Valtorp

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ]
[underordnad]

Valtorps kyrka

Vahltorps kyrka är belägen på en höjd nu tämligen ansenlig och rymlig, sedan den av 1722 av den Wrangelska familjen blivit tillbyggd och Församlingen derefter till dess conservation och prydnad noga kostnad gjort. Den härstammar från tidig medeltid och tillbyggdes 1722 på föranstaltan av friherre Axel Per Wrangel vilken skulle ålagt detta, som han en gång kom för sent till julottan och den var fullsatt uttrycker sitt missnöje med en massa eder.

Svartsjö

 

Raglås

Nolgården

Mellomgården

Raglås qvarn har två stenar kallades också Berga Q skattlagd till 1/16 och räntade ¼ tunna spannmål 

Berga

 • torp Åbacken Anders Håkansson 
 • torp Sneddatorpet eller Prestetorpet ? 
 • Nybygget 
 • Qvarntorpet från 1845

Vrangelsholm

Gyllenstierna - Wrangel

Kerstin Gyllenstierna f1612 köpte enligt jordebok 1651 säteriet till frälse och detta skulle ha skett antingen 1652 eller troligare 1642. Hon lär ha varit gift med Johan Fleming. Inga bröstarvingar. Systern Katarina Gyllingstiernas arvingar fick tydligen detta ställe efter Kerstins död 1644. Hon var gift med generalguvenören av Livland Herman Wrangel 

Herman Wrangel gift med Margareta Grip
        ¤Carl Gustaf Wrangel fältmarskalken får 4 överlevande döttrar kan ha varit förste ägaren av säteriet vilket då kallades Holmen och senare på en karta från 1655 Göstasholm 
        ¤Johan Mauritz Wrangel gm Katarina Lejonhuvud sonen sjökaptenen Adolf Johan tar tydligen över ägareskapet 
Herman Wrangel i andra giftet med vår Katarina Gyllenstierna
        ¤Adolf Herman Wrangel f1628 deras son cornetten Adolf Herman tar vid och lämnar vidare till sin son ryttmästare Axel Per Wrangel f1690 som säljer det till vår Erik Reutercrona.

Det var Carl Adolf Wrangel f1655 och Ingeborg Flemming skänkte predikstolen till kyrkan och sonen Axel som svor i kyrkan och byggde sedan till kyrkan.

Erik Reutercrona

köper det 1744, sedan familjen Gyllenstierna - Wrangel innehaft det i över 100 år.

Lagergren var med i en stor ekonomisk härva och har nog inte det bästa rykte i världen. 


Omfattade 1765 tre säterier

Vrangelsholm 1 mtl

Holma 1 mtl

Holma JonSvensgården 3/4 mtl

härtill har senare lagts Svartsjö ½ mtl frälse, Åstorp ½ mtl skatte, Valtorp 1 mtl frälse samt Raglås qvarn så att gården kom att omfatta 6½ mtl vid 1800-talets slut.


Erik Reutercrona köper Vrangelsholm 1744 och var gift med Eva Hammarberg, och senare med Charlotta Ulfsparre. Han skriver en ofta citerad beskrivning över Segerstad socken 1740. Han intresserar sig mycket för dikning av mossar då erkannerligen Åsle mosse. Han säljer sedan till 

Adam Otto Lagerberg 

han köper säteriet 1760, är landshövding men kommer på obestånd och blev på grund av tjenstefel avsatt från sitt ämbete.

Gustaf Diedrik von Friesendorff och änkan tar vid sedan han avlidit 1796. 

Kristoffer Natt och Dag och innehas av hans änka Metta Gripenmark dottern Lovisa gifter sig med kaptenen Axel Vilhelm Hägerflykt f1767 men Lovisa överlever honom. Men Lovisas systers Magdalenas man 

Johan Axel Natt och Dag tar vid 

Säteriet har sedan dess innehafts av ofrälse ägare. bland annat

J W och C J Settervall med C J af Ekström som arrendator. 

Brukspatron Philip Reinhold Gylling f1804 köpman av Marseille mellan 1850 och 1875.

därefter grosshandlare August Andersson från Göteborg som är ingen mindre än Reinholds svåger och gift med hans dotter Ebba, med Otto Ludvig Witte från Malmöhus som arrendator

Per Jonas Kinde var 1913 ägare

Torpen under Vrangelsholm 1777 9 st 

 • Lilla Lidan 
 • Wasen
 • Skansen
 • Wählkommen
 • Krusatorpet
 • Hagen 
 • Kjerret
 • Nybygget
 • Knösatorpet

Torpen under Vrangelsholm 

 • Holma 
 • Knösatorpet.
 • Välkommen.
 • Brännebo ligger under Vrangelsholm och inte på Falan.
 • torp Liden under Vrangelsholm.
 • torp Måssen 
 • torp Sparrelund 
 • Hagen smeden 1830
 • Spångatorp
 • Nybygget
 • Björkelund 
 • Ravelstorp dyker upp 1840 talet 
 • Säckaretorpet från 1851
 • Fliten från 1851

Rörsberg Rössberga

har i forna tider varit Stake familjen tillhörigt, sedan genom arv kommit till den Fleetvoodska familjen som innehade det i över 100 år (år 1750).

Under Rössberga låg vid mitten av 1700-talet St Torestorp 1 mtl, L Torestorp ½ mtl, Åbod 1/8 mtl , Valtorp 1/4 mtl, samt två kvarnar och en såg.

Rössberga säteri utbjudes till auktion 1810 där det anges att 7 torp ingår med 21 dagsverken i veckan.

i 1777 års jordebok upptas 6 torp som dagsverkstorp St och L Bommen, Hägnen, Pukatorpet Kiellebacka och Åbo. 

Carl Eriksson Gyllenstierna 

f1571, gift med Anna Ribbing

Brita Gyllenstierna gifter sig med Georg Fleetwood

Sonen Gustaf Miles Fleetwood gift med Märta Stake, Märta tar över men 

sonen Georg Miles som stupar vid Helsingborg 1710 lämnar änka Maria Mörner

deras son Didrik Fleetwood och hans fru Katarina Rittich, som överlever honom med ½ sekel

arrenderar ut till baronen Knorring

Ryttmästare Lars Åkerhjelm av Blombacken

Beata Christina Durietz på Fårdala köper stället 1810 som i sin tur arrenderar ut till 

kaptenen von Otter 1816

Prosten Anders Billdal f1765 i Dimbo äger från 1832

dotter och måg Jacob Petter Hedvall tar vid ägandet

J E Laurén i Skara arrenderar

Godsäg Carl Thorselius f1830 köper 1870  finns här 1890 och arrenderar ut till sina två söner

Ur hand i hand från 1911

Gunnar Källman äger på 1930 talet (kan det vara han i Tidaholm f1899)

Frits Ahlsten köper 1942 som säljer till Västgöta Förenade kalkindustrier. 

Torp Rössberga slutet av 1700 talet

Torp Rössberga i slutet av 1700 talet

 • Lilla Bommen
 • Stora Bommen 
 • Pukatorpet
 • torp Bommen Käringen Karin Larsdotter nämns 1691 i samband med barnamordet i Håkentorp. Torparen 
 • Kjellebacken 
 • St Torestorp 1 mtl
 • L Torestorp ¼ mtl.
 • Katarinelund.
 • Hägnen
 • torp Åbod 1/8 mtl
 • såg och qvarn. 

Högehus

en sannolik gammal Tå plats med många gamla bevarade småstugor. 

Odins källa ligger på gränsen mellan Valtorp och Gudhem strax norr om vägen till Hällatorp och finns upptagen som gränsmärke i noten från 1287.

Front och Filip Andersson.

Sparrelund ett annat torp i Valtorp.

Storegården

Lofsten där Fahlgren bodde 1850.
Åbacken finns 1824.
Brattebo namns 1822.
Björkelund fanns 1840 talet.


Soldattorpen

 • Sk 26 Junkaregården Koordinat X: 5910 Y: 7237.
 • Sk 27 Storegården Koordinat X: 5814 Y: 7284.
 • Sk 28 Stommen Koordinat X: 5850 Y: 7428.
 • Sk 58 Backor Koordinat X: 5770 Y: 7325.
 • Sk 59 Holma 
 • Sk 60 Vrangelsholm Koordinat X: 547 Y: 726
 • Vg 88 Skattegården Åstorp 
Brattelid är den sluttning av Högsfalans ner mot Vrangelsholm och Torbjörntorp. 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ]
[underordnad] [ Innehåll ]