Bydrevet

[ överordnad ] Start ] Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ]
[underordnad] Tryggsåsvägen ] Faltorpet ]

Stora Bydrevet från Grannabacken till Faltorpet

Grannabacken

låg där Parkeringen nu är belägen, och del av trekanten upp emot kyrkan. 

Gamla Smedjan

Den gamla smedjan låg öster om nuvarande smedja på vägen upp till den nedre Påvagården.

Johannes Frelander
J F Harald var smed innan han blev soldat och byggde senare ett hus bredvid smedjan.
Gustaf Carlsson byggde den nuvarande smedjan fanns vid Fridhem strax intill.
Sonen Gösta Wejshof hade CASE traktor verksamhet vid Grannabacken. Verksamheten är nu nerlagd och man önskar att någon ville röja upp här. Han byggde den gula villan snett emot, där gamla skolan tidigare låg.
Axel Evert Johansson f1917 var bilmontör här verkstan 1957-72.

Första Skolhuset

låg här mitt emot Grannabacken där nu det här gula huset ligger.

Skolan flyttade sedan ut till Segerby mitt emellan Håkentorp och Segerstad, där vi berättar mer om lärare och skola.

Tre stugor nere vid vägen 

94 Granna Hildes

Hilda Rebecka Persdotter.

f1863 finns i denna stuga från 1900 och till sin död. Hon var ju Pera Pera dotter, som vi hittade uppe på Falan. Hon dog 1933 och vid auction köpte Hembygdsföreningen den med Einar Andersson Österlid som mellanhand. Granna Hildes skänkte en gammal kista till Hembygdsföreningen. Granna Hilda byggde stugan nere vid byn men hade kvar stället PeraPera som sommarställe, där hon hade ett litet trädgårdsbruk och hjälp fick hon av Valdorf Boström. 

.

Granna Hildes stuga

95 Idas Stuga

Ida Andersdotter

f1874 dotter till Andreas och modern kom från Ramsgården. Han var  kyrkvakt här och även Ida stannar här ogift i sin stuga till 1944, tog över delar av kyrkans vård och kyrkstöten. Hade också skolstädet och svarade för eldningen av skolan. Hon var bror med soldaten Sven Bjerke borta vid Skogslund. Halvbrodern Dahl blev också soldat för Deragården och återfinnes sedan i Hånger. Idas son John blir en duktig brukare av Lilla Weka i Sätuna. 

 

Stöt Idas stuga med Frelanders strax bredvid och sockenmagasinet i bakgrunden. Är det månde Ida som går här. 

93 Frelander

lär vara en ryggåsstuga från 1700 talet och som står längs vägen.

Johannes Frelander

var smed på allmän mark och det kan vara här i närheten han var född i Varola 1780 och dör på ett torp i Segerstad. Han var först gift med Brita här från socknen och deras två flickor är födda här i en backstuga i början av 1800 talet. Han gifter om sig med Maria från V Kleva och hon dör under Sefastegården. Det är dottern Inga som för namnet vidare genom sonen Johan, som finns här på allmän mark under Prestegården.

Johan Frelander

f1852 står som torpare och inhyses här. Betydligt äldre Maria från Segerstad ger honom. Johan lever som enkman under dryga 20 år och bodde i stugan. 

Algot Frölander verkade kyrkvaktmästare här fram till sin död 1960. Algot har donerat stugan till Segerstads Hembygdsförening. Sista tiden tillbringade han i Granna Hildes stuga.

Sockenmagasinet

lär ha uppgifter från slutet av första kvartalet av 1800, och byggdes 1860.

Sockenmagasinet från parkeringen

Fattigstugan 

lär ha legat snett emot Magasinet och inne på kyrkparken. Grannabacken nämns i födelse och dödboken slutet av 1700 talet och någonstans här nere låg den äldsta fattigstugan. Den nämns först 1785 då gamla pigan Ingrid Jonsdotter dör här f1724. Senare återfanns fattigstugan på gamla Klåckaretomten vid kyrkan. Men vi bör vara beredda att återfinna den lite var stans i bygden efter hand som bostäder blev otjänliga för människor. Vi åter kommer nog om denna fattigstuga efter hand.

En bra gissning är att fattigstugan låg här nere i kyrkparken nu med JF Haralds stuga i bakgrunden

Haralds

Bakom magasinet finns ett hus som håller på att ge sig. Soldaten JF Harald med dottern Sigrid bodde här. Sedan använde Gösta smeden stället som kontor.

Smeden Harald lät bygga denna stuga och bodde här på åldern med äldsta dottern

Sigrid fick ärva Idas Ottossons stuga vid Torstensgården och bodde där mot slutet.

92 Fridhem 

å allmän mark smeden Carl Gustaf Carlsson f1895 från Östergötland bodde ett tag i Stockholm med makan Gerda, färdigställde detta torp 1922. Det var han som byggde den nya smedjan.

De gav torpet namnet "Fridhem". De bodde med som mest fyra barn i torpet, och för att få plats så höjde han och byggde en extra våning 1934.

Bengt Cedervad flyttar till Katrineholm 
Gösta byggde upp verkstaden CASE för traktor service.
Gully och Dagny lämnar orten .
Ny ägare tillträder 2002, som gärna berättar om sitt torp på seg_fal_2.htm;


På samma tomt som ovanstående ligger

Lars i Kyrkelia under Prestegården i Segerstad.

Lars i Kyrkelia Carlsson

f1840 i Hångsdala. Han brukade Högsgården 1880-87 och var sedan torpare här under Prestegården, och man minns honom, där han alltid stod på lon och hälsade på förbipasserande. Hans käresta blev Johanna från Torbjörntorp och där växer upp sju barn födda i Brunnhem och på Högsgården här i socknen. Paret dör omkring 1915. Stället revs 1925, men resterna av stugan och källaren finns ännu till beskådande.

Det vi kan berätta om deras livsfrukt är att
äldste sonen blev soldat en Carl Albert Fred under Ingfredsgården i Segerstad. Tre döttrar levde tillsammans ogifta i Fröjered. Yngste sonen Lars Herman gifter sig med Hildur, som var fosterdotter till Tomta Alfred i Bjellum.


92 Kyrklia Segerstad

Israel Andersson och hustru Lisa Pettersdotter bor här 1838.

Sme Annes

Sme Annes stuga i Kyrkelia i Segerstad, som ligger dikt an till kyrkogårdsmuren. 

Öhman f1764
skomakare Per Johansson f1854; 
Skomakare Fridolf Sjögren f1881;
Stället låg i närheten där nu trappan upp till kyrkan ligger.

Dreven

Lars Andersson är torpare i Dreven och bor här, när han begraver sin son Anders född 1764.

Nyborg under Lutorp/ Hulegården och Glädjen skulle kunna vara samma enligt 1810 och Bengt Sjöbom noteringar 

Dreven Backstuga 

83-91 under Luttorp Anders Bryntesson f1727, Sven Andersson DUB från Broddetorp

Vi passerar Backgården, Prestegården till höger och en gård till innan vi passerar järnvägen. Och nu bjuder sig Falan.


Sefastegården Frans Åberg, Edvin Johansson köpte gården. Bonden Per Ferm blev måg och Carl Flod byggde gården.

Vi går över järnvägen och följer Falan som Arne i Backgården under många år ansat till allas vår fägnad.

63 Augusta Barkes Stuga = Nils i Dreven

På andra sidan järnvägen och väster om vägen. Här föreligger en lätt förbistring. En trolig historia om detta ställe är. Det kan vara så att stugan även blev plats för en banvaktsstuga.

Johannes Bark

f1815 var son till Jonas Sten som var soldat i Sörgården Ulfstorp Håkentorp och blev själv soldat för Bjäragården. Tjänte 17 år och hänvisades sedan troligen till denna stuga. Han fick attest för slag i höger sida. Hans hustru Inga kommer från Häggum och makarna går bort i mitten av 1890 talet. 

 • Sonen Jonas är dräng i Segerstad och Bolum och kommer hit för sin död 1905.
 • Lars Johan flyttar till Stockholm.
 • Anders Gustaf f1845 är arbetskarl och flyttar till Amerika utan attest och lämnar Augusta kvar på stället.
 • Maria flyttar till Stockholm.
 • Kristina vet jag inget om.
 • Sen har vi en annan Augusta Matilda f1855, som sin svägerska och finns på torp under Prestegården perioden 1900-20. Hon går bort 1944 om det är här får vidare utredning visa. 

Matilda Bark

1925 lägger man om taket till stugan med torvtak och halm, med stöd av fattigkassan. Ordförande hade med stöd av handfull bönder två dagars arbete med att lägga nytt tak (JF Harald). Matilda dör 1944.

sonen Anders Gustaf

är arbetskarl och inhyses skräddare innan lämnade sin familj hemma 1882 och lär ha dött i Amerika redan året efter. Att han inte gick till presten för attest till Amerika för att tjäna lite pengar, lär enligt traditionen vara den, att han inte kunde skriva sitt namn. Därför åkte han ändå. Han hade varit dräng på Backgården och skriven som inhyses på Ingfredsgården 1880. Hans hustru

Augusta Andersdotter

f1855 kom från Valtorp fostrar ensam de tre barnen som vi inte vet något om

 • Carl Johan
 • Maria Kristina
 • Anders som är skräddare här några år in på 1900 talet men flyttar till Horn.

I övrigt är familjen anonym mer än att Augusta tydligen hänvisats hit, sedan maken flyttat till Amerika. Augusta får ytterligare en son Nils Josef, som är rallare jordbruksarbetare dagsverkare och banarbetare i ett rallarlag här på trakten. Den gamla järnvägen invigdes ju här 1874. Han har gett upphov till det andra namnet Nils i Dreven för detta ställe. Han var en trevlig, gladlätt och social man. Under sin levnad plockade han ihop 25.000 kr, men då kom skattemyndigheten, med Stigfält i spetsen. Gubben på Seltorp blev förbannad och sa vet hut och det blev ingen skatt.


62 Mellblad Kajses

ligger i vägskälet mot Lutorp under Prestegården. Några träd och en fallfärdig källare är allt som finns kvar. Här fanns ett gärde, som kallades Mellbladsgärdet och som låg på västra sidan om Falan.

Här låg stugan öster om Falan med Lutorp i bakgrunden.

Anders Jonsson

f1818 är troligen den första kända som bor här och kom från Dimbo. Han brukar Högsgården och finns här som torpare från 1844 i samband med sitt gifte Cajsa som dör redan 1870. Sedan med Johanna från LarsAndersgården f1837. Han dör efter 10 års äktenskap och då är det med Johannes Mellblad, som gett stället dess namn f1831 i en barnlös relation. Johanna dör 1911 då som enka sedan 1908, då systern

Brita Cajsa Andersdotter

f1842 var född på LarsAndersgården i Brunnhem 1842 kommer hit till enkan och systern Johanna och övertar ägandet sedan systern Johanna dött 1911. Brita Cajsa dör på plats 1925, varpå stugan rivs 1926.


61 Eriksberg Erikssons Gretes

torp under ErikBengtsgården, men skrevs även under Prestegården. Här bodde torparen Johannes Eriksson under ErikBengtsgården, som för detta var skyldig att göra 35 sommardagverken ā 66 öre samt lika många vinterdagsverken ā 41 öre åt länsman Fischer. Eriksson sysslade även med brevbäring åt länsman.

Johannes Larsson

f1813 finns på Eriksberg från 1824 och fem år framåt, men vi hittar honom under faderns ställe Åsen under Bosagården högre upp på Falan. 

En sen hösteftermiddag vid Eriksson Gretes med kyrkan i bakgrunden och en syrenhäck som antyder ett tidigare liv.

Johannes Eriksson

f1824 är bondson med rötter i Bolum och Sätuna och har själv brukat Ramsgården och Ingefredsgården innan han slår sig ner som skräddare från 1859 till sin död 1876 och lämnar sin enkan, hustrun Erikssons Greta f1828 från Valtorp lever här som änka i 30 år och fostrar den två överlevande barn. Emma Augusta blir soldathustru i Brunnhem och senare Lovene, Hanna och Elisabet dör som tvååring, och Matilda gifter sig med brukare i Backgården Häggum. Eriksson Greta dör här på Eriksberg 1906.


60 Katrins i Dreven

Ryggåsstuga vid vägskälet till Faltorpet. Stenfoten och några syrenbuskar vad var som fanns kvar 1951, men i nutiden så är det svårt att finna var stället låg.

Jonas Persson f1817 på Torstensgården och det är troligt att detta är ett torp under Prestegården. Familjen kommer hit ganska tidigt kanske redan 1840. Hustrun Katarina Larsdotter Gård f1813 från Häggum, som överlever mannen med 38 år är soldatdotter Stora Gåran, kom till Segerstad 2 år innan hon gifter sig här. Barnen har svårt och de flesta hamnar på socknen.

 • Johannes blir slutligen brukare av Sörgården i Håkentorp.
 • Anna Lovisa stannar nog på stället och dör som 17 åring.
 • Maria Katarina gifter sig med Anders från Dala, som brukar Påvagården åt Celdén, men flyttar sedan till Höksgården i Brunnhem.
 • Johanna stannar ogift kvar här på Falan under Eriksberg.
 • Kåsta Ville flyttar längre upp på Falan och blir en minnesvärd personlighet i bygden vid Lille Brunn.
 • Alfred flyttar till Norge och kanske till Amerika, vi får se.
 • Gustaf följer med Ville till Lille Brunn.

Troligen övergavs stugan när hustrun Katarina dör 1898, då Johanna flyttade ner till Eriksberg här bredvid.

Klicka  för att komma till Faltorpet och gå ner till stora vägen till Segerstad - Broddetorp.

Vi övriga fortsätter ytterligare denna väg upp till nr 53 mot Högerörsvägen och vidare till Ruskela Källa. 


Fyra soldattorp inom en mindre yta

59 Lutens Vg 93

ligger strax öster om de tre kommande torpen och var Lutorp soldathem och låg tidigare på Kronoparken.

Petter Luth

f1786 var soldatsonen från Kärrtorp N Lundby och torpet under Storegården i N Lundby. Lut hade deltagit i Finska kriget och kriget mot Napoleon. I 1837 års avkortningslängd står han upptagen under Lutorp. Enligt längden ägde han av värde endast ett gammalt bord, några träfat och dito skedar samt ett gammalt "sängställ". Alltsammans värderades till 32 skillingar! Det upplystes, att han hade hustru och två minderåriga barn varaf Jonas Träff en av dem. Han får avsked vid Lützen 1814 för mindre gott uppförande. Hans hustru Brita Nordgren var soldatdotter från Istrum och gav honom barnen.

 • Cajsa blir torparhustru gift med Laggarn under Kåxtorp på andra sidan berget.
 • Maria blir torparhustru under Bosagården Lugnet i Segerstad.
 • Jonas Träff blir soldat i Hagalund.
 • Anders och Eva vet vi intet att berätta.

Att Petter och Brita framlever sin återstående levnad i stort armod kan vi ana samt att de blir hänvisade till socknens slut här i närheten av Lutorp. Det verkar som om de var de sista som bodde här.


58 Soldattorp Sk 62 

uppfördes här så sent som 1870 till soldaten Påvagården Koordinat: X 6260 Y 7360. Vid Skiftet av Falan 1838 låg torpet i kanten vid Örekullen kanske det som senare kallas 19 Fattig Pera Ringstorp eller möjligen strax norr därom.

Soldater vid detta torp

Namn Född Död Antagen  Avsked
Johan Lundersten Sunderst?      finns på Påvag 1753 se fb 
Jonas Olofsson Segerdahl 1706 1764-07-15 1726-12-15 1744 
Petter Segerdahl 1721/ 1725 1780-03-13 1745   
Sven Brunberg 1744   ~1777 > 1780
Anders Bolin 1762 1795-01-17 1791-05-02  
Anders Hammar 1722 Bd står efter Bolin i  hfl med ibm   
Johannes Björk 1796-11-05      
Johan Seger 1786 1808-07-00 1805 fr Dala  1808-07-00
Jonas Seger 1789-07-14 1856-06-30 1810 1837-06-29
Jonas Andersson Seger 1818-04-07 1896-04-07 1837-10-06 1869-06-28
Anders Flod 1843-06-10 1899-07-23 1869 1894-05-07
Johan Fredrik Harald 1870-11-29   1894-10-30 1901-04-15

Kan Jonas Seger ha åldrats på Björkliden kolla, Johan Dunder finns som ryttare under Hulegården kring 1760. 

Anders Flod

f1843 flyttar in i detta nybyggda soldattorp då roten hade skänkt Jonas Seger föregående torp, när sonen Anders sedan återvänder från Hällatorp 1869 efter fem års tjänst med sin Sara Greta från Ingfredsgården. Han stannar här till sitt avsked 1894 för att återflytta till sina föräldrars stuga strax intill. Anders reparerar sagda stuga och bygger till för att ge plats till sin efterträdare. Anders dog i mjältbrand 1899 den tidens gissel, och hans hustru, Sara Margareta Fred, född i Segerstad 1845, bodde till sin död 1932 kvar i stugan, vilken efter henne kallades "Floda Sares". Kon dog i mältbrand och han kunde inte låta bli att flå kon, blev smittad och vårdades finalt i Falköping. På grund av smittrisken fick han stanna i Falköping.

Soldaten Johan Fredrik J F Harald 

tar vid 1894 efter att ha tjänstgjort några år vid Nolgården i Bôrna. På torpet bor Smeden Harald från 1894 och han gifter sig 95. Han noteras även som kommunalordförande i Segerstad. Han hade rötter i Segerstad Soldaten Kjell vid Faltorpet var hans farfar, men även i Sätuna och gifter sig med Natalia från Lutorp. Han var son till Johannes Kjell med rötter i socknen och Hulebäcken i Sätuna. Barnen sprids för vinden ehuru vi vet vart de tog vägen.

Johan Fredrik Harald soldaten och kommunalordförande i Segerstad hemma i stugan. 

  

Familjen Harald där Natalia och J F flankeras av barnen 
Artur, Ester, Ebba, Sigrid Maria och David.

57 Floda Sares fd soldattorp Björkängen Påvagården Björkåsen

Påvagården (koordinat: X 6260 Y 7360) hade fått förlägga sitt soldattorp på kronoparken. Det finnes också upptaget på 1838 års karta. Efter skiftet av Falan 1838 tilldelade soldaten ett stycke obruten mark, varpå han sedan bäst han kunde fick draga sig fram. Förmodligen var det så, att soldaten redan förut bott här uppe på kronoparken, men då haft en del av sina tegar nere i byns åkrar. Nu blev det alltså ett sammanhängande skifte, och det blev den nytillträdande. Huset flyttas sedan ner till Löfs nere på Segerstadsvägen på 40 talet.

soldaten Jonas Seger

som var mjölnarson från Södra Snikens Qvarn i Hornborga f1818, som efter några år som dräng och mjölnare i Bjärsjön fick på sin lott att här bryta nya tegar. Denne soldats minne lever ännu kvar i orten liksom även minnet av hans hårda kamp med och seger över den karga vildmarken. Han var en kraftkarl, som icke skyggade för något, allra minst för att hugga i med ett hårt arbete, en gåva, som även hans son och sonson i rikt mått ärvde och som hjälpte dem att fortsätta faderns och farfaderns kamp mot den åter framryckande fienden, vildmarken, vilken med tiden tvingade de flesta Falborna att fly fältet berättade Hjilmer Johansson.

Jonas Seger fick vid sitt avsked efter 31 års tjänst 1870 torpstugan såsom gåva av roten till tack för att han förut själv underhållit torpets åbyggnader och i så avsevärd grad förstorat dess åkerareal. Enligt stamrulla utfördes torpsyn år 1860 noteras godt torp, 2 kor, 1 oxe, 2 får, samt 2 barn. Vid torpsyn 1869 hade han ett sto, vilket får anses anmärkningsvärt. Köpt husen af roten på parets lifstid. Seger färgar stugan sjelf - roten svarar för ladugården. Trädgård och gård snygga, bra planterat. Sköter sig utmärkt är förmögen. Seger en son 20-årig vill blifva soldat kommer till mönstringen lika lång som fadern. Av parets 10 barn uppnår blott två vuxen ålder. Lars finner sin kvinna Kristina från N Lundby och flyttar redan 1868 till Rockford i Amerika. Den andre sonen, som önskade bli soldat var Anders som fick tilltalsnamnet Flod, var först soldat för Hällatorp i Hånger men återvänder till Falan och slår sig ner i grannhuset, som nu blir soldattorp.

Jonas dog 1896 på sin födelsedag den 7 april. Hans hustru Kajsa Jonsdotter född i Brunnhem 1816, dog 1903, även hon på sin födelsedag den 5 mars, vilket kan betraktas som ett märkligt sammanträffande för två makar markerar Hugo Sköld i sin sammanfattning. Vi kan bara tillägga att Cajsa även hade sina rötter i Bolum Broddetorp då hennes far var brukare av Törnagården och Afzegården och han slutade sina dagar på Hulegården i Hornborga och ärvde sitt namn Hedberg efter i sin tur sin hustrus fader, som varit soldat för Afzegården.

Jonas Seger

Jonas gifte sig med Cajsa Hedberg med rötter i Afzegården på både fars och mors sida. Av deras 10 barn överlever blott Lars som flyttar till Amerika och Anders Flod som blir soldat på stället. 


Anders Flod 

Anders Flod och Sara Grete

flyttar hit efter Anders avsked från stugan nedan. Sedan han reparerat och förstorat stugan bor Sara kvar som änka ensam i över 30 år.

Floda Sara 1912
Snickaren Carl Flod med Elin Nord framför, Linus Edberg och Amanda, Sold August Teodor Sträng bakom sin mor, postmaster Johan Dahlberg med sin Gerda Flod.

Makarna Flod hade 11 barn, av vilka 9 nådde mogen ålder. Anders går ju bort i den då fruktade mjältbranden, som inte bara drabbade kreaturen 1899.

 • Johan Albert tjänte ihop till Amerikabiljetten på Torstensgården innan det var dags
 • Herman följde sedan han tjänstgjort i Karleby och på Båltorp i Sätuna.
 • Frans likaså 
 • Teodor blir soldat i under Hof i Bolum, skomakare och arrendator och aktiv i den religiösa väckelserörelsen i Hornborga innan han slår sig ner i Brunnhem. 
 • Johanna finner sin Per under Höjen i Håkentorp och blir skomakare maka, men får leva ett långt och ensamt liv som enka. 
 • Gerda Elisabet flyttar upp till Dahlbergs några stugor upp längs dreven. 
 • Carl gifter sig med Elin soldatdottern från Pikagården och blir ägare av Bernstorp. Carl Flod kan med skäl sägas vara den gamla Segerstad Falan levande lexikon och har nog bidragit till att Falan hållits levande genom århundrade.
 • Anders flyttar som 17 åring till Amerika
 • Amanda gifter sig med soldatsonen och snickaren Johan Edberg.

Floda Sara som visar bilden av Anders. Frågan är om tavlan ovan hennes huvud är bilden av soldattorpet i Hånger. Tapeten är intressant då vi har andra bilder av detta mönster. 

Ladan låg på andra sidan vägen på Lutorp mark. 

Ett annat perspektiv på den fina tomten med portstenar och en brunn strax innanför.

 


56 Soldattorp Sk 61 Björkängen

År 1777 begärdes tillstånd att avmäta ovan omnämnda område till ett soldatboställe. Här har vi höglänt och mycket stenbunden mark som var alldeles skoglös i mitten har vi en sank mossmark och kom att ligga alldeles intill Påvagården soldatmark. (mer stp_61.doc).

DSC_1212 Charta öfwer En Tract På Krono Parken Billingen uti Skaraborgs Hövdingedöme Gudhem Härad Segersta Sochn. Hwilken till soldat Boställe för Roten № 61 vid Lif Compagniet och Kongl. Skaraborgs Infanteri är vorden Begärd. Upprättad År 1777 af Undertecknad Johan Afzelius. 

År 1777 den 14 November inställde sig undertecknad lantmätare på Hemmanet Bosgården, uti Segerstads by Gudhems Socken och Segerstads socken at å kronoparken Billingen besiktiga beskrifva och på Charta aftaga en plats hwilken Rote Intressenterna vid kongl Skaraborgs Infanteri Regemente och Lif Companiet № 61 begärdt Högvederbörligt tillstånd, at til soldat Boställe få infreda och upodla, varande denna Tract den 4 sistlidne augusti af LandtJägmästaren Ädel och Högagtad Herr Johan Moberg, i närvaro af Nämndemennen wälförståndige Petter Larsson i Borgunda Nils Jonsson i Kåxtorp och Jan Larsson i Brunnhem behörigen besiktigad.
Härvid infant sig efter förut skedde tidige Notifikationer och kungörelse i Segerstads predikstohl, jemte sökanderne Inspectören välagtad Petter Dahl och Lars Svensson i Bossgården Segerstad; å Kongl Maj:ts och Kronans wägnar Hofrättscommissarien och krono länsmannen högagtad herr Josef Georg Strömbom biträdd af Heijderidaren välbetrodde Johan Rylander, samt Häradsdomaren välförståndige Bengt Gustafsson i Stenstorp och nämndeman Johan Larsson i Brunnhem.
Af angränsande och i Mulbetet deltagande grannar, inställde sig gemväl från Segerstads By Comministern Ärevördige och vällärde Herr Jacob Jeansson tillika med de fläste af Bymännen hwilka med den begärta tractens inhägnande ej hade något at ärindra.
I alla förenämndes närvaro uplästes orderne til förrättningen jemte ansökningen, tillika med Herr LandtJägmästaren Mobergs författade Besiktningsinstrument, hvarefter synemennen förfogade sig till platsen, som är belägen vid pass 1/8 Mihl i Nord nordväst från Segerstads By norr för och intil Påfvagårdens soldatboställe afmättes och befandts som följer.
Litt A Är högländ och mycket stenbunden marck, hvarå eij någon upodling kan giöras, utan synnerlig kostnad är i öfvrigt aldeles skoglös och til skogsväxt otienlig innehåller.. 4:1 kapl.
Litt B Är sanck Måssmark inom samma hvarå i fall tracten til infredande nådigt skull beviljas framdeles kunde blifva någon ringa höslotta til 3 ā 4 stackar starr innehåller 1:25 kl 
Summa 5:25
Denna Tract som i öfrigt är belägen på öpna fahlan och af angräntsande grannar ej bestrida såsom til mehn och förfång ländande, kunde närvarande syningsmän eij annat än i ödmiukhet tilstyrika måtte Nådigt blifva Sökanderne mot årlig Ränta, til soldatboställe beviljad, så mycket mer som samma plats, utom en dylik upodling och förbättring, eij länder Kongl Maj:ts och kronan til nytta.
Hvad frihets År och Ränta beträffar trodde synemännen sig til bevakande af Kongl Maj:ts och kronans härvid beroende Höga Rätt eij böra undgå, at til dess Nådes Nådvälvisa bepröfvande i största ödmjukhet hemställa, om icke sökanderne, i fall tracten Nådigt skulle dem beviljas, kunde åläggas, at antingen nu genast och framgent betala til Kongl Maj:ts och kronan i årlig ränta 4% smt för hvarje tunneland, som giör för 5 tunl 26 kapl 23 1/3 smt årligen ; eller och nådigt förunnas 10 frihetsÅr efter hvilkas förlopp de kunde ärlägga dubbelt, eller 8% tunnel som giör 1S 14 2/3%. Årligen Hvilket alt Eders Nådes Nådiga skärskådande i största ödmjukhet hemställes.
Sålunda vara förrättadt, intygar.

Rusthåll: Bosagården. Koordinat: X 6280 Y 7350 ligger söder om Åsen och söder om vägen, men vid Falans skifte 1838 så låg torpet uppe vid Örekullen vid det som nu var nr 19 Fattig Pera, men söder om Påvagården.
Torpet låg under Bosagården på Falan redan 1781.

Noteringar: Enligt stamrulla utfördes torpsyn år 1860 (dåvarande soldat Carl Kjellén). Den 21/2 permitterad till 1/5 att arbeta på jernvägen vid Mullsjö inom Regementets stånd. 2 kor, 2 får, 1 häst (3 barn). Torpet medelmåttigt - mycket jord sköter den sjelf men illa, snuskigt omkring sig.

Soldater vid detta torp

Namn Född  Död Antagen  Afsked
Sven Segerblad 1740? 1787?  kolla med dödbok   
Sven Segerblad
sr Segerstedt
1740 1807 1776-03-26  
Lars Buss 1695   1716 1774
Anders Bäck 1780   1807  
Anders Bäck 1792-01-09 1865-12-05 1812 1837-06-29
Johannes Borg 1819-10-22 1839-08-09 1838 1839-08-09
Carl Johan Kjellén 1815-01-18   1839-10-25 1869-06-28
Per Johan Persson Seger 1849-05-03 1907-09-06 1870-01-14 1901-01-11

Swen Segerblad f1740 Acklinga. Anders Hammar skulle kunna ha varit soldat på denna plats under Lutorp, men han finns på 64. Kronorättaren Israel Andersson flyttar från 1818; 

Per Johan Seger hade detta som sitt soldattorp, men återfinnes på annan plats på Falan.

Carl Verner Gustafsson Vasarns son från Häggum arrenderar till 1904, Lars Dahlberg f1869 arrenderar från 04-06, gift med Gerda Flod som var Anders Flods dotter se ovan under Johan Aug Johansson f1862 kom 07. Sixten Persson f1931 fanns här men flyttade till Sjogerstad.

Något längre ner men på andra sidan dreven ligger soldattorpet N:o 61 under Bosagården som byggdes 1781.


55 Åsen eller Emmes på Åsen

backstuga under Bosagården, men anges även under Ingefredsgården.

Lars Larsson

f1762 i Acklinga fanns här från 99 till sin död 1832 i blodstörtning och skrivs som torpare på stället. Han var först gift med Bolla från Larv, som gav honom soldaten Anders Ring, som vi träffade här hos grannen.

 1. Lars första Bolla från Larv dör här på Åsen 1815.Av med henne avlade barn vet vi att

  Margareta dör här 1806 som tonåring. Lars och Maria dör späda men Anders Ring kommer åter efter att att varit soldat och återvänder till Ringstorp strax högre på Falan.

 2. Lars gifte om sig med Inga f1774 1816

De får fyra barn av vilka 2 dör mycket unga. En intressant notering är att de finns på Öna under Lutorp kring 1811-14.

Lars själv dör här på Åsen 1832 och Inga får bo på Fattigstugan. Lars är fadder 1813. Anders Larsson f blir pappa här 1828 under Ramsgården.

En annan Lars Larsson

f1786 finns här på stället från 1826 och var född på Faltorpet och hade varit brukare på Barnegården, Bjäregården och avslutat med Påvagården. Han var gift med Maria från Rycklan och paret finns här till runt 1860 talet då de båda gå bort. 

Av deras barn 

 • Johannes f1813 stannar kvar här på Åsen under Ingefredsgården och Bosagården. Se nedan
 • Cajsa råkar i olycka
 • Maja flyttar till Stenstorp, som så många här uppe
 • Per till Stockholm
 • En fosterson oäkta barn från Valtorp som flyttar till Sk Åsaka.

Johannes Larsson

f1813 barnfödd här och tjänte som dräng innan han slår sig ner här 1842. Hans enka Anna Lisa Svensdotter f1821 lever ensam i 17 år här på stugan fram till 1905.

 • Lars och Maja Katarina dör ung
 • Gustava gifter sig till Skånings Åsaka, 
 • Gustaf stannar på torpet liksom brodern Albert. 
 • Emma namnger torpet och för sitt krusiga hårs skull även kallad "Krusskulta Emma".
 • Johan Albert är hemmason här till på 90 talet
 • Gustaf, Emma och Johan var hemma 1890 och det är blott Emma som vi minns.

År 1877 var förre soldaten Kjellén ägare till stugan. Johannes Larssons änka Anna Lisa f1821, som sedan flyttade in här, fick 1888 låna 100 kr ur kommunalkassan mot villkor, att dottern Emma varje år amorterade 10 kr för att återköpa lägenheten.

En bild av det inringade Åsen under Bosagården.

Krusskulta Emma på Åsen

f1860 stannar som ogift på stället till sin död 1818. Hade två kor och om kvällarna så släppte de ut korna i dreven, och så gick hon och repa gräs dagarna i ända. Hennes hår var kruslockigt vilket förklarar hennes tillnamn. I stugan bodde inhys Per Jansson f1834 till 84, då inhys Nils Alfred Larsson f1857 kommer och stannar 2 år för Am.


En stensättning med en diameter om 20 m. Fyllningen har efter hand tömts och en mur har lags diagonalt i ringen. Graven är från 1500 till 500 före Kristus.

 

54 Ringsbo eller Ringes

Denna backstuga ligger under Bosagården har sedan blivit stomme till det senare uppbyggda Dahlbergs strax intill och fått sitt namn efter Jonas Andersson Ring. 

Anders Ring

f1797 född i grannhuset hade varit soldat för 104 i Dala kom till torp under Ramgården 1818, och sedan hit till Ringstorp. Han fann Annika mjölnardotter från Berga Qwarn. Hans äldsta son Jonas finns här på stället medan de övriga 6 barnen jag intet har att förtälja. Om man får tolka födelseboken så var familjen ganska rörlig här uppe när de sju barnen redovisas av presten. Låt oss se

 • Lars född 1818 på Ramsgården dör som 2 årig.
 • Jonas f1821 också född på Ramsgården och stannar på stugan.
 • Anders f1823 under Hovmansgården och blir bara 3 år 
 • en ny Anders 1826 bs u Ramsgården 
 • Johannes Åsen under Ramsgården 
 • Inga Maja f1829 och verkar att stanna i stugan i hela sitt relativt långa liv Hon dör 96.
 • Anna Cajsa bs u Ramsgården och flyttar till Dala 

Sekvensen kan utgöra bild av hur man flyttade omkring här uppe och att inget får tas för givet, när Falan och dess innevånare skall beskrivas.  

Jonas Ring 

f1821 hans far kom från Åsen nedan och själv kommer han hit till Ringsbo 1858 och stannar till sin död. Hade varit rallare vid järnvägen. Paret, han gifte sig med Lovisa från Sjogersta, bor ensamma i stugan 1890 och deras barn är utflugna. Efter honom bodde här hans hustru Lovisa, "Ringesa" kallad f1825. Hon dör 1909. Tillsammans med henne bodde i stugan tre hönor - utan tupp, lydande namnen Pali, Leli och Dufsi. Mali och Pali anger en annan sagesman från Falan Harald Larsson. Handlaren kom ofta upp med choklad och kaffe och bjöd gumman till hennes förtjusning. Barnen går dem väl och Anna blir gift till Skara och Vilhelm sadelmakare i Gnestad, August skoarbetare i Kumla och Vilhelmina piga Planteringen Skara. (Detta ställe hade fått sitt namn efter Jonas Andersson Ring).

Vi står på Ringesa backe med Dahlbergs i bakgrunden.

53 Björkliden eller Dahlbergs

Strax öster om den punkt, där den gamla och nya Faledreven mötas, ligger "Dahlbergs", tidigare dagsverkstorp under Prestgården och byggt av prosten Lars Laurell i Segerstad. Men Carl Flod var den som byggde stället. Enligt uppgift skall stugan ha flyttats hit från det längre i sydost på förpantningslägenheten Åsen belägna torpet Ringsbo (54) eller "Ringes".

Lars Johan Dahlberg

f1869 kom hit 1900 från Svältebacken i Bjurum, gift med Anders Flods dotter Gerda och de stannar här från 1900 till sin död 1942. Det kan ju vara så att detta torp bara har bebotts av denna familj. Vi får se. Lisken Larsdotter från Skogvaktaretorpet fb 1776 kan vara av intresse. Här kan Seger ha bott. Detta torpet bjuder vissa brister i dokumentationen. Han var postbärare och var i tjänst under Prestegården. Hade långa vägar att gå med sin tunga väska som deformerade hans axel.

Torpet är nu i privat ägo

Vi fortsätter nu längs samma väg på den s.k. Högerörsvägen.  upp till källan.

Härifrån går också vägen ner längs Tryggsåsvägen ner till Segerstadsvägen.

En kort slingra ner till Dahls och Sabela och Nord

[ överordnad ] Start ] Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ]
[underordnad] Tryggsåsvägen ] Faltorpet ] [ Innehåll ]