Gårdar

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kyrka och präster i Häggum ] Skam på Blackstad ] Källeberg ] Fårakriget ] Billingen ] [ Gårdar ] Fattiga ] Soldater ]
[underordnad] Storskiftet i Häggum ]

Storskiftet 

genomfördes och fastställdes 1807-10-02 enligt domboken 1810


1 Roten

Prestegården
LarsLarsgården
Bosgården
Backgården
Källegården
Korsgården
Allmänningen
Toragården varav en Torsborg
och 2 andra i denna rote.
 

2 Roten

Toragården en gård i denna rote.
Stofsgården eller Hulan
Pukabo 
HåkanUddsgården
Bäckagården
Åslagården
Skattegården
LarsLarsgården
Hansagården
Skaffaregården

3 Roten

Bränneberg
Tovatorp
St Boslycke
Bjersgården
Sjötorp
 

4 Roten

Söakullen
Backen
St Gåran
Ekeskogen
Höksås
Brännebacken
Kvarnslätten
Vågsams intäkt
Solliden
Fattigstugan

Affär Oskar Larsson var handlare här mitt emot en konkurrent Amanda Käck.

Allmänningen 

Store Petter f1765 änkan lever länge följd av Snål Eric Jonsson f1808, 1/8 Per Johannes Andersson f1819, 

I socknen Jonas Andersson f1899 är ägare av Allmänningen under honom Snål Erik.

Arr Per Johan Andersson f1819 av Äg Jan Petter Nilsson i Backen Slöta 1/8. Äg 1/24 Jonas Andersson Dala f1799 Peter Jonsson f1820 kom fr Skaffareg 55,  Anders Andersson f1811 52-56. Jan Petter Nilsson f1813 äg Peter Jonsson f1820. Jonas Jonsson br av soldbostället f1825 är torp u Presteg 

1/8 Anders Andersson f1828 67-?,  Johannes Olofsson f1828 i Hökaberg äger, Anders Johan Carlsson f1834 65-67, 1/118 del Petter Jonsson f1820, August Johansson f1842 1/16 fr Backg 65 , Joh Arvidsdotter f1822.

1/8 Anders Andersson f1828 hyresgäst 1/16 August Ryden f1848, 1/48 Petter Jonsson f1820, 1/16 August Johansson f1842

under 78-83 två ägor:

Smedsliden

Lars Olofsson f1799. sonen Anders tar över 

Bs u Allmänningen Annika Pettersdotter    f1797  Anders Jacobsson f1800, Sandsjö Carl f1827

Vätemossen

finns nu på p 14 och tillhör 4 roten 

AndersAndersgården 

Koses ? har finner vi på 1840 talet Johannes Jonsson f1779, Johannes Spets ¼br slutet av 40 talet fram till 53 då han flyttar till Presteg, Johannes Jonsson f1825 kom fr Presteg 53  

2300 Rd i tax värde kring 55 br Per Larsson f1822 fr Bjesrg 58 

Solliden 

enkeman Erik Persson  f1796 med sina barn, om det nu är denna fastighet Petter Nilsson f1816 men här följer seda Anna Sundberg med sin man Wahlstedt och fam 

Västerängen 

Johannes Jonsson f1818, Johannes Andersson f1807. Sv Svensson f1813 t 56, Joh Magnussonf1795

u AndersAndersg Johannes Magnusson 1795


Backgården 

kronoskatte Johannes Isacsson kom från Lunnagården f1795, Johannes Simonsson f1779. Johannes Hansson f1795.


Johannes Andersson d:ä

f1806 ½äg nm gift med Stina från sagda Backgården. Han kom från Ingfredsgården 37 och står som brukare av Backgården, delar av Allmänningen Skattegården och Ingfredsgården. Deras barn finns lite var stans i trakten som

 1. Anders f1832 tar vid men finns sedan på Torsborg och blir sedan Lyckebäcks farafar.
 2. Margareta gifter sig med Johannes Andersson d:y från Bränneberg och verkar ta vid
 3. Per i Bredegården först på Gåran från 69 på V Bredegården hos sin svärson.
 4. Jonas brukar Söakullen och senare Västtomten
 5. August på Västtomten och senare Allmänningen här i Häggum

Gården delas mellan Anders och Margareta men man saknar åtkomsthandlingar vilket bekymrade Hjilmer.

Johannes Andersson d:y

f1833 gifter sig till gården med Margareta. Han har ¼ Backgården och skrivs som hingsthällare. Barnaskaran skingras i bygden utom sonen Carl f1870 som skrivs vid gården

Carl Edvin Johansson

f1870 på Backgården och finns här till sin död 1852, har provat på gården, varit postföreståndare, auctionsutropare, kommunalman och var starkt kopplad till missionsverksamheten här i Häggum. Gift med Amanda Josefina från Kyrkefalla.

 1. Johan brukar Pukabo og
 2. Edit gifter sig med Oskar Torell som tar över Backgården
 3. Rut Josefina
 4. Johannes brukar Pukabo med brodern och arbetar på Ranstadverken.

Johannes Isacsson f1795 efterlämnar inhys enkan Brita Dahlgren f1795, Sven Johansson f1817 kom troligen 44. 

Johannes Andersson f1806 62-66 ½ och delar av Allmänningen. Sonen Anders f1832 tar vid och flyttar till Söakullen  sonen Per Johan = Per i Breagården,  Johannes Andersson f1833 svärson 62-, Gideon Larsson f1879 i Backgården Häggum var här på 30 talet hade den Backgården som skiftades ut. Brodern Oskar hade affär. 

Undantag bs

äg Joh Andersson f1806, ¼ mågen  Joh Andersson dy f1833,  ¼ Anders Johansson f1838

Under Backgården ; Brita Dahlgren f1795, Anders Andersson f1812, intäkts äg Gustaf Eriksson f 1832. Johannes Jonsson f1812. Brita Dahlgren f1795 

Nytorp

en undantagsintäkt Per Joh Larsson f1830, 

Undantagsintäkt 

finns 78-83 


Bjärsgården 

Blackeled

torp Lars Persson f1792, Enk Greta Pettersdotter f1799

Bränneberg

Måndagen före påsk 1685 hemsöktes Johan Gyllenstings sätesgård Bränneberg i Häggum av häftig eldsvåda, som ödelade hus och mobilier till stor avsaknad och nästan obotlig skada.

 

Capitänen Mörk

går i konkurs och Bränneberg försäljes till Hedvall 1810. Försäljningen går via häradshövdingen Samuel Lundström i Foxerna och priset är 2211 Rixdaler. 

Fanjunkare Hedvall 

f1756 figurerar ofta i Domboken kring 1809 1810 och verkar reta sin omgivning med sitt mästrande, de får inte gå på hans vägar och de påstås använda oringade svin. Han får inte Härads Rätten med sig på förbudet att vid wite begagna sig av vägarna över säteriets marker. Hedvall får faste för sitt köp 1811. 

Vi finner i domboken ett inteckningsbref från Hedwall han begär och får för ett lån från Häggatorp på 1000 Rd 1810. Han säljer samtidigt sin hustrus ägande Brännebacken ¼ för 1211 Rd till Lars Hansson. 

"Den 2 näste augusti kl. 12 på dagen, låter undertecknad, egare, på offentlig auktion till den högstbjudande försälja Säteriet Bränneberg, ett helt förmedlat till ett halvt och derunder lydande Kronoskattehemmanet Tollestorp sju sekstondels mantal, båda belägna i Häggums Socken af Walle Härad i Skaraborgs Län. Bränneberg och Tollestorp avkasta tillsammans i goda år omkring 150 tunnor diverse spannmål, äro försedde med 2:ne gårdstorpare och kunna framföda 30 nötkreatur, 4 hästar samt får och öfrige småkreatur. Gården kan dock betydligen förbättras. Både barr- och löfskog finnes till husbehof samt ett förträffligt sommarbete.

Alla byggnaderna utom en ladugård äro nyss byggde nya eller ombyggde. Belägenheten är vacker vid foten af Billingen. Både Bränneberg och Tollestorp äro alldeles ograverade. Widare underrättelse lemnar undertecknad.

Alingsås den 15 juni 1836. Joh. Kr. (Johan Kristian) Lindskog. Skollärare.

½ Bränneberg enkan Eva Jonsdotter f1811, Lars Pettersson i Översteg Amundtorp är ägare och övertar bruket Per Jonsson f1815 brukar 

Johannes Johansson

från Nygården Brunnhem fick 1845 rättens fasta å ½ mtl Bränneberg, som han 1843 köpt av Sofia Österholm och hennes man Johan Kristian Lindskog. Halva hemmanet såldes sedan till Johannes i Överstegården N Lundby.
”Den 2 näste augusti kl. 12 på dagen, låter undertecknad, egare, på offentlig auktion till den högstbjudande försälja Säteriet Bränneberg, ett helt förmedlat till ett halvt och derunder lydande Kronoskattehemmanet Tollestorp sju sekstondels mantal, båda belägna i Häggums Socken af Walle Härad i Skaraborgs Län. Bränneberg och Tollestorp avkasta tillsammans i goda år omkring 150 tunnor diverse spannmål, äro försedde med 2:ne gårdstorpare och kunna framföda 30 nötkreatur, 4 hästar samt får och öfrige småkreatur. Gården kan dock betydligen förbättras. Både barr- o löfskog finnes till husbehof samt ett förträffligt sommarbete.
Alla byggnaderna utom en ladugård äro nyss byggde nya eller ombyggde. Belägenheten är vacker vid foten af Billingen.
Både Bränneberg och Tollestorp äro alldeles ograverade.
Widare underrättelse lemnar undertecknad.
Alingsås den 15 juni 1836.
Joh. Kr. Lindskog.
Skollärare.

Johannes Johansson f1808 äger och under honom  br Johannes Jonsson f1809 fram till 51 (Lars Pettersson Översteg Smedstorp äger ¼ under 50 talet ) 

¼ Eva Jonsdotter f1811 lämnar över till mågen Lars Petter Östman, Anders Gustaf Larsson f1835 fr till 64 lämnar över till ½br Johannes Larsson f1833 som åker till Forsby 65 Vi återfinnes ju honom på Översteg Lundby Jonas Jonsson f 1825 kommer i stället . ¼Eva Jonsdotter f1811. Johan Andersson f1801, 

Säteri 

Carl Teodor Carlsson f1826 67-68

Eva Jansdotter f1811 med barn och svågrar, bl.a. Österman, ¼ Andersson Anders f1817, hyresgäst Lars Lundberg f1821.

Johan Edvin Larsson f1878 född här på gården är kommunalman och dör inte förrän 1972. Han gifte sig med Anna mjölnardottern på Bosgården. Av de fyra barnen vet vi blott att en blev konstnär i Göteborg, yngsta dottern blir bondmora i Skattegården Häggum 

Gunnar Johansson

f1907. Enok Johansson ägde stället innan, och på 30 talet var hustrun Hilda kvar på gården och jagade på sin svärdotter som låg i barnsäng och som hon gick genom huset för att mata sina höns stanna ho och fråga ä ho inte uppe än trots sin tvillingfödsel. Di blev osams för den gamla ville ha upp henne så tidigt som möjligt. 

Erik Lundin var dräng på 30 talet med 17.50 i månaden under 4 år. Lönen var 30 kronor det sista men fick inte ut pengarna för det fanns inga. Erik fick stå och tvätta i lillstugan på gården efter barnsbörden. Erik slängde undan det allra blodigaste och då kom en tjänarinna och klagade det måste vara mera men Erik ville inte visa henne allt det blodiga. Vid ladan var det ett ordentligt ormbo.

Gunnar gifte sig med Gunhild Josefin Skatt från Hansagården Häggum Frans Skatt dotter. 

3 maj 1936 en lördag var det dop i Rådene, och då var Gunhild i lyckligt tillstånd och födde tvillingar. Gunhilds bror Evert Skatt och Erik Lundin beger sig till ett dop i Rådene och när Erik skall hämta Evert så väntar Gunhilds mor i Hansagården och väntar på besked och säger att "det finns ingen fästemö i hela väla som har väntat så mycket på sin fästeman som jag har väntat på dig idag". Erik ger lyckligt besked om att allt gick bra det gick så bra så ho fick två stycken  och di är välmående ho och barna. Harre Du min Gud Harre Du min Gud stackars tös fick ho två barn ho hade så många förut. Ho slog sig på knäna och sa att när Ni kommer tillbaka från Rådene då ska Ni få kaffe, som jag har det i ordning. Klart var en solklarer dag.

Janne Krantz från Hällatorp i Hånger tar över och finns här 1970.

Johan Edvin Larsson f1878 finns här 1970.
Länsmansskjuts.
På den tiden när skogen på Billingen hörde till kronan, hade kronolänsmannen ofta ärende dit för att söka få tag i skogsavverkare.
En gång kom han sålunda farande förbi Bränneberg i Häggum och for i anledning av undfånget meddelande eller misstankar om att ägaren, på vars vedbacke en stor vedstapel ståtade, varit uppe på berget och försett sig. Ägaren, som skaffat sig klara bevis om åtkomsten av sin egendom, var dock icke rädd utan gick vederbörande till mötes ute på gården och bjöd denne komma in och värma sig en smula – det var nämligen på vintern och gnistrande kallt. Detta hade ”nådig befallningsman” häller ingenting emot och ägaren gick in efter en telning till dräng, som han utom sina instruktioner i tysthet, befallde att hålla hästen under tiden.
Medan befallningsmannen och hans tillfälliga objekt befann sig inne i stugan, skar pojken med en såg av de ”tullar”, varmed ”drätten” eller skaklarna voro fästade vid skrindan, så att när höga vederbörande kom ut, åter satt sig i fordonet och pälsat på sig samt skulle köra därifrån, ”drätten” föll ned på hästens bakskankor och denna förskrämd, satte av i fullt sken utåt gärdena, lämnande den förbluffade länsmannen i sin skrinda kvar på platsen.
”När en sa vara ute å åka, då vell dä te å ha sina gräjer i årning”, sade brännebergarn, till länsmannen, som ilsken över det skedda och förlorat ändamål med sin resa den dagen satt där han satt och inte kunde komma därifrån .
Naturligtvis fick man där på gården efter bästa förmåga söka, att åter hjälpa den ”förolyckade” till rätta, och därmed voro såväl ägaren som dennes innan man åter lyckats få in hästen med ett stort skogslass hemvändande drängar nöjsamt behjälpliga.
//Muntera Manda 1948.
Vad den i ”Länsmansskjuts” nämnda ägaren av Bränneberg hette är okänt men hans yttrande var ordstäv i bygden.

Torp under Bränneberg FLYTTA

Torp u Bränneberg voro Narven, Lyckås, och Blacke, Sandhålan  samt backstugan Backelid Blackeled. Johannes hustru Eva var från Höjen i Håkentorp och Stora Torpa Segerstad. JL 1964.

Våten hette Gustaf Jonsson. Silla Pär byggde Torsborg

Anders Eriksson f1801, Magnusson f1795

torp Häggestorp på Kronoparken Ötorpet kallades även Åstorpet Åsledet Var försiktig. 

Andreas Eriksson 1775 efter lämnar Ingrid Ingelsdotter dör 48 .  om Häggelins är identisk med denna plats så fanns Inh enkan Majs Pettersdotter f1808, Joh Pettersson f1798. Petter Jonsson f1772. Per Jonsson  f1815. =Per Jonsson Ström f1815, inhys Vilhelm Jonsson f1853

torp Lyckås

Anders Andersson vittnar till Christoffer Magnussons förmån i en konflikt 1812, där han inte får ut sin tjenste lön från SvenNilsgården i Hof. 

Jonas Larsson 1805, Johan Pettersson f1798,  Lars Larsson f1818 till Bd 46, 

torp Nodsten

 ? Petter Jonsson f1772

Sandhulan 

Johannes Andersson f1801 

Lertäkten

And Gustaf Andersson f 1833

torp Blackled

? Petter Persson f1787, Johan Andersson f1801, 

Häggebo

På kronoparken Enkan Kerstin Jonsdotter f1757 Jonas Larsson f1805

Narfwen Narven

torp Petter Jonsson f1772

NUD 

Anders Gustaf Andersson f1833, Johannes Johansson f1839


Anders Eriksson f1801, äg är fd kronolänsman Per Smedborg , Johannes Johansson f 1808, ½br Anders Eriksson se pg 25 

frälsehemman Brännebacken ¼

Stället ägdes tydligen av släkten Rånge enligt ett wittnes instrument 1786. 

Hejdeririddaren Joh Nylander hade köpt det tillsammans med sin hustru Anna Brita Springfeldt och bytt  till sig det av Lantjägmästaren Hök mot delar av L Boslycke.

Fredrik von Döbeln äger tydligen en förpantning säljer ¼ det 1802 enligt dombok 1811 No 37 höst till sterbhuset Nylander.

Nedanomnämnde Hedvall säljer tydligen detta utan att det är förankrat hos syskonen. 

Johan Gustaf Hedwall säljer å sin hustrus wägnar 1809 stället för att kunna flytta till Bränneberg. 

Lars Hansson f1767 köper av Johan Gustaf Hedwall som ägdes av hans hustru för 1211 och får laga 2 upbud 1811. men måste visa upp åtkomsthandlingar. Det visar sig att Hedvall inte kan uppvisa några sådana handlingar utan stället tillhör Sven Nylander och Anna M Söderström enligt domboken 1811, varför det krävs att Lars genast lämnar stället. Hedvall hade gift sig med barnens moder och som skiftet efter hejdeririddaren Johannes Nylander (som dog 1786) icke var avslutad så hade Hedvall inte rätt att sälja stället. 1812 fortsätter rättegången med mer inlagor från hejdeririddaren Johannes Nylanders dotter se xy2514_I.doc. under 1812; Vi får se längre fram hur det går. 

Johannes Larsson f1804 30 och 40 tal, 

¼ Johannes Larsson f1804, hela 40 talet och mer. 


Bosgården med dess Qvarn

frälse säteri 1 mtl 

Utdrag av Protokoll hållet vid Auction å frälsesäteriet Bosg Häggum den 15 november 1805.
SD Sedan efter samtelige Creditoriernes Beslut kungörelse uti så wäl detta som angränsande fögderier, inom länet blifwit utfärdade till för säljningen på offentlig auction denna dag af frälse Säteriet Bosgården Häggum med derunder lydande mjölqwarn af ett par Stenar och torp samt den derstädes i år genom undertecknad Curators försorg inbergade gröda, bestående af 589 trafwar diverse säd och 139 stackar hö, samt ett par för brukningens bestridande inköpta gamla hästar och en häfwevagn blef före utropet följande villkor bestämde. 
1¤ Tillträdet får genast ske af berörde Säteri med alla dess lagliga Rätt och tillhörigheter, samt mjölqwarn och torp uti det stånd med nu utsedde tolf skeppor kardmäste Råg som det till hus och jord befinnes 

Mjölnaren som gifver årlig skatt af 29 Riksdaler 8 skilling och answarar för qwarnens onera och under hållande förbehålles ett års besittningstid eller till nästa Michaeli 1806.

3¤ Torparen förbehålles laga kördag och ankommer på blifwa uti köparens behag att den uppsäga. 

4¤ Betalningen eller Inrope summan ärlägges sålunda att köparen står fritt förskaffa sig hwederbörligt tillstånd att sin innehålla hos sig kongl Militie Boställes Cassans uti detta Säteri antecknade fordran, som med ränta till denna dag upgår till 556 Riksdaler 12 skilling samt widare answar för den å detta lån uppgående räntan.

5 Af blivande inrops summan betalas inom 14 dagar härefter till under tecknad Curator enligt nu afgifven och med qwittenser bifogade räkning hwad som för gårdens inburgning och gårdens brukning blifvit påkostadt upgående till 496 Riksdaler sedan 9 Rf d:o mynt af Rådman Pohlhammars öfvriga Concurs måst fråntagas för anwände xysninat kostnader så wäl till denna, som tomternas försäljning uti Falköping. 
6 ¤ Återstoden af köpeskillingen betalas inom 14 dagar från denna dag till andra inteckningen hafwaren herr kongl Secreteraren Mandorff, Stralsund eller bosättning derå nu genast meddelar. 

Sedan dessa villkor ljudeligen och tydeligen uplästa för närvarande speculanter skedde upropet till 4000 Riksdaler då efter åtskilliges gjorde an och öfverbud trumpetaren herr Bengt Öhman från sock stadnade för högsta budet 4496 Riksdaler Riksgäld eller 2997 Riksdaler Banco som med klubbslag fastställes och inroparen med sitt namns påskrift i Concept Protokollet ärkänt 
Rätteligen Betygar ut supra Ad Skottsberg

Trumpetaren Bengt Öhman

 får 3 upbud 1811 som han å öppen auction sig tillhandlat efter Polhammars Concurs för 2997 Rd eller som man skrev senare uti rådmannens Anders Polhammars gäldbundna Bo; 

Petter Svensson f1791, arr Anders Svensson fram till 37 då han går över till Backgården. Ägare Anders Nilsson i Kyrkebo i Varnhem kring 1840. Bengt Andersson f1769, 

Johannes Bengtsson f1811 Bruk ½ mtl Bosgården Johan Andersson f1801 fr 46 t 50 då kommer Åberg Lars f1810, Prästsonen Jungmarker från Bd kommer 53 då Lars Åberg gått bort tillsammans med två andra i familjen som åter vänder till Hvalstad efter dödens framfart. 

Johannes Larsson Fågelås f1810 fr 55 sonen Viktor tar över efter 59 och stannar till 65 , Johannes Larsson f1810, Per Aug Johansson f1838 fr före 62 t efter 66 

1870tal : 7/8 Bosg Anna Larsdotter f1810 br Gustaf Anderson f1839, 3/16 Lars Andersson f1825 fr Fröjered  68-74 t Korsg , 1mtl Joh Vik Johansson f1837 fr Presteg 68 - , 

Statarfolk: Anders Johansson f1812

Johan Viktor Andersson f1837 finns här från före 1895; 

torp u Bosg 

Joh Ram f1802, Lars Larsson f1815, torp Andreas Andersson f1810 

Korsdalen 

inh Anders Andersson f1786, torp Johannes Örn f1823 62-66, torp Jonas Jonsson f1825 fram till 65 då han flyttar ti Brännebacken Torp Joh Petterson 1834 fr Bd 65 t Åslag 67 torp Joh Örn f1823, Skräddaren Lars Moberg f1834

Bosgårds Qvarnen

Uppfördes på 1400-talet 

Ägdes 1810 av trumpetaren Bengt Öhman som dessutom tog bort stämbordet för pistolsmeden Sundberg på Qwarnslätten. Fick faste 1811 som han tillhandlat sig av  

Qwarnen och ombyggdes senast 1880 och har nu på 40 talet tre våningar. Äges sedan 1912 av mjölnare sonen Simon Fredrik Larsson f1884 från Fröjered. Han var tillika kyrkvärd och ledamot av kyrko- och skolrådet. Häggum tel. 12.

Anders Eliasson f1791 Åsled >42, mjölnare Anders Lundberg f1799 tillstöter då Mjölnaren Carl Svensson f1815 kom fr Skara 47 men flyttar till Göteborg 50. Sven Svensson f1813 kom 52 

Bosg qvarnar och såg Per August Johansson f1838, Lars Andersson 1841, Anders Gustaf Andersson f 1848 

Handlare Carl Johan Johansson f1852

Simon Fredrik Larsson 
f1884 i Fröjered av mjölnarsläkt Kvarnen uppfördes på 1400 talet och ombyggdes 1880 och har enligt kvarnboken 3 våningar. Simon kom redan 1921 Han installerar nytt valsverk 1936 med ett vattenfall om 28 fot från Billnyån ett vattenhjul om 35 hästra för 2 par stenar och en dubbel valsstol rensverk och havrekross. Spånhyvleri. 

 

Gate Krogen 

undantagsstuga fanns 78-83 samt en bs, 


Stora Boslycke

Lars Jonsson finns med i domboken 1809 för att ha oringande svin i markerna. Efter angifwelse af Fanjunkaren Hedvall har på Länsman Smedborg inkallat Lars Jonsson Stora Boslycke samt Anders och Lars Jonsöner i Tollerstorp i påståendet att answara för nyttjande af oringade swin.

Jonas Häggren f1734 löste sin del ¼ av gården till skatte och skriver sitt testamente 1809 som gynnar blott hans son Anders och tidigare löfte till mågar som inte varit honom behjälplig på ålderdomen återkallar han tidigare givna löften då hans döttrar med döden bortgått. xy2514 No 52 Anders vet vi ju återfinnes på Söakullen 

Bengt Larsson f1769, Johannes Häggren f1794 brukare Andreas Andersson f1810

Äg under 40 talet 1/8 äg Erik Bengtsdotter, 3/8 Sven Pettersson i Garpeg Bolum  

Anna Andersdotter f1764 Maja Bengtsdotter f1791 flyttar hot och bor till sin död på 70 talet Kärre Per f1832 tar över fr 59 3/8 Sven Pettersson f1812, Kärre Per Pettersson f1832. enkan Bolla Johansdotter f1815. Anna Bengtsdotter f1810, 1/8 Maria Bengtsdotter f1791.

Arvid Svensson f1877 hade en syster som hette Otilia som hade en fosterson som hette Nilsson och fanns på Skaffaregården.

Doggelid 

Katarina Jonsdotter f 1766, Elin Andersdotter 1790, Stina Svensdotter f1823,  

Tollandera

Jonas Tollander f1788, inhys u 40 talet Jonas Larsson f1805, Bolla Johansdotter f1815 fr 57 

Backstuga: fattiga enkan Bolla Andersdotter f1771 FS Per Johansson f1835. Jonas Larsson f 1805 t 60 , torp Petter Andersson f1825

Lilla Boslycke frälsehemman 

Måns Andersson

f1735 äger Tomten och har bekymmer med en av sina brukare därstädes. 

avslutar sina dagar efter att ha testamenterat L Boslycke till sin fosterdotter Stina som gifter sig med Jonas Tollander. Måns änka stannar kvar på Tomten i Bolum och gifter om sig med brukaren av Backen i Bolum 

tillhandlar sig ¼ L Boslycke ur Kaptenen Carl Mörks concursbo för 666 Rd 1809; 

Johannes Häggren f1794, br Anders Andersson f1810, äges af Kronojägaren Petter Hagström f1780, Johan Jonsson 1820, 

¼ Joh Dahlberg f1785. Anders Dahlberg f1823 

Hr bokhållaren Anders Larsson f1815 fram till 50 talet. 

Lassa Frans f1863 hans son Carl Fransson friade till Agnar på Bjärsgården Augusta var Carla mor

Karilid

Katarina Persdotter

Åshemmet 

kan också hetat Åsen

Kan Karilid och Åshemmet vara identiska ?  Kronojägmästare står även här Huddragare Sven Magnusson f1795 enk Maria Jansdotter f1790 till 57, trol Johannes Måsson Fast f1815 kommer.

Bäckagården ½ kronoskatte rusthåll 

fd nämndemannen Andreas Larsson f1780 till sin död 55 ( svärsonen Olof Andersson övertar ägandet) , ½br Magnus Larsson.

¼ Bäckagården 

Jonas Andersson och Stina Jonsdotter ger bort denna gårdsdel till Anders Larsson och Maria Jonsdotter och faste ges 1810

Anders Larsson 

(För Anders Larsson och Maria Jonsdotter upbud andra gången 1809 ¼ mantal i kronoskatte Rusthållet Bäckag Häggum som de i gåfva ärhållit af dennes Swär och egen föräldrar Jonas Andersson och Stina Jonsdotter; hwarandes med denna H R fastebref af den 6 mars 1784 och köpebref af den 12 mars 1778 ådagalagdt at gifvaren Jonas Andersson köpt 1/6 i Bäckagården i Häggum  af sina bröder Anders och Lars Andersson, samt efter sina föräldrar ärf 1/12 eller tillsammans ¼ mantal)

Äg ¼ Petter Pettersson f1793, Häradsdomare Anders Larsson f1780 under honom Anders Carlsson f1827. Johannes Jonsson f1812. Äg ¼ Petter Pettersson f1793 som delas upp efter hans död 52 mågen Johannes Jonsson fr Stenstorp f 1820 och mågen Sven Johansson f1817 tar över den andra delen. fr 55. 

50 tal: Anders Carlsson f1827 51-57, avlöses av Jonas Andersson f1830 fr Stenstorp Greta Eliasdotter f1795 mågen till Petter Pettersson Sven Johansson f1817 från 55-  >66, Svenning Johansson f1831 1/6br 64-, ¼Jonas Andersson f1830

½ Johannes Larsson Gård f1819 , Greta Eliasdotter f1795 sonen tar vid 7/48 Johan Vilhelm Pettersson f1831, 1/16 Svenning Johansson f1831 64- , Anders Felix tar över kom fr Stenstorp 72 

¼ Falkstorp Jonas Andersson f1830

perioden 78 - 85 finns 3 Bäckagårdar och 2 bs. 

Bs: Johannes Hägg 1818 62-77 

Hansagården

Sven Andersson f1763, äg under 40 talet 1/8 Anders Skräck f1802 1/16 Anders Jonsson i LarsLarsgården, 1/8 Joh Levander i Pukabo 

i socknen inh enk Cajsa Mårtensdotter f1794, Jonas Månsson f1792 lämnar efter sig sin enka som bor kvar till 41. 

Anders Skräck äger 1/8  kommer från Anders Nilsgården 48 och forts minst till 61 men sonen Johannes tar över Skräck dör 73 och efterträdes av Per Aug Larsson Fara Lars son f1842 som kom 74  

Frans Johan Skatt köpte Hansagården Häggum omkring 1920. Här växte Gunhild Josefin upp och gifte sig till Bränneberg, Hansagårdens utmark fanns en liten stuga där det bodde en gammel gubbe som hette kråken han hade en tös som hette Kråkes Alma och gift med Ruter från Håkentorp sonen Axel Ruter. Han hade fått sitt namn från sin tid som dräng i  Fjällåkra. På hansa gårdens mark ligger Kråkalyckan där man hade fester förr i väla. Vid källeberg Rota Lina 

Åsen under Hansag ? Petter Pettersson f1812 kom 49 från Toragården. Enkan Cajsa Mårtensdotter f1794, Joh Härling f1829. enk Maria Jonsdotter f1790. Lars Fin u Hansagården flyttar till Am 68. Anders Petter Andersson f 1825 

Kutten Anders Svensson f1833, Enkan Cajsa hägg f1833, Lars Fin f1824 t Am , Anders Gustaf Andersson f1840, Anders Petter Andersson f1825

Åsliden 

under Hansagården. Olaus Svensson f1803 kom fr Korsbacken trol 62 och gifter sig med Stina Larsdotters om sedan väljer Jonas Andersson f 1815, Hara Majas mor bor här, Petter Pettersson f1812 Härling f1829, handlande Tidlund f1833, Jonas Andersson f1815. Anders Jonsson Hofman f1822


Kjellegården Källegården ½ Rusthåll 

Johannes Svensson f1777. Ägaren under 40 talet ¼ enkan Bolla Jonsdotter f1787, ¼ Lars Johansson f1792

br under Johannes Svensson var Johannes Johansson f1812 och det under en lång tid. Lars Johansson f1792 ½br Andreas Andersson f1810. Arr Jonas Pettersson f1810 bor på Solliden? kom fr Qvarnslätten 40 el 44 och återvänder 45. Alfred Persson f1777.  Johannes Svensson f 1777 efterlämnar enkan Bolla Jonsdotter f1787 äger och under henne brukar sonen Johannes Johansson f1812. som kommer fr LarsLarsgården 55 

Arvid Pettersson och Stina Nilsdotter för 3 upbud 1809 på 1/4 som sålts av Olof Segerbeck och Katarina Jönsdotter emot 466 Rd som innehaft sedan 1808: Olaus Segerbeck säljer sitt egande ¼ 1807 till Arvid Pettersson och Stina Nilsdotter för 466 Rd. Arvid Pettersson har upphittat ett lamb som han efter lysning får sig tilldelat. 


Anders Hök 

1810 står Anders Hök f1771?  som rusthållare och Arvid Persson f1777 och var i konflikt med Corp Hans Klostergren om en åkerlycka.

Han är ställd för ting efter att ha skjutit Reserven Häglik med ett löst skott i ansiktet. Ett av vittnena berättar i skrift följande taget ur wintertinget 1811 No 67 Någon tid före jul kåm Resärfwen Huglik och Jan Persson i Källegården eller kunna boende i Toragården Häggum inan afton uti mit hus, och en stund däräfter kåm Höken åter, hwar på han satte sig och bad Huglik taga eld på sin pipa och sednare började Höken öfwerfalla Huglik med fölgande skiälsord, du är en Rackare, kanalje, Hunsvur, Bedragare och Tiuf.
Här På sade Huglik alt annat tal jag menat heta Tiuf tål jag intet hwarpå Huglik gaf Höken en örfil at han föll i golfvet och frågade Huglik Höken om han än war Tiuf, härpå swarade Hörken at Huglik war dät, jag sade Höken och Huglik war dät, åter gaf Huglik Höken en örfil til att han föl i golfwet. Härefter blef töst och de gingo alla ut men om en stund kåm Huglik och Jan Persson åter och begärde slippa in, men som jag då hade lagt mig wille jag intet låtta däm kåmma in ty min man war intet hemma, men på deras trägna begäran släpte jag däm in och då sade de til mig tänd up lius och sl at jag är skiuten sade Huglik och jag sade ag hwem har iort dät, hwartil de swarade at Höken jort dät och jag såg at Hugelik war möket blodig men war han dät bekommit wet jag eij widare än som sajt är, detta wil jag wid gud och hans heliga evanjelium med liflig Ed stärka så sant mig gud hälpa til lif och siäl.
Åslag Häggum 19 februari 1811
Stina Andersdotter siälf hållit i pennan. [ej identifierad]


Lars Johansson f1792 mågen Sven Johansson tar över men dör ung . Enkan Bolla Jonsdotter och sonen brukare Johannes Johansson f1812,  Lars Johansson f1792 mågen tar över och ersätts efter döden med Jonas Olofsson f1802 1/8. Äg¼ Per Larsson  1/8 fr ca 58 t över 66, Anders Larsson f1835 fr Bd 59 t Brunnhem 63. Arbetskarl Gustaf Andersson f1840 

½ ägs av Johannes Mårtensson f 1832 kom  5/32 Per Larsson f1834 Lars Jonsson i Söakullen äger delar av gården. 

(¼ Johannes Larsson Gård f1819 presten skrev över vi får se)

3 st. Källegården under 78-83 

Solliden

Solliden under Källegården soldtorp Nr 29 sold Dius ? Sold Johan Ros f1797 flyttar och tar över LarsLarsgården 1842, Lars Rot f1824.

Kjellerna

Gratialist Johannes Ros f1797, Sold Lars Rot Kjellorna Lars Magnusson 

Undantag Brita Cajsa Larsdotter d1821

Svaneberg skrivs under Källegården Hyresgäst fd arr Magnus Pettersson f 1802.

skogvakt Carl i Tova bodde på Svaneberg och barnen behöll stället länge som sommarställe


Korsgården

står under Skaffaregården på 50 talet. 

Jan Göransson f1759, Johannes Svensson f1782 där tydligen mågen tar över = Sven Johansson f1816 

Marianne Ljunggren br Jonas Jonsson f1822.

Ingrid Johansdotter f1781 flyttar 46 till Pukabo, Jonas Eriksson f1788 fr Åslagården 47 ? till Allmänningen 49. Jonas Jonsson f1822, furir Lars Falk f1792.

½br Jonas Jonsson f1822 kan bruka fram till 55. då Anders Petter Andersson f1829 kommer.

50talet 1430 Rmt : Anders Johansson f 1822 Habo massor av drängar och pigor frun dör och Klas Andersson f1823 kommer 61 fr Borgunda och fortsätter till Skaffaregården 64, Fredrik Larsson f1828 kom 64 lämnar över till Lars Andersson f1825 74 , 

 

u korsg på 50 talet : Peter Andersson f1825, torp Joh Nilsson f1829, 

u Korsg och AAg under 60 talet Joh Nilsson f1829 -65, Bs: På 60 talet: Jonas Jonsson f1822 Petter Larsson f1822 V Kleva, Vasen, Sandsjö f1827 Vilhelm Gustaf Jonsson f 1832 , Johannes Magnusson f1795

Västerängen

u Korsgården Jonas Jonsson f1822

Vasen

bebos från 62 t 70 av Vasen själv och efter honom Gabriel Andersson f 1801 


LarsLarsgården kronoskatte

Lars Eriksson skriver 1810 ett intyg om förmald säd som han malde i Qvarneslätten till att göda en gris med. 

Olof Larsson får faste 28 maj 1764 

Bokhållaren Lars Billström ärver av sin far och när han väl får lagfart säljer han denna 1/8 för 222 Rd till Anders Hansson och hans hustru Maria Olofsdotter faste 1810.

mars 1812 9/64 Anders Hansson och Maria Olofsdotter säljer till nämndeman Sven Håkansson och bonden Anders Andersson båda på Backen boende. 644 Rd 

Jonas Eriksson 1/8 i gården stämmer Petter Larsson i Uddagården 1810. 

Anders Jonsson 

lånar af dragonen och ärlig och manhaftige Lars Blom 333 Rd under 1811 till en inteckning i ¼ av denna gård. 

Anders Jonsson f1802 Petter Pettersson f1793 flyttar till Bäckagården 39 , Lars Jonsson 1798 kom fr Bäckagården 32 

LarsLarsgården 3/4

Snål Erik Jonsson

3/16 f1808,

Anders Jonsson f1802,  1/8 L Falk f1792 , 1/16 Carl Falk f1823 3/16 Petter Pettersson i Bäckagården f1816.

40 talet och under slutet av 40 talet Anders Jonsson f1802.

Jonas Pettersson kommer från Toragården 43.

slutet av 40 talet äg 3/16 Snål Erik Jonsson f1808 flyttar hot 46. 

Fara Lars Pettersson f1806 kommer 46, äg 3/16 fd furir Lars Falk f1799, 

Anders Jonsson 3/8 f1802 ägare 3/16 Erik Jonsson 1808, 3/16 Fouriren Lars Falk 1792.Johan Johansson f1812  3/32 fr Stenstorp 53 t Källegården 55. (3/32 äg Sven Isaksgården i Bäckagården )

Petter Högman f1813 3/32 Johannes Jonsson f1820 1/8 Lars Jonsson f1818. Anders Jonsson    f1802

3/16 Erik Jonsson f1808, 1/16 Petter Högman 3/32 Johannes Jonsson, 1/8 Lars Jonson f1818, eg Anders Johansson f1816

Joh Andersson f1781

70 tal

3/16 LarsLarsgården 

Anders Jonsson f1802 u LarsLarsgården änkan Bobeck,

Anders Gustaf Andersson f1840; finns här från 1895 och framåt till lika med modern Cajsa 

 

Johan Aug Eriksson f 1846, Peter Högman 1/16 3/32 Johannes Jonsson f1820. 1/6 Anders Johansson f 1816

Petter Adamsson kom hit före kriget där Mosen och hans syster Moses Ester innehade stället, men han blir spårvägare i Stockholm ett tag för att sedan återvända. Moses Ester var lite finare av sig och skulle en dag gå och köpa karameller för att skona sin hals det är så svår att säga det där namnet så jag säger helt sonika kalloptus. 

Jonstorp

Isak Jonsson f1769

Smedliden 

Anders Larsson smed 1827

Holma 

Å socknen Jonas Pettersson f1802

Tån inhys Enkan Stina Larsdotter f1798

Tångebacken

Lars Andersson f 1824

Häggelins

Pettersdotter Maria f1808 -66 änkan Bobeck, Inga Jonsdotter -62 

Förpantningslägenhet And Gård f1822 fr 63 t Ekeskogen 69 obestämd Johannes Spets f1811

Sandliden 

finns här 78 t 83 samt 2 bs. 


Ekeskogen 3/4

Måns Månsson

är förmyndare för en syster Nylander med rätt till Brännebacken som Hedwall på Bränneberg sålt 1811. Han instäms 1811 för att ha anlagt en betesmark på Billingen, vi får se hur det går. 

Måns Månsson vill ha tillbaka pengar som han lånat till Petter Jonsson i Wästerängen, men att det ordnade sig utom rätten. 

Johannes Månsson f1780 30 och 40 talen. inhys Anders Johansson f1812, 1/8 äg Fanjunkare Bobeck och 1/8 enk Ingrid Andersdotter f1814. Jonas Larsson 1808, Ägs af fanjunkare Bobeck under 40 talet. under honom brukar Per Johan Andersson f1819 . 1/8 eg enk Ingrid Andersdotter f1814. Lars Olofsson f1805 fr 53 1/8 mågen Lars Lundberg f1831 har den andra 1/8 kom från Stenstorp 65. 1/8 Anders Jonsson f 1805 kom 67 -  Fd Inspektör Magnus Pettersson f1802.

Höksås 1/48

Lars Olofsson f1805

 

HåkanUddsgården kronoskatte augment

Kn Johan Gyllensting och släkting Johan Persson Gyllensting trätte 1696 om lösen av HåkanUddsgården

Lars Andersson

f1756 från Dala köper ihop av sin bror Nils och hans hustru Anna Jonsdotter arv inklusive qvarn och qvarnställe och torpställe 1799 för 733, men får inte lagfart på sin 1/3 förrän 1809 ehuru krångel föreligger med broderns papper. Faste 1810 för 1/3.

Enkan Brita tar över därefter mågen Jonas Larsson f1782. Finns med i konflikten om Våghals lycka.

Sven Andersson f1776 , 

Johannes Andersson f1818 med 3/8 äg Jon Jonsson i JonHåkansgården Ranstad och 1/8 dels äg och ½ br Anders Jonsson f1794 , 3/8 delsäg Jonas Larsson f1782, Lars Andersson lämnar enkan Brita f1765 ,  Br Nils Arvidsson f1807, Fara Lars kom 40 

Ägare: Johan Andersson, 3/8 äg Jan Jonsson i JonHåkansgården Ranstad. 1/8 ½br Anders Jonsson 

Jonas Larsson f1782 äg efter honom 3/8 äg Anders Larsson f 1815 fr 55  Nils Arvidsson f1807 Fara Lars > 43, Andreas Jonsson f1794 från Pukabo 45. Andreas Jonsson f1794 slutet av 40 talet. Maria Larsdotter f1794 mågen Anders Larsson f1815 tar över 1/8 Lars Jonsson f1825, 1/16 Anders Jonsson f1794, 3/8 ägs av Anders Larsson i Ranstad. 1/48 Johannes Andersson f1818, 3/8 Anders Larsson f1825 fr Stenstorp 58 , Anders Larsson dä f1815 3/8 62-66, Hyresgäst handlaren Joh Andersson f1851

1/8 Lars Jonsson f 1825, Anders Larsson d:y f1825 Johannes Andersson d:ä f1818 hela 70 talet mågen tar över

1/8 Lars Jonsson f1825 fr 52- 

HåkanUddsg eller 3/8 Gröneberg

 f Anders Larsson dy f1825 äger också Bjärsjö Qvarn

u HåkanUddsg

Inhys u HåkanUddsgården Häggum  Kring 1840: Lars Pettersson i Toragården 1/8 Anders Jonsson 1/8 Jonas Larsson i Tollestorp 1/4 pappan till Önars. 

Jean Jonsson f1795 Jonas Larsson f1782 mågen tar över Jonas Andersson f1828 3/8 br Joh d:ä  Andersoon f1818 62-66, 

Tångebacken 

finns nämnd först 1862 så vitt jag kan minnas. Enk Ingrid Persdotter f1799 Tångebacken u LLg står under HUg i hfl Anders Larsson Gård. Ingrid Pettersdotter f1799

Tångebacken u LLg finns också

Qvarn 

Även denna qwarn drabbas av kronolänsmans Swedbergs räd 1810 och man  åsätter Måns Månsson i Ekeskogen och dess son Johannes Månsson 

fanns under gården på 1820 talet Krogen i Gatan låg under denna gård. Gärdesledet Hans Forslund f1764. Erik Jonsson f1797. 


Prestegården

taxvärde 56 3500

Pastorn A Johansson f1796 kom 51 från Bellefors, Arr Joh Andersson f1821 60-65, Joh Viktor Johansson f1837 fr Bosg 65-, Carl Andersson f 1832 73-74, Jonas Jonsson f1825

70tal ½br Joh Andersson f1828

Indelningshavare khde Sandberg och 
khde August Hellgren f1852 från 97-

Prestatomten

Prästetorp torp Joh Larsson f1820; 40 talet Johannes Andersson f1807, Anders Jonsson f1769, Olof Hansson 1812, Nils Arvidsson 1807, Johannes Larsson f1820 mellan 50-56 

Klåckarebacken 

Skollärare Henric Andersson f1804, 

Blommedalen

Anders Häggeblom f1799 båda torpen Blommelund och Blommendal finns 68; Maria Greta Johansdotter f1825 finns här från minst 1895; här bor även väverskan Aanna Maja Johansdotter 

Blommelund torp 

Inh Anders Häggblom f1799 även 40 tal minsdt tom 56 inhys Joh Spets f1811, Anders Häggblom 60 tal torp Johan Eriksson f1838

Blombacken 

finns först 1897 skräddare Anders Gustaf Jansson f1833. Här bodde ett antal inhyses under 90 talet 

Vesteräng 

Koses under Anders Andersson finner vi.

Blackeled torp 

enligt dombok 1811 torp Petter Larsson hade hittat ett lamb, där man lyst i kyrkan och HR tilldömer honom detta natt och år efter lysningen honom som välfångne egendom tillhöra.

40 tal : Lars Persson f 1792, hans enka kvarstannar. Johannes Eriksson f1838 när hon dör 59 

Undermarken

skogvaktare Petter Eriksson f1819 dör här 1899 och Anders Wallander f1848 kommer som torpare. 

Prästatorp

bs Erik Gustaf Andersson f1823

NUD

Erik Andersson f1823, Joh Andersson f1821, Petter Eriksson f1819, Erik Andersson f1823, Gustaf Jonsson f1832

Carl Fr Sandlid f1827, Gustaf Jonsson    f1832, Stina Larsdotter f1798 Anders Gustaf Jonsson f1833, Sandsjö Carl f1827, 

bs NUD 70 tal Anders Gustaf Jonsson f1833, Nils Arvidsson f1807

På presteg ägor 

Skoltomten

skoltomten Joh Fr Embring f1842, klockare H Andersson f0804, lär Per Joh Sahlén, 
folkskollärare Per Wahlstrand f1847 -02; 
folkskollärare Johan Ryden f1797 02-04; 

det fanns fyra bs un Presteg 78 t 83 


½ Pukabo

Jonas Andersson f1794, Lars Bengtsson 1794, Pettersson Petter 1793, Anders Jonsson 1794 tar över 34 Kallkjelle finns under gården och där bor Lars Fin f1793, Vipes. Kloften Sven Nylander bor här Sold Skatts änka Sara Andersdotter från Amne Härad dog här.

Lars Gabrielsson f1784 äger 1/8 fram till 51 då han flyttar till Skattegården 51. lämnar över till mågen Jonas Jonsson f1825

under 40 talet 1/8 äg Jonas Jonsson f1825, 1/8 Lars Pettersson f1806, 1/8 joh Johansson i Brunhem. 1/8 Joh Levander f1809.

Magnus Larsson 1790 finns här kring 1843 och återfinnes i slutet av 40 talet som inhyses.  Andreas Jonsson f1798 Johannes Levander kommer 45, 

Lars Bengtsson f1794 dör 50 och in kommer Fara Lars redan 47 Lars Gabrielsson f1789, mågen tar sedan över, Johannes Johansson äger 1/8 kom 50 fr Källeg  Johan Levander f1809 äg 1/8. 

Anders Jonsson ¼äg  f1820 kom fr Stenstorp 54. 1/8 äg Pukabo Lars Pettersson f1806  1/8 Johannes Johansson f1812 Lars Pettersson f1806. ¼Anders Jonsson f1820, 1/8 Fara Lars Pettersson f1806 , sonen Anders tar nog över. 1/8 Johan Levander f1809. 1/12 Johan August Levander gm Anna Katarina Andersson f1828

3 Pukabo finns 78-83 

Broars. Pukabo i Häggum benämndes på grund av sitt läge vid en bro över den öster om socknen mot Ranstad belägna mossmarken för Broars och ägaren i anledn. därav för Broarn. Charlotta Andersdotters i tbl 3:5 man benämndes i orten för Broars Anders och barnen i kraft därav t. ex. Broarns Herman, som även efter fl. fr. föräldragården fick vidkännas detta - anledn. till det antagna namnet Brodow, se tbl 4:2 Folke Brodow, folkskoleinspektör i Gävle.

Sandliden 

Gratialsit Lars Fin f1793

Västerängen 

Johannes Jonsson f1818

Ingridshem Enkan Ingrid Johansdotter f1781 Sjogerstad.

Kallkälle 

sold Lars Fin f1793, 

Soldattorp Nr 332

Kloster el Klofsten 

Sven Nylander f1780, bor hela 40 och 50 talen här till sin död 1861 

Tån under Pukabo Magnus Hägg f1764. inh Gustaf Johansson f1819

Snurrarelyckan Magnus Larsson 1790

Västeräng 

Joh Jonsson f1818

Qvarnslätten 

Magnus Sundberg

kronolägenheten Mjölnaren Måns Månsson anmäler och 1810 ställs smeden Magnus Sundberg till ansvar för att han byggt en husbehovs qvarn och malt främmande mäld därå. Detta tillsammans med Isak Jonsson i Bôrna.

Johan Sundberg

Sold och pistolsmeden f1784 har döttrar som kommer att figurera i Häggum Visan. Trumpetaren Bengt Öhman tar på eget bevåg bort stämman i bäcken vilket omöjliggör den husbehovsmäld som Syúndberg är berättigad till. Öman får böta och Sundberg får ej mala mot tull. 

Jonstorp kan ligga under LarsLarsgården. 

Jonsson f1769, Andreas Jonsson 1769 Johannes Andersson f 1807 Johan Sundberg f1784. 

Under Qvarnslätten  Jonas Pettersson f 1810.

Qvarntån Smedsliden

Lars Olofsson f1799, 


Skattegården 

Jonas Jansson finns här 1809 och har tvingats sälja 3/8 af Stofsgården men velat undanta en stuga med lada där hans far en gång bott. Sven Andersson i Stofsgården och Jan Jansson i Bestorp har lagt beslag på ett antal hus men inför skranket och efter en stunds tvistande går de i förlikning mot 2ne skäppor Råg och 8 kappor blandkorn. (Jag kan inte identifiera någon av dem). 

Jonas Billberg 3/16 Sven Andersson f1768 Jonas Olofsson f1802, fd Serg Johan Andersson f 1804 -> 35, 1/8 äg Petter Hansson f 1755 det är ju han som fixade Nilsabo i Bjellum, Johannes Andersson f1806 tar tydl över 32 . Johannes Magnusson f1795

Anders Jonsson f1802, Lars Johansson f1809 Jonas Andersson f1815, 

Anders Jonsson f1802 lite luriga uppgifter. Erik Gustaf Falk f1820 och brodern Carl brukar denna del slutet av 40 talet. 

Lars Gustaf Johansson f1811 brukare 3/16 Skattegården troligen hela slutet av 40 talet Sven Johansson f 1817 äg 1/8 kom 48 från Skövde.  Johannes Jonsson f1797 till Tovatorp 54 Josef Johansson fr Slöta stannade bara ett år sen till Kappagården 52 Anders Jonsson f1802. Sven Johansson f1817. 

Bjellumen Jonas Svensson fr 56 , Billberg Anders f1802 1/8 Lars Gabrielsson f1784 under honom brukar Per Joh Andersson f1819 Jonas Svensson f1805 3/16 enk Billberg,  br Anders Spets kom 63 -65 sen mågen Joh Johansson f1838 fr 65,  3/16 Joh Pettersson f1813 fr Hulan 66 -. 1/8 Lars Gabrielsson 

inhys Sven Andersson f1768, äg på 40 talet Anders Jonsson f1802, ¼ äg Johannes Jonsson vid Anders Nilsgården ,  Jonas Larsson 1808, Jonas Andersson f1815 kom 39 fr Ekskogen, Sven Anderson f1802 kom 35 och stannar ett år , Lars Johansson f1779.  enkman Anders Stark äg 1/8.

Lars Johansson f1779. 1mtl ägs av Joh Aug Eriksson LLg, men br av Jonas Svensson f1805 fr 56 t 73, avlöses av hyresgäst som kom från Backgården 73 Johannes Jonsson f1812. Arr Vilhelm Andersson f 1850 kom från Borgunda 76.

3/16 Stina Billberg , 3/16 Johannes Pettersson dä f1813, 1/8 Gustaf Jonsson f1844 kom 71 fr Stenstorp , Lars Gabrielsson f1784, 1/8 Johannes Bjellumen Jonsson f 1810 under honom arr Aug Jonsson f1836 i Byarum men stannar blott en kort tid till Skaffaregården.

Katarina Johansdotter f1807 1/8 Skattegården Häggum Joh Pettersson f1831.

bs u Skattegården Hg sold Erik Toll f1817

soldtorp 334

 

6 skatteg finns 78-85 

Torp:

Per Andersson f1822, 

Kallkälla 

Jonas Hägg f1783, under 40 talet gratialist Lars Fin f1793, sold Joh Skruf f1828,  Magnus Larsson f1790, inh enkan Maja Kristofferdotter 1801. 

Korsbacken 

Jonsson f1767

Hansestugan

Svensson f1751

äg under 40 talet: ½br Johannes Jonsson f1797, 3//16 Joh Pettersson i Hulan 3/16 Anders Jonsson f02, 1/18 Lars Gabrielsson f1784. inhys Sven Johansson f1817

Solliden u Skatteg

Jonas Andersson f1815

Inhys:

Jonas Larsson f1808 bodde mot slutet i Sandtäckten, Enkan Maria Jonsdotter f1790 gm Hägg. inhys Lars Gustaf Johansson f1811 

bs Erik Toll f1817 

Stp 334


Stofsgården el Hulan

Sven Andersson är bonde här 1812 och åtalas av Nordqvist för röta å Stommen Tovatorp, som han arrenderat under 3 år 

Johannes Andersson f1784, lite oklart om de två är identiska eller om Hulan ingår, Lars Kristian Johansson f1817 från  Dala 50 

Johannes Andersson

f1784 Anders Johansson f1812 fr Ekeskogen 49 

Äg under 40 talet Erik Jonsson f1822 och 50 talet 

Joh Pettersson f1813 t Skattegården 66 efterträds då av Kärres Lars Johan Johansson f1843 men mågen till Joh Pettersson tar över 62 ett år, Lars Johan Johansson f1843. Anna Cajsa Andersdotter f1822 

Hulan ¼

Andes Andersson f 1774, Lars Kristoffersson f 1781 mågen Anders Svensson finns med f 1819, Petter Eriksson f1811, Johannes Pettersson f1813, 

U Hulan Anders Johansson f1812 inh Johan Gustaf Johansson f1833, Erik Johansson f1822

Käckabacke 

inhys Sold Johannes Käck f1779 bor här under 40 talet fram till sin död 53 

Kindbohus 

f1764 Kindbom f1764. Marka: Kerstin Andersdotter f1794. Lena Andersdotter f178, Anders Larsson f1822, Johannes Johansson f1818, Anders Larsson f1822

Broddbo: 

Brita Jonsdotter f1780  

Jonstorp 

Anders Svensson f1819 och enkan Olofsdotter f1782,  Anders Jonsson f1819 Enkan Maria f1782 dör här 1863, Anders Svensson f1819 enkefru Johanna Falk f1804

Skaffarebron 

Petter Månsson f1774, Anders Andersson f1774, Lars Gustaf Johansson f 1811 med familj. Petter Månsson f1779  

Bs Anders Andersson f1774, Anders Svensson 1819, Maria Olofsdotter f1782

Noläng

Gustaf Ström f1854 tog sin hustrus namn hade med Hilda 11 barn och den Ström som bodde här i mitten av 30 talet hade  5 - 6 barn. Hade en bror i Qvarnslätten som hette Josef Ström f1885. Det kan vara Gustaf Ström f1900 som hade gården. 

Stofsgården

Krigets hjältar. Stofsgårdssläkten.

 1. Örn- alias soldat Johan Örn und.
 2. Skruv- alias soldat Johan Skruf.
 3. Snål Erik - alias hemmansägaren Erik Jonsson i LarsLarsgården.
 4. Fara - Lars - alias hemmansägaren Lars Pettersson i Pukabo.
 5. Bagga - Johs Anderssons i Stofsgården söner o mågen.
 6. Munter - Jonas Andersson i Skomakarhemmet.
 7. Nisse i Gåran - N. Johansson på Tån f1825.

Övriga

Johs Larsson i Brännebacken.

Lars Jansson i Tollestorp.

Sven Johansson i Källegården. eller Källängen. (Ev Källungen).


Tollestorp

Byn eller gatan ingick inte i Häggums skiften. Det finns nämnt i jordaböckerna 1564 som Tolstorpp. Tillnamnet gatan fanns nämnd 1566. 1696 2/9 blev kronohemmanet Tollestorp, som Anders Andersson åbor, till vederbörlig rannsakning remitterat. På 1713 års karta har vi två tecken för kronogård och Skrevs då Tållestorp.Kongl Götha Hofrätt Resoluon öfr der efter Kongl Majt nådigaste remissonial och befallnings af den 2 Augusti 1692, af frelse Fongden Bengt Nilson i Tollestorp andragne beswär emot wählb Per Gyllensting och kyrkoherden Hr Sven i Häggum angående några ägor, Nolängen och lampelyckan kallade, som efter en Vallehärade tingsdom af de 18 Noveb 1668 emot Kongl Placat om skattskyldig wid delning och förminskade ifrån hans sätegårds i Tollestorp skola häfdade varit, och han i förmågs af senare upfundna förmenta nya skäl, och hög detta Kongl Placat, under Tollestorp igen sööker att widimera, men öfwer detta frelse och Crono Prästebohls åboer der emot på der wistige ägors uhrminnes häfd och laga kraft wunnen Ao 1668 åhrs Häradsdoms sig beropa, som iämpte rättegångs expenser bestrides: gifven Jonkiöping den 20 December Ao 1692.

 

Alldenstund Kongl rätten förmedelst dess uthgifne Resoluon af den 14 Aprils 1690 öfv frälsefongde Bengt Nilson då anförde besvär i samma måhl, pröfwat Walle Härads tingsdomb av d 18 Novembr 1668 desse wistige ägor angående, uthan några appeller der emot förlängst hafwa wunnit laga kraft, och ehuruwäll Suplicanten genom sina sedermera påberopte och af Kongl Majt i nåder hittremmiterade nye skiäl och der ibland Lantmätarens gifvne attest, påstår dett dess whistige ägor skola wara beståendes uthi 1/6, som salig Erchebiskopen Kenicens uthi dess Salubref af den 6 juli 1610 allenast på 5/6 delar i bemälte Tollestorp och några flere hemman skall lämbnat oförsålt till Lars Jonsson i Härlingstorp,

sampt påberopte wittnen, huruledes desse omtwistade ägor skola wara dess gårds ifrån kombne och efter Kongl Placat der under igen läggas böra; Så befinnes dock af salig Gunnar Israelssons salubref d 1 augusti samma åhr åbo på den ena resterade 1/6 till bemälte Lars Jonsson i Härlingstorp att ägorne av Tollestorpets gårdars ägare warit alt sedan under ett, som de nu ähro possiderade och innehafda, uthan något laga klander intill 1668, då laga synedoms uthfallen är, emodt then domb som ingen apellson är skedd, uthan den till Ao 1690 ogwalt ståndit, och Kongl rätten af oförbenämbde skiäl då den samma förständig förklarat, hafwandes Fongden Bengt Nilson genom sina senare påberopte nya skiäl intet upstyf att, som kunnat gifwa Konlg rätten anledning samma domb att ändra, hafwandes parterne å andra sidan dess uthan hans trowärdiga wittnen sin urminnes häfd på dess omtwistade ägor bewisatt, och dett af supplicanten allegerade Kongl Placat om skattskyldig iords delnings och förminskande, således till detta måål af god ukr rätteligen är applicerat; Alt derföre i kraft af öfwanbemälte skiäl, sambt 1 Cap Jordb LL blifwer mehrbemälte Walla Härads tingsdom af d 18 Novemb 1668 approberad och gillat, och frälse sambt Crone Preästebohl åboer wid sin uhrminnes häfd få härefter som härtill, för widare anspråk i detta mål bibehåldna. Blifwandes Häradsrannsakningen af den 17 jan 1687 samt dom af den 21 Marti 1688, såsom och emot mehrbte 1668 åhrs domb olagligen förrättat och afsagdt, här nu upphäfwer och kraftlöös förklarad, och Fongden Bengt Nilsson förplichtat till sine wederparter åtherbetala dem frucht och gröda, som han der efter i medlertids han bewisas ärhållit hafwa:  Sett alla som wederböör hafwa sig församlingen att efter rätta.

Datum ut supra

På Konlg Hofrättens wägnar

LS

G Falkenberg

Johan Teller

Concordentionen vidi Joh Hwass.

Hälsokällan vid Tollestorp
Nordost om hemmanet Tollestorp i Häggums socken har, enligt uppgift av gårdens ägare, fordom funnits en s k hälsokälla, där de sjuka, framförallt bleksiktiga, sökte få bot. Även folk långt ifrån boende besökte källan. Vid dikesgrävningar i närheten av den plats, varest källan skulle ha funnits har man i jorden påträffat svavelkis.
// Nat Vil 1929
 

 


Tollestorp 1mtl

 

Anders Wahlborg

f1638-1732 ende sonen tar över.

Anders Andersson Wahlborg

f1687. Hattmakare Anders Wallborgs föräldrar ägde tillsammans 1 mtl Tollestorp af Häggums socken. Då utbröt krig, troligen med Ryssland under Karl XII:s tid i början av 1700-talet. Därvid utskrefs omnämnde Anders Wallborg som landtvärn. Men som han var ende son, sökte hans föräldrar med energiska försök att undangömma honom, men då detta ej lyckades rymde han och kom till Westerås där han ingick i hattmakarelära. Det lyckades honom äfven ganska bra så att han inom kort skrefs som mästare hvadan han enligt den tidens lag ej kunde uttagas i krigstjänst. Han gifte sig sedan med Sussanna Nordborg. När lungnet i landet blifvit återställt flyttade omnämnda familj tillbaka till Tollestorp, hvilket genom arf öfvergått till sonen Anders Wallborg.
Wid återkomsten var hans föräldrar döda och hemmanet Tollestorp ödelagt sedan 11 år, de bosatte sig likväl där, men Wallborg och hans maka samlades emellertid snart till sina fäder och blefvo begrafna i familjegrafven på Häggums kyrkogård. När Häggums kyrka 1863 ombyggdes blef grafven förstörd och grafhallen inlagd i kyrkans vapenhus.
Dottern Cajsa gifte sig med

Jonas Andersson

f1710 gifte sig till gården och av deras tre barn berättar vi 

 • Anders Jonsson f1745 tar över gården 
 • Stina Jonsdotter gifte sig med en bonde i Hornborga som där lämnar betydande avtryck i denna bygd. Se Bosgården Hornborga.
 • Lars Jonsson brukar Bäckagården, Tollestorp och Korstorp.

onas Andersson lånar till BengtNilsgården Tollestorp 1810 333 Rd.
BengtNilsgården och Andersgården nämns.

Anders Jonsson >1806 - 1812

f1745, först gift med Brita från Segerstad och senare Cajsa Torstensdotter likaså från Segerstad 

Av barnen kan vi berätta att 

 • Anders tar sig namnet och kallar sig Tollander och är kronojägare och brukare av Korsgården i Häggum, säljer till sin bror Jonas 1811 sin del av Tollestorp. Denna gårdsdel kallas BengtNilsgården. 
 • Jonas blir bonde i L Boslycke och brukar Tollestorp och slutar som inhyses på Tollandera under St Boslycke. Han gifte sig med Stina från Bältaregården i Bolum. Av deras barn kan vi blott följa Erik Toll som först var soldat men som utvandrar till Amerika 
 • Cajsa som var född i andra relationen återfinner vi som ägare här men också gift till Tovatorp. Deras barn återfinnes sedan i Tovatorp innan en av dem drar vidare till Amerika. 

Efter angifwelse af Fanjunkaren Hedvall har på Länsman Smedborg inkallat Lars Jonsson Stora Boslycke samt Anders och Lars Jonsöner i Tollerstorp i påståendet att answara för nyttjande af oringade swin, ärendet uppsköts till nästa ting. Då svarar Rätten att det inte förelåg någon brottslighet varför talan ogillades och Hedvall fick betala kärandens rättegångskostnad med två Riksdaler.

D. Häradsdommaren Andreas Larsson och hans broder Jonas Larsson samt 2 systrar ärfde
E. Tollestorp af sina föräldrar Stina och Lars Jonsson. Antagligen sålde systrarna sina delar , hvilka köptes af Anders och Jonas Larsson, således egde sistnämnda hvardera 1/4 mtl Tollestorp. Sedan gifte sig Andreas Larsson med Maria Jonsdotter från Bäckag samt flyttade dit. Äfter Jonas Larssons död tillfall hans 1/4 mtl Tollestorp hans tränne barn, som innehade det till sin död hvarefter det såldes.
F. Äfter Anders Larssons död tillfall det återstående 1/4 mtl Tollestorp i grund af arf deras enda dotter Stina Andersdotter som gifte sig med Olof Andersson från Ubbatorp. Således egde de 1/4 mtl Tollestorp, 1/4 mtl Bäckag samt Ubbatorp där de bodde.
G. Sedan äfter Stina och Olof Anderssons död, ärfde deras 7 barn samtliga gårdar.
Maria Olofsdotter, g.m. Jonas Andersson utlöste dock samtliga systrar föst från Bäckag, sedan från Tollestorp. Bäckag flyttades ungefär samtidigt till sitt nuvarande läge, där ofvannämnde makar bosatte sig. Därefter tillhandlade de sig 1/2 mtl Åslag.
H. Efter deras död gjordes arfskifte emellan deras då lefvande 4 barn, som utföll så att älste
Son Wilhelm Jonsson ärhöll 1/4 Tollestorp. Emil, Kristina och Adina ärhöll 3/4 mtl Bäckag och Åslag., efter Adinas död löste Emil och Kristina hennes del af Wilhelm Jonson.

Måtte vi som lefva vara värdiga behålla den torfva där våra fäder hafva födds, lefvat, värkat, och dött. Må vi uti minnet troget bevara huru som våra förfäder upp ur en ödemark lyft Tollestorp till hvad det nu är. Och fullborda hvad våra fäder begynt. A. N. Willhsson.

 

Brodern Lars Jonsson 

f1756 och hans hustru Stina Persdotter ägde ¼ mantal Bäckagården samt Korstorp Bolum, hvilka hemman Stina Persdotter ärft af sina föräldrar i Bäckagården. Lars Jonsson ärfde af sina föräldrar ½ mtl Tollestorp. Troligen såldes Bäckagården och Korstorp och familjen bosatte sig i Tollestorp kanske efter broderns död, men de finns skrivna här 1783 och hustrun finns skriven här som änka 1830. Av barnen vet vi att 

 • Andreas blev nämndeman och var brukare av Bäckagården. Hans dotter Stina f1806 tycks förmedla arv till dottern i sin tur Cajsa f1826 som gifter sig med Anders Carlsson f1827 som brukar ¼ Tollestorp troligen från 1857 till 1881 då han flyttar till Sjötorp. Av deras barn har jag intet att berätta annat än att Augusta Amalia gifte sig med Lassa Frans f1863 och dog här uppe på Sjötorp. 
 • Jonas Larsson skrivs som hemmansägare här på Tollestorp och brukare av 3/8 HåkanUddsgården där han stannar. Men paret finns här hela deras barnproducerande period 
 • Cajsa gifter sig till Luttorp i Segerstad och som enka och omgift dör på Källegården i Häggum.  
 • Maria gifter sig till Uddagården i Bolum, men ett osäkert öde. 

Sonen Jonas Larsson 

f1782 gift med Maria från AndersAndersgården i Häggum finns här i alla fall 1814 till och med 1829, men han övertar tydligen sedan bruket av 3/8 HåkanUddsgården där han stannar och lämnar sin änka i 15 år. Av deras barn finns mer att berätta.

 • Maja Stina först gift och sedan änka och som sådan gifter hon sig med Petter Johansson från Vånga som finns som mjölnare på Korsgårds qvarna i Bolum och bonde på Bältaregården och Uddagården. 
 • Lars Jonsson Önars som var född 1818 och som tjänte dräng L Boslycke och i Segerstad från 1837. Han återkommer och är nog hemma och brukar Tollestorp under 40 talet fram till 1860, då han flyttar till LarsLarsgården men han lämnar den och vi återfinner honom på Almeö, där vi berättar vidare. om denna intressanta familjs öden. Vi har en notering om att Önars och Carl Falk byter gårdar 1860, men då flyttar Önars till Lars Larsgården. Alltnog han stannar här till 1863, då han flyttar till Broddetorp. 
 • Andreas gifter sig till en gård i Brunnhem 
 • Cajsa som gifter sig med blivande kommunalrådet Anders Larsson d:ä som fanns på svärföräldragården HåkanUddsgården här u Häggum. Av de 13 barnen åker flertalet till Amerika. 
 • Maria Greta gifter sig med Jonas Andersson från LarsLarsgården många av barnen här åker till Amerika, men Ingare Klas stannar på Skattegården och blir bland annat auctions utropare. Alexander Stenman brukare av föräldragården Toragården. 

Anders Vilhelm Jonsson

bonde Tollestorp 1890 kom från Stenstorp och gift med Maja Greta från Rådene är pappa till August Natanael

Natanael Vilson

är brukare och uppgiftslämnare till Hjilmer och lär ha efterlämnat bandupptagningar om sin släkts historia. Hembygdsmannen Stellan Agnar bor i detta nu gula hus med den fina snickarglädjen, som han våren 2004 renoverar. 

Okänd 7/16 Tollestorp

säljes på auction 1836.

På okänd plats i Tollestorp bodde Anders Skräck och hans dotter gift Flykt.

Aa Mellangården Lines

Erik Magnusson Lundberg

kom från Gatebolent i Sjogerstad.

1840-1852 Anders Eriksson  7/16 

f1801 i Sjogerstad brukar 7/16 av Tollestorp och Bränneberg. Han dör och han var gift med Bolla från L Skattegården i Bogunda. Bolla blir änka 1852 och regerar över 7/16 av gården och i samband med arvsskiftet. Här kan vi ana en uppdelning av gården i 16 delar. Av deras barn känner vi.

 • Erik f1829 gifter sig med Inga Lisa från Änkegården och de finns här från 1859 och till sin död 1893. Dottern Josefinas man finns som brukare här 1900 och heter Per Edvin Andersson. Dottern Lina var gift med Carl Alfred Andersson och här har vi döttrarna Ester (gift med Levander Pukabo och Tovatorp)  och Elin som gifte sig till Brestorp. Efter Lines död 1945 så köps tydligen stället upp och lägges under plogen och intet spår synes av denna delen av Tollestorp.
 • Johanna f1830 gifter sig med OllesAnders till Toragården.
 • Johannes d:y f1833 Andersson här på 1/16 intill 1862 till svärföräldragården ¼ Backgården Häggum. Han måhända efterträdes av Jonas Johansson finns som arrendator från 1862 till sin död här på gården 1864 och var född 1827 här i Häggum.
 • Maria f1835 gifter sig till Trulsagården.
 • Anders Urken f1838 och död här på Tollestorp 1900 och innehar 1/16.
 • Cajsa f1840 gifter sig med L Bolycke KärresPer.
 • Kristina f1844 gifter sig till Källegården.

Sambruk
brodern Erik Andersson

f1829 brukar först Enkegården och kommer sedan till 11/64 Tollestorp. Han vlde Inga Lisa vars barn skingras. 

brodern Anders Urken Andersson

f1838 dör här på Tollestorp 1900, som änkeman. Han gifte sig med Maria Greta från Stenstorp. Av deras barn alla födda här. Därav åker två till Amerika och syskonparet Erik och Anna flyttar till Skattegården i Skeby.

Erik David Lindberg

f1895 arrendator var gift med Larssons dotter från Halleberg (Vassa Oskara syster) och var förutom kalkarbetare även brukare här. Sonen drunknade i Bjärsjön. De återfinnes sedan som fastighetsskötare i Göteborg.


Den södra av nuvarande gårdar

På 30 talet fanns här Samuel Vilson f1904 den gård som låg närmast vägen och föräldrarna till Brita Lovisa f1938 boende på Tjurs backe köpte denna gård enligt Erik Lundin. Vi får se.

Johan Hilmer Nilsson

f1871 i Ugglum kom med sin Matilda 1920 och sina giftasvuxna döttrar varav Tyra väljer Birger nedan som tar över gården.

Bröderna Birger 

soldatsonen från Segerstad f1914 finns som dräng och och som gifter in sig med Enoks dotter på Bränneberg dotter på gården Tyra Nilsson. Han brukar här fram till 49. Från 1949 arrenderar han Uddeberg och sedan återfinnes han på Lilla Weka i Sätuna. Brodern Johan Bjerke kommer och avlöser Erik Lundin som var dräng här.

Kenny Agnar 

har förvärvat denna Tollestorp och han har därmed sedan han tidigare äger Bjärsgården brukar större delen av detta anrika Häggum.

Erik Andersson f1829 dör 1893 och Joddern Josefina med make Per Edvin Andersson Brestorp köper delar av Tollestorp. Efter svärfaderns och faderns Erik Anderssons död inköpte Per Edvin Andersson och h.h. på auktion den 3 maj 1899 dennes hemman Tollestorp i Häggum, bestående av 11/128 mtl Bengt Nilsg, 33/512 mtl Andersg., kronoskatte, och 11/64-delar av frälselägenhet Gatan,
en tomt av åtta gårdar, för en summa av 4750 kr.
Säljare voro :
Johan August Eriksson Lundin,
Frans Oskar Eriksson,
Alfrid Sjölanders hustru Kristina Eriksdotter,
Klara Eriksdotter,
Karl Alfred Anderssons hustru Karolina Eriksdotter,
Anders Vilhelm Eriksson,’
Elisabet Eriksdotter.
Erik Anderssons efterlevande hustru hette Inga Lisa Johansdotter.

Ej mindre än sju av rätten 1897 utfärdade lagfartsbevis åtföljde P. E. Anderssons ansökan om lagfart å köpet.

Bytesavhandling av den 25 jan 1901,
enl. vilken P. E. Andersson och h.h. av då avlidne brodern Karl Alfred Anderssons och hans efterlevande hustrus barn Ester och Ellen (?) Karlsson byta till sig broderns åttondel i Brestorp mot deras ägande i Tollestorp med en mellangift av 500 kr till barnen som en ersättning för det undantag dessas mormoder under sin livstid där ägde.
Bytet ansågs också av förmyndaren och rätten förmånligt för myndlingarna, emedan dessa därigenom sluppo ifrån de dryga utgifter ett skifte av hemmanet Brestorp ansågs komma att medföra och som dessutom myndlingarnas närmaste anförvanter i särskild skrift tillstyrkt det sökta bytet, blev detta av rätten beviljat.
Förmyndare var Joh. Vilhelm Jonsson i Tollestorp, Häggum.


Timbergs

Lars Jonsson Önars.

flyttar härifrån 7/16 1860 till LarsLarsgården, där han stannar till 1863. Han byter alltså gård med sin efterträdare.

Falka Carl

f1823 soldatson från Bengtsgården i Bolumstorp häg av 7/64 Tollestorp kom hit 1860 från LarsLarsgården som fadern brukade och stannar här till sin död 1899. Han var gift med Hanna från Varola och av deras barn som sprides för vinden kan vi endast finna Otto som stannar kvar på gården.

Otto Timberg 7/64 

Otto är född här på stället 1867 och dör någon gång efter 1935 som ogifter men som ägare av ett par hästar som han lät stå i stallet sommar som vinter varför de ej kunde röra sig eller användas till något.

Lindstedts stuga 1/64

ligger längst söderut och finns upptagen på Häradskartan. Den enda vi känner med det namnet är Gustaf Lindstedt som var född 1833 i Sandhem och var torpare och snickare på Bjärsgården och skriven som hyresgäst på Tollestorp. Gift 1868 med Inga Cajsa Larsdotter från Västorp. Om det kan underlätta så var det Lars Jonssons dotter från Kärragården och brukare av Bjärstorp här i Häggum. Någon annan Lindstedt har vi inte. Tomten odlades upp på 60 talet och alla rester efter bebyggelse ligger tippad på andra sidan muren österut. 

Natanael Vilson har i sin förteckning över Tollestorp noterat en Lialyckan. Den enda association vi har är Lialund där Fattighjonet Jon Larsson f1755 fanns. Vi får se var vi hamnar. 

Laga Skiftet

Aa 1/16

Övriga 

På en av ställena finns Gabriel Andersson f1801 mellan 1867-70, då vi återfinner honom på Vasen under Korsgården. Sonen Lars Gabrielsson finns dock här som dräng men vi vet inte när innan han åker till Amerika. 

Johannes Härling f1829 kom från Hansagården 1862 och vidare till Rådene 64, Gabriel Lätt tar vid som varit soldat i Skultorp och brukat OlofGrottesgården. Han dör här 1869 på gården, som nybliven änkeman. Sonen Johan Fredrik f1845  nämns som brukare av gården.

Jonas Larsson Udvins pappa finns på någon av gårdarna 1890 vi får se 


Toragården 1 frälse

¼ Toragården

Wälborne Zacharias Åkerfeldt

säljer till Kristoffer Jonsson 1790.

Kristoffer Jonsson

sonen Petter Kristoffersson f1779 får faste 1810 för den ¼del han tillhandlat sig av sina trenne omyndiga syskons förmyndare Jean Larsson för 100 Rd Bco.  dör 40-tal och han finns här 1790. Lars Kristoffersson finns som brukare här denna tidsepok.

¼ Toragården

Bernt Pettersson med maka Stina Persdotter säljer till dannemannen Anders Persson på Åslagården 1809 för 555 Rd som får tredje upbud 1810

Andreas Mattiasson andra upbud å ⅛ frälse Toragården som han köpt av Lars Hansson och Stina Bengtsdotter för 255 men bör uppvisa mer åtkomsthandlingar. Köpebref 12 feb 1810 och laga faste 27 maj 1811;  

Anders Persson

f

Jan Larsson

i Gunnilstorp säljer 1809 ¼ för 100 som  han köpte av efterlämnar sin enka Lena Eliasdotter med barn.

¼ Bernt Pettersson och Stina Persdotter säljer för 555 och Anders Persson köper 1809 enl. dombok. 

 

Johannes Svensson f1781 finns här på 1820 talet. , ¼ äg Fanjunkare Bobäck  ¼ Johannes Larsson i Brännebacken under dessa brukaren Joh Jonsson Bjellumen  f1810. 1/8 äg Anders Olofsson 1824,  Johannes Svensson f1781 Olof Andersson f1766. Vesteräng. Under AndersAndersgården ligger Kasas 

Olof Andersson f1768 hans son tar över 1/8 och han hette Olles Anders och han dör här 1876; svärsonen Johan Dahlberg f1857 finns här (Tomta Ville kom från denna gård) 

Olof Häggren står som ¼ägare Sven Andersson f 1803, Jonas Pettersson f1802

¼ äg Johannes Bjellumen Jonsson  f1810 i Bd kom troligen före 45 och 40 talet ut . Petter Pettersson f1812 fr 46-49. bruk Johannes Jonsson f1822 fr Väring 

Annika Nilsdotter f1783 sonen Anders Olofsson  tar över 1/8. ¼br Johannes Bengtsson f1811 kom 46. 1/8äg Anders Svensson 1805, Lena Eliasdotter f1796 bor vid Stenstorp under henne brukar Johannes Jonsson f1810 flyttar till Skattegården 53, kyrkvärden äger 1/8 Joh i Brännebacken äger likaledes denna tid. Anders Olofsson f1824 äger 1/8, Johannes Bengtsson f1811 äger 1/8, Anders Svensson f1803 1/16 äg inhyses Johannes Jonsson f1817, br Johannes Jonsson f1822 Väring, Jonas Andersson f1828. ¼Toragården som ägs av Joh Larsson i Brännebacken brukas mellan 57 och 62 av Johannes Jonsson f1812, Änkan Sara Aug Bobeck f1814 från Lundby 62 65. 

Adolf Högberg var far till Gerda som gifte sig med Frans

Toragården har två hemma samt Torsborg

Torsborg 

Statdräng Lars Österman f1833 br Per Johan Jonsson f1836 Bolumstorp 62-  >66, 1/8 Torag Anders Olofsson    1824, Jonas Andersson f 1828 62-66, And Petter Johansson f1838, Per Johan Jonsson f1836, 1/8 Anders Olofsson f1824 Dahlberg 1823, Br Joh Andersson 1828 Anders Petter Johansson f1838

under Toragården Joh. Bengtsson f1811, Anders Svensson f1803, Erik Toll f1817, Jacob Svensson f1821

Vågsams intäkt

Olof Häggren f1799 här hittar vi även hans måg Johan Kindbom f1818 


Tovatorp By 2 Roten

1811 inlämnar commissions lantmätaren C J Bjugg en karta över Tovatorps by för fastställelse af delning av  odalägor. 

Tovatorp AndersAndersgården

Petter Andersson 

f1779 far till Murken instäms till ting av fanjunkaren Hedvall , 

Johannes Andersson f 1786, Anders Andersson f1812. Äg under 40 talet  Ljunggren äger och trol John Spets f1811 som brukar Inhys Erik Pettersson f1796, Johannes Magnusson f1895. Anders Andersson f1812, Erik Pettersson f1796, 

Solliden

här bor sold Ros och sedan tar Store Petters Jonas över bruket av stället, på 40 talet finner vi Jonas Andersson f1815, Jonas Larsson f1808, Sold Lås enkan Elin f1778.

Ingridstäckt.

Västerängen dr Johannes Jonasson f1818

Kases

Johannes Jonsson f1779

Bs Derunder 

Tovatorp AndersNilsgården

Johan Jonsson f1797, Petter Hansson f 1766, Johannes Jonsson f1797, Commissarie Hedvall finns som ägare på 40 talet under honom brukar Johannes Jonsson f1812, 

Brukare Jacob Pettersson f1797 han garanteras av Johannes Jonsson att han inte skall komma socknenn till last och vi  återfinner familjen sedan i Sätuna. Arr Set Smedby f1814

Johannes Jonsson f 1797 slutet av 40 talet  Johannes Larsson f1820 slutet till 50 då Johannes Jonsson f1812 tar vid ¼  J P Bohman f1826 . Det finns en koppling med Åslag som bör uppmärksammas.

Stp 335 finns under gården.

Under gården 

Sold Anders Skräck f1829 Inhys Anders Andersson f1810 under 40 talet. Inhys u gården Anders Andersson f1810, Carl Sandsjö f1827, Joh Ramm f1802, Per Andersson f 1828, Joh Månsson Fast 1815, Johan Johansson Ram f1823, Joh Pettersson f1834

Åsen ligger under AndersNilsgården slutet av 1800.

Tovatorp Stommen ¼

Jonas Andersson f1770, Jonas Brunn f1788. Br Johannes Jonsson f1817 t Toragården 53 , Carl Nilsson Wahl, br Kari Erika Jonsson f1826 64-72, lämnar över till Carl Johansson f1842

Sven Andersson har arrenderat här under 3 år och ej vid rättegång skött om husrötan vid tinget 1812; 

u Stommen dr Anders  G Jonsson f1833 arr Carl Nilsson f1826 Erik Jonsson tar över 64 

Tovatorp Storegården el Sörgården 

Lars Jonsson f1782,  Lars Jonsson f1815, Jonas Brunn f1778 dör 47 och lämnar över t Johannes Jonsson f1817 som kom från Dala 49. Johannes Johansson f1833, Gabriel Anderson f1801

Lars Jonsson f1788 fr Stenstorp 50, Gabriel Andersson f1801 fr Dala kom 54  till Söakull 63 Johannes Johansson f1833

Tovatorp Nolgården frälsehemman 

Gustaf Kjell Carlström * Beata Maria Falkenberg säljer ¼ (av ½ förmedlat) till Tobias Palmqvist för 1333 Bco. Köpet gjordes upp i Fägre. och uppbud 1812

Johannes Jonsson f 1797 ¼ äg Johannes Jonsson i Skattegården. Johannes Pettersson f1798, Joh Jonsson f1797, sonen  Per Johansson f1843 flyttar till Stenstorp 72 , Gustaf Andersson f1839 , 77 kom Anders Johansson f1845

Ötorpet ? Åstorpet: Johannes Pettersson f1798, Maria Stina Kull f 1815, Lars Gustaf Johansson f1811, 

Bs Lars Gustaf Johansson f1811 


Skaffaregården 

ligger längs gamla vägen efter Bränneberg. 

Skogvaktare Hageldorn f1718  dör 1769

½br Johannes Magnusson Johannes Pettersson fr 35 t 37 och efterträdes av Magnus Larsson f 1790. Kronojägare Hök f1771, där mågen tar vid men där Petter Andersson f1820.  Enkan Inger f1771, Erik Persson är dr här från 27 till in på 40 talet. Per Jonsson f1815 står som brukare fr 45 då familjen kom från Stenstorp 

En Carl Herman Borgenstierna finns här mellan 46 och 49 Per Jonsson f1815 är fram till 46,  fr Anders Svensson f1819 Arr Petter Andersson f 1820 kom 49. ½ br kronojägmästare Hök br 50 tal och lämnar över till mågen Petter Jonsson f1820. Arr Anders Larsson f1813 fr Skövde 54 och tar med sina syskon ? vi får se. Inh Arr Petter Andersson f1820 flyttar till Kyrketorp 54. 

Arr Anders Larsson f1813 54-57, Statardr Anders Abrahamsson f1825 Ar Lars Fin f1824 från 57- 63. Klas Andersson f1823 från 64- , br Johannes Andersson f1821 från 64 - August Jonsson f1836 blott ett år från 68 sen kan sold Moberg ha kommit statardräng Gustaf Andersson d1840 med familj. 

Nils Andersson och Otilia fanns här på 30 talet.

Stp 336 ligger på denna gård 

Under gården Afsked sold Anders Toll f1785, arr av soldbostället mellan 46 och 51 Magnus Larsson f1790 har bott på Snurrelyckan och kanske dör där 75. 

Sandtäkten

 fd br Joh Andersson f1821, bs u Skaffaregården Lars Gustaf Jonsson f1843, bs Magnus Larsson f1790. Stället ligger vid vägen och har nu byggt om till ett litet torp . Mitt emot ligger resterna av LarsLarsgården där Hilda Johansson som var gift med Enok Johansson på Bränneberg var uppfödd här.

Wintervallen.

Sörgården

Sven Andersson f1803, Lars Jonsson 1782, 1/8 äg under 40 talet Gabriel Andersson f1801

Åslagården 

Rotemästare Elias Svensson och blev slagen av sold Anders Höök 1811 och fick böta, men Skottsberg lyckades inte få fram vittnen varför målet avskrevs.

Jonas Eriksson f1779 Br Sven Jonsson f1817. Sold Örn f1823, Jonas Jonsson f1822 fram till 46 då de flytta till Almänningen. Sven Johansson f1817 flyttar 54 när frun dog Hemmanbrukaren Carl David Malmgren fr Skövde br mellan 46 och 50. 

¼ AndersNilsg = Höberg  J P Boman for till Hjo 73 kom 73 gjorde Per Aug Johansson,  m 1/6 Åslag torp överstruket Jonas Jonsson f1825

Åslagården , AndersNilsg eller Höberg. Under höberg finns 3 torp och 1 bs. 2 andra Åslag  

NUD

Joh Jonsson f1812 I Socknen u Åslag  Jonas Jonsson f 1822, Johannes Jonsson f1812, pig Maria Larsdotter f1818, F Nilsson f1829,  Anders Jonsson torp u Åsla o And Nilsg f1838, bs Lars Larsson f 1815  , Jonas Ram f1823, torp Joh Pettersson f1834

Kallhäll 

Slängen 

på 40 talet Erik Eliasson f1792 fram till sin död 60 Erik Gustafsson f1832. 

torp Anders Nilsson f1833, torp Joh Nilsson f1829, Anders Jonsson f1838, Anders Nilsson Knopp.

Soldatboställe 333 Johan Örn som äger 1/6 Gåran.

Åkholmen under Åslagården finns slutet av 1800.


Byns Allmänning

Sandtäkten

stället kan ligga u Skateg Enkan Katarina Johansdotter    f1807, Joh Spets f1811 62-66 minst stället kallades också Spetses. 

På Kronoparken

Häggestorp

Per Jonsson f1815 fr Skaffareg 46 

Vågsamma

Afsked Sold  Håkan Vågsam

Vesteräng

 Stina Johansson f1781

Fattigstugan 30 talet

Katarina Larsdotter 1775

Qvarntån

Smedslid

Lars Olofsson f1799, Lars Olofsson f1799

Fattigtån

Ingrid Elisdotter f1788 

Fattighuset:

Katarina Larsdotter f1775 , Kerstin Andersson f1794, Annika Larsdotter 1790 , 

Vid socknens slut

Johannes Magnusson f1795, Erik Gustaf Damberg f1825, Per Gustaf Kjell f1825 Jonas Kjell f1828, Magnus Larsson f1790.

Hedda Olofsdotter f1794, Erik Gustaf Damberg f1825, Jonas Kjell f1828, Sven Johansson f1804, Lotta Käck el Hök f 1780.

Olof Larsson f1812 Cajsa Mårtensdotter Anders Andersson f1810

Utan hemvist 50 talet och i Fattigstugan

Sven Pettersson f1818

50-61: Sven Johansson f1804

Sandbäcken Jonas andersson 1815

I socknen 62-66 Sven Johansson f 1804, Tåskiften Inh Gustaf Johansson f 1819

Fattigstugan 62-66 Inga Toll f1816, Enkan Inga Johansdotter f1803, Maria Stark f1826, And Jacobsson f1800, Nils Johansson f1825, Bolla Johansdotter f1815

Soliden: Bs Jan Petter Nilsson f1813 Anna Sundberg med sin betydligt yngre Carl, Bs Jan Petter Nilsson u Solliden 70 tal: Jonas Jonsson f 1825

Fattighjon 70 tal

Sven Johansson f1804, Bolla Adams änka Johansdotter f1815, Gustava Kristina Gustafsdotter f1856 tillsammans med sina halvsyskon ,  Brita Maria Lås f1826, Tolls fru som väntar påa tt åka till Am 73, Joh ANdersson f1801

Fattighjon tidigt 80 tal

Sven Johansson f1804,

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kyrka och präster i Häggum ] Skam på Blackstad ] Källeberg ] Fårakriget ] Billingen ] [ Gårdar ] Fattiga ] Soldater ]
[underordnad] Storskiftet i Häggum ] [ Innehåll ]