Soldater

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Valtorp ] Falan ] [ Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ]
[underordnad]

Sk 61 Björkängen.

Rusthåll: Bosagården.

Koordinat: X 6280 Y 7350 ligger söder om Åsen och söder om vägen, men vid Falans skifte 1838 så låg torpet uppe vid Örekullen vid det som nu var nr 19 Fattig Pera men söder om Påvagården.

Torpet låg under Bosagården på Falan redan 1781.

Noteringar: Enligt stamrulla utfördes torpsyn år 1860 (dåvarande soldat Carl Kjellén). Den 21/2 permitterad till 1/5 att arbeta på jernvägen vid Mullsjö inom Regementets stånd. 2 kor, 2 får, 1 häst (3 barn). Torpet medelmåttigt - mycket jord sköter den sjelf men illa, snuskigt omkring sig.

Soldater vid detta torp

Namn Född  Död Antagen  Afsked
Sven Segerblad 1740? 1787?  kolla med dödbok   
Sven Segerblad
sr Segerstedt
1740 1807 1776-03-26  
Lars Buss 1695   1716 1774
Anders Bäck 1780   1807  
Anders Bäck 1792-01-09 1865-12-05 1812 1837-06-29
Johannes Borg 1819-10-22 1839-08-09 1838 1839-08-09
Carl Johan Kjellén 1815-01-18   1839-10-25 1869-06-28
Per Johan Persson Seger 1849-05-03 1907-09-06 1870-01-14 1901-01-11

Swen Segerblad f1740 Acklinga. 

Anders Hammar skulle kunna ha varit soldat på denna plats under Lutorp men han finns på 64. 

Kronorättaren Israel Andersson flyttar från 1818; 

Carl Verner Gustafsson arrenderar till 04, Lars Dahlberg f1869 arrenderar från 04-06, Johan Aug Johansson f1862 kom 07: 

Sk 62

Påvagården Koordinat: X 6260 Y 7360.

Vid Skiftet av Fahlan 1838 låg torpet i kanten vid Örekullen kanske det som senare kallas 19 Fattig Pera Ringstorp eller möjligen strax norr därom.  

Noteringar: Enligt stamrulla utfördes torpsyn år 1860 (dåvarande soldat Jonas Seger). Godt torp - 2 kor, 1 oxe, 2 får, (2 barn). Köpt husen af roten på parets lifstid. Seger färgar stugan sjelf - roten svarar för ladugården. Trädgård och gård snygga, bra planterat. Sköter sig utmärkt är förmögen. Seger en son 20-årig vill blifva soldat kommer till mönstringen lika lång som fadern.

Soldater vid detta torp

 
Namn Född Död Antagen  Afsked
Johan Lundersten Sunderst?      finns på Påvag 1753 se fb 
Jonas Olofsson Segerdahl 1706 1764-07-15 1726-12-15 1744 
Petter Segerdahl 1721/ 1725 1780-03-13 1745   
Sven Brunberg 1744   ~1777 > 1780
Anders Bolin 1762 1795-01-17 1791-05-02  
Anders Hammar 1722 Bd står efter Bolin i  hfl med ibm   
Johannes Björk 1796-11-05      
Johan Seger 1786 1808-07-00 1805 fr Dala  1808-07-00
Jonas Seger 1789-07-14 1856-06-30 1810 1837-06-29
Jonas Andersson Seger 1818-04-07 1896-04-07 1837-10-06 1869-06-28
Anders Flod 1843-06-10 1899-07-23 1869 1894-05-07
Johan Fredrik Harald 1870-11-29   1894-10-30 1901-04-15

Kan Jonas Seger ha åldrats på Björkliden kolla 

Johan Dunder finns som ryttare u Hulegården kring 1760

På torpet bor Smeden Harald från 1894 och han gifter sig 95

Sk 63 Fredriksberg Fredsberg

Rusthåll: Ingefredsgården

Torpet: Fredriksberg Koordinat: X 6285 Y 7275 ligger 1790 tal på Falan.

Noteringar: Enligt stamrulla utfördes torpsyn år 1860 (dåvarande soldat Anders Fred). 1 barn - 3 kor, 1 häst. 1 bikupa. staket framför, trädgård med minst 20 fruktträd, ligger alldeles vid vägen. Soldaten tror bönderna (som äro bra) skall rödfärga torp.
Soldater vid detta torp
Namn Född Död Antagen  Afsked
Nilsson Segerfeldt Jöns       ~ 1743
Segerbom Per Andersson      1743  
Erik Segerblom 1742-09-17      
Johan Segerblom 1771-12-24 bor på Falan    1827-10-03
Anders Winter 1690   1714  
Anders Fred 1807-11-19 1862-06-03 1828-02-04 1855-06-22
Anders Andersson Fred  1836-10-25      
Carl Albert Larsson Fred 1867-01-10   1887-10-21 1901-04-15

Anders Freds enka bor kvar å sitt torp och där dotter och måg sedan kommer . Det kan vara så att hon bor hos sin son Anders Fred.

Johan Löf arrenderar detta från 1909.

Sk 64 Skogslund Bjerkes 

Rusthåll: Bjäragården.

När Anders Segerstedt har tjänsten så bor han på Falan från 69

Koordinat: X 6310 Y 7290

Noteringar: Enligt stamrulla utfördes torpsyn år 1860 (dåvarande soldat Andreas Alin). Medelmåttigt torp, 2 barn, 2 kor, 3 får. Godt torp. Arrenderat ut jorden till Fred för 86 rb. Har flera fruktträd. Ligger alldeles vid vägen.
Namn Född Död Antagen Avsked
Segerstedt Jonsson Olof 1742 1731 1742
Segerstedt Arvidsson Jonas     1743  
Anders Segerstedt 1743 1814-02-26 <1769 1801-03-11
Johan Sandvall 1687   1717-01-10  
Olof Nyqvist     1726-05-26  
Sven Sandvall 1706   1727-10-24  
Jonas Malmberg        
Jöns Björn 1762   1801-07-31 1802-07-02
Johan Segerstedt 1783     1837-06-29
Johan Segerstedt 1783   1802-10-28 1817
Johannes Bark 1815-06-20   1837-12-13 1855-06-22
Anders Pettersson Ahlin 1835-03-16   1855-09-26 1872-06-22
Johan Alfred Lindström 1850-07-01   1872-09-24 1895-05-16
Sven Johan Bjerke 1876-10-21 1954-06-22 1896-04-16 1917-07-07

Ahlin bor inte på torpet utan det hyrs ut. 

Aug Frisk f1859 arrenderar 85 till 86 då de far till Am arr Gustaf Andersson f1831; 83-85 då de åker till Am 

Sven Bjerke bebor stället på 20-40 talen 

Vg 91 Seltorp

Seltorp

Noteringar: Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen. Från Wä'stgöta Regemente till häst 1628, till Wästgöta Dals Ryttare 1634, Wästgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Lindragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811.

Soldater vid detta torp
Namn  Född  död anställd afsked
Nils Ryttare    1691-06-08    
Jon Bengtsson 1664   1689  
Jonas Segerbom 1695   1716 1730
Lars Hwass fb 1736        
Per Lutterberg 1712   1734 1763
Bengt Sälle 1744   1767 1788
Petter Sälle 1765 1814-06-17 1791 1812-02-12
Petter Fredrik*Annika levde 1818   före 1818 efter 1818
Anders Säll 1793-09-25 1868-07-10 1813-02-12 1820 tp 
Anders Alm 1792-08-27 1844-06-25 1818 1844
Jonas Träff P 1819-05-13 1871-03-30 1844 1871
E A N Blomgren 1872-12-02   1890-04-15 1894-03-05
P A Pettersson 1877-01-10   1894-03-05  
Gustaf Herman Bäckström 1881-12-17   1900-02-13  

Vg 92 Pelikantorp 

under L Torpa

Noteringar: Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen. Från Wästgöta Regemente till häst 1628, till Wästgöta Dals Ryttare 1634, Wästgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Lindragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811.

Soldater vid detta torp
Namn Född död anställd afsked  
Henrik Svensson 1665   1700  
Nils Berg 1682   1711 1740
Jöns Rosendahl 1720 1756 1740 1756
Anders Friberg 1739   1757 1788
dragon Sven Rask 1765 bor på  Pelikantorp  
Lars Rask     1788 1812-12-02
Anders Blad 1784-05-29   1813-02-12 1821
Petter Kjellman  1796-04-31   1821  
Magnus Kindbom 1805-05-04 1857-02-13 1825 1852
Per Larsson Frisk 1832-06-03   1852  
Johannes Persson Stark 1862-09-18   1883 1895
Gustaf Ferdinand Stark 1874-04-17 1902-08-19 1895-02-28  

Stark dör ung och stället arrenderas Av Anders Johansson f1856. Johan Aug Johansson f1862 kom 08-20; 

Vg 93 Björkåsen ? kolla

Lutorp

kolla Björkåsen ett soldattorp som J A Johansson i Luttorp enl mtl 45

Soldater vid detta torp
Namn Född Död Anställd Avsked
Johan Larsson Hwass     finns 1660  
Arvid Hammar        
Mikael Jonsson        
Per Lutterberg        
Olof Segerberg 1678   1709  
Erik Torbjörnsson 1691 1734 1710 1734
Bengt Berg         
Anders Lutterberg 1711   1735 1744
Jonas Lutterberg 1725 1778 1748 1778
Anders Lutterberg 1758   1778 1805
dragon Petter Lut 1786-02-22 1850-11-24 1806 1830
Fr A Templin 1825   1850  
Lars Qvist 1844   1869 1872
P A Lundvall 1850   1873  

De tre sista soldaterna vet vi litet om och var aldrig med i hfl 

Templin vet vi inget om 

Lars Qvist hade tjänt på annan ort från 1858, kom hit 69 och stannar tre år

P A Lundvall likaså. 

 Vg 94 Högstorp

Rusthåll: Högsgården

Soldater vid detta torp

 
Namn född  död  anställd avsked
Högström       1899-02-21
Per Jonsson        
Per Hök 1688   1709  
Johan Lund 1687   1709 1741
Jöns Olofsson 1696   1736 1741-10-27
Johan Lundberg 1687   1736 1741-10-27
Arvid Frisk enl fb 1754      
Lars Hök 1723   1742 1744
Anders Högman 1728   1747 1754
Isak Högman 1736 1782 1754 1782
Anders Hök 1761   1783 1802
Anders Öjvall 1763-12-11   1785 1812-12-02
Jacob Sabel 1778-12-30 1827-05-25 1813-02-12 1827
Anders Flod 1805-06-25 1866-05-23 1828 kom 30 1856
Anders Flod 1836-03-15 1923-04-19 1857-12-22 1864-12-06
Jonas Andersson Seger 1845-09-21 1932-07-31 1864-12-06 1896-08-24
Frans Oskar Sjölin 1879-06-01 1970-12-11 1900-03-02 1907-05-29

Medan Jonas Seger etablerar sig så arrenderar troligen Anders Fahlgren stället 60-2, 

Det verkar som Jonas Seger bor här per fram till 1920+ tveksamt 

Sjölin stannar till 08 Åsled 

men August Ferm kom 13 till detta ställe arr är Löf f1881 fram till 1909; 

Vg 95 Bernstorp

Rusthåll: Barnegården

Noteringar: Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen. Från Wästgöta Regemente till häst 1628, till Wästgöta Dals Ryttare 1634, Wästgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Lindragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811.

Soldater vid detta torp

 
Namn Född Död Antagen Afsked
Jon Svensson Skånberg   1709-01-24    
Jöns Persson 1680   1730  
Lars Segerdahl 1685   1712 1735
Håkan Segerdahl 1714   1738 1744
Petter Segerdahl 1727 1750 1749 1750
Anders Liten 1730   1758 1763
Erik Tengholm 1734   1764 1774
Anders Öjvall 1763-12-11      
Jean Joh Sundberg 1756-07-09 1833-05-06 1776 1811-10-12
Anders Ferm 1795-07-01   1811-12-04 1846
Sven Ferm 1825-06-30   1846 1860
Jan Petter Ferm 1842-04-14   1862-10-13 1892-12-13
August Persson Ferm 1871-03-31 1950-11-26 1893-03-03 1906-09-03

Johan Sundberg 1756

här finns i hfl antecknat at en Stina f 1754 kommer med en dotter Maria f1779 men som dör per 1783-91. Längre ner finner vi Äfven på Sundbergs boställe Per Henriksson från dala f1748.

Carl Edvin Flod f1881 köper stället 

Vg 96 Segerslund

Rusthåll: Torstensgården, Barnegården 

Noteringar: Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen. Från Westgöta Regemente till häst 1628, till Westgöta Dals Ryttare 1634, Westgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Lindragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811.

Soldater vid detta torp
Namn Född död Anställd Afsked
Lars Brandt 1635 1727-12-13 enl db ej säk sold 
Anders Jonsson       1709
Johan Landberg 1685   1709  
Johan Hök 1691   1711 1741
Anders Blomberg 1720 18000417 1741 1749
Arvid Modig 1720   1742  
Jonas Segerdahl 1724; 1728 1775-09-29 1749 1757
Jöns Segerdahl 1731 1775 1757 1775
Anders Hornberg 1743 1808-12-16 1763 1802
Erik Segersäll 1788-12-22   1809-06-14 1821? 
Sven Trygg 1794-03-16      
Sven Trygg 1801-0407   1825 1856
Anders Andersson Trygg 1832-11-17 1884-07-31 1856  
Johan Carlsson Gardell  1865-11-14   1885-07-20 1896-04
Frans Johan Lindström 1876-08-10   1896-11-16 1903-04-01

Josef Henning Seger skräddare bor här p20-sin död och följs av svärson Gustaf Daniel Pettersson f1802; 

Hanna Elin Larsson f1877

Vg 97 

under Pikagården.  

Ett stycke sydost om "Blads" och inne på Pikagårdens skifte låg denna gårds soldatboställe. Det hade förut legat på utmarken, där lägenheten Johannelund nu ligger, men flyttades omkring 1850 upp på Falan. Den förut nämnde Jonas Asp, "Lång-Aspen" kallad, hade varit soldat för Pikagården. Han efterträddes av Anders Fahl, född i Stenstorp. Sedan Fahl tagit avsked, byggde han åt sig den stuga, som ligger ett par hundra meter längre väster ut på samma skifte och som efter honom kallas "Fahls" (26). Siste soldaten på bostället var August Nord. Han återfinnes å fig. 12 i kretsen av sina nio barn.

Soldater vid detta torp

 
Namn  Född Död  Antagen Afsked 
Per Arvidsson 1674   1700  
Johan Lundberg 1687   1709 1736
Jöns Olofsson 1696   1718 1735
Brynte Lundberg 1706   1735 1759
Anders Segerberg 1746 1808-10-30 1768 1805
Gustaf Alsing     1808-06-27  
Anders Seger 1791-11-26   1811-12-04 1817
Sven Asp 1795-07-17 1837-01-06 1817 1837-01-06
Jonas Asp 1816-10-01 1860-01-26 1837-03-30 1843-06-26
Anders Fahl 1821-12-06 1867-01-23 1843 1867
Johannes August Pihl 1846-10-17   1867 före 1882
Johan Alfred Helge 1861-04-11   1882 1886
August Vilhelm Nord 1867-11-08 1955-04-28 1886-09-24 1915-08-08

Stp 98

en uppgift vi återfinner 83-91 

Rytt Anders Öjvall f1863;

Joh Sigvard 

Stp 121 

Jon Jungqvist f1758 Backesahlae och Gudhem 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Valtorp ] Falan ] [ Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ]
[underordnad] [ Innehåll ]