Gårdar

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Valtorp ] Falan ] Soldater ] [ Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ]
[underordnad]

 

1 Lutorp Rote

Roteindelningen ändras troligen i samband med skiftet, men vi behåller på detta blad den tidigare indelningen.

Prestegården 1 mtl Krono Prestegården Prestbolet

1 mtl var kyrkoherdeboställe fram till 1920, sedan komministerboställe för pastoratet fram till 1951. 

Nils Apelgren Comministern med ½br.
½br Jonas Jonsson ? f1761 Segerstad fl till Stenstorp 04, Arr Wallén 04 t Västmanland.

Gudheim f1771 under honom arr commissarie Elfman och han har en ½br enkan Cajsa f1781 fr Slöta.

Khde Lokrantz ersätts 1811 av Pastor Lagergren från Källby i samband med detta mycket personal från Gällaryd Småland.

Bernhard Beronius f1773 - 45, arr Boström f1818; khde Jonas Sahlberg Saleby f 1794; khde Anders Lundberg f1802;  
arr av Prestegården Svensson Sven 1827 med stat dr Jonas Rahm och Carl Andersson f1832 fr Varnhem. 

khde Anders Lundberg; khde Lars Laurell f1844; br Svante Johansson f1834; Frans Oskar Andersson f1858;

Lars Laurell f1844 -20, Valtorp; Fredrik Elvid Kjellander komminister f1875; 
Josef Albin Jonsson f1876; August Andersson f1859 kom 1910 -14; 

Josef Jonsson f1876; Aron Johansson f1872; 

komminister Follin; Willard Persson f1950; arr Bengt Hallberg; Erland Svensson jordbruksarb DSC_0026

Jonsbo el Jungsbo 

uppges vara samma som Sefastegården i samband med Frans Åberg.
Jonsbod el Jonsbo används i början av 1800 talet i fb 

Jonas Bengtsson f1765; Skomakare Abraham ; Jöns Bengtsson f1765 flyttar till Högsgården 04 och in kommer Olof Persson f1762 Dala till Brunnhem 10. Johan Larsson f1779 från Häggum 10. 
skrivs som under Sefastegården p1822-29

Johan Larsson f1779; August Andersson f1859; Carl Johan Alberg f1879; 15-20

torp 42-52; Johannes Larsson f1800; Jonas Larsson f1816; på Falan Johannes Abrahamsson f1799; Johannes Svensson f1812; Anders Johansson f1818; Johannes Pettersson f1829; 

Bs på allmän mark Kyrkoliden under Jungsbo Abraham Ödman, Johannes Abrahamsson f1805; Nils Andersson f1801 p 29-36; Johannes Svensson f1812.

skrivs som torp p37-42; Johannes Abrahamsson f1805; Olof Andersson f1786; Johannes Abrahamsson f1799; Håkan Jacobsson f1820; Johannes Andersson f1813; Remmen fanns här fr 42- , Jonas Persson 1817 finns här 4 år från 1840, torp Johannes Bark f1815; Per Johansson f1828; inhys Johannes Svensson f1812. Jonas Persson 1817;

Bengt Hallberg f1914 Åsle med sonen reportern Hallberg.

Toftby kom omkring 1962 och brukar gården. 

torp u Prestegården 1900-20+ Lars Carlsson f1840; Johan Frelander f1852; Lars Johan Dahlberg 06-20+

Avstyckningar från Prestegården

Eriksberg; Orsjö; BjörkelundKlåckaretomten; Grannabacken; Kyrkliden; Israelstorp;


Kjellegården

skrivs först per 1822-29 vad det nu står för 

Anders Larsson f1781; ersätts 29 av Johannes Larsson f1804 Dala 


Lutorp

Jöran i Lutorp har ett pantbrev 1598, att han pantsatt Jon Christenssons 1/12 av sin andel i gården. Jöran uppvisar ett köpebref 1602. Domboken påpekar vidare att Jon Christensson arvingar krävde samma penningar av Jöran, som var utgivna av Torsten Siggesson arvingar. Härtill skall Lars Larsson i Segerstad giva Jöran 8 daler och halva jorden igen berättade Hugo Sköld. Samme Lars Larsson pantsatte vid samma ting sitt Lutorp till länsman Lars Jönsson i Frimansgården Fjällåkra för 13 daler. Först 1628 kan Lars Larsson å sin hustrus vägnar ge Lars Jönsson laga fång på denna hennes ärvda del, som räntade 13 marker smör och 65 daler gott mynt och därmed är Lars Jönsson ägare av hela gården 

Lars Larsson och hans hustru Margret Andersdotter

Lars Jönsson Hwass

länsman från Frimansgården Fjällåkra har efter att ha plockat företrädarna på en tredjedel då och då blivit ägare till hela gården 1633. Härmed har vi den förste ägaren namngiven av hela detta ställe. Han har varit länsman och troligen arrendator av Frimansgården i Fjällåkra. Han gift med Elisabet Simonsdotter. Av ett protokoll från 1660, så framkommer att Gyllensting ville ha några lispund smör för Hwass arrende av Örekullen men sönerna och hustrun som voro instämda hade meddelat att de varken kunnat bruka Lutorp eller Örekullen utan lagt dem öde. 1659 hade hustrun sålt sin 3-ding till Jonas Viktorin för 50 daler, med villkor att Joen skulle hjelpa henne och förfreda henne uti hennes ålderdoms lifstid och efter hennes död vär till grava komma låta. Hon hade i testamente av sin man fått 2/3 av gården, och och överlåtit åt sönerna att denna del mot att de brukade hennes 1/3. Då sönerna så ej gjorde sålde hon sin del till presten. Det visar sig alltså att familjen Hwass ej mäktar att sköta gården och sonen Johan som var soldat på stället hade inte fått sin gäld för 3 år. 

Jonas Mikaelsson Lutterberg

kronofogde kunde 1662 presentera ett köpebref från denne soldaten Jonas, som sålt Lutorp för 100 daler å sig å sina syskons vägnar. Som mellanhand för ett annat köp av gården står landshövdingen Tord Bonde under samma år. Vid sitt frånfälle tar sonen Jonas Jonsson Lutterberg och Mikael ibm över gården kring 1680. Jonas säljer sin del ¼ för 42 daler till sin styvfar Anders Viktorin. Även Olof säljer sedan han stod i skuld till sin styvfar, som begärde upbud på Olofs del. Brodern Mikael protesterar då Viktorin inte hade någon bördsrätt till gården. Mikael säljer sin andel ¼ till länsman Holm 1707 för 70 daler. Studiosus Jonas säljer sin del till mor och styvfar för 42 daler. 

Anders Viktorin säljer halva gården 1713 till sin son Jonas Viktorin tillika blivande kyrkoherde i Segerstad för 155 daler. Hans änka Brita Bergman instämde bonden Per Jonsson, som brukat gården, för husröta och missbyggnad, vidare hade bondens kor ätit upp det hö som legat på rännet och som tillhörde henne. 1727 påstår Hugo Sköld att Anders Viktorins dotters man Anders Skarén fick laga uppbud på 5/6 mantal Lutorp.

1747 fanns två brukare som båda inte ville vara med i Segerstads Prestegårds hägnadsskyldighet men tvingades av rätten att göra sin plikt 1747. De voro

 • Måns Jonsson som var gift med Kerstin Månsdotter 
 • Anders Larsson var bonde här 1723 - 40 han var gift med Ingeborg Mikaelsdotter  (sondotter till kronobefallningsmannen) vars fader varit brukare här på stället. Blott deras son Mikael Andersson f1731 återfinner vi som brukare av Påvagården.

Jonas Bäckström / Backström inspektören köper stället 1753 köper ½ av Anders Viktorins änka och resten av kyrkoherde Sven Settervall, men köpet hävdes på grund av bördsrätten och Bäckström återfinner vi därför efter 1754 på Kullen i Gudhem. 

Jon Larsson f1745 kallade sig lanthushållare gift med Anders Wiktorins i Fågelås dotterdotter i sin tur dotter till Olof Lidborg i byn. 
Nils Bengtsson f1756 tar över säng och säte med densamma prestdottern Sara Greta.

Jon Isaksson f1741, Petter Persson från Broddetorp 1762. Anders Andersson f1769, ½br Håkan Andersson f1771; Anders Jonsson f1777; Lars Johansson f1792; Fam Bengt Andersson f1759; Adam Andersson f1807 ½ har rikligt med personal, ½ Olof Larsson f1795; Lars Larsson ½ eg, br f1819 ; ½-¼ äg rusth Olof Larsson f1795; Lars Larsson ½ f1819; 

Olof Larsson

f1795 ¼ sonen Anders f1842 tar över tillsammans med sängliggande syster. 1/8 son och broder Johannes Olofsson f1833 sonsonen J A Johansson f1871; 

J A Johansson f1871 donerade sin del till kyrkan och det är den första av de Lutorp gårdar som man når via Falan. Han kallas också Segerstads Falans donator

brodern Lars Olofsson f1830; han står som ägare av den ¼ som med utflyttningsskyldighet bekommit sina ägor. På skiftes pappren litt A  står Apelön höglänt och stenig åker grund sandmylla på grusbotten med nr 147 149 med detta namn inom denna ägofigur finnas två större jordfasta stenar. 

Lars Larsson 

f1819 ½  På skiftespappren står att han får bo kvar och får skifte på mossegädet och i Dungen. Löftängen, Lutagärdet även här nämns Apelön med nr 152-175. Trägentorpshagen och Kohagen Eliasson skrev detta 1872 med vacker handstil 

Olof Larsson 

¼ Johannes Svensson äger och bor Tomten Dala kommer ¼ eg br Anders Andersson f1846; 

¼ enkan Cajsa Johansdotter f1802 och sonen Anders Olofsson dör 90 och brukas av andre sonen Johannes Olofsson Sandbäcken i Sventorp och han kommer 96; 
¼ brodern Lars Olofsson f1830 
¼ Anders Johan Andersson f1846; Johannes Svensson f1825; 84-

¼ Joh Olofsson f1833 
¼ Lars Olofsson f1830
½ Maria Stina Andersdotter f1820 Nils Johan Svensson kommer fr Karleby 13

¼ Joha Olofsson f1833; 
¼ Johan Larsson f1865; 
¼ John Teodor f1858
¼ Carl Ernst Johansson  f1880
1'3 Johan Svensson f1881; 
1'2 

1873 vid skiftet 

A den norra gården som utflyttar ¼ Lars Olofsson. 
1'2 Carlsson Erik Ture 1897; Roland Johansson f1935; 61- 
2'1 Albert Svensson och sonen Allan Svensson f1910 här fanns jordbrukselever, Ivar Ivarsson Fulenius f1911 kom 75
1'4 Falans Donator dör 56; flera familjer från Norge passerar DSC-0019 och 20; sen sista fam i ledet Ivar Fallenius.
Georg Johansson hade den första av gårdarna i Lutorp.
två stycken vid västerut och en ensamt åt Brunnhem till.


Avstyckning

Dreven

Anders Bryngelsson f1726, Sven Andersson f1742 Bd, Anders Nilsson f1767; skrivs under ErikBengtsgården p06-13 med Anders Nilsson f1767;
Inhys Olof Andersson f1786; Anders Johansson f1893 el 95

Torpet Backstuga Öhnen Öhna Öna troligt att Apelön brukas till gården. 

Arvidsson bs här bor Anders Bryntesson f1727, Sven Andersson Bd f1742 utfattiga åldriga och bräckliga per 02-05; 

Stp 61 och 62, 63, 64 ligger på Falan.

u Lutorp: Enka Brita Andersdotter f1786 (Lutars?). Anders Israelsson f1827; 

Hammarbacken

hfl efter 9-95 Lisken Larsdotter f1729. No 121 Jonas Jungqvist bor här 


Falan

Backstugan Glädjen

troligen identisk med den gamla fattigstugan, afsked sold Petter Pelikan + andra inhyses. 


2 Påvagården Rote

St. Backgården ½ krono skatte.

Sven Svensson f1705 finns här som pappa och gift med Anna Håkansdotter 1736 och hans son Jacob tar över, per 91-95 Johannes Jeansson f 1745 Klostret. Anders Persson f1753 lämnar över till måg . Anders Johansson f1795; Johannes Nilsson f1772; br p 42-52 av Johannes Arvidsson f1813 44-58+ ½ brukas av Jonas Larsson f1809 till Gökhem 62. Johannes Andersson f1836 Horn; arr Johannes Andersson f1821 Björsäter 

½ Johannes Andersson f1836 -79; Johannes Carlsson f1823 kommer 79-

½ Johannes Carlsson 1823; Gustaf Andersson 1831; 

Julius Sabel f1874; arr Erik Gustaf Carlsson f1899 29 34; Nils Manfred Carlsson f1893 Friggeråker 34 42; Johan Teodor Johansson f1887; 

Julius Sabel dör 51 och Karlin Erland f1905 
Carl Carlsson Berhard f1902 Gustaf Lod f1938

Stora Backgården 

Sven Svensson f1705 Hornborga eventuellt att hans söner tar över Anders Persson f1753

Avstyckningar

Dammen ; Bejerslund ; Lilla Brunn ; Lilla Lund ; Bs NUD


Lilla Backgården 1/4 Lekum 

Måns Larsson träder ur dimman 1721 när han får barn med Ingrid Jeansdotter men var familjen tar vägen är lika höljt i dunkel. 

Per Månsson finns här 1732 men flyttar till Högsgården 

Jon Månsson finns här på 1730 talet 

Gunnar Jonsson på 1750 talet 

Lars Persson på 1780 talet

Jon Gunnarsson för kring 1730 står som rusthållare han till 1773 då han dör 

Johannes Jonsson f1761 häg 1801-12, då Brunnhem och under denna period Kristoffer Svensson f1774 som sedan återfinne i Frälsegården och Grefvagården. Anders Jönsson f1784 finns några år därefter

Änkan Katarina f1727 Broddetorp och enkan Maria Andersdotter f1741 Broddetorp. Johannes Jonsson kom 01 från Fröjered. ½br Kristoffer Svensson f1777; Johannes Jonsson f1781 Anders Jonsson f1784; 

Sven Larsson återvänder till Bosagården 28 och då tar Henrik f1797 över 

Anders Andersson

f1781 nm finns på denna gården från 1805 till sin död 1852; Han är född på Ingefredsgården och ett sambruk kan vara troligt. Hans hustru stannar som inhyses här till 1859. 

 • arrendator är då troligen Långe Nils f1826 i fem år från 1848, som flyttar till Stommen Brunnhem
 • Per Orre f1800 kyrkoherde sonen fram till 1824 då Påvagården.
 • Johannes Jonsson f1818 som finns här från 1843 och troligen fram till 1846

Anders svärson Petter Abrahamsson f1810 brukar 1/8 gården från 1846 till sin död 1869. 1/8 Nils Andersson f1826 tar över denna del fram till 52 då Larsson f1820 kommer och tar 1/24. 

Johan Boström

Lekuma Lars

f1820 från Valtorp kommer 1854 är nog med när Backgården flyttar ut sin del av gården 1/12. 1/12  Johan Alfred Svärd f1862; Carl Andersson f1872; 

1857

 • A 1/12 Lars Larsson utflyttar 
 • B 1/6 Petter Lungdahl rättighet att kvarbo 

p14-22 ägs gården av Anders i Ingfredsgården. Enkan Katarina f1781 Slöta kronorättaren Israel Andersson f1778; Sven Larsson f1787; L Backgården blandas samman med Ingfredsgården p29-36 ett observandum och brukas av nm Anders Andersson f1781 1/8 Nils Andersson f1826 tar över denna del fram till 52 då Larsson f1820 kommer och tar 1/24  ;  

två korta besök innan Carl Hallqvist f1820; Anders Gustaf Gustafsson f1892;

Anders Gustaf Gustafsson 

f1892 lämnar 1959 och återfinns i Ardala, följs av 

Ernst Boström

f1862 med rötter i Skälsbo brukar den minde av Lekuma, medan sonen tar över den större. Vi kan även berätta att Ernst är sonson till Jonas på Stommen i Bolum, vars son ju flyttade till Skällbo.

Valdoff Boström

f1900 brukade den större av gårdarna och Lars Persson var honom behjälplig, efter hustruns bortgång köpte han de mindre och flyttade dit. Dotter Stina och Måg tar över den stora och den drivs fortfarande i släkten genom sonen Börje. Brodern Leif har tagit över granngården tidigare namnad Bosgården i Brunnhem nu det mer romantiska Vikingsbo som ligger mitt emot sågverket som dock tillhör den andra av Brunnhems Bosgårdar. 

1/6 Johan Boström f1862; 

Johan Alfred Svärd f1862 skräddare 1/12 

Avstyckning från Backgården. 

Källebacken; Dalen ; torp NUD ; 


Påvagården

Lars Svensson f1733 Dimbo; Lars Persson f1725; Anders Persson f1735; Anders Andersson f Segerstad ; Olof Persson f1762 ersätts av Jonas Eriksson f1737; Anders Persson f1735; ½br Jonas Eriksson  f1737; Bengt Andersson f1764 kom 1808. Johan Andersson f1785; Per Orre kommer och tar över Påvagården trol 28 ; Lars Larsson f1786; ¼ Johannes Andersson f1785; ½ Jonas Svensson f1809; ¼ Lars Larsson f1790; 

3/16 ägs av Celdén men brukas av Lars Jacobsson i Ramsgården sedan av Lars Carlsson i Högsgården.

3/16 ägs av Celdén arr Anders Gustaf Johansson f1851 87-9, 
¼ Anders Larsson i Åkarp br av Johannes Jonsson dy f1841
29/112 Johannes Jonsson dä 1833; 
1/8 Johannes Larsson 1834 -69, ¼ eg Johannes Johansson f1838 kom 70 

p81-90;

3/16 ägs av Celdén arr Anders Gustaf Johansson f1851 87-9,
27/112 Johan Alfred Johansson f1853;
29/112 sterbhus Johannes Jonsson dä 1833; stat Johan Fredrik Stern f1866; 
9-32 Johannes Johansson f1838; 

Celdén dör 1907 och arr Frans Johan Hwass f1862 kom 14;
Frans Alfred Andersson f1872; 
Räven Johan Jonsson sterbhus och hans änka 
9/32 Johannes Johansson f1838; 
1/32 Anders Johansson sterbhus 
1/32 Johan Harald; Johan Stern f1866; 

Celdén 
Johan Nilsson f1884;  Johan Algot Karlsson 
Jonsson Otto 
Frans Alfred Andersson f1872; 
Räven 

Otto Jonsson f1888 Axel Evert Johansson f1917;
1'7 Larsson Gustaf f1889, Karl Erik tar över 
Klas Erik Gilbert Eriksson f1912 följs av Rune Andersson f192560-83
1'8 Anders Arnold Andersson f1894 Göran Hammarbäck 

1'14 Per Persson f1879

Räven hade den Påvagården som ligger närmast Brunnhem och kallades Masalösa med Anna Cajsas hushåll 


Sortering av Gårdarna efter resa med Lars 2006-05-04

Påvagården Celdens 3/16

ligger på krönet bakom den nedre av Påvagården. 

Anders Celdén f1821

det intressanta är att den gamla skolan låg diagonalt över smedbacken där nu det gula huset ligger.

Henning Celdén

f1868 går bort och lämnar över till. Lars mor hjälpte honom att tvätta. Det var en så liten gubbe att han var tvungen att köpa damstövlar vilket noterades av handlaren.

Otto Vilhelm Jonsson

f1888 tar över efter Henning. Hans son i sin tur är här idag.

Olof Jonsson f1933 idag.

Påvagården

Alfred Andersson Påven förtroendemannen landstingsman. lämnar över till Einar Alexandersson f1891

Påvagården

Rune Andersson f1925 och sonen Bengt tog över denna gård från 1980 och köper till mark.

Påvagården Östra

Frans Andersson 

Ernst Johansson Turén mjölnaren från Rycklan som flyttar hit och tar över sågen i Bosgården i Brunnhem och som flyttar till Värmland, sonen och grävmaskinisten tar över denna gård som blir en hästgård av föga framträdande estetisk karaktär. Sonen Jan Åke tar över och odla hästar. 


Avstyckning från Påvagården 

Bs NUD ; Banvakten ; Faltorpet ; Soldattorp 62 ; Björkliden

bs under Påvagården

där vi inte hittar någon hemma adress Jonas Andersson f1743 Påvagården; Anders Hornberg f1743; Jonas f1789; torp u Påvagården Lekuma Lars Larsson f1820;

Banvakten Påvagården Per i Diket 

Stället ligger precis vid gränsen till Brunnhem;

Johan Petter Pettersson f1833 1875-92;
Anders Gustaf Svensson f1858 bondson från Bjäragården 92-1921, varefter han flyttar till Stenstorp.
Hilner Johansson f1870 övertar Barnegården när Per Persson kommer.
Per Persson hade brukat Barnegården och kom hit 1929 och sonen och kännaren av hembygden Lars tar över.


Bosagården 7/8 mtl 

ligger numera i den del av Segerstads ytterkant nära S Kyrketorp, som kallas Skruderna. Det kan vara personer som även tillhört Bisgården här 

Anders Arvidsson finns här 1769

många trasiga familjer här Lars Svensson f1744 och Henrik Nilsson f1734; Lars Skövde f1773; Jo Salomonsson f1773 flyttar 11 då kommer Petter Jacobsson f1786 Blaggars Jacopa pappa brukar här 2 år; efterträdes av äg Anders Larsson f1788 1813. här skrivs br Johannes Eriksson f1782; Lars Larsson f1790; 

Joh Bengtsson f1783; Johannes Andersson f1808 -42 äger 21/37, då Pikagården ; under honom br Lars Larsson f1808; Anders Larsson f1822 kom från Påvagården 50 

Johannes Andersson f1808; inhys Johannes Persson f1828; Lars Larsson f1808 flyttar till Dala efter tio år och efterträdes av Johannes Larsson f1813; arr 21/32 Johannes Larsson f1813 lämnar över till ägaren av denna del Anders Johansson f1835; 7/32 brukas p 58-67 av först Anders Larsson f1822 sen kom i säng Anders Andersson f1831

torp u Bosgården Lars Jonsson; Lars Larsson f1786 p 37-42; den andra delen 7/32 br av Anders Larsson f1822; 

21/32 ägs av Johannes Bengtsson i Åsarp Blidsberg. Johannes Bengtsson f1829; Henrik Jonsson f1840; 

732 Anders Andersson f1831 till 73 då Am, Johan Ström f1834; Per Henriksson f1836; 
Anders Johanson f1828

7/32 Gustaf Jonsson f1846;
arr Carl Verner Gustafsson f1869; 

Carl Hugo Gustafsson f1903 37-43; 
1/8 Artur Arvid Bredow f1899 38-47; 
1/8 Inga Matilda Johansdotter f1859 äger och Bernhard Persson f1893 verker bruka ; Erik Sigfrid 1/8.

Matilda Andersdotter änka mågen tar vid 31 och sedan hans barn.


Gustaf Jonsson 7/32.

f1846 brukar 7/32 av Bosgården perioden 1880 till 1900 för att sedan flytta till Brunnhem, efter att hustrun avlidit på denna gårdsdel 1929. Dottern Anna Elisabet gifter sig med Johan Rickard Johansson som likt Anna avlider här på 1940 talet. Parets son skrivs som brukare av denna gårdsdel och går ur tiden 1995.


Anders Gustaf Jonsson 21/32

f1836 i Karleby brukar perioden från ca 1879 fram till 1888, för att sedan återfinnas med sin stora familj i Abrahamsgården S Kyrketorp. I övrigt är familjen anonym. 

Anders Johan Ramsén

f1855 kom 88 från Nolgården Ulvstorp;

mågen Erik Andersson

f1900 från Sjogerstad kom 1932 brodern Carl Emanuel Andersson f1912 var dräng här; Åke har fullföljt traditionen och gifte sig med Lisbet textilkonstnärinna. 


Villa Persson 

Johan Arvid Carlsson f1901-52


Avstyckningar Falan u Bosagården.

Åsen; 
Sk 61, Björkängen; 
Ringtorp 
Ringsbo  (skild från Ringstorp)
Fattig Pera; 
Villa Persson ; 
Hallhem; 
Solhem;

1/8 Johan Bergstrand f1858 svärson Carl Josef Folin f1888 tar vid Frans Gustaf Johansson 

Israel Andersson f1778.

torp u Bosgården är det Åsen ? Lars Larsson f1762 i Acklinga; inhys  Sven f1787

Per August Persson f1851 arr 

bs Åsen u Bosagården (Strömsberg ) 

Lars Larsson f1762 kom från Stenkrogen 99; Lars Larsson f1786; 

inhys u Bosagården Anders Ring f1794; Lars Larsson f1756; 

sonen Jonas Andersson Ring f1821; Hallhem där bodde Hilding Hallen f1906

bs u Bosag 80-00 Andreas Johansson f1828; 

Villa Persson bebos av Aug Persson f1851 dör på Aspö och Gunnar Gunnarsson kommer 47

Hallhem verkar vara ett snickeri då flera snickare passerar här.

Åke tilläggar Kruskulta Emmes Ringsbo Fattig Pera Kjellén f1815


Pikagården

Skatte Rusthåll.

Anders Olofsson f1746 i Bd, Anders Eriksson f1756 Broddetorp Johannes Andersson f1765; Sven Svensson f1777; enkan Lena f1775. Olof Larsson f1795; brukare Anders Andersson f1784; Per Johansson f1799; ¼ Anders Svensson f1805;5/8 Johannes Andersson f1808; Per Johansson f1810;  Jonas Andersson f1808 br 1/8  åt Olof Larsson i Lutorp respektive Johannes Andersson i Pikagården. Eva Andersdotter f1816; 

5/8 Johannes Andersson f1808; 

bs hit flyttar Segerberg f1746; bonden Erik Abrahamsson f1765 kom fr Bd 19, br Anders Andersson fr Torstensgården men kan inte identifiera honom hans hustru Ingrid Andersdotter. Inhys på allmän mark Sven Svensson f1777; Jan Gunnarsson Jan f1776; Sven Svensson f1777; Olof Svensson f1795; Petter Johansson f1799; bs Brita Larsdotter f1783; inhys Anders Kjell f1792; Eva Andersdotter ¼ f1816; ¼ Johannes Jonsson f1820; br ¼ Lars Andersson f1790; Anders Johansson f1818; Aug Eriksson f1839 lämnar över till Nils Johan Andersson f1836; Jonas Olofsson brukar men flyttar som första Segerstad bo till Am ; ¼ Lars Andersson f1790 lämnar över till Sven Johansson f1839; 1/8 

½ Nils Johan Andersson f1836 ev till Kyrketorp 73 och ersätts då av Alfred Johansson f1848
¼ August Eriksson f1839
enkan Stina Johansdotter f1797 åt henne brukar sonen Sven Johan Larsson f1839 till 71 då ¼ br Josef Jansson f1832 72-74, då ¼ Gustaf Eriksson f1843 som kom fr Bolum 74; ; 

½ Enkan Greta Larsdotter f1808; sonen tar över innan han flyttar till Kungslena; Anders Gustaf Andersson f1855; 
1/8 Johannes Larsson f1839 arr Frans Gustaf Andersson Adolf Högberg från 01-; Josef Herman Andersson arr 89-94, Carl Johan Carlsson f1857 kom 94 
¼ Gustaf Eriksson f1843.

1853

 • A 1/4 Jonas Larsson 
 • B 3/8 Johannes Andersson 
 • C ¼ Johannes Bengtsson 
 • D 1/8 Jonas Andersson utflyttar 
 • S Soldattorp vid Enskiftet 

½ Carl Johan Carlsson f1851 p00-20+
¼ Enkan Anna Maria Jonsson 
¼ finns flera ägare p00-20 Johannes Larsson f1839 till 1910 Frans Aug Gustafsson f 1879 kom fr Bolum 1911, Gideon Johansson br 1/8 fr 1915 till 1917; Anders Högberg åkte till Hg 02.

Oskar Valdemar Larsson f1889; 
¼ Johan Eriksson f1886

Erik Eriksson f1886; 
Oskar Larsson f1889 Almberg Kjell f1949; mer kort boende DSC_0073
Bengt Andersson f1918 några år -63 se 0074; Gunnar Klasson arr f1928; 

torp u Pikagården Lars Jonsson f1794; där vi har inhyses Lars Andersson Sjogerstad 1813; 

Sven Svensson f1777; Lars Jonsson f1794; 


Pikagården ¼

Någon flyttade gården 

sen kom Gustaf Eriksson 

Gustaf Eriksson Glader

f1843 har arrenderat Ramstorp, Slätterödjan, Bolumtorp och från före (1870?) 1886 Pikagården Segerstad där han bygger mangårdsbyggnaden med hjälp av Jonas Seger och Albin Fahlgren för 150 Riksdaler i tre poster. Han var gift med Anna Maria från Liden i Ö Gerum.

 • Vilhelmina Mina gifter sig med grannen Bolin.
 • Emma gifter sig med Ivar Wahlstedt på Hulegården.
 • Amanda gifter sig med polisman Lindberg Flink till Stockholm, som var uppvuxen på Hättebrunn. 
 • Natalia tog med sin dotter till Amerika.
 • Anna Sofia gift med skräddare Svärd som återfinnes på L Backgården i Segerstad.
 • Alida gifter sig med Herman Andersson på Barnegården och senare Löfåsen under Stommen i Hornborga. 
 • John stannar på gården och gifte sig med Tekla från Kyrketorp.

John Eriksson 

f1886 brukar gården hela sitt liv och lämnar över till 

Gustaf Eriksson

som tar vid och i sin tur lämnar över till sin son.  

 

 

Pikagården med Mina sittande till vänster och John längst till höger.

Gustaf sålde ifrån Johannelund och Granhagen redan på sin tid. 

Pikagården Bohlins 

Bolins ligger närmast bron 

Pikagården Hägera

är den mindre av Pikagården 

Häger 

Kjell Almberg f1945 arrenderar mycket mark just nu och mängder med djur. och sonen har nog tagit över 

torp Anders Fahlgren 

Nyborg Åke Larsson 

Tegen, Johannelund ; Granhagen ; Väskeled ; Stp 97 Pikagården ; Pikatorpet ; Smedjestugan där Brunnbergs son bodde och dog.

Smedjehagen nämns 1825 u Pikagården 

Väskeled u Pikagården Stp 97 Ryttaren Anders Segerberg. Fahls på Falan ? 

bs u Pikagården Lars Andersson f1813; bs u Pikagården 80-00, Anders Fahlgren f1820; bs Anders Larsson f1833 med fam; och hustrun Anna Fahlgren f1852; 

På Pikagården på var sida om järnvägen låg två stycken banvaktsstugor. 1859 kom järnvägen i bruk.

Norra sidan om bron

Carl Oskar Augustsson hade den sist och sålde den, som efter en flytt revs i samband med att bron byggdes. 

Södra sidan om bron


3 Barnegården Rote

Torstensgården 1 mtl 

Torsten Andersson f1718; Joh Israelsson f1761 Dala Erik Larsson f1751 kom fr Stenstorp 05; Jon Pärsson f1758; Israelsson f1761, Per Jonsson f1788; 

Jonas Persson f1758; enkan Ingrid Andersdotter f1752; Per Jonsson f1788 Johannes Larsson f1800 Johan Jonsson f1800; Per Jonsson f1788; Johannes Jonsson f1800; Lars Johansson f1772; Lars Jansson f1785; enkan Stina Jonsdotter f1814; Anders Svensson f1805 kom 43 Sven i Qvarna far, Jonas Andersson f1808 40-43; 3/4 eg Lars Jaensson f1785; arr Anders Johansson f1818. ¼ Anders Svensson f1805; Lars Jansson f1785 lämnar med sin död över till Anders Nilsson f1813 som kom 1858 och stannar länge ¼ Arr Anders Johansson f1818; 1/6 Anders Svensson 1805 Sven Andersson f1839 tar över 

¼ Anders Nilsson f1813
77/192 Lars Johan Larsson 1837 -80
1/12 Cajsa Johansdotter 1815, sonen Monkasmen Per Gustaf Andersson f1841 -80; Johannes Lundblad f1841; 
1/24 Anders Andersson f1844
77/192 Lars Larsson 1837; 
9/64 Lars Johan Andersson f1839; 

Anders Johan Andersson f1833 alias "Blinningen" brukade ett år Torstensgården i Segerstad och där gick det så dåligt för honom, att han ej kunde fortsätta som bonde. 

1860

a afskedade sold ??man 

A ¼ Anders Nilsson 

B Anders Svensson 

C 7/32 Lars Johan Larsson 

D 9/64 Per Gustaf Larsson flyttar

E 9/64 omyndige Anders Petter Larsson flyttar 

F soldattorp 

¼ Anders Nilsson f1813 Adolf Ullberg i Barnegården brukar sedan Otto Johansson i Påvagården som låter sonen Johan Ottosson ta över 
77/192 Lars Johan Larsson f1837 
1/12 banmäst Johannes Lundblad 1841; 

31/64 Gustaf Adolf Torsein f1873 till Dala 22; Otto Vilhelm Jonsson f1888; arr Eskil Gottfrid Jonsson f1890; 
7/64 Carl August  Artur Harald Arvid Natanael Johansson f1898 36-49;
Carl Johan Bolin i Pikagården men brukas av Teodor Johansson f1887 37-40
3/64 Oskar Göran Svensson f1906 Varv 

Bror Gösta Johansson f1914;
2'14 Göran Svensson f1906; arr Johan Oskar Johansson f1903; Vigholm 
2'20 Grönqvist Arne f1929; 

Torstensgården inne i byn

7/64 Artur Harald f1898 brukar fram till sin död 1936; Alla barnen flyttar ur bygden; Kvar på gården står en sommarstuga, som Artura barnbarn har. 

Bror Johansson f1914 i Vårkumla. Ingvar sonen har nog tagit över och driver verkstad .

Torstensgården ute vid järnvägen

Arvid Johansson f1898 ? 


Avstyckning

Nybygget nämns 1723 där hustru Elin finns som fadder. 

Stp 96 = Segerslund; Bejersdahl ; Bejerstorp ; Nyttorp ; Banvakten 222 ; 

u Torstensgården

under torp Lars Persson f1749 (han har kontakt med Thalstorp och Smedtorp) Fritorp ? Erik Segerblom f1742; bs u Torstensgården Sven Jonsson f1775; 

u Torstensgården Hans Groos, som följs av Erik Larsson f1751 Sjogerstad, rytt Hornberg 97-05, Anders Bengtsson f1812; u Torstensgården Sven Trygg, 

Inhys å Falan enkman Rehn f1792 kom fr Varnhem 42 Nils Rehn f1792; ; inhys Enkan Jonsdotter 1804 Varv.

Gustaf Torsein f1873; finns till 08 och återkommer 08, under tiden arr Johan Johansson f1880 

Bejersdal  Bejerstorp ; Stp 96 = Segerslund

en förpantningslägenhet under Torstensgården.

Nyttorp

bs skrivs u Torstensgården p52-67; med enkan Katarina Jonsdotter f1804. pig Maria Johansdotter f1832 bor här till 82 Långes Johannes finns på en bs per 68-81 då de flytta till Stenstorp ; Gustaf Andersson f1835 finns hela per 80-00

Banvaktstuga N:o 222

Johannes Pettersson f1829 till 91 Johan Strom kom 91 från Rådene; fd handlaren Anders Vilhelm Olofsson f1854 


ErikBengtsgården Länsmansgården ½ kronoinnehafvare 

har varit länsmansboställe från 1690 till 1924. 

Jon Svensson finns här på gården och skapar sin familj början av 1700 talet ned ErikBengtsgården som namn.

Erik Bengtsson f1747 inhys Gustaf Jönsson f1727 Sjogerstad; Anders Jonsson f1739; Petter Gustafsson f1172; Bengt Andersson fr Påvagården 1815-22+, Lars Larsson f1786; Carl Spångberg f1792; 

Bengt Andersson f1759; Anders Lindman f1803, Sven Brolin kronolänsman; 

bs u ErikBengtsgården 

torp u ErikBengtsgården p 37-42; Anders Mattsson f1809, torp sold Johan f1812 f i Varv. Anders Mattson p 42-52; Anders Jönsson f1818; 

enk Karin J? f1770

Kronolänsman Herr Brolin f1814; Hr kronolänsman Trolander kom 55 br Johannes Johansson f1823; stat dr Anders Jonsson f1818 till Bd 55 , Jonas Rahm f1823 fr 56; kronolänsman Fischer E W f1831, br Johannes Johansson f1823; br Nerman f 1833 63-5 följd av Johannes Jansson f1835; under Fischer brukar Johannes Jansson f1835 till 68 då August Eriksson kommer sen Lars Johan Larsson f1845; Gustaf Svensson f1824; 

Kronolänsman Fischer f1831; br Lars Johan Larsson f1845; Johannes Ringblad f1847; gott om tjänstefolk Johan Edvard Andersson f1854; br Alfred Andersson f1862: 

torp Anders Mattson f1809 följs av Sven Andersson f1823; 

½ Ernst Nilsson länsman f1868 kom 07 fram till 1911; Sven Vilgot Kinborg f1878 kom 16 från Lidköping här arrenderar Johan Andersson f1862 och 

arr Johan August Svensson fanns här 1914.

Birger Larsson

f1897 född på Sefastegården 21-77 arrenderar ut till Helge Almevad 60-65; Birger och frun bodde i lillestugan var väldigt försiktig när han tog näver ur byxfeckera han ville inte göra mycket. Birger köper gården efter länsmans institutionens upphörande. 
Länsman Kindberg hade den som bostad ved det sista. Han bygger ladan 38 och hade byggt det. 

Lars Larsson

f1922 sonen tar vid och Lars Persson är dräng här i 3 år 43-46; Även Lars arrenderade ut gården för han var inte så arbetsintresserad f1922. 

Anders Toftby köper den 2003 efter Lars Larsson bortgång.


Barnegården 1mtl 

Carl Barnegården finns 1707

Per Håkansson får en dotter här 1727.

Anders Persson f1730 och mågen Jonas Henriksson 1751 , Jan Jansson f1739 Åsle måg Johannes Svensson f1761 i Bd tar över men flyttar till Dimbo; 

Kristoffer Jonsson f1744 Dala Jonas Persson f1761som 99 flyttar till Prestegården och han ersätts 98 el 99 av  Johan Israelsson f1761 Dala el om det blir Sven Persson Dala f1753; Jöns Andersson f1745; Sven Persson f1752 fl 1804  Johannes Jonsson f1778; Lars Andersson f1784; Lars Andersson f1784 Jonas Jönsson f1789; ½ Lars Andersson f1784; med pig och dr; Otto Andersson fr Böne kommer 64 

Dreven u Barnegården torp Petter Jacobsson f1886; Johannes Larsson f1800 Per Johanssonf1799; Anders Ferm bor nog u Barnegården p42-52. Lars i Kullabacken finns här per 42-52; Per Johansson f1799; u Barneg Gustaf Blad 1826; 

½ Lars Larsson 1817;
½ Johansson f1819 till 72 ; arr Adolf Ullberg 1833 Bornander 1846 fr 76 

¼ Jonas Larsson f1817 arrendet tas över av Adolf Ullberg f1833; Per Johan Melin kom 91 
¼ Lars Bornander f 1846 till 96 lämnar över till Josef Herman Andersson f1864; Johannes Jansson f1846; 
¼ Niklas Pettersson f1843 rymmer och Otto Johansson i Påvagården tar vid sen troligen Lars Johan Gustafsson f1860

1/8  Anders Jonsson f1835; Johan Wallin; (inhys Lars Kindborg 1814) 
3/16 Johannes Larsson f1813; mågen handlaren tar vid Frans Åberg; 
3/16 Johannes Andersson f1835; 

1861

 • A 3/8 Anders Jonsson bor kvar
 • B 3/8 Anders Larsson bor kvar
 • C ¼ Anders Johansson ålagd flyttning
 • D soldattorp

Per Johan Melin f1844
¼ Hermansson 
Lars Johan Gustafsson f1860 till 06, Frans Oskar Olausson f1868 från Våmb 06-

½ Per Johan Melin dör 22 Aug Martin Andersson f1886; 
¼ ägs av Inga Matilda Persson Besgården och arrenderar ut till Johan Verner Persson f1879
½ Johan Albin Andersson f1886
¼ 

Sven Larsson f1907 26'1;
Bengt Andersson  f1957;
Johan Albin Andersson f1186; Per Sjölin DsC_0048+49 i tre år 

Per Persson säljer Barnegården till Alvar Henriksson vars son Roland övertar 

Barnegården 

inne i byn med ladugårdsgaveln mot vägen 

Äges av Alice Larsson 

Barnegården 

som ligger öster om Påvagårdarna ute på gärdena. 

Rune Andersson f1925 brukar till sin död men lämnar över i tid till sin son Bengt Andersson som brukar från 80 och gift med Fin. 

Barnegården 

Banvakten Hilner Johansson

f1870 köper den Barnegård som han gav bort till Alice och Harry Larsson sedan brukade. På andra sidan Järnvägen ligger 3-400 meter till vänster NO om Pikagården.

Alvar Henriksson

f1892 i Yllestad dog av ålder sonen Uno Henriksson f1930 tar över 61 men dör i hjärtsjukdom och efterlämnar Rut och två pojkar.


Avstyckning

Blads; stp 95 = Bernstorp; Fridstorp bs

torp Joh Johansson f1836 stannar till 76 och följs av Johannes Andersson f1836; ; Lars Andersson f1817; Anders Fredriksson f1814

Anna Matilda Jdotter f1853 finns i bs Hon dör 25 Ivan Johansson finns trol här 36-37 och han lämnar till Gustaf Einar Karlén f1905 Otto Vilhelm Jonsson f1888 Otto Jonsson f188 kom 39 -40; Sven Adolf Larsson f1907; 

Anders Gustafsson f18635 ; Anna Cajsa Andersdotter f1853


Sefastegården ½ mtl kronoskatte

Gårdarna ligger norr och söder om kyrkan.

B Jonas Johansson f1810 gifter sig med Lisa som gifter om sig med Kindberg nedan 

Det sker ett skifte av gården 1851.

A 3/16 Josef Johansson f1822 står skriven här 1851 han kan ha köpt det men troligen ännu inte flyttat hit. Josef Josefsson f1857 brukar gården i början av 1880 talet. 

B 1/8 Lars Johansson Kindberg gifte sig till gården från 1842 fram till sin död 1893. 

C 1/8 Anders Johansson f1823, hade varit brukare på Jonsbo innan han kom it men flyttar till Härlunda

Erik Bengtsson f1754 Anders Månsson f1757; Anders Jönsson f1939 alla per 83-91.

Johannes Israelsson f1761; Anders Larsson f1781; Johan Larsson 1779 -34; Jonas Johansson f1810 kommer 34 men dör 37, enkan Röres mamma står som äg 1/8 per 37-42 och som tydligen brukas av mågen Johannes Larsson fr Krackagården Stenstorp ; Beronius arrenderar med hjälp av stat dr Lars Andersson f1818. änkan Kerstin Jonsdotter f1780 äger 1/8 men mågen brukar den till 47 då Anders Johansson f1823 tar vid , 3/16 eg Johannes Jonsson f1820. Lars Andersson f1814; Josef Johansson f1822; 1/8 Lars Kindberg 3/16 Anders Johannsson f1823; Johannes Larsson f1813 3/16 som sedan arr av skollär Cedrén; Josef Johansson f1822;  3/16

Lars Andersson Kindberg f1814
1/8 Josef Johansson i Hulegården; Anders Jonsson f1835; arb karl Johannes Jonsson f1841; 
3/16 Johannes Larsson 1813: 
3/16 hyresgäst Carl Welin; Johannes Andersson f1835; 

3/16 Frans Åberg  hade den som ligger mitt emot Prestegården 
1/8 Johan Alfred Wallin hade den gård som ligger vänster om kyrkogången. 
3/16 Johannes Andersson sterbhus med enkan Brita Lovisa Larsdotter f1843; Alfred Andersson f1876;

3/32 Frans Åberg f1854; 
3/16 Edvin Johansson f1975; arr Per Eskil Ferm 1906; 
1/8 Alfred Wallin f1859
3/16 Lovisa Larsdotter f1843 och hennes barn ; arr Axel Emil Fritz f1897; arr Eskil Gottfrid Jonsson f1890; 

Sefastegården 

norr om kyrkan

Sefastegården 1/8

väster om kyrkan.

Johan Alfred Wallin

f1859 med rötter från Ärlig släkten i Bolum och Bosagården i Segerstad, gifter sig med Pera Pera Dotter Katarina. Han kan ha varit orgeltrampare i kyrkan.

Avstyckning

Lund u Sefastegården; SigvardstorpFridstorp = Lûtes = Lindbergs; 

Lund under Sefastegården

och Lars Svensson f1774 från Trälan kommer detta år.


Ledsgården kronoskatte 

Jonas Jonsson f1745; Jonas Larsson f1746 Broddetorp; Kristoffer Jonsson flyttar åter till Dala 93 och in kommer ? Bengt Andersson 

Anders Månsson bonde här 1769 då han strax därpå dör och överlämnare säng och gård till efterträdaren Jonas Jonsson från Falan. 

Johan Jonsson f1774, Jonas Larsson f1746, efterträds av Jonas Olofsson f1750 från Dala 1799 Olof Jonsson gifter sig till gården 1804; Sven Larsson f1798; Olof Jonsson f1776 ½; ¼ äg Nils Jonsson f1810 kom fr Bjäreg 42. Olof Jonsson äger ½ och vi finner att den delas upp Jonas Jonsson f1820 och Jonas Johansson f1817, Josef Johansson i Ramsgården brukar trol efter 47;  ¼ ägs av Joh Jonsson i Ödeg sedan  Nils Jonsson flyttat till Ullstorp 48. 

¼ äg Lars Jonsson Tvillinggården Högstena br av Anders Larsson f1824i Högstena, ¼ br av Olof Andreasson i Hovmansgården f1828, ½ Anders Fahl 1820; Emanuel Jonsson f1836; arr ½ Anders Fahlgren; ¼ Johannes Jonsson f1812

¼ Josef Johansson Hulegården äger, 1/8 Gustaf Larsson i Intagan Stenstorp; 1/8 Eg Nils Byqvist 1840; 1/8 Per f18309010 Håkantorp kom 76;
½ Olof Andersson f1828; 

1/8 Maria Johansdotter f1832; Carl Johan Wallberg f1830 kom 83 

1/16 brukas av olika som August Persson i Besgården Johan Borgstrand 

Torpet Hagen u Ledsgården nämns först p1814-22

Anders Seger f1791; Jonas Jansson f1877 flyttar till Under Höjen Håkentorp 1818; 

inhys enkman Johannes Nilsson f1772; Johannes Andersson f1818; Per Johansson f1799; Johan Pettersson f1820; Johannes Jonsson f1820. Kyrkväktare Anders Seger 
¼ Johannes Larsson f1812; 
½ Johan Alfred Olofsson f1854; 

¼ Johannes Jonsson f1812 dör 84 och syskonpar tar över 
½ Johan Alfred Olofsson f1854; har rikligt med tjenstefolk . 

½ Johan Olofsson f1854; 
3/16 J L Bergstrand; 1/16 Aug Persson i Bissgården;  1/8 Sanfrid Johansson i Näs; 1/8 Maria Kartaina Johansdotter f1849
br 1/4 Johan Linus Strömberg f1858; Clas Emil Glans 

Nils Larsson f1890 arr 
5'14 Anna Josefina Ringblad  f1878; arr Erik Carlsson f1921; Henrik Kvist f1903 Kurt Svensson f1939; 
Nils Teodor Larsson f1890; 

1854

 • 1/32 Per Larsson 
 • 1/32 Anders Jonsson 
 • A 1/4 Olof Andersson utflyttningsskyldighet 
 • B 1/4 Lars Andersson kvarbor;
 • C 1/4 Johannes Jonsson kvarbo;
 • D 1/8 Petter Lundahl utflyttar;
 • E 1/8 Per Larsson får kvarbo;

Ledsgården

Gula huset Kurt i Ledsgården

Ledsgården

Ödegården äger den nu. Nils Larsson som var säräfar till Sigfrid Silberg Nu  Lind


Avstyckning 

Skallrör Skallerör ; 

Johan Pettersson f1820 

Enebacken ; Segerslund 

bs u Ledsgården Johannes Jonsson f1820


Hulegården Frälse 3/4

Anders Jönsson f1742; Anders Persson f1753 Jöns Andersson f1745; Anders Jonsson 42; Jonas Andersson f1745; Sven Jonsson f1786; Lars Andersson Dala f1784; Sven Jonsson f1786; Andreas Larsson f1742; Sven Jonsson f1786; mjölnare Jan Jonsson 

Hemmasonen Jonas Johansson f1814 tar vid men dör 1840. 3/8 br av Joh Jonsson f1818 fr 42, 3/8 Sven Jönsson per 37-42; ½ Olof Jonsson går i undantag p42-52. Sven Jonsson 3/4 f1786; ¼ Jonas Svensson i Påvagården äger, 1/8 enkan Katarina Johansdotter f1796; Johannes Johansson f1818; Josef Johansson f1822; ¼ ägs av Jonas Svensson Påvag och under honom står Katarina Johansdotter f1796; Jonas Svensson f1809; 5/12 ; 1/24 Johannes Johansson f1823; 1/24 br Nils Byqvist  f1840      

Hos Joh Johansson d:ä brukar Sme Anders Johansson Dala f1818; Per Wahlstedt 91-00+

1/3 Jonas Johansson f1822; ¼ Jonas Svensson f1809; sonen tar över till 77 då Anders Jonsson f1839; 

1/3 Josef Johansson f1822; svärson tar vid något år sen Johannes Ringblad  fr 88
¼ Anders Jonsson f1839; Anders Gustaf Johansson f1849; 88-91.

Delar av gården 1/8  ägs av Svante Andersson i Högsg 1/12 av L J Gustafsson i Barneg och en ¼ brukas av J Ringblad f1847; Apelgren tar vid 09-19; smed Carl Gustaf Karlsson f1895 kom 1920:
Per Ivar Wahlstedt

Johan Andersson f1873;
Eskil Gottfrid Jonsson f1890; 
Erik Gustaf Carlsson 12'8 
Per Ivar f1863 Wahlstedt ;  Harald Johansson f1899; 

1854

 • A 3/8 Johannes Johansson får bo kvar.
 • B ¼ Jonas Svensson flyttar
 • C 1/8 Katarina Jonsdotter flyttar 

Wahlstedts änka Alfred Harald Johansson f1899 tog över som arr Anders Silberg tar vid som arr 72-
Erik Carlsson f1899; 

Hulegården Wahlstedt

Ligger en bit in på Valtorpsvägen. Huset är rivet och ersatt med en ny bostad. 

Ivar Wahlstedt f1863; 

Mågen Harald Johansson f1899 tog över nm och förtroendeman. (vars fader tidigare hade arr Seltorp) gifte sig med Rut men inga efterkommande barn. 

Hulegården inne i byn

Klas Apelgren f1844 finns här vid sekelskiftet och sonen Carl Gustaf dör här 1919. Mejerskan på Ramsgårdens son Gustaf Carlsson f1899 från kom 1920  eller möjligen som ägare från 37 fram till sin död 1959; Hans båda söner skrivs som jordbruksarbetare här, men Gösta flyttar till Kyrketorp 1982; 

Leif och Gun Carlsson gör köksluckor. 

Timbergsängen 

skrevs ett tag som ett torp under Hulegården 1/24

torp Nyborg 3 roten kan detta vara samma som Glädjen 

Jonas Nilsson finns på 1730 talet, soldaterna  Lars Bengtsson och Petter Hedberg finns här 1740. Sven Jonsson finns här som torpare på 40 talet Anders Persson finns på 1750 talet. Anders Frigren kom från Glädjen 1794 och hit 

Jonas Larsson f1750;  Bengt Sjöbom f1757; 

Dreven p29-36; Petter Jacobsson f1786 hela per 52-58; Anders Pettersson f1820; Johannes Pettersson f1827; Sven Larsson f1815; 

Marieberg

u Hulegården men jag vet inte var det ligger  här bor jungfrun Maria Kristina Dahlberg f1820 som kom fr Seltorp 53 och senare troligen hennes syster Johanna och Tilda in kommer handlande Nils Larsson f1885 kom 16 40+;

handlaren Lennart Larsson f1917; Nils John Larsson f1885 och hans son , sen Sven Landin 66-76; 

Mellomskog ; Enebacken ; 

backstuga 80-00 Sven Larsson f1815; 


Systra Qvarn 

Var skattelagd till 9/16 och räntade 5½ tunna spannmål

Anders Svensson finns här på 1740 talet. 

Mjölnare Lars Jansson f1750 dör på sin post och Lars Larsson f1774 finns här gift från 1800; Anders Jönsson f1770; Lars Jonsson f1773. Zacharias Larsson f1779; Lars Larsson f1774; Maja Bengtsdotter f1772; Jonas Larsson f1800; Lars Jeansson f1777; Jonas Jeansson f1772 Hg, Joh Larsson f1810; Häggums reformator kom 50 ; mjölnare Carl Andersson Fågelås f1825; 

Carl Andersson f1828 till 64; arr Anders Andersson f1836 kom 1864; arr Gustaf Carlsson f1840 kom 64 och flyttar till Ähle Q 68; Carl Fredrik Andersson f1825; kom 70-80; 

Per Johan Carlsson f1853 flyttar till Hjo 84 och qvarnen ägs sedan av Johannes Larsson Varola och Adam Johansson Edåsa vilken kan förklara att Adam Johansson f1819 kommer hit 86 , mjöl Per Alfrid Andersson f1860; 

Johan Gustaf mjölnare f1855; Vilhelmina Josefina f1774; 

Bs u Systra Nyborg 

Bengt Sjöbom 

Johan August Adamsson i Norra besg äger och Per Alfred Andersson är mjölnare f1860; Johan August Adamsson f1851,  August Andersson 14-20 Johan Aug Gustafsson f1855 kom 20 

Johan Gustaf Gustafsson f1885; 

Banvaktstuga 


4 Bjäragårdens rote

Kolbogården ½

Anders Telning finns här under sin långa period här med sin hustru Elleka Dius. Lars Larsson finns på Kolbogården som brukare 1746

användes som komministerboställe 83-91, per 91-5:  Apelgren f1745 ½br Jonas Persson f1767 1797 kom Johannes Lundenius f1758; Jonas Lagergren 1777; Sven Sevander f1793, br nämns Lars Johansson f1818 ett år 64-5, 

1/8 Anders Kullander f1826; ½ Anders Kullander f1826; Anders Björk f1855; rikligt med pigor och drängar på platsen 80-00.

Komminister Anders Björk följs av Abraham Bergqvist f1869, då kommer Herman Johansson f1855, som låter arrendera ut till Frans Gustaf Andersson f1858; 

Herman Johansson f1855; 

Lars Erik Jonsson f1924; 

Andersson Carl Verner f1885; 

Från 1951 utgör stället komministerboställe för pastoratet på vägen mellan Segerstad och Valtorp. 

torp Kubo 

under Kolbogården nämns första gången p1802-05; Enkan Maria Bengtsdotter f1737. enk efter Carl Magnusson  Bolla Olofsdotter f1777; Per i Kubo Carlsson f1821;

torp u Kolbogården 22-29; Efraimsson f1869;

Härifrån kom Rune Andersson som bor granne och Runes far Anders Andersson  och farfar Frans i Kolbog hade det 


Ingefredsgården Ingfredsgården 1 mtl skatte augment 

Anders Jönsson f1740; Arvid Olofsson f1750 kom 00 men kan ha varit i Segerstad tidigare ½br Erik L f1751; Arvid Olofsson f1750till 1808 då han dör Anders Andersson f1781; Per Andersson f1787; Andersson Anders f1781; br Lars Eriksson f1792; nm Anders Andersson f1781; br Henrik Andersson; Johannes Andersson f1806; Lars Eriksson f1792; Johannes dä Andersson f1806 finns här 37-46; ½ ägas av Andereas Jonsson Korfvag Dala och br av Anders Johansson f1812; ¼äg Olof Johansson i Lutorp under honom brukar Lars Andersson f1818; br Andreas Svensson Håkentorp f1812 ett år sen till Högsgården Falan; ½ Anders Jonsson f1811 lämnar tydl över till Per Jonsson p 52-58. ¼ Lars Johansson f1818; ¼ Lars Johansson 1818; ½ Johannes Larsson f1834 Bd ; Johannes Andersson f1806; 1/8 Lars Eriksson f1792; Olof Larsson f1795; Lars Johansson f1818; Per Jonsson f1818; 


Gårdarna ligger öster om Valtorpsvägen i sluttningen mot järnvägen. Den norra  var Silberg och den andra var Alexander Johansson bilder finns ehuru det blir svårt att identifiera. Gårdarna har legat närmare varandra men handlingar finnes sedan de skildes åt redan 1862 varvid Silbergs fick ligga kvar och Alexandera tvingades flytta. 

Silbergs

Anders Jonsson

f1811 lämnar tydligen över till Per Jonsson.

Per Jonsson

f1818 i Dala tar med hustru och den unga familjen till denna gård dör 1902. inhys Anders Gustaf Bark f1845; sonen Vilhelm Alfred Persson f1857 finns som brukare på gården kring 1890 efter att ha bruka Kolbogården men försvinner till Dimbo med en växande familj.

Anders Petter Silberg och sonen David Silberg

David dör ju ganska tidigt sonen Nils Silberg tar vid arr Johan Edvin f1888 24-29;

arr Niklas Wallin f1867; arr Erik Söderberg f1906;

Alexanders Sandera

Lars Johan Johansson 

f1828 kom från Hulegården och brukar här i mitten av 1800 talet. Han var gift med Charlotta från Övre Bosgården i Hornborga. Efter makens död återvänder enkan till Deragården som hustru gift med Truls i därstädes. Enkan och i äktenskapet avlade sonen Johan Alfred säljer sitt ägande Ingefredsgården kring 1865 till Johannes Larsson nedan. 

Olof Larsson * Cajsa Johansdotter.

f1795 brukade först Pikagården och var skriven här (troligen på ¼) under tre år på 1830 talet, Han övertar sedan bruket av hustruns Lutorp från 1840 till sin död. Hustru Cajsa kommer från bondsläkt med kontakt med Pikagården och på morssidan Sefastegården.

Av deras barn minns vi

 • Maria som var sjuklig och tillbringade stor del av sitt liv sängliggande och finns i 1/48 Lutorp som hon sedan skänker till sin syster Brita Stina.
 • Lars tar över denna 1/8 Lutorp från 1868. Av deras barn skall vi bara nämna Natalia, som ju gifte sig med JF Harald.
 • Johannes blir bonde och återkommer till Lutorp kring sekelskiftet 1900 med sin familj och vi skall bara nämna att hans son är JF Johansson d.v.s. Johan Alfred Segerstads Falans donator.
 • Brita Stina blir, som vi ser nedan husfru på Ingfredsgården och hon får 1861 ¼ Ingfredsgården av sina föräldrar. 
 • och slutligen Anders förblir ogift och brukar Lutorp. 
 • fem barn når aldrig vuxen ålder

Johannes Larsson * Brita Olofsdotter

Johannes var född på Grefvagården i Hof 1834 och kom från Båltorp till Segerstad 1854 och med säkerhet hit till gården 1860 och får faste 1865. Johannes har starka rötter i Hof och och är dotterson till Jonas Bengtsson i Heljesgården. Av makarnas barn överlever blott Alexander, som tar över gården, och Alfred som nog var med bokligt intresserad än road av jordbruk. Hustru Brita har däremot sina rötter här från Pikagården och fadern Olof var brukare av denna gård. Makarna förvärvar under äktenskapet den andra ¼ delen av gården, som de på auction förvärvade 1865. Johannes dör 1886 och arfskifte sker varvid sönerna Alexander och omyndige Alfred får var sin 1/8 och enkan ¼. Brita Stina Olofsdotter dör 1923 och delar upp sin gård på sina två söner redan 1909, men det blir Alexander som tar över. 

Alexander Johansson 

f1860 gifte sig med Augusta Tidblad, dotter till bonde på Mästaregården S Kyrketorp och Liden i Håkentorp. Utöver sin 1/8 som han fått i arv så ger modern honom sin 1/8. Samma år 1909 säljer brodern sin förvärvade ¼ till Alexander, som därmed blir ägare av hela ½an av Ingefredsgården. En humoristisk man som satte färg på gården.

Av deras barn kan vi följa

 • Ellen Sofia som gifte sig med banvakten Oskar Pettersson, som i det unga äktenskapet omkom i tågolycka när han skulle dra dressinen från banan. Hustru och barn finns dock dokumenterade i bygdens bildarkiv.
 • Gerda förblir trotjänare åt lektor Sederbom i Skara.
 • Edvin tar med Gunhild från Backgården till Långagården i Varv.
 • Rut blir hushållerska åt banvakten Konrad Svensson i Munkgården Bolum.
 • Alexia dör ung.
 • Dagmar gifter sig med Einar Alexandersson från Torbjörntorp och vars barn senare når Fjällåkra.
 • Signe gifter sig till Barnegården i Torbjörntorp.
 • Carl stannar på gården.

Carl Johansson 

f1896 brukar Ingfredsgården från 1927 och senare även granngården Högsgården, och gifter sig med skräddar Anna Svärd från Valtorp. Sonen Artur stannar kvar och systern gifter sig med målarmästaren Vilson i Hornborga skola. Johan Fredrik Andersson f1894 finns måhända här från 1940.

Artur Johansson 

f1927 driver den vackra gården vidare, medan deras två barn väljer andra yrken. Artur var en god sprinter och idrottsman och var med i landslaget.


u Ingfredsgården Lars Johan Svensson f1828; torp Johannes Larsson f1813; 

Väskeled ; Åsen ; stp 63 = Fredsberg; 

bs enk Elin Andersdotter f1757; Bolla Larsdotter f1756; Lars Fred ; Per Johansson f1799; 


Bisgården ¼ kronoskatte augment 

Per Andersson f1695 är kopplad hit 

Salomon Jonsson f1733; enk Maja Persdotter f1745; ½br Jonas Jansson f1789. Jonas Salomonsson f1775; en 1/8 del ägs av Lars Pettersson Brännetomten.

br av Johannes Andersson i Påvagården per 42-52. br 3/128 Jonas Persson f1779; Anders Jonsson f1790. Per Larsson f1820; Anders Jonsson f1790 1/32; 1/32 Joh Jansson f1835; 1/32 Per Larsson f1820; 

¼ 1/32 Per Larsson f1820 -76; sonen Per August Persson tar över 76

Lars Persson f1785; 

1/8 Gustaf Engström f1905; 
1/8 Johan Bergstrand dör 49 och mågen Carl Josef Tolin verkar bruka per 20-40 Carl Josef Tholin f1888; 

1/8 August Persson f1851; 
1/8 Johan Leonard Bergstrand f1858; 

Den västra större gården

Farfar August hade den stora 

Den östra mindre med höga uthuset

Farfars syster Ida hade denna byggdes av farbröder till farfar. Mannen hette Bergstrand 

Krus 

Avstyckning

ApelskogApelhögen; bs  Bisstorp


Brännetomten ½ skatte augment

Anders Göransson finns här 1747

Sven Persson 1753 till Klåckarebruket; Gunnar Pelikan f1735 med son , Johannes Mikaelsson f1758 kom från Gudhem 01 ; ½br Anders Jonsson f1777; Johannes Bengtssonf1772; Sven Persson f1753; ½br Johan Israelsson f1761; Johan Eriksson f1770 Åsled, Jonas Jönsson f1794; Lars Persson f1785; Johan Eriksson f1770; Anders Johansson f1794; Per Orre brukar p37-42 den ¼del som ägas av Jonas Andersson i S Bosg Öja. ½br Lars Persson f1785; Jonas Andersson S Bosg Öja äger per 42-52 och brukas av Orre. Lars Persson lämnar över till sonen Samuel av sin ¼ den andra ägs av Jonas Andersson  Öja och br av Orre. 

3/8 Samuel Larsson f1829 87, brukas av Anders Gustaf Andersson i Ramsgården som tydligen lämnar över till svågern Lars Johan Larsson f1845; 

John Johansson f1900

bs u Brännetomten Johan Nilsson Valstad. inhys u gården Anders Larsson f1826; 
1/8 Johansson Johan Alfred f1854 till 83 ; Johannes Jansson f1846; 

1861

 • A ¼ Samuel Larsson får bo kvar på gamla tomten 
 • B ¼ Per Jonsson flyttar 

1863

 • A 1/8 Josef Johansson 
 • B Samuel Larsson 

3/8 Matilda Kristina Samuelsdotter f1855; 

1/8 ägs av Valdemar Larsson 
3/8 Matilda Kristina mågen tar över 28


Avstyckning

Enebacken under Brännetomten ! ; Brännhem = Billsbo ; Handelsboden Marieberg

 en jordlägenhet. Sven Andersson f1823;


Bjäragården 1mtl skatte augment

Bjeregården.

hustru Maria f1716 Broddetorp, Jonas Olofsson f1756; Anders Månsson f1764; Sven Månsson f1745 född på gården tar per; Jonas Eriksson f1737. Anders Svensson 1774; Lars Larsson f1786; Johannes Nilsson. Johannes Nilsson f1772; br Jonas Larsson f1805; Cajsa Larsdotter 1809; ¼ arr Johannes Larsson f1818; 

Sven Månsson f1745; ½ br Johannes f1761. Anders Svensson 1777 inhys u Bjäregården. Johannes Andersson f1812 kom 33 fr Besgården Johannes Nilsson f1772; Sven Larsson f1798; 

3/8 Cajsa Larsdotter f1809 Anders Gustaf Svensson f1825;

Johannes Andersson f1809; mågen Anders Svensson kommer 50 och tar över denna 3/4 mtl; Nils Jonsson f1810 ¼; arr Johannes Larsson f1818; ½br Anders Johansson f1839; ¼ arr Johannes Larsson f1818; 

inhys Anders Svensson f1777; Johannes Abrahamsson  f1799; Sven Larsson inhys undantag 3/8 Enkan Cajsa Larsdotter f1809; mågen tar över denna del
½ Anders Johansson f1839 till Bolum 74; Anders Johan Andersson kom då fr Torbjörntorp 
1/8 Jonas Olofsson i Ramsg äger, Johannes Larsson f1818 br, Br Carl Gustaf Nilsson 1850.

3/8 Cajsa Larsdotter f1809, mågen br Anders Gustaf Svensson f1825; Anders Bergstrand f1860; 
½ Anders Johan Andersson f1836 till 86 då kom Johannes Johansson f1827; Lars Westerdahl f1843 kommer från Am 94 men återvänder dit 98 och gården delas upp på nytt.  
1/8 Johannes Larsson f1818; dör 1895; August Persson i Besgården hustru. Johan Fredrik Lind f1849; 

Anders Svensson  f1825; Carl Gustaf Svensson f1868 
Anders Sanfrid Bergstrand f1860 
½ Lars Westerdahl f1843 -10; 
1/8 Maria Andersdotter f1823 Johan Lind f1849

1854

 • A 1/4 Jonas Olofsson flyttar 
 • B 1/6 Enk Cajsa Larsdotter får bo kvar 
 • C 7/30 Anders Johansson flyttar 
 • D 7/60 Eva Johansdotter får bo kvar 
 • E 7/60 Anders Gustaf Svensson 

3/8 Sanfrid Bergstrands änka ; arr Johan Herman Gustafsson f1877; 
4'3 Sven Johansson f1865 arr Erik Teodor Johansson f1912; 
1/8 Fredrik Lind f1849; Gunnar Valdemar Svensson f1907; 44-

Vilhelmina Svensson f1875; 
brodern Gunnar Svensson f1907; Einar Bergstrand 1901; 

Bjäragården

med gula ladorna. Gunnarsson. Det går an att bygga när bönderna betalar. Har en bokföringsfirma i Falköping. 

Bjäragården

ligger innanför Bergstrand.


Stp 64 ; Skogslund ; bs Skogslund och Skogstorp skrivs ibland som samma vilket förbryllar vi får se 

bs vid Bjäregården Kålgården;

torp Johan Öjenvall f1745; Sven Andersson f1823 överlämnar 60 till Anders Andersson f1821 Gh som i sin tur lämnar över till Johannes Andersson Lundin 67, Per Monkasmen Gustaf Andersson f1841 flyttar till 83 - Per Frisk f1832; 


Högsgården 1mtl Rusthåll

Högsgården Höggården Hökgården.

Kallades även Höksgården i mitten av 1700 talet vilket fb bekräftar och vilket fb 1752 kan antyder. 

Ryttaren Per Johansson f1740; Lars Larsson f1739

Lars Larsson f1750, Bengt Andersson f1738, Petter Jonsson f1793; Jonas Larsson f1790; Per Jonsson f1793; Jonas Bengtsson f1785; Jöns Bengtsson f1765; Jöns Bengtsson f1765, Johan Andersson f1808;  ¼ Magnus Andersson eg och br  3/8 Anders f1813

Jonas Larsson f1790 3/8 p42-52; ¼eg Anders Johansson f1819; Magnus Andersson f1779; 3/8 Anders Larsson f1773; 3/8 eg Jonas Larsson f1790; ¼ Anders Johansson f1819; 3/8 Anders Larsson f1813; ¼ Anders Johansson f1819 flyttar till Kyrketorp och byts ut av Lars Johan Andersson f1828; 3/8 Anders Larsson f1813;

hyresgäst hos Anders Jonsson August Eriksson 
3/8 ägs av Anders Jonsson br Per Larsson f1820 76-80 då Am ; 
¼ egs av Olof Andersson i Ledsgården Hovmansgården br gör Aug Vilhelm Andersson f1849, Lars Carlsson f1840; 
¼ Anders Larsson f1813; sonen 1/8 Svante Andersson 

3/8 Per Larsson f1820 till 92; Frans Gustaf Andersson f1858;
¼ Ägs av Olof Andersson Hovmansgården och brukare av Lars Carlsson f1840; Gustaf Johanson f1869 kom 88; Johannes Johansson f1827; kom 94-5
¼ Anders Larsson f1813 i brödet hos Svante sonen som tar över 1/8

3/8 Johan Alfred Andersson f1854 kom fr Am 95 och flyttar till Brunnhem  05; Sven Gustaf Johansson f1844 kom fr Bd 04 och dör på stället där han får bröd av sin son som fanns på stället sedan 94 och denna del stannar i släkten då sonsonen tar över. 
Anders Larsson är i brödet hos sonen Svante som brukar 1/8 fram till 1916; Ludvig Svensson f1873 kom som arr 1911. Frans Gideon Johansson f1876 kom 07 och flyttar 11,  gårdsrättare kommer 19Ernst Filip Johansson 
¼ Olof Andersson i Hovmansgården äger men brukas av Johan Alfred Olofsson f1854

Hanna Regina Gustafsdotter f1866; sonen tar vid och lika sonsonen sen kom Leif Andersson f1968; 
Alfred Olsson f1902
Carl Gösta Svensson f1915;

u Högsgården. Kronorättaren Petter Jonsson f1740.

Jordlägenhet Högsgården Falan p42-52 som ägs av Anders Svensson Ingfredsgården här bor Anders Svensson 1812; inhys Jöns Bengtsson f1865.

3/8 Svensson tror jag det var som sonen övertog 
3/8 skräddare Berglund rättare Filip Johansson f1895;
Johan Alfred Olofsson f1854;

Högsgården 

Carl Gustaf Svensson f1868
sonen Herbert och Karin Svensson 
Kurt på Ledsgården son tar över som är 

Högsgården

Josef Johansson det sista i den främre gården. 

Högsgården 3/8

skräddare Berglund

i den bortre gården. Berglund och Tolin som hade taxin var inne och tankade och mötte Per Jag och Tolin har varit och köpt ett skrin te madama.

Högsgården

Kurt har gett bort gården till Stenstorps tak som är svärson i sammanhanget. 


Avstyckning

Högsfalan ; Stp 94 ; Blad

p5258 lägäg Andreas Svensson f1812; u Högsgården Margareta Larsdotter f1774; 

under gården skräddaren Johannes Eriksson f1824; 

backstuga under gården Johannes Sabel med mor och hustru p68-00, en annan bs Joh Nord f1815

Under perioden 1730 och 1740 finns mycket folk under Högsgården antydande att det är på denna gård som torpen och backstugorna växer upp 


5 Torpa Rote

Högsgården

Petter Persson f1730: Lars Larsson f1750; 

bs Högsgården 

Petter Jonsson f1740; inhys Bengt Andersson f1735 fattigvård; 

under Bränvin Jonas f1754;


Stora Ramsgården ½ kronoskatte augment 

flyttas senare till 4:de Roten. enk Lisken f1733, Anders Andersson f1751; Johan Nilsson f1761 Valstad till Faltorpet 05 och byter plats med Andreas Andersson som kom från Fahltorpet 05; Lars Jonsson f1774; Andersson Petter f1790; Sven Jonsson f1789; Jonas Malmberg är bonde här 1769; Anders Andersson f1756; Sven Jonsson f1789; torp afsked sold Anders f 1797; Jonas Sabel Erik Mårtensson f1753; Petter Andersson f1790; Br Sven Andersson f1803; Sven Jonsson f1789; Jonas Olofsson 3/8 f1806; 1/8 Jonas Persson f1779; 3/8 Jonas Olofsson; br Lars Jonsson f1811 Högstena . Jonas Persson f1779; Jonas Johansson f1822 kom 45 f Ledsgården Per Svensson f1831; 

3/8 Jonas Olofsson får kvarstanna vid skiftet 1852 

1/8 Josef Johansson får låna några tegar under perioden mot 30 kapper råg. 

3/8 Jonas Olofsson f1806 1/8 Josef Johansson f1822; Johannes Andersson f1835; Otto Johansson f1819; 
1/8 ägs av Johannes Andersson Segerstad. bs under denna gård.

3/8 Lars Johansson f1845 till Am 84 ; Anders Gustaf Andersson f185 kom 83; 
1/8 Johannes Svensson Lenhelm f1812; 

Bertil Paulsson 

f1922 arrenderar ut till Arne och Per Erik Davidsson från Småland.
Anders Gustaf Andersson f1851; Artur Valdemar Larsson f1890; 

Sven i Åkatorp Larsson

f1890 brukar här troligen från sitt gifte 1919 till 22, då han flyttar till Åkatorp 
Arr Erik Gustaf Karlsson f1899 kom fr Gudhem 22 och flyttar 29 då han kommer till St Backgården och senare Hulegården.
Dr? Oskar Gunnar Kullgren f1908 kom med sin bror 1922 och återvänder 24 till Lyrestad 
Håkan Bertil Sigurd hög kom 48-74
arr Otto Natanael Johansson f1868 kom 25-7, Kölingared
arr Carl Artur Carlsson f1897 32-34;
dr/arr Hans Gustaf Fingal Johansson  f1908 34-45,

Lilla Ramsgården

Carl Nyström f1878 fanns här en period, var farbror till Birger i Länsmansgården. Fredrik Bärstål har nu köpt det men han har en häst som går här. 

Mejeriet Ramsgården

 Här fanns ett aktivt mejeri på 20 och 30 talet, som fortfarande ligger kvar.

Mejerister

Natalia Gustava Nydén Onge Hofens dotterdotter var mejerska här 1893-7
Garverilärlingen sonsonen till Hummern i Åkatorp Broddetorp Arvid Einar Larsson f1893 var mejerist här på Ramsgården tillsammans med sin fru 1920-22; och fortsätter sin verksamhet i Ulricehamn.

Enka Frida Carlsson f1875 kom 22 och dog 38 kom med sina söner startade.
Karin Frideborg Carlsson som sedan gifter sig till Högsgården.
Klas Bertil Sandström från Väckelsången 34.
Bröderna Söder från Mo i olika omgångar.

Avstyckning

Faletegen; Faltegen ; Grannabacken ;

torp

Sabels son, Anders Larsson  f1797, Inhys u Ramsgården Anders Kjell f1792; inhys Johannes Svensson f1812 kom fr Prestegården 53; inhys nm Sven Jonsson f1789; Jonas Larsson f1804; Inga Maria Larsdotter f1795; 

bs Johannes Andersson f 1823; Johannes Svensson f1812; Per Persson f1828; 

Johannes Andersson Rem flyttar till V Kleva 65 och ersätts av Johannes Andersson f1817 som kom fr Am stället ägs av Anders Andersson f1821, som kom fr Bältaregården och stannar ett år och lämnar över till Lars Jonsson f1835;  

bs skild fr Faltegen Anders Kjell f1792; Johannes Pil f1788; 

Ramsgården förpantning

p 68-82 och 82-00; Per Persson är det Lille Brunn ? 

bs 68-82; Carl Pil straffånge för 3 resan och sen Johannes Andersson Kjell ; bs u Ramsag Johannes Andersson d:ä; bs ägar4e kom 89 hit  

Grannabacken 

Anders Olofsson f1725 inhys Jonas Larsson f1804; Johannes Andersson dy f1823; 

Hilda Rebecka Persdotter f1863; 

Banvaktsstuga 

Johan Jacobsson 1854

Ivar Oden dör 1907 och efterträdes av Johan Oskar Pettersson f1882 dör 1916 och efter kommer Carl Bengt Johansson f1888 från Trekörna. 1917

Åsen anges som ett ställe under Ramsgården där Anders Ring bodde 1828.

Evert Klassons stuga

på backen mellan Ramsgårdarna. utgjorde från början en ditflyttad militärbarack och hade som bygdegård, som han iordningställde och planterade kring.


Ödegården ¼ skatte augment 

Nils Ambjörnsson finns på 1740 talet 

Per Nilsson f1750; Jonas Persson f1779; Smeden Johannes Carlsson f1806; Jonas Persson efterträdes av Johannes Jonsson f1812 på denna ¼; 

1/8 Johan Herman Johansson ¼ Johan Herman Johansson f1842; 

¼ Sven Gustaf Svensson äger i St Boslycke äger och Johannes Emanuelsson f1874 brukar 

Änkan Ida Matilda f1871 med döttrar och David Lind från 49; David Lind från 1949

Bs u p06-13; Anna Abrahamsdotter Stålfeldt f1768 finns p 29-36. Johannes Löf f1818; och dottern Kristina Löf finns här till sin död 34; Hjalmar Johansson f1899; 

Ragnar Josefsson flyttar 51;  David Lind; Göte Krantz; Johan Carlsson f1901


Hovmansgården Frälse 

Per Larsson får en son Petter 1727; 

Arvid Andersson f1750; Anders Larsson f1762; Lars Andersson f1798; Jonas Johansson f1810; Lars Andersson f1798; ¼ Nerman lämnar över till Johannes Lellebon Andersson f1821 1862 Per Larsson tar vid f1830;

torp Anders Larsson f1797; torp i Trädgården under Hovmansgården ; Jonas Johansson f1810 kom 32 fr Jonsbo; 

¼ Olof Andersson f1828; svärson tar över Per Johan Johansson 91-98; Johan Aug Svensson f1875; 
¼ Per Larsson f1830; Jonas Johansson f1847; 

¼ ägs av Olof Andersson f1828 och ägandet tas över av Alfred Olsson i Ledsgården men brukades av August Andersson f1859; här brukar statare från Sörby och Ullene.

August Andersson f1859; 

Josef Albin Johansson f1876 kom 1920 men dör redan 1930. Änkan Ester Maria f1887 och sonen fram till 1957 sen Gunnar Johansson f1919; Gunnar Johansson f1919 inköper också Timbergsängen som integreras i gården. Han brukar gården från 1945. Albin Johansson son till Räven d:ä f1876 dör i unga år och änkan Ester och sonen Gunnar Johansson f1919 driver sedan gården. Kent blir trafikpolis men hans son Gunnar driver gården.

Högerör

nämns först p42-47 Rörars Jonas Larsson f1800; 


Klåckarebruket ¼

Anders Gunnarsson är fadder 1727B

kallas klåckaretomten fr p1814-22; 

Håkan Bengtsson f1759; Pelikan f1735; inhys Gunnar Pelikan; Klåckare Anders Rimberg f1758. Kronorättaren Israel Andersson f1778; torp Johan Frölander f1780; Sven Rimberg p37-42; skollär Celdén fr 47 Per Jonsson f1825; 

Klåckarebruket 

Jonas Torstensson f1726;

torp Anders Kjell , torp Per Jonsson f1825;

¼ Stomhemman brukas u Prestegården torp Per Jonsson f1825;

torp Johannes Bark f1815; torp Sven Andersson f1823 till 66 då Per Johansson f1828; Johannes Pettersson f1829 följd av Anders Israelsson 1865; Emanuel Albin Johansson f1854; Kåre Ludvig Eriksson f1858.

troligen identiskt med Klåckarebolet p 29-36.

Skolhuset

vet jag inte var det ligger på 1850 talet Celdén. Skollärare Johannes Dahlstein f1850; Augusta Matilda Johansson kom 94.

Fattigstugan 

skild från Grannabacken här finns änkor och vallpojkar och Petter Andersson som tros vara 30 år gammal. per 29-36  har vi många gäster här. Under per 29-36 står det utom Fattigstugan vid socknens slut mycket folk per 42-52: fortfarande per till 1920 finns stället kvar. 

Allmänningen

 p 14-22 Johan Frölander

per 42-52 Socknens slut allm mark Sven Svensson Brunberg utfattige Israel Andersson f1778; skogv Johannes Brunn men bor mest i Häggum , Skogv Lars Larsson f1803; skogvakt Johan Lindström f1792: Jonas Persson f1817; 

6 Roten 

Seltorp, Lilla Torpa, Stora Torpa finner Du här.

Prästbolet

1 mtl krono., var kyrkoherde boställe intill 1920, sedan komminister boställe fram till 1851.

Klockaretomten

1/4 mtl sedan urminnes tider inlagd under Kyrkoherde bostället.

Kolbogården

½ mtl skatte, Den nya komministerbostaden är uppförd på denna tomt 1954.

Efterlysning 

Dalbotorpet som nämns i db 1774 och där Elin Persdotter dör f1729

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Valtorp ] Falan ] Soldater ] [ Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ]
[underordnad] [ Innehåll ]