Biodlarföreningen

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] [ Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ]
[underordnad]

Biodlarföreningen

Hos skräddarmästare 1944 Gustaf H Blomqvist Hörningslund. Bildades 42 och fick vid start 11 medlemmar och nu 25 medlemmar. Alla tar med en honungsburk som de fördelar på ålderdomshemmen Stenstorp och Axvall. Man ville öka noteringen då skörden väntas bli mindre i år.

1944

Biodlarföreningen
Årsmöte. Beslutades att lotta ut två bidrottningar nästa år Nu 169 samhällen med 7 vinterförluster. Skörden 1296 kg till ett värde av 5184 kr. 
Paul Svensson omvaldes med W Johansson AndersTorstensgården , Skräddare G Blomqvist Hörningslund, N Hermansson Bäckag , E Biljer, E Spång Marumsmarken , hemmansägare F Johansson L Lycke, 
15 kg lämnas till ÅH stenstorp och Axvall. 
Bidrottningarna tillföll G Blomqvist och W Johansson 

Äggföreningen 

1944 Omsatte 5 ton ägg 

K Nydén Botorp och Ordförande G Gustafsson Toltan och G Källman Kappagården i styrelsen. Rev J Silberg Vilan, O Johansson Knekteg, D Johansson Toltan.

Sätuna äggkrets

8 ton ägg, Styr Georg Wernlund, Otto Hermansson St Weka, Einar Henningsson Enåsen, Gustaf Rehn Storegården, Ernst H Nilsson Annelund, Josef Johansson Paris, Karl Dahlberg Kristinedahl, 
Rev Paul Lund, Gunnar Magnusson med Erik Magnusson Hånger och Sven Bergström Tomten

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] [ Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ]
[underordnad] [ Innehåll ]