Seltorp

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] [ Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ]
[underordnad]

 

Seltorp Skatte Rusthåll 1 mtl 

Gyllensting skriver 1640 om 1 mantal skatte: Utsäde gierde A 13 3/4 tunnor, gierde B 9 4/5 tunnor och gierde C 15½ tunna 50 lass hö. 1500 humlestänger. Tredingsäde. Sand och mulljord. Qvarn gångande höst och vår. Skog och mullbete nödtorftigt. Inom ägorna finns 3 engfiellar till AndersMånsgården i Ryckla, de gav 4 lass hö. 

Här har alltid bott ståndspersoner först en som var Per Brahes Fogde och Haupman. Majoren Jacob Merser övertog änkan och sedan har häradshövding Segervald övertagit det som styvson till Mercer. Sedan efterträder mågen ryttmästare Lindgren; men eljest äro inga ståndspersoner och embetsmän af värde i denna församling boende skriver häradshövdingen Reutercrona på Vrangelsholm.

Joen finns 1549 för Seltorp
Erik Olofsson var åbo här runt 1640. Han hade olovligen satt upp Hasselströmmen, varför tinget ålade länsman att nederkasta och uthäva densamma.

Anders Svensson

f1627 finns här i mitten av 1600 talet, som varit befallningsman på Kavlås och ägare av Seltorp. Han var prästson från Varv förövrigt. Han är gift med Kristina Andersdotter / Svensdotter och i denna relation finns sonen och studerade Svante Segerwall f1667. Denna dygderika dam gifter sig sedan med Jacob Merser och köpet kompletteras tydligen med Erik Olofssons dotterson Peder Nilsson, som säljer till majoren Jacob Merser 1670. Kristina blir ju änka rätt tidigt men hinner ändå avla en del barn, som med Karl XII:s krig offrar sina liv. 

Jacob Merser

Jacob var en skotsk adelsman som var i förbund med R Stuart, men tog sin till flykt hit. Han anmälde sig hos Carl X och bevistade alla de fälttåg som kungen drev och var tillstädes när kungen dog i Göteborg. Tjänte under Skaraborgs Regemente under Överste Hård till dess Grefve Strömberg tog över. Han nämns som leutnant redan 1657, 1660 kompchef, från 1676 major. Han dör 1685 och begravs norr om den gamla kyrkan. Konungen lät förfärdiga Mersers gravkor, som ligger under stenmuren och hans mågar leutnanten och fänriken Strömsten sköter om den berättar Sundholm. Men som den nuvarande kyrkan flyttats något norrut kom graven som senare återfanns att ligga söder om nuvarande kyrka intill dess vägg. Seltorp var egentligen inte Majorens boställe, men som detta var gott jämfört med vad kronan bjöd så bodde han här. Jacob Merser huvudbaner hängde i Segerstads kyrka och hade påskriften: Hans K Maj:ts Troman och fordom major över ett Regemente Västgöta Infanteri Edel och Välbördig Herr Jacob Merser, som i herranom afsomnade den 21 dec 1685.

Hugo Sköld kan berätta att sönerna var några hårdföra lymlar. Dygderika majorskan klagar nu som ofta emot sina hårda och svåra styvbarn 1686, och hur Jacob uppträtt mot henne och kyrkoherden i samband med majorens begravning, men redan sex år innan så besvärade sig majoren vid tinget över Jacob och dottern Karin. När föräldrarna var i Skåne hade Jacob inlagt sig med hustru Ingiäl Torstensdotter på Ulvstorp i ett förment äktenskap. De tu jämte Karin hade kommit till Seltorp och gjort inbrott med kistor uppbrutne, vinklar och vindar visiterade, källaren uppslagen och ölet urdrucket. De odygdiga sönerna kan ha bidragit till att majoren hade varit tvungen att pantsätta Seltorp till Jesper Swedenborg. 

1681 kommer nya klagomål nu även på sonen Vilhelm och Jacob för att de med skällsord, hugg och slag. Orsaken lär ha varit att fadern hade hänvisat sönerna till en drängstuga på gården för att man och hustru skulle slippa att buller och oväsen som sönerna trakterade i kökskammaren var natt. Fadern börjar ångra sig men det framkommer att sonen sergeanten Vilhelm tagit fadern så hårt om halsen att skjortan kan ha gått sönder uttryckande att han var en karl vuxen. En piga vittnade att de fulla sönerna som varit på Espås och fått brännvin tillropat styfmodern du sakramentskade futza och andra otillbörliga ord. När hon så skulle skilja sönerna från fadern så tillfogades hon slag över axeln och vittnet trodde inte hon skulle kunna komma undan med livet. Rätten såg alvarligt på barnen uppträdande och hänvisade till Guds lag som stadgar att dem som sin fader och moder bannar skall döden dö och hänsköt frågan till hovrätten, som upphävde dödsdomarna. 

1686 är det färdigt igen och då klagar Kristina Andersdotter över sina styvsöner, som tillskansat sig falska nycklar till hennes källare, visthus och kistor. Hon kan sedan ordna så att hon får åter sin ½ gård som tillhörde henne. Men Kristoffer ställs inför rätta för att han med en kona bedrivit lägersmål i Ljunghem, han av äkta och hon av oäkta säng och nu för tredje gången beträdd med hor erkände. 

Svante Segervall

är häradshövding och tillika borgmästare över Falköping. Framlever sina dagar med sin mor. Han gifter sig med Anna Boman som ofta förekommer som fadder under sin livstid. Han hade bekymmer med ekonomin och tvingas pantsätta ställer till Jesper Swedenborg. Han dör 1729 och bland parets barn går endast Kristina till historien som gifter sig med Ryttmästaren och efterträdaren George Lindgren. Han kar kroniskt dålig ekonomi och löjtnant Jesper Swedenborg har lånat 2500 med säkerhet i fastigheter.

Georg Lindgren 1729-1765

f1696 är ryttmästare och låter tala om sig i bygden och kan förvalta sitt pund ganska väl och kan bland annat inköpa St Torpa av Stierngranat. Han skrivs som ägare från 1731 och köper Seltorp, UnderHöjen, Lummerilund och Systra Qvarn för 1060 daler. Parets enda överlevande barn är en meromtalad dam vid namn Anna Maria Lindgren som kan förslösa sitt arv på en drummel en Johan Hellenstierna men dessförinnan varit gift med en Gyllenhaal och ingen mindre än Johan Jacob von Döbeln, pappa till Carl Georg von Döbeln. Bonden Johan Mörk finns här 1731 under lt Georg Lindgren. Till sin hjälp drängarna Sven och Jonas.

I bouppteckningen efter Georg Lindgren noteras imponerande Seltorp 1, Västorp i Bolum, Espås, Rycklan ½, Kåkentorp ½ Hällestorp Gudhem 1/3, Tomten , Treboden ¼, Huleg Seg 3/4, Ledsg 1, Pikagården Brunnhem ½, Örkullen ½ Brännebacken ¼, Björnebacken Öglunda Brugården Högkberg, 5/8. Fastigheterna värderades till 29,800och skulderna till 333. När Kristina dör fem år senare är tillgångarna 12700 och skulderna 19000. Den som förskingrar detta är Hellenstierna. 

Jesper Swedenborg 

är löjtnant och gift med Cajsa Frölich och finns här efter att ha köpt den av ofvanomnämnde Hellenstierna för 12 000 daler inkluderande Hasselströmmen, Höjen , Lummerilund och Systra Qvarn. Redan 1782 finns här två brukare på gården. 


Benjamin Risberg gör ett försök att dela gården redan 1793, men Casper Malmstedt protesterade med anledning av att gårdar som Vinsbo hade mark i Seltorp och Seltorp på motsvarande sätt. Detta fördröjer delningen i två år då Risberg återkommer och delar hustomten på mitten och vi lära då att D var en gammal damm, nu värdelös mark. B var den gamla kålgården, som nu delas. I norr finns två kölnor som delas på var gård, C är en slåtterhage som delas. Här noteras också att vi har en källa. 

Stora dispyter uppstod när Seltorp och Håkentorp marker skulle fördelas, och det tog över 6 år att samsas om hur man skulle dela gården. Under tiden avled de två initiativtagarna Nils och Erik Andersson. Vi tittar också hur man delat upp marken som tillhörde gården. 

Två Brukare på Seltorp i denna period, egentligen fyra om vi får tolka Risbergs dokument rätt.

1 Erik Andersson tillsammans med troligen svärfar Store Per i Helsingegården Per Persson får den ena halvan. Store Per har alltid varit mellanhand mellan frälset och bonden i denna period när frälsehemman avyttras till vanligt folk i denna tid. Eriks hustru Britas svåger kyrkoherden Nordqvist från Häggum finns här från 1799 och delar ansvaret. 
2 Nils Andersson och Lars Nyberg tar ena halvan, men Nyberg flyttar 97 till Eggby, och Nils dör 99, men hans änka Maria från Grefvagården i Hof tar vid och delar gården med en Jonas Svensson från Stenstorp. År 1799 delas denna del i var sin ¼ mellan änkan och Jonas Svensson. Änkan får de med c tecknade delarna. 

under 1817 när kartan ritades i Ulvstorp Seltorp 1 mantal Olof Nilsson i Sörgården Ulvstorp 

1 Nils Andersson 1766 (minst från 1795) -1799

f1736 i Stenstorp gift  med Maria af Afzesläkt (Pappan är alltså Store Per från Helsingegården och Arvid Afzelius farfar) och brukar här hela sitt vuxna liv från troligen 1766, då han gifter sig, eller 1790, då han tydligen tillhandlar sig denna del. Han brukar ½ gården till sin död 1799. Han brukar den södra delen av gården. (1793 finns en annan bonde här i samband med delningen och han hette Per Persson men han kan inte identifieras).

  • dottern Maria gifter sig med inspektören Anders Bergman som finns här och Stora Torpa, men slutar på en gård i V Kleva.
  • Lars Nilsson f1773 finns som brukare här fram till 1813, då familjen flyttar till Krackagården i Stenstorp. Lars var först studiosus i Skara, men återkom bärande namnet Afzelius, men förslösade sitt arv genom starka drycker. Parets dotter Maria Inga.

Anders Andersson f1781 var brukare här till 1813, då han fortsätter på Nolgården Ulvstorp. Per Larsson f1774 en Bolum bonde som kommer 1813, men återvänder till Böljan.  Anders Svensson f1781 V Kleva gjorde ett försök här 1813 men fortsätter till Korsgårds qvarnen redan 1815. 

Fredrik Nilsson 1814-28

f 1794 var gift med Inga Maria f1795 på Seltorp och brukar från giftermålet 1813 fram till sin död 1828. Hon gifter om sig med enkman från Ramstorp och dör där som änka. Här följer sedan Fredriksönerna där Anders f1814 prövar på stället i 10 år från 1835 men på grund av bräcklighet blir inhyses under Påvagården. Bolla Greta och systern Kristina gifter sig med soldaten Ström, som vi återfinner på Helsingegården och Englasjön. Sonen Jonas är på Seltorp kring åren 1840, men försvinner ut i tomma intet.


2 Erik Andersson

f1744 Grottesgården Öglunda är rusthållare här och och dör på plats efter att ha brukat Kyrkebo i Varnhem. Var under sin levnad ägare av Storegården i Sätuna, vilket kan förklaras av att han valde Store Pers dotter från Helsingegården. Hon stannar kvar på Seltorp  omgiven av sina barn, som kallar sig Selander, men omhändertages av sin gott gifta dotter i Mariestad. Britas syster Kristina var gift med Kyrkoherden Nordqvist (som hade lite hyss för sig) i Häggum och som bor här på Seltorp. 

Eriks och Britas barn

  • Lisa gifter sig med rådmannen i Mariestad Anders Holm 
  • Anders blir komminister i Dala 
  • Stina gifter sig med sadelmakaren på Löfboden i Gudhem i en barnlös relation.
  • Maria på Gården gifter sig med Olof Nilsson från och för brukningen vidare i släkten. 
  • Per Selander blir kyrkoherde i Jung. 

Nils Bengtsson

f1756 från Liden Håkentorp finns som brukare här 1773-1837, men även i Brestorp. Hans son Olof Nilsson tar över.

Mågen Olof Nilsson  

1789 finns som brukare här 1814 till sin död. Han hade förgripit sig på pigan och sockenskräddardottern Maja Persdotter vid tiden för Brestorp, men tydligen svurit sig fri, då han i samband med att han tar över Seltorp gifter sig med rusthållardottern Maria i gården vid Seltorp. Förutom att bruka ½ denna gård hade han Sörgården i Ulvstorp där han en period skrevs som rusthållare, som han lämnar 1823. Dottern Lisa återkommer till gården. Hans dotter och mågar tar sedan över Seltorp Johannes respektive Johan Bergström. 

Enda dottern Lisa Olofsdotter 1842-1902

ägde hela gården samman med svärföräldrarna, gifter sig med

  • Johannes Jacobsson f1913 som skrivs som rusthållare här från 1842 men dör i förtid i lungsot. Barnen med 50 % överlevnad, lämnar inga djupa spår i bygden. Jacob studerar, Nils stannar på gården och så vitt vi vet ogift men lär ha varit handlare i Falköping, Johanna återfinner vi som enka på Ledsgården i Stenstorp 1890.
  • Johan Bergström f1823 kommer från Slöta sannolikt i samband med giftet 1853 och tar över 3/4 av gården. Deras fem barn finns i Stockholm och studerar, men finns hemma på gården 1890. Johan August 

Som ytterligare brukare denna period kan vi notera

Brukaren Jacob Pettersson Segerfeldt f1797 finns här 1733-35 och sedan Storegården Sätuna och Sörgården Ulvstorp 1840-42.
Johannes Olofsson f1814 finns här 1842-5 men då måhända på Dreven, då han flyttar till Pukatorp.
Brukare Jonas Larsson f1800 torde vara Röras Jonas kan ha varit här innan han flyttar till Högerör.
Anders Fredriksson brukar enligt ovan från 35 men kan sambruka med Olof Magnusson som står här från 1835-49; Olof var soldatson från trakten och var gift med klåckare dottern Rimberg strax bredvid. Familjen försvinner ut i världen. 
Anders Petter Andersson f1830 finns här från 1858 och vi noterar mycket pigor och drängar denna period.  
Arr Frans Johansson f1863 kan ha funnits här en tid. 

1901 såldes för 50 000 1 mantal Seltorp , 1/16 Lummerilund och ¼ Nolgården Ulvstorp till 

Fritiof Herman Westermark f1859 1901-1911

kom 1901 från Gustafsborg fram till 1911. Hjilmer kallar honom skogsskövlare. Han hade rikligt med tjänstefolk under denna period. Sedan till Fridene 1911. Hans familj splittras över Sverige. 

Anders Petter Träff var rättare här på Seltorp innan han flyttar till Sigvardstorp.

Seltorp bestod av 1 mtl ¼ mtl Nolgården 1/8  Lummerilund. Föregående ägaren hette Olle och söp mycket brukade säga ”Ja ä äjanes te ett mantal Sellanetôrp å en fjäledel Nolegårn, män Lummer-i-lunn, dän super –a upp. //Flod 48

följd av Gustaf Edvin Andersson f1876; Carl Oskar Johansson f1868 1906-11 försvinner till Ullene; 

Fritiof Andersson

f1878 torparson och häradsdomaren från Tranum skrivs som godsägare här från 1911 till sin död 1949; här finns rikligt med tjänstefolk DCS_0260-2.

Sonen Rune Andersson

tar över 1950 fram till sin död 1978 och hustrun från Pikagården bor kvar. Söp upp skogen och hela faderullan.

Sonen Lennart Andersson

f1953 återfinnes här på 70 och 80 talen. Kupolbyggen har intressen på gården. I annexet sägs von Döbeln ha gift sig.


Jan på Seltorp eller Vilhelm Bergström, d. 1905 sjöng visor på Skansen. // Flod 1948.

"Fendricken Wilhelm och schiergianten Jacob Merser på Espås "dömdes 1681 till döden för att ha slagit ihjäl sin styvmoder.


Seltorpa Dreven 

Torpen under Seltorp dyker upp på 1740 talet enligt fb.

Nybygget u Seltorp; 
Lummerilund
Stp 91 (tillsammans med ½Höjen, Lummerilund och Systra Qvarn, kallades för Kristofferstorp kring 1742); 
Jeriko

Hagen

Pikatorpet; 
Högan nämns 1768;
Hagaslund; 
Stenåsen; 
Väskeled.

Segerblom f1740, Sold dragon  Öjvall f1763; Inhys Johannes Sundman f1754; Dragon Petter Sälle

torp Nils Nilsson f1780; och Lars Jonsson f1794; 

Anders Öjvall till Lummerilund 07; 

Comminister Apelgrens Backstuga vid Glädjen Magnus Persson f1739.

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] [ Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ]
[underordnad] [ Innehåll ]