Torpa

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] [ Torpa ] Bildgalleri ]
[underordnad]

 

St Torpa 1 mtl Säteri

Gylte släkten ägde denna gård som etablerades utanför själva byn å dess utmark. Ingeborg Gylta till Torpa och Rådene var den sista i i släkten som var ägare här. Det finns en tradition kring Orrsjön att hon red över Billingen vid sina resor mellan sina gods.

Från en tiondelängd skrivs Jonn Olsson som landbo i Torpa.

Kapten Johan Gyllensting 

finns här 1682 vid en jordrannsakan, han hade ingen arrendator utan ville bruka själv i kraft av de privilegier han hade. Han hade lånat pengar av häradshövding Gustaf Rydingstierna, och denne skickade under många år sin nämndeman Håkan att påminna om skulden. Rydingstierna ville de fakto åt gården, och såg att Gyllensting fått löfte att ta timmer i kronoparken men inte fått igång bygget av byggnadernas förbättrande. Han bygger ett envåningshus av timmer som innehöll 4 rum, samt flygelbyggnader av samma storlek. Taket var av näver halm som sig bör vid denna tid. Numera är huset blott halva, då brukarna sedan de friköpt stället inte kunde hålla sams. 

Så småningom så blev Rydingstierna ägare till stället omkring 1700, men överlät till sin svåger Lars Magnus Björnhufvud mot 1200 daler, som även han har tidigare haft släktskap till St Torpa.

Mattias Håbro Reutercrona 1712-1750

f1680 possiderar. Han var regementsqvartermästare och blev senare adlad 1720 och stannar länge på stället. Hans familj incognito förutom Erik, som blir häradshövding på Vrangelsholm.

Mattias säljer sedan 1734 till kaptenen Jonas Stierngranat som vi återfinner på Espås, som omedelbart överför till ryttmästare Georg Lindgren på Seltorp, som avyttrar till nästkommande för via sin förmögna dotter Anna Maria, som gifter sig med von Döbeln.

Erik Reutercrona uppges överta St Torpa efter Faderns död 1750.

Bonde under denna period är

Måns Andersson under början av 1730 talet 

Erik Siggesson vars son blir den barnproduktive Anders Segerberg f1750 under Pikagården.

Häradshövding Johan Jacob från Döbeln 1754-66

köper av Lindgren och gifter sig året därpå med Anna Maria Lindgren. Av deras barn känner vi 

 • Ernst Fredrik.
 • Carl Georg von Döbeln känner vi väl.
 • Helena Lovisa gifte sig med Anders Björnberg och försöker instämma svärmor och fosterfadern för att ha förskingrat Helenas arv.

Auctionen efter Döbeln inbringar stora pengar. Efter Döbelns död 1766 som tar över gården sedan hon löst ut sina barn 1768. Hon gifter om sig med fänriken Johan Hellenstierna, som övertar ägareskapet. Inbördes testamente ingicks till Johans förmån, men länsman Gallander ställer dem till svars för att de flyttade ihop innan ge gift sig. Per Lutterberg vittnade att Johan kom som andra herrar brukade göra. Länsmans misstankar väcktes sedan Johan hade köpt kreatur efter prosten Frödings dödsbo i Broddetorp och fört dem hit till Torpa. (Fröding dör 1766 så påståendet var nog inte så ogrundat). Paret skingrar den förmögenhet som Anna Maria ärver och barnen strider förgäves för att få morfars Georg Lindgrens testamente att efterföljas. Torpa säljs 1774.

Brukare

Kan ha varit Bengt Torbjörnsson f1661

Anders Nilsson f1734 

Capitän Riddaren Ulfsköld 1774-

f1725 Kyrkefalla, som kan ha en viss tidigare koppling till Torpa. (Hans mor var dotter till löjtnant Ulf Björnhufvud som tydligen ägde St Torpa slutet av 1600 talet). Han köper St Torpa för 12000 av Hellenstierna sedan Jesper Swedenborg haft det en tid. Familje konsellationen är lite oklar men dottern Katarina gifter sig med kaptenen von Köhler som driver gården och sonen Erik Ulfsköld f1749 men som sedan återfinnes på Falan 1781 där han avlider. Ulfskölds arr Anders Bergman f1746 med massor av pigor och drängar finns här perioden 1791-5. 

C L Klingsparre från Roslagen hyr bonden Erik Larsson f1751; Johannes Andersson Lars Svensson Broddetorp; Erik Larsson f1760 Anders Larsson 1754; Leutnant Carl Gustaf Vikingsparre finns här 1793. Häradshövding Gustaf Adolf von Scheele finns per 1802-05 förpantar gården på 99 år till två brukare 1805 för 6666 rdr 32 ski riksgäld eller 444 rdr 21 sk 4 rst Banco. När det var fritt fram att sälja till vem som helst 1810 så fick de lägga till ytterligare 333 rdr och 16 sk med då en totalsumma av 7000 rdr riksgäld. 

Brukare kan ha varit 

Erik Larsson f1751 kan ha brukat här från 1795 fram till 1798.-

Till gården hör då torpet Enebacken, Nytorpet och Faltorpet. 

Ena halvan 

Jonas Andersson f1762 skrivs som säteri ägare 1808 brukar och han dör 1809. Han var rusthållare son från Sörgården i Ulvstorp och kan ha varit gift innan han väljer Anna eller Annika från Åsle

 • Anders försvinner till Valtorp 
 • Bolla gifter sig med Anders Bengtsson som försöker bruka Stommen i Håkentorp men avslutar sitt jordeliv på Blottställan under Höjen. Hon blir mor till soldaten Pauli vid Bjellum som slutar sin tid i Hånger och Sven Kilian soldaten vid Ulvstorp. 
 • Stina gifter sig med Anders Jonsson som kommer till St Torpa och efter över ¼ sekel på Liden Ulvstorp fortsätter här under några år kring mitten av 1850 talet, där hustrun fortlever sitt änkeskap här på stället. Av barnen kan vi härleda Segerstads blivande kommunalordförande Harald. 
 • Sonen Johannes Jonsson f1805 finns också på Liden, men kommer åter tidigare och står som bonde här från 1827 till sin död 1880. Han var gift med Maria men paret är barnlöst.
 • Johanna stannar kvar på stället som hemmadotter.

Jonas dör 1809 och enkan gifter om sig med den betydligt yngre Jan Andersson f1883 från Sörgården även han rusthållare son (Gunnarsson) från Ulvstorp. Jan Andersson kom hit troligen som dräng redan 1808 men  dör redan 1830 av slag. I denna relation får enkan ytterligare två barn.

 • Eva Maria f1811 Eva gifter sig omsider med Johannes Johansson f1808 från Högsgården Segerstad 1825 han tar vid av denna del av St Torpa, men lämnar sedan för Bränneberg i Häggum.
 • Anna Cajsa f1814 gifter sig med Johannes Henriksson med rötter i Barnegården. Familjen återfinner vi sedan på Faltorpet. Genom databasen 1890 kan vi spåra familjen till Junkergården i Valtorp, där Anna Cajsa bor med sina två yngsta döttrar.

Andra halvan

Håkan Olofsson är med om att dela gården när Scheele förpantar St Torpa. Han var boren i Borgunda och var gift med Maria, som blir änka redan 1808

Av parets barn 

 • Ingrid f1801 i Dala stannar kvar på Torpa till sin död 1882. Hon gifter sig med Jonas Svensson f1794 av bondsläkt närmast från Stenstorp. Han brukar ½ Stora Torpa från 1841 till sin död 1862. Barnen i denna kull finns kvar på Torpa i sina liv och vi återkommer till dem längre ner.
 • Johan eller Johannes flyttar till Bisgården 1831 och försvinner ur våra anteckningar. 

1817 i samband med kartritning i Ulvstorp Stora Torpa Jan och Nils Andersöner 

Håkans enka gifter om sig med

Nils Andersson f1779 kom från Gimmestorp i Borgunda och finns som brukare här på St Torpa från 1811 till 1852, då han drar sig tillbaka på ett undantag och dör 1862. 

Barnen i denna kullen har vi

 • Anders Timberg som blir komminister i Dala och slutar kyrkoherde i Forshem.
 • Maja blir bondhustru i Intagan Stenstorp, men återfinnes senare på Gimmestorp i Borgunda.
 • Cajsa gifter sig med Mjölnaren Per Larsson som bland annat kommer att passera Ringagården Qvarn men sedan försvinner de ut i historien, frånsett att många blivande folkskollärare kan återfinnas i denna skara. Paret återfinnes 1890 i Hafstenshult Enslöv i Halland och då skriven som kolportör och undantagshjon.
 • Johanna gifter in sig i den Lagerstedt släkten från Vartofta Åsaka och de återfinnes i Stockholm. 
 • Jonas Timberg blir kronolänsman och rådman i Falköping.

Gården splittras ytterligare vilket försvårar vidare spaning.

Äg ¼ Bruzelius där Jonas Svensson f1794; Johannes Jonsson f1875;

¼ eg Annika Jonsdotter f1770;

½eg Johannes Jonsson f1805 under honom ½br Jonas Andersson f1825;
¼eg Jonas Svensson f1794;
¼br Johannes Jonsson f1830;
¼br Sven Jansson 1832;

½ Johannes Jonsson f1805; Lars Johan Johansson f1823 ½ Jonas Andersson f1825; Carl Alfred Andersson f1834; Lars Johan Johansson f1844; 
¼ Jonas Svenssons arvingar Ingrid Håkansdotter;
1/8 Johannes Jonsson f1830; brodern Henrik Jonsson f1840; 
¼ Sven Jonsson f1832

½ Carl Brandberg i Bolum, Maria  Svensdotter f1805 åt henne brukade Anders Petter Johansson f1844 93-96; rikligt med tjenstefolk  ¼ Carl Särnblad fr 98 

½ Jonas Svensson s arvingar ¼ enkan Ingrid Håkansdotter f1801 arr Johan Alfred Svensson f1856; 

inhys Anders Jonsson f1800; undantag Nils Andersson f1779; andra ¼ br av Johannes Jansson f1830 i Dala 
1/8 br av Henrik Jonsson f1840, ¼ Sven Jonsson f1832

¼ Carl Johan Särnblad 
¼ Johan Alfred f1856; 
1/16 Henrik Jonsson f1840; 
3/16 Johannes Jonsson f1830 ; Johan Axel Johansson 

Sven Jonsson f1832; 

St Torpa 1'3 Carl Johan Särnblad; 
1'4 ¼ Johan Alfred f1856 Johan Andersson f1892 21-24, Värsås Albin Ferm f1889; 
1'7 Johan Henriksson f1875; har den gården som ligger vid banan enligt tant Seger.
1'6 Axel Georg Johansson f1881; 
1'5 Johan Svensson f1871; 

Särnblad dör 58; här brukar August Andersson f1892 
Johan Svensson f1871 arrenderar ut till Erik Gustafsson f1917; 
1:11 Gösta Johansson f1913
1:16 Tekla Johansson 1885; 
2:1 Henriksson f1875; 


Vi försöker att strukturera de fyra delarna av gården.

Jonas Svensson 

f1794 hade den andra delen och dör 1862; Han gifte ju sig med Ingrid Håkansdotter f1801 brukar ju är från 1841 till 1862. Hon var ju dotter till Håkan Olsson, som köpte den andra förpantningsrätten. Deras barn 

 • Brita Maja blir bondhustru på Intagan i Stentorp.
 • Anders stannar som konsthantverkare på gården.
 • Johannes Jonsson brukare av ¼ af gården från 1859 och till sin död 1903.
 • Sven Jonsson f1832 står som brukare av ¼ Torpa från 1861 och fram till sin död 1905.
 • Gustava gifter sig med Byqvist från Åmål och flyttar till Stenstorp.
 • Lovisa stannar på gården som hemma dotter och är sjuklig. 
 • Henrik finns med som brukare fram till 80 talet men flyttar sedan till Stommen S Kyrketorp
 • Henrika gifter sig med banvakt och flyttar till N Kyrketorp. 

Sven Jonsson 

f1832 brukar ¼ St Torpa gift med Johanna och paret brukar här 1861 till sin död 1905. Av deras barn berättar vi om 

 • Hilda Sofia f1866 flyttar till Mästaregården S Kyrketorp och producerar en stor barnakull.
 • Ida Maria gifter sig med stationskarl i Stenstorp
 • Johan återfinns som brukare fram till 1954 på ¼ St Torpa. Hans dotter gifter sig med Carl Gustafsson som arrenderar och dör här 1984.
 • Alma Natalia blir hushållerska i Åkatorp.
 • Nanny Axelia väljer en skomakare från Borgunda. 

Carl Gustafsson arrenderar och gifte sig.


Döbelns St Torpa 

Carl Johan Särnblad 

var bondson från Tåstorp V Kleva och kom hit 1898 och stannar här till sin död 1958. Han tog med sin hustru från hemmasocknen. Dottern flyttar till Göteborg och Sonen Carl Evert slutar som komminister i Ugglum efter att ha mellanlandat i Broddetorp.

Han efterträdes av August Andersson f1892 finns som arrendator här från 1921 och fram till sin död 1969. Han gifte sig med Hildur dotter till brukare här på gården. 

St Torpa granne med Döbeln 3/16, gula tegelvillan.

Johan axel Georg Johansson f1881 Gösta Johansson f1913 brukade denna del.??  denna placering nog fel. 

Sven Jonsson f1832 ¼

sonen Johan Svensson f1871 ¼.

svärsonen Erik Gustafsson f1917. Stället brann ner och han åt fisk och fick sillaben i halsen.

Sven och Gunnar tar över. 

St Torpa vid Håkentorpsvägen - Timbergsängen.

Johan Alfred Svensson 1/8

f1856 kom 98 om det nu var denna gårdsdel.

Johan August Linnar Andersson

arrenderar först några år och återkommer från Värsås 1927 och brukar tydligen denna gård som ligger relativt nära Timbergsängen.

Carl Erik Andersson

kyrkbyggare snickare som nu lämnat över till sin son och som nu bebor den vita villan i dreven. Han var kompanjon med Kennets far när det gällde renovering av kyrkor.

Lennart Andersson

f1968 brukar nu gården.

Henrikssons 1/16 vid Enebacken.

Johan Henriksson

f1875 bygger sitt Torpa S om Enebacken 1909 och stannar till sin död 1964, då sonen tar över som sommarstuga. Ulf Cannervik med fru bor nu detta välskötta småbrukartorp.

Vita Villan Särna

vid Håkentorpsvägen 

pensionerad läkare Sahlstrand dör på platsen 1943; Han drog ut tänder på Per. 

En släkting hade ett litet kafe ibland

Rune Larsson f1924; 

Carl Erik Andersson har flyttat hit.


St. Torpa

ett frälse säteri som i äldsta tider var possideradt af Gylte familjen och sist till Ingeborg Gylta till Torpa och Rådenäs. Sedan har det passerat Gyllenstingska och Björnhuvudsak Familjen då regementskvartermästaren Reutercrona förvärvade det 1712.

Torpa frälsehemman i Segerstads socken, omnämnes i ett tingsprotokoll 1682 såsom tillhörigt Herr Johan Gyllensting och väl bebyggt ’så att deth för Säteri kan bebos och med hans egen avel och folk bebrukas, inga bönder ther boendes uthan skall dhet nu siälf bebo, efter berättas, honom nu intet annat Säteri hafva decklarerades förmågo af previlegierna och rå- och rörsplacetet för Säteri.’
Hemmanet ”uppböds” sagda och följande år för erhållande av fasta.
Tingsprot
Utom detta säteri var eller blev Gyllensting ägare till säterierna Bränneberg och Bjärs- och Bosgårdarna i Häggum samt besatt dessutom flera andra gårdar i trakten.

Stora Torpa
Johan Johansson Gyllensting förvärvade frälsehemmanet Stora Torpa av en invandrad skotsk adelsman vid namn Jacob Merser, som i svensk krigstjänst avancerat till major och vars två söner Jacob och Vilhelm Merser år 1681 av Gudhems häradsrätt ’enligt Guds och Mose lag’, dömdes att ’döden döö’ för att de slagit ihjäl sin styvmoder, men av hovrätten benådades med plikt att å Stora Torpa mark leda anläggandet av en häradets avrättningsställe och galgbacke, som sedan under ett par decennier där ägde bestånd, intill dess denna på ägarens klagomål, av hovrätten förordnades skola flyttas till Eckornavallen.
Stora Torpa försåldes efter Johan Gyllenstings död 1812.

Om St Torpa och här berörda händelse se Falbygden 14, sid 131-168

Rörs Backe ligger på Torpas ängar och där fanns fordom Trojaborgar där ungdomen fordom brukade leka. Detta skulle även vara fallet mellan Prästgården Källarebacken och Kyrkan, där Prästgården fordom stod.

Galgbacken belägen på Timbergsängen ca 150 m NV om lägenheten och endast 350 m norr om gränsmötet Valtorp, Håkentorp och Segerstad. Tingbergsängen som man finner på gamla kartor antyder att här har tingsplatsen varit belägen. Starx norr härom finns tvenne domarringar med gravfält. Vid Åbod finns ett vad som tidigare kallades tingewa antydande att Gudhemsborna gick här till sin tingsplats. Redan 1690 väcktes förslag om att den skulle flyttas. Galgen kom att flyttas till Helahögen troligen på Ekornavallen

På Rörs Backe fanns fordom en galgeplats, som enligt traditionen ditsatts sedan två bröder som bott på gården den ene slagit ihjäl den andre som till straff fått avrättningsplatsen på sina ägor. Detta innan Hofrätten flyttade den till Ekornavallen på initiativ av regementskvartermästaren Mattias Reutercrona.

Rörs Backe kan vara identisk med den förstörda kullen vid Vägskälet NNO Torstensgården. Namnet finns med i en grusinventerin från 1823.

Han far häradshövding Jacob von Döbeln blev 1754 ägare till Stora Torpa. År 1758 blev hans änka, Anna Maria Lindgren, ägare sedan hon löst ut barnens arvsdelar. Auktionen inbringade 9.500 daler.
Ryttmästare Georg Lindgren på gården Seltorp köpte Torpa 1734 av kapten Jonas Stierngranat. Båda betalade 1.200 daler för gården. 1682 var kapten Johan Gyllensting ägare till gården. 1768 gifte sig Anna Maria för tredje gången med fänriken Johan Hellenstierna, som då fick gården i brudgåva av Anna Maria. Hellenstierna ruinerade både sig själv och Anna Maria. A.M.:s mor var Kristina Segerval] från Seltorp. Hon var gift med Georg Lindgren.
Stora Torpa bestod av ett envåningshus av timmer och innehöll 4 rum och kök. Det fanns även 2 flygelbyggnader av ungefär samma storlek. Taket var valmat, d.v.s. med sneddade gavlar. Det var av näver, halm eller torv. Längden på huset var IS m. och bredden 8,55. Rumshöjden var 2,28 m.
I dag återstår hälften av den ursprungliga byggnaden. Ena halvan flyttades av en av tvenne ägare och flygelbyggnaderna försvann.
Anna Maria var rik och ägde Seltorp, Äspås och Torpa med kvarnarna Hessleströmmen och Systra kvarn samt stället Lummerilund, vilket ännu finns kvar vid landsvägen emot Broddetorp. Seltorp såldes 1772 till löjtnant Jesper Gustav Svedenborg. Äspås. såldes 1773 för 14.000 daler. 1774 såldes slutligen Stora Torpa, som dock återköptes 1775 och där bodde familjen till 1779. Da flyttade familjen från Segerstad och Anna Maria dog i Stockholm utfattig 1790.
Så gick det till med mången rik släkt i gamla tider, där gårdar byttes, såldes och förpantades av levnadsglada militärer och lycksökare, som Anna Marias tredje man, Johan Hellenstierna.
Men det fanns även släkter som hade sina herresäten i 3?400 är, i synnerhet inom adeln.
Gården Stora Torpa söker en mecenat innan den alldeles förfaller. Parken är förfallen men minnesstenen över Georg von Döbeln står kvar. 

1852

 • A ½ Jonas Svensson kvarbor.
 • B ¼ Nm Johannes Jonsson kvarbor.
 • C ¼ Annika Jonsdotter enka utflyttning.

Avstyckning

Nytorp (Glädjen); Enebacken (Lustigs torp); 

Nytorp St Torpa 

Lars Svensson f1732 sonen blir ju soldat antyder att detta kan vara synonymt med torpet Glädjen ; Anders Larsson f1730 Jöns Bjö??  f1762; Lars Gustavsson f1776; Jonas Jonsson f1777 Joh Nilsson f1780 Valstad ; Lars Jonsson f1773; Inhys enkan Inga Carlsdotter f1774; 

Enebacken torp

kan detta vara synonymt med Lustigs torp. Enebacken under St Torpa nämns första gången då Sven Larsson blir pappa till Johan 1748.

Anders Jonsson f1749; Anders Larsson f1752; Lars Larsson f1798; Anders Seger; u Enebacken  Anders Seger Hg f1791 fram till 40 till Ledsgården. Då inflyttar två inhys enkor Inga Carlsdotter f1774; Blaggars Jacupa från socknens slut 40 till Enebacken inhys kyrkvaktare Anders Seger , inhys Jacob Pettersson f1812.

torpet Hagen nämnd först p14-22 u Ledsgården men skrivs 1822-29 

Enebacken torp

under Brännetomten Anders Larsson f1826;


Faltorpet ; Särna ;  Enebacken (Lustigs torp?) ; Nytorp (Glädjen) ; Brattetorp Brättatorp (kan vara Skogen u Espås); 

Timbergsängen Tingbergsängen

I Torpas ängar var en galgplats på ett högt stenrör, som blivit ditsatt af det tillfälle at tvenne bröder som bott på gården och den ene slagit ihjäl den andre, samt till straff fått afrättelseplats på ägorne. Huru därmed lämnar jag, men det är visst att galgen stor der till sin salig far fick hofrättens dom att han skulle flyttas till Ekornavallen.

Galgen stod 150 m N lägenheten, blott 350 m Norr gränsmötet mellan Håkentorp, Valtorp och Segerstad.

Vägen hit kan ha lett via ett vad vid Åbod, som kallades Tingewa.

ett torp under Hulegården 1/24.

här kan finnas en inhys p1852-58 Lars Jonsson Seger f1816 och Johannes Lindqvist.

Carl Andersson

f1817 i Vinköl finns här från 1848 till sin död 1900; Med Anna Maria får han 8 barn härstädes två av döttrarna Ida och Anna Kristina skrivs som lärare härstädes. Per sålde frön till damerna här som var vältaliga och vänliga. Han sätter in ett fönster i Fattigstugan 1869 för 0,35 Rd

Åke och Gösta Johansson

Åke hjälpte fick eller köpte för att han hjälpte damerna. De var också snälla och skrev på borgen och säljer sedan till Gunnar.

Gunnar Johansson

Hovmansgården Segerstad. Han odlar bort två domarringar och kantstöter två rösen. Ägs nu av sonen trafikpolis.


Lilla Torpa 

kallades tidigare Segerstads Torpa.

Jan Johan Jonsson dör 1703 hans dotter Lena Johansdotter f1694 och skrivs som rusthållare för L Torpa. Hon var gift med Anders Olofsson f1693 och han torde ha varit rusthållare själv. Deras barn

 • Dottern Brita Andersdotter f1723 är även hon rusthållare på stället, tillsammans med Lars Svensson.
 • Sonen Johan Andersson f1725 blir rusthållare Pikagården.
 • Olof brukar Ingfredsgården.
 • Bengt f1735 blir rusthållare på Högsgården.

Lars Svensson

f1714 är rusthållare på gården var gift med Brita enligt ovan. Han dör 1785. Barnen 

 • Anders tappar vi bort
 • Lena Larsdotter gifter sig till Ingfredsgården
 • Brita gifter sig till Krackagården Stenstorp
 • Jonas f1757 finns här på gården och dör först 1835. 
 • Anders Larsson f1762 blir brukare på Hovmansgården under lång tid runt sekelskiftet. 

Johan Wahlman

f1723 är rusthållare här och är född och son här på Lilla Torpa. hans son

1790-27 Olof Johansson

f1755 på stället brukar här från perioden före 1790 och till sin död 1827. Hans son i sin tur

Olof Larsson

f1728 är rusthållare från slutet på 1780 talet till sin död 1795. Sonen Lars Olofsson f1769 övertar rusthållarskapet runt sekelskiftet till sin död 1804. 

Johan Olofsson f1723 och Lars Svensson f1714; per 91-5 Jonas Larsson f1754; Olof Larsson f1723; Olof Jansson f1758; Lars Olofsson f1761; Jonas Larsson f1757 lämnar över till sin Måg Henrik f1791; Petter Jonsson f1780. Johan Olofsson f1786; Johan Larsson f1798; 1/3 äg Anders Johansson f1816; Johannes Bengtsson 1/3 f1794;

1810-47 Johan Olofsson

f1786 på gården finns som brukare här och brukar här 1810 fram till 47 då han flyttar till Bäckagården i Bjellum. Vi har ett steg till då brodern Anders Johansson (f1764) övertar 1/3 av gården fram till sin död 1872. (Hji säger att 1847 sålde Johannes till sin son Anders f1816 i vars släkt gården fortfarande brukas)

Sonen Anders Johansson

f1816

sonen Lars Johan Andersson

f1849 tar vid


Kallas p 14-22+ Lilla eller Segerstads Torpa.

Anders Johansson f1826; 1/3 Brita Jonsdotter f1794; 

Johan Olofsson f1786; vi har också en brukare Anders Larsson f1792; Jonas Larsson f1757; Petter Jonsson f1780; Johan Larsson f1798 kom 1821; Jonas Larsson f1757; Johan Bengtsson f1794; Johan Larsson f1798; Johannes Bengtsson  1/3 1794; 1/3 Johannes Larsson f1798;  enk 1/3 Brita Jonsdotter med arr Lars Johan Andersson f1828; 1/3 Johannes Larsson f1798;  Brita Jonsdotter 1/3 f1794 mågen tar över; 

Johannes Olofsson f1786; 1/3 Johannes Bengtsson f1794; Anders Johansson f1816;

Ägarrelationerna komplexa och splittrade 58-67 Johannes Andersson f1821;

3/8 Anders Johansson f1816 dör 72, sonen tar över 1/8 Lars Johan Andersson f1849; Inhys Anders Olofsson 1821; 
11/24 Anders Johansson f1838 

enligt hfl 1806-13 

1/3 Anders Johansson änka Eva Larsdotter f1822 tar vid 
3/8 ½ Lars Johan Andersdotter f1849; 

11/24 el 1/3 br Anders Johansson f1838; 

1/8 Eva Larsdotter f1822

Johan Edvin Larsson f1880

Carl Larsson f1186 dör 54 under honom arr Johan Oskar Johansson f1903; sen kommer Harald Andersson f1917 53
Johan Larsson f1880 

1865

 • A 3/8 Anders Johansson kvarbo 
 • B 1/12 Josef Johansson flyttar till ny tomt 
 • C 1/8 Johannes Henriksson 
 • D 1/3 Fredrik Pettersson till ny tomt 
 • E 1/12 Herman Johansson flyttar 
 • F Soldattorp

Avstyckning

Vg 92 Pelikans intäkt; Pelikantorp; BladsTryggsås

 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] [ Torpa ] Bildgalleri ]
[underordnad] [ Innehåll ]