Soldater

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kyrka och präster i Häggum ] Skam på Blackstad ] Källeberg ] Fårakriget ] Billingen ] Gårdar ] Fattiga ] [ Soldater ]
[underordnad]

Torp 332

Rusthåll: Pukabo  Vilhelmsberg 2:1  Koordinat: X 6840 Y 7656
Pukabo 1/2 Stommen 1/4  Backen 3/8  Stäckegården 1/4 

Torpet användes under senare delen av 1970-talet till hönshus.

 

Anders Fast 

Olof Brodd

 f16960000 17630716 17160000 17441017

Lars Fin

f1793 återfinner vi vid Kallkälle. Han bor här med sin Stina, som han hämtat från trumslagarbostället Ramstorp på andra sidan berget. bor sedan på Sandliden 

Johannes Jacobsson Skruv

f1828 Dala gifter sig med sin föregångares dotter Brita Maria Fin de gifter sig 52 och får dotter Cajsa Kristina Antas 1850 och är i tjänst till 1882. 

Johan Wilhelm Larsson Rot

f1863 antas 1883 och tjänar till 1920. dör 1931 u Pukabo 

Stp 333

Rusthåll: Åslagården X 6835 Y 7652 Bränneberg 1/2  St. Boslycke 1/2

Noteringar: Torpet revs i början av 1900-talet.

Soldater vid detta torp 

Magnus Larm 1805

Johannes Örn 

f1810 i Fröjered gift med Stina från socknen. börjar sin tjänst 1831 och återflyttar till Fröjered eller Trogened 1846 efter 14 års tjänst. 

Johannes Larsson Örn

f1823 på Häggska soldattorpet Hof. Började sin karriär som dräng på olika gårdar och anställs här 1845. 

Johan Petter Örn 

f1840 i Varnhem äger 1/6 Gåran kom fr Varnhem 61 gift 1864 med Anna Vilhelmina från Gåran vilket förklarar framtida ägande. Han antas 1859 och får avsked 1889 och lämnar oss 1889. 

SK-00-0333-1889 Ehn Axel Henrik 18720118 19580614 18891026 19190726

Sk 334 Skattegården Häggum 

Kjelleberg X 6845 Y 7655 torpet nu rivet

Hägg Jonas 

f1783 

Anders Stark 

f1811tjänte från 1831-1845 gifte sig med Greta Carlsdotter från samma hemsocken Fröjered omkring 1837. Sonen Carl Johan Stark kommer till världen 40. I övrigt lämnar inte familjen några spår i socknen.

Johan Ärlig 

torparson f1826 från Slätterödjan kom hit 46 tjänar 5 år och flyttar sedan till Holmestad för fortsatt tjänst. Han gifte sig med Inga Eriksdotter som han träffade hemma på AndersGunnarsgården. Deras första dotter dör ung, men efter flytten till Holmestad får familjen en imponerande storlek om 13 barn. 

Anders Lås

f1830 är nog det riktiga datumet kom hit 51 och gifter sig med Maja från Hornborga. De begär sedan förflyttning till annat torp. 336 

Johannes Jonsson Ehn

f18431013 fr Bolum kom 1861, då han anställdes och dör 65 i Hjärnfeber och det lyste för honom månaderna innan. och han dör några månader efter dottern föds. 

Carl Joh Johansson Ehn

f1845 till vår sykvesttorpare i Häggum. Antogs 66 och tjänar 21 år 

Carl Johan Johansson Ehn 

f1845 Anställdes 1866 och tjänstgjorde till 1888 i 22 år och flyttar sedan till Am med hela sin familj under 1888. 

Emanuel Viktor Viktor 

f18690630 19440807 18890425 19080713

Stp 335

Smedbacken 1:1 Koordinat: X 6888 Y 7822

Noteringar: Torpplatsen är nu bebyggd med annat hus.

Soldater vid detta torp

SK-00-0335- ÅSLING Magnus 17940213 18680121 0 0

Gustaf Kjell 

f1801 var från OlofEsbjörnsgården på andra sidan berget men vi vet lite om hans liv och meriter. Hans fru och två barn är lika anonyma. Han dör som inhyses på AndersAndersgården redan 35. 

SK-00-0335-1805 DAHL Jonas 0 0 18050000 0

Anders Skräck 

f1802 kom hit till Häggum från Varnhem efter att ha tjänat 13 år därstädes, här tjänstgör han 11 år.

Anders Skräck 

f1829 från Stenstorp. Anställdes 1847 och tjänar 34 år. Han finner sin Maria från Pukabo och gifter sig 49 skapa en stor barnaskara. 

Alfred Ståhl

f1861 i Längjum kom 82 till socknen och tjänte till 0418 0 18820926 19070930

STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEKET Box 194 532 23 SKARA Tfn:0511 320 32 Utskriftsdatum 2000-12-20

Stp 336

Rusthåll: Skaffaregården X 6892 Y 7845 Husgrunden finns kvar på platsen alldeles intill vägen.

SK-00-0336 FRISK Jonas 17860807 0 0 0

SK-00-0336- ASK Anders 0 0 0 0

Anders Toll 

f1785 i Ving tar avsked 37 men stannar på Skaffaregården hela 40 talet och dör som inhyses där 53

Erik Persson Stark

f1823 fr Broddetorp och kommer hit 46 som sold för gården. Han gifte sig med Brattströms dotter från Korsbacken och får med henne en dotter förutom den som Hedda hade med sig i boet.

SK-00-0336- FYR Lars Olof 17980416 0 0 0

SK-00-0336-1808 HÖK Anders 0 0 18080601 0

Johannes Toll

f1812 Grefbäck stannade blott ett år från 1838 kom och återvände till Skövde, där han även sökt sin fru.

Hägg Gustaf f1822 antas 1839 men flyttar till Stockholm 45. och är därmed ute ur vår berättelse.

Blom Johannes 

f1819 anställdes 1840 och slutar 1844 eventuellt det är samma person som får namnet Gård och flyttat till annat stp. 

SK-00-0336-1846 STARK Erik 18251006 0 18460123 0

Anders Lås

SK-00-0336-1861 LÅS 18360623 0 18610923 0

Anders Lås

f1830 är flyttade hit från 334. De begär sedan förflyttning till annat torp. Han suiciderar 67 genom att skära sig i halsen. Obduceras av Swedenborg som obducerad Tomta Stina och begrovs i tysthet.

Svante Kjellman Källman 

f 1847 anställdes 1868 och tar avsked 1882. Gifte sig samma år med Lovisa från Yllestad. De flyttar 83 till Sil och är ute ur vår historia. 

Frans Gustaf Emanuel Skatt

f1862 i Fridene efterträder på torpet 82. Tjänar han en kort tid fram till 1886 då han smiter till Amerika. 

Carl Gustaf Berg

f18610210 19520801 18861002 18910421

Sven August Biljer

f18670902 19571216 18930421 0 kom fr Broddetorp 91 i samband med att han bytte med Berg 

337 St Gåran 

Rusthåll: Stora Gåran

Östra Smedbacken Rosenlund 1:1  Koordinat: X 6900 Y 7848

Håkan Vågsam

f1763 i Rådene tjänte 22 år från 1789. I samband med storskiftet blev han av med sin soldatlycka och bönderna i Häggum by använde den till bete, varvid han gick förlustig 12 stackar hö mot erhållna 2 stackar 1809, varför han instämde till Ting under motstånd från Byn. Med sig hade han wittnen som intygade skadan, som åsamkats honom. Året därpå tas saken upp igen och Härads Rätten är sträng mot den nämndemän som då tagit för sig av Vågsams äng och kräver att de skall i ortens pris ersätta Vågsam hans förlust. Problemet uppstod i samband med att man flyttade soldattorpet och i samband med skiftet som drog över byn 1802 och 1803 kom denna konflikt i dagen. Gamle Vågsam slutar sin tjänst 1811 och dör 1840. Vad som händer med familjen i övrigt är inte känt förutom att de hamnar på fattigstugan.

Han instäms igen 1811 för att han på Billingen skapat en betesmark, vi får se hur det går. 

Lars Gård

f1792 han antas 1812 och är sannolikt enligt hfl aktiv över 1834 Han gifter sig med Maria Persdotter från Stommen i Bolum. Av deras 9 barn blir 6 vuxna utan att familjen lämnar några spår efter sig. 

Johan Gård

f1819 

SK-00-0337-1840 GÅRD Johannes 18190829 0 18400923 0

Korpral Petter Rik

f1833 son till Troll Erik i Broddetorp. Tar anställning 1854 och tjänar till 1886. Jag tror att vi har mer att berätta om honom. 

Lars Edvin Knopp

f18651029 19000416 18860415 0

SK-00-0337-1901 SPETS Frans Rudolf 18800829 0 19010413 19051117

Vg 29 

Solliden under Källegården. 

VG-07-0029- KJELLBERG Anders 0 0 0 17200000

Jonas Ros

 0 0 0 18481017

VG-07-0029-1698 ANDERSSON Håkan 16780000 17190000 16980000 17190000

VG-07-0029-1725 HAMMARBERG Hans 17010000 17421110 17250000 17421110

VG-07-0029-1743 KÄLLGREN Lars 17210000 0 17430000 17570000

VG-07-0029-1758 KJELLGREN Olof 17220000 17980000 17580000 17980000

Hans Klostergren

f1749 hade tjänt sammanlagt 39 år dels under Källegården och dels under Borregården i Varnhem. Han instäms av rusthållet för att han inte återlämnat och betalat skatt för att han brukat en vid storskiftet till huvudgården tillskriven åker i Kalfhagen. Men efter påtryckning av Casper så har han medgivit och gått med på en förlikning. 

Å instämde saken till detta ting emellan yk undertecknade ägare af Rusthållet Källegåden Häggum Käranden samt Corpralen Klostergren svarande angående påstådt afträdande af en Intägt Sohlliden kallad som wid hållen Landtmätare Dehlning blifwit Kjellegården Häggum tilldelts äro wi sålunda i wänlighet förente at jag Klostergren förbehålle mig at få borttaga den Stufwebyggnad som finnes på Platsen hwilken till nästa Wår borttagas skall, ock hwaremot jag till Kjellegårds ägare nu genast afträder Intägten som jag hittills gagnadt, samt betala Bemd ärsättning för sine Kostnader Två Riksdaler Riksgäld Cont allt afstå till hem 25 famne sem?e och 40 st planterade trän.
Denna förening som Commissarie Malmstedt å wår wägnar Befullmägtigad till Lofl Tings Rätten ingifwa anhålla wi ödmjukast at Respektive Domstolen tågtet med domkraft gilla och fastställa 
Espås den 27 okt 1810
Å Nämnde sidan underskrifer
Arfwid Persson i Kjellegården Häggum 
Å swarande sidan underskrifwner Hans Klostergren i Häggum 
till Wittne 
Ulfsson 
Frid Båld 

Lars Ros  

f1777 var 173 och antogs 1797 och tjänte 20 år Transport: VG-07-0110

VG-07-0029-1807 WALLROTH Johan 17800000 0 18070723 18121202

VG-07-0029-1813 LÄTT Jakob 17870117 18531213 18130212 0

Ros Johan Johannes

f1797 anställd mellan 1817 och 1846, flyttar och tar över Lars Larsgården. 

Ros Jonas Persson

f1826 06 27 är tillträdande soldaten kom från Götene men stannar troligen bara till 47 då han byts ut mot

Lars Johansson Rot 

f1824  Sjogerstad  har inte lämnat djupare spår i bygden än att han vid en auction köpt ett lakan i Bjellum. Antogs 48 och tjänstgjorde över 77 men skrivs sedan på tån u Källegården.

Sven August Käll

f1861 0108 0 18791014 19050915

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kyrka och präster i Häggum ] Skam på Blackstad ] Källeberg ] Fårakriget ] Billingen ] Gårdar ] Fattiga ] [ Soldater ]
[underordnad] [ Innehåll ]