger perioden HustruSarasgård, 1 mtl Ambjörnsgården 1 mtl, PerAndersgården 1 mtl Sjögården 1 mtl och AndersSvensg 3/4 tillsammans 4-3/4 

Högetomts ägare

1. Past. Petrus Amberni.

2. Brita Persdtr. G.m. Gabriel Svensson Kock.

3. Brita Gabrielsdtr g.m. Sveno Svenoni Rythen. Anders G:son Lithander.

4. Abrah. S:son Rythen. Erik A:son Lithander. Brita A:dtr Lithander. g.m. Carl Gust. Stökel.

5. Annika A:dtr Rythen. g.m. Lars Lundberg. Maria Carlsdotter. g.m. Anders Jonsson.

6. Johannes Larsson. 4:e äg. bror Isaks avkoml. som gen. arv och köp från lithandergrenen sammanlade de olika Hemmansdelarna.

7. Anna Andersdotter. g.m. Anders Jonsson.

8. Johanna Andersdtr. G.m. Anders Johansson.

9. Karl Wingstrand.

10. Karl Erik Wingstrand.

11. Lennart Wingstrand.


Ähle gård

Håkan Dahlgren f1740 finns här per 78-91+ Nils Håkansson från Broddetorp går det tydligen bra för med många dr och pigor. Anders Jansson f1753 till Klockaretomten 1783. Anders Jansson 1753; 

Qvartermästaren Anders Bäckström f1751 verkar flytta till Rökstorp 1800 vi får se , får hjälp av Anders Jansson f1753, Håkan Dahlgren.

Jonas Svensson f1750 tillstöter och får faste 1800 på gården, sonen tar över 

Sven Jonsson f1789 får Ähle gård enligt gåvobrev på ½ skatte skrivet 1808 av Jonas Svensson * Maria Persdotter, själva hållit i pennan. andra upbud 1811. 

Sandtorp under Ählegården Anders Svensson och Annika Jonsdotter se dombok 1811 Emedan jag redan kommen till hög ålder fallit uti en svår och sångsam sjukdom och mine dagar derigenom icke kunna wara många öfwrige wille jag nögde med den Högste gudens behag om mitt hus på följande sätt beställa och förordna. 
Åh min son Johannes Andersson tillägnar jag 
stokreatur i 9 de året gammal 
1 st ko med qwiga 4 st får med lamm 2 st svinkreatur ett brännvinstyg 
Gården uppsådd med så höst som vår utsäde 
1 st kärra och hästvagn 1 par krkar med billar ett kälketyg 
Detta så belefvat warda intygas af Älegården Sandtorp den 2 april 1811 
Anders Svensson asamt Annika Jansdotter 
till wittnen Jan Bornander Sven Jonsson 
Johannes Andersson f1782 får enligt ett trestamente öveta gården 

; Anders Olofsson f1791; Petter Höglund f1770; 

40-49 Lars Larsson f1803

50-9: Jonas Jacobsson f1822; 

Anders Carlsson stat 1768; Lars Larsson 1803; 

60-6: Lars Larsson f1803, Johannes Johansson f1829; 

67-72; ½ ägare Alexander Johansson Skara; andra halvan ägs av Johannes Johansson f1829; ¼ Adam Larsson f1839

72-80 ägs av Kapten Flack på Prinshaga. fd nm Johannes Svensson f1818; arr Anders Björn 

 

94-20, 

100 har 4 hästar, 18 kor, en tjur, 10 svin. 

Gården lär ha innehafts av en finne med namn Ähle. Var den förste som elektrifierade gården i trakten. Kvarnen kan ha varit drivkraften till detta.

Alfred Johannes Lundström f1891 köper gården till släkten son till fanjunkaren. Lars Johansson f1806 brukar hela per 

 

Ähle Qvarn 

Anders Skog 43-, Carl Linnarsson f1791 kom 43-45 då till Hammarq Gabriel Pettersson f1822; arr Joh Jonsson f1803 från Ullervad kom 47 fr Fröjered, Gabriel Pettersson f1822; arr Jonas J?son f1822; arr Johannes Jonsson f1805; mjölnaren Sven Jonsson f1814 stannar till 60 då Skara per 60-6; Carl Johansson f1839; serg Alfred Lundström 

67-72; Per Andersson f1831; 

95-20: Ludvig Törnqvist Frans Rickard Andersson f1881; 

40-60 Ägs av Aug Magnusson och Carl Larsson 

Källebacken 4'5

Johannes Jonsson f1792 dör här , hyr gör Arb karl Johannes Andersson f1836; 

95-20 nr 2 Adolf Stoms sterbhus, 

Aug Vilhelm Fält f1881

Källebacken 

Johannes Jonsson f1792; enka Brita Persdotter f1810; 

Ählebacken 

Lassebo Adelsköld bodde här. 

Nytt ställe 

Lars Andersson f1806; 

Fredrikslid 6'1 nämns första gången per 40-60

 

Runnebacken

Ingrid Svensdotter f1768; Johannes Jonsson f1792; 


Ökull

Ökulls kyrka uppges ha varit en offerkyrka, belägen å den plats, där nu Ökulls herregårds ståtliga corps de logi nu ligger. När detta för några decennier sedan uppfördes fann man massor av människoben.

Per 60-6 skriver man Sarasg 1 mtl; AndersSvensgården 3/4 mtl ; Ambjörnsgården 1 mtl  Per Andersgården 1 mtl och Sjögården 1 mtl tillsammans 4 3/4 mtl. som ägs av Capten John Sandeberg på Husgärdet 

per ägs det av AB Ökull Lt Sigge Stark på Prinshaga och drivs av inspektör Carl Otto Tell Rättare Carl Carlsson f1840, Törnsten f1841

Enkefru Brita Ekendahl f Sanner mycket pigor och drängar under denna period.

Kapten Flack äger per 80-94, och arr C Tell arrenderar. Inspektör Albert Gustaf Sjöstedt f18640604

Qvarnegården 

Anders Ahnström f1729 får hjälp av Lars Nilsson f 1741 och Petter Jonsson f1730. Petter Jonsson f1730; 

Jonas Larsson gifter sig till gården, Lars Andersson Jonas Larsson 1750 Bäckagården. Strömberg från Kind var mjölnare och efterträdes av Abrahamsson Jan f1764;

Jonas Persson f1786; ägs av Maja Garn br Johannes Larsson f1805; 

40-49; Äg lt Regnander Prinshaga br Johannes Larsson f1805, Johannes Zetterman arr Abraham Strömberg 

50-9; serg Per Hallblom Jonas Persson , smeden Jan Ottersten . Per Hultgren , Johannes Ekendahl 1813; 

60-6 ägs av Kapten Regnander på Prinshaga och br 3/16 av Carl Hallblom till 60

67-72; ½ mtl ägs av Lt S Flack på Prinshaga hyr gör målaren Olaus Petersen f1835 Norge. 

smeden Zetterman

per 95-20  står Patron C Tell på Ökull överstruken och Lt KLövfenskiöld och 13/69 Kapten Flack på Prinshaga och sedan smeden Johan Setterman 

Kapten Sigge Flock i Prinshaga 

Hedagärdet = Nylund

trädgårdsmästare Aug Pettersson f1882; 

Sjögården 

Lars Larsson f1739 på gården med en växande familj delar mark med Håkan Hansson f1736 från Bolum; Ryttaren Mellberg är dräng här en period. 

Erik Larsson Bellefors inhys. Lars Larsson finns kvar men flyttar till PerAndersg. 

Petter Andersson Öglunda 

Håkan Hansson 1730 tal från Bolum och mågen Lars Andersson som dör redan 1811 

Petter Andersson f1750 Öglunda;  Lars Andersson f17950526; Johannes Pettersson f1792 Ving kom 23 Kristoffer Larsson f1788; 

Johannes Pettersson f1792 

Krist Larsson f1888 Sjogerstad 

40-49 Lars Andersson f1802 Kristoffer Larsson f1788 till 47 ; 

50-9 ägs av Lt Sandberg; Petter Jansson f1819; 

67-72: 

PerAndersgården 

Enk Kerstin Månsdotter f1729 klarar sin period med mindre folk, Anders Andersson f1757 gifter sig med 25 år yngre enkan  Lars Larsson f1739; mågen Magnus Persson tar över och dör 1829

Petter Johansson f1800 kom 27 fr Doterbo förpant br Joh Andersson f1791; Settergren äger 

40-49 sold  Lejon inhys Petter Johansson f1800 från Fogdeg 47; 50-9 Lt Sandberg äger även denna gård.

inhys Petter Johansson f1800; 

67-72

Nyttorp

Ambjörnsgården 

Jon Persson f1710 Ledsjö till 1780 då han dör; Kommer Petter Falk sedan som vi minns från Fattigkassan finns med släkt och mycket tjänstefolk. Lt Gustaf Adolf Svinhufvud f1749 finns här 80-3, då Segerstad; 

Sven Nilsson f1738 samtidigt med Petter Falk ; Gustaf Adolf Svinhufvud f1749; Nils Håkansson från Husaby och sedan Olof Persson f1763 Hg flyttar 1808; 

Herr lantjägmästaren Johan Falk 1768 A G Falk och under honom br Magister Settergren f1796

32-40: Jonas Pettersson Sold Lejon kom 37 från Eggby 

40-49; br Jacob Magnusson f1812; 

50-9 ägs av lt Sandberg Husgärdet. hyr 1 mtl G A Falk

1940-60 Kjellanders dödsbo 

Lassebo  Ernst Adelsköld åkeri äg 

AndersSvensgården

Måns Andersson f1703 sonen Anders Månsson f1736 flyttar till torp per 86-91, det föds en son Måns här 17921002 

91-00 Johannes Månsson f1749 Ökull till Qvarneg 17 då frun dör. Bruk Anders Johansson f1797 till 35 då Knarten kommer. 

32-40 Magnus Johansson f1792; ägs av Lindgren; Johannes Knarten Andersson 3/4 br 

40-49; 50-59 äg Lt Jon Sandberg Husgärdet arr Johannes Andersson f1805 

Enkans el HustruSarasgården No 6 

Enkan Maria Larsdotter f1716 

86-91 Herr posessor hofrätts Norenberg f1755 med drängar och pigor. Petter Andersson f1748

Norenbergs bor här men skiljer sig till säng och husrum och det blir lite rörigt kring 1810; Anders Mörk kom som inspektör 1804 men Jacob Andersson brukar nog. 

15-32 Hr fanjunkaren Samuel Lindgren f1790, Hr Serg Joh Häggren Istrum f1793 A G Friberg och Fruars lottas far ; här brukar Erik Persson Ving 11768 från 1822

32-40; tillhör Lindqvist ? br av Petter Larsson f1802; Fredrik Johansson f1795; 

40-49: äg fanj Lundgren. Johansson Fredrik f1795 br fram till 1840; överlämnar till Johannes Jonsson f1807; 

50-59; Äg Lt Johan af Sandeberg på Husgärdet arr Johannes Jonsson f1807, mam Kristina Nylander hyrande per 60-66. Rättaren Per Magnus Sandberg f1837 kom 65-; under honom rättare Lars Andersson f1806. trädgårdsmästaren Johannes Andersson f1833

66-72; Mejerist och gårdsrättare Per Magnus Sandberg flyttar 71; David Sandberg f1816; Rätt Carl Carlsson f1840; 

110 har. 12 hästar 22 kor. 

Huvudbyggnad  1897. Ekonomibyggnad 1877. 

Släkten Sandeberg

Leutnant S Flack äger gården 1878 och brukspatron Karl Tell. 

Från 1901 Otto Klöversköld

1926 köper Julius Kjellander.

Nyttorp

Nybacken fd soldboställe 

Hasselbacken skrivs per 40-60 som fd soldattorp 

Ökulls Qvarn Axvall

Jean Olofsson f1726 från Marum kom 76 och återvänder till Bränningeqvarnen Marum 80. Mjölnaren Olof Persson f1739 ersätter 81 och till Kungslena 84 Mjölnardrängen Andreas Jonsson f1768 från Bolum  finns med men återfinnes sedan i Bjärsjön. 

per 86-91 Håkan Bjurman f1747; Petter Larsson f1750

91-00 Anders Blomqvist Lars Strömberg f1734, 

32-40 Isak Bengtsson f1756; Johannes Zetterman f1804;

1810 ägs qwarne av Lars Herman Gyllenhaal och sköts av mjölnaren Johannes Lindgren för att qwarnen saknade wikter. Kronolänsman Smedborg hade gjort en stor räd detta år och fångat många mjölnare somdär med bidrag till länsmannens livsuppehåll 

40-49 eg Carl Linnarsson Ekby f1791 1840-43, säljer måhända till trädgårdsmästare Hultgren på Härlingstorp mjölnaren Gustaf Linnarson mjölnaren Anders Johansson f1821

50-9: äg Serg Hallblom och under honom mjölnaren Anders Johansson f1821; Anders Gustaf Andersson f1824;

72-80  ägs av Ökulls Ab Lt Flack och arr av Sandeberg med mjölnaren Anders Andersson f1824; 

Kvarnen uppfördes 1895 och tillbyggdes senast 1935. Nytt kvarnverk 1934. Drivkraft 3,5 m från Husgärdessjön. Kvarnverket drivs nu av 1 motor om 35 hästar och består av tre stenar, korngrynsverk och fullständigt rensverk. Elektrisk belysning.

Hr Tell Tall ägde den först

Karl Georg Andersson andelsmjölnare f1905 i Berg tar över. Jonas Persson f1780 Skara  men den ägs av Isak Bengtsson Amne Härad f1756.

Smeden Ottersten f1825

67-72 ägs av kapten Sandeberg Husgärdet mjölnaren enkman Lars Johansson f1836

80-94 ägs av kn Flack Anders Andersson dör 84 och Anders Sjögren kommer istället 

95-20: Tell och lt Klövfensköld Äger över 1940. Carl Johansson f1860 96-00, 

20-40 Carl Aug Johansson Carl Georg Andersson f1905 kom 32

40-60 Ökulls Qvarn 1'3 här skrivs Öbergstomten 1'2. Kvarn och bostad innehas av Carl Georg Andersson mjölnare f1905 fram till 45 då Harald Johansson f1905 i Häggum som flyttar 54 och efterträds av Bror Allan Carlsson f1914.

Ökulls Qvarn 1'4 ägs av Oskar johansson och sedan överstruken tmed Anders Bredelius Printshaga : Kvarnetorpet 1'5, Nylund 1'6 och Hedegärdet 1'7 ägs av major Knut Berg Vänersborg (skrivs ochså som Knutstorp) , skrivs per 40-60. Kvarntorpet och Nylund här Carl August Johansson f1873; 

Ryttarebolet

Johan Höglund och Petter Höglund 

Kalåsen Soldatbostället 116 Ambjörnsgården 

Åsen  

Gabriel Pettersson f1822; hyresgäst Magnus Moberg f1824; per 60-6 torp Gabriel Pettersson f1822; 72-80 Sold Brand

Åhn u Ökull PerAndersgården

 Anders Magnusson f1831

Ählebacken

Kristina Lundin 1826; 

Källebacken u Ähle

Johannes Jonsson f1792; 

Hästebacken Hässlebacken Hasselbacka ? fd stp 117

torp Gustaf Carlsson f1820; torp Gustaf Carlsson f1820; Linus Rydén,  

Nyttorp

under PerAndersgården. Carl Eriksson f1837; 

Hedegärdet

Petter Johansson f1821; <per 60-6 står Sven Tubb vid Tubbatorp men också Anders Larsson samt arr Johan Svensson f1828; 67-72: Sven Jonsson f1827; 

Inhys Ökull Tå

Erik Larsson f1724; Joh Pettersson f1799; Anders Jonsson f1800.

60-6 Juliana Hök f1785; Lars Damberg Anders Ramén. 

Ökulls Gård

¼ HustruSarasgård, 1 Ambjörnsgården, 1 PerAndersgården, 1 Sjögården, 3/4 AndersSvensgården, 

Possesionat Carl Otto f1852; Otto Fredrik Adolf Klöfverskiöld f1868; 

Vi noterar att mejeriet på säteriet var troligen imponerande vad kan ses om antalet mejerskor från 1895, som jag dock undvikit att registrera men de finns under N Lundby kyrkobok om så skulle vara. 

Gustaf Julius Kjellander godsägare från 1926 

Rosenhill 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Rökstorp ] Gårdar ] [ Ökull ] Tranum ] Torpen ] Soldater ]
[underordnad] [ Innehåll ]