Tryggsåsvägen

[ överordnad ] Start ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Tryggsåsvägen ] Faltorpet ]
[underordnad]

 

Tryggåsvägen eller Bustera vägen

som går i sydvästlig riktning från Falan ner mot landsvägen och Lummer i Lund. Vi startar vår vandring från vägskälet Dahlbergs eller Björkliden.

Här ligger två välbevarade ställen efter Svenna Pera och Per Johan Seger

52 Svenna i Kålgårn, Svenna Pera (Marieberg)

ligger under Hulegården på Falan.

Sven Larsson

f1815 hade brukat Torstensgården och gift sig med rusthållaredottern härstädes efter två års tjänst, då han gjort henne med barn. Paret försöker sedan med Högsgården, men hänvisas hit som inhyses redan före 1840 talet. Enda överlevande dottern Maja Brita gifter sig med efterträdaren. Sven bor sedan kvar som inhyses hos sin dotter.

          

Svenna Pera stuga innan den revs 1922

Per Jansson Qvist, Svenna Pera

f1834 en inhyses son från HåkanUddsgården finns här uppe från 1861, men han har också bott under Åsen och återkommit hit 1884. Han var en duktig grönsaksodlare och torgade på torget i Falköping. Arne berättar att han vår och höst samlade ägg i trakten hyrde ett ök i byn och åkte ner till Jönköping och torghandlade. Här finns fina torprester med hus och inomhuskällare och en imponerande brunn, som är kallmurad med ett fint kalkstenslock. Lada och gresebo med kvarvarande ho finns. Stället är vackert beläget och med varsam hand har Arne lockat fram gamla växter som nu på vårkanten börjar visa sig igen efter en lång törnrosasömn.

Av de tio barnen överlever blott tre stycken 

 • Sonen Johan Albert Borg f1863 blir soldat i Billingsdal Amundtorp N Lundby. 
 • Hilda gifter sig med en statare och får en stor familj. 
 • Carl emigrerar till Amerika.

Makarna får vård i Tidaholm på 1920 talet och paret går bort efter något år. 1922 rivs husen efter Pers död till en kostnad av 45 kr.


51 Per Johan Seger

Strax intill Svenna Pera så ligger ett vackert ställe med kvarvarande grund täppa och ladugårdsrester. Tant Helga uppger att det var flera som bodde här och innan Per kom. Bland annat en familj Frisk, som bodde här och emigrerade till Amerika. Om Frisk är sann var det troligen 

Per Frisk 

f1832 i Ulvstorp och som dog här uppe på vad kyrkboken skrev Skogstorp under Bjäragården och han skulle alltså ha kommit 1884 (men det finns ett Skogstorp till vid Segerstadsvägen). Han var gift med Ingrid från Dala, som fick hembud redan 1887, varför han gifter om sig med Maria från Brunnhem och makarna bor ensamma under Bjäragården 1890. Johan Alfred flyttar till Borås, medan Vilhelm, August och Johanna flyttar till Amerika på 80 talet. Skogslund? under Bjäragården! 

Per Johan Seger

f1849 på Pikagården tjänar i 30 år och får bygga denna backstuga och var gift med Kristina från Brunnhem. Stugan var om ett rum och kök med vedbod. Järnspis i kök och järnkamin i rummet. Innanfönster på vintertiden. Stugan var aldrig målad utan grå, som de andra stugorna här uppe. Spillved tog man i Espåsaskogen. Per hade två kor och mot slutet bara en. Brunnsvattnet vägdes med stång. Nu är skog planterad på de bitar som röjdes. Per använde kor som dragdjur. Han reparerade skor för att skapa en bättre ekonomi. Per dör 1907 och mormor Kristina 1934.

Segers på Falan 

 

Kristina och Per Johan Seger.

Ett något yngre porträtt av familjen 

Stående tant Helga Seger och Augusta Seger
Matilda f1854 (med Allis i knät), Hustru Kristina f1846 (Per Segers enka), Brita Svensdotter f1839, Hilding Ahlstrand (barnbarn) och Svenna Pera själv.
Kortet taget utanför Per Johans stuga före 1821.

Stugan som den tedde sig på 1920 talet.

Av parets åtta barn spårar vi blott

 • Klara lämnar sin dotter Helga i mormors vård då dottern är ett år och skapar en ny familj i Amerika.

 • Artur som gifte återfinnes i Kortedala.

 • Augusta gifter sig med Stukat till Vallyckan vid Rycklan Håkentorp.

Dotterdotter Helga stannar här till 1937, då hon gifter sig med Johan Högström och stugan rivs.


49 Löfs Torp

Ingfredsgården

Johannes Johansson Löf

f1852 var bror med Gamle Paulia i Bjellum och född på Ödegårdens torp här ute. Dessförinnan bodde han i ett äldre torp (50), som låg öster om dreven, men NO om kullarna. Löfa Johannas som stället också kallas ligger vid gränsen mot Bjäragården skifte och invid dreven och byggdes 1897. Han hade c:a 10 tunnland jord, varav 9 tunnland åker och äng, varför han kunde föda tvenne kor. I arrende gjorde han ett dagsverke i veckan "mot fri kost" och fick då i gengäld två "hästdagsverken" årligen. Han valde Matilda Sofia Carlsdotter från V Kleva som ger honom tre barn och själv dör hon 1919 och han dör ensam här i skogen 1924.

Av barnen åter finner vi alla tre på stället. Carl Johan f1881 som är den ende av de tre bröderna som bildar familj. Hans yngre bröder dör i 20 års åldern. Föräldrarna Överlever sina barn och torpet överges nog efter Johannes död 1924.

sonen Carl Johan Löf

gifter sig med Hilma från Gudhem och av barnen berättar vi men de bor nere vid vägen då han senare flyttar dit

 • Lisa Löf gifte sig med Ivan brukare av gårdar i trakten och Lennart blir arbetare på Osten i Stenstorp och berättar gärna om Falan. 
 • Carl Einar blir Jordbruksarbetare men dör redan i tonåren. 
 • Matilda stannar hemma och tar han om sin bror Gilbert till 1975 då de flytta till Falköping. 
 • Gillis blir ogift och blir småbrukare på ställena här i trakten Skogslund, Sandlid Fredsberg med mera. 
 • Sonen Gilbert Löf cykelreparatör och flyttar till Falköping 1975. 
 • Carl Georg Valter är jordbruksarbetare till att börja med. 

och lämnat över till Jan Almberg f1954; 

48 Fredstorp Sk 63

Ingefredsgårdens soldattorp. Anders Fred d.ä., varit soldat för gården. Den senare bodde i ett litet torp (48), som låg längre öster ut nära gamla Faledreven. Det födde endast en ko.

Denna stuga revs och flyttades till Jonstorp.

Anders Fred 

påstås vara född i Segerstad 1807 gifte sig med Katarina från Dala Tjänte här i 27 år hade tjänt utmärkt väl. Av barnen vill vi berätta om 

 • Johanna som vi tappar bort 
 • Maja Stina Lika så 
 • Anders Fred som tar över tjänsten efter fadern, men flyttar ett snäpp ner på gatan 
 • Anna Cajsa som skapar en stor familj i Karleby med sin soldat Johannes Friberg (Han var ju från Höjen i Håkentorp) 
 • Ulrika gifte sig med soldaten Fredrik, men han dog blott efter något år och hon gifter därför om sig med Jan Petter Ferm, som tog över både tjänst och hustru.
 • Sara Greta gifte sig med Anders Flod och återvänder efter några år i Hånger hit till Falan.
 • Per blir skomakare i Håkentorp men var en period på Sigvardstorp här nere
 • Augusta tar med sin jordbruksarbetare till Varv 1877. 

f1807 kommer att bebo detta ställe sedan han tar avsked efter 27 års tjänst.

Johan Löf nedan arrenderar detta torp från 1909.

50 Löfs första torp

Johan Löf hade detta torp som ligger NO om kullarna mitt över vägen öster om denna drev. Johan flyttar ner till vägen.

47 Jonstorp

ligger under Ingefredsgården jämte tre små torp och öster om Ingfredsgårdens soldattorp nere vid vägen. På Jonstorp bodde Anders Fred d:y efter att ha tjänat på Ingfredsgårdens soldattorp som låg vid vägen NV om stugan. Han föregicks i tjänsten av en annan Anders Fred hans fader. Den äldre Fred bodde vid dreven strax bredvid på ett ställe, som endast närde blott en ko. Det senare låg längst i väster intill Ingefredsgårdens soldattorp (32) och beboddes av Anders Fred d.y.

Anders Fred d:y 

f1836 i denna drev. Han tjänte 31 år och blev korpral. Hans ställe närde 3 kor och en häst. Han gifte sig med rusthållardottern Johanna på Högsgården. Av de elva barnen blir blott åtta vuxna 

 • Josefina gifter sig i Borgunda och flyttar till Amerika
 • Beda gifter sig med soldaten August Ferm som var född på Ledsgården är soldat för Barnegården i 13 år men köper sedan Högsgården soldattorp 
 • Johan Albert gifte sig men smet ? från sin fru till Amerika 
 • Emma gifte sig med en furir i Valtorp.
 • Henny gifter sig med bonden på Prestegården och Sefastegården. 
 • Anna hittar tillslut sin från Amerika återvändande Johan Högström som bor här nere vid vägen 
 • Gerda gifter sig med banvakten på Espås som sedan flyttar till Sundsborg 
 • Klas Edvin får vi återkomma till. 

46 Pelikans intäkt stp

L Torpa  denna benämns felaktigt Pelikans intäkt beroende på att soldaten senare flyttade ner till vägen just till Pelikans intäkt. Angiven plats ligger på Lilla Torpas mark 1865 i samband med att Lilla Torpa skiftas och gränsar till den plats som ligger nere vid vägen och som var soldattorpsmark.  Högström. 

45 Tryggsås

lägenhet ligger under Ingefredsgården friköptes någon gång i slutet av 1800 talet.

Per Andersson

f1833 Piltagården Stenstorp finns här 1885-69 var gift med Anna Maria. Hans tre barn lämnar inga spår.

Oskar Billström

f1875 född på Apelskogen med sin stora familj. Skomakare. Hans Jenny hade också haft rötter i Apelskogen men uppvuxen i Ulvstorp.

 • Elin gifte sig med Fritz som blev bonde bland annat i Berg Sätuna.
 • Sven blir konditor.
 • Axel var gift med Signe Bergstrand från Berg.
 • Anna gifter sig till Ljunghem.
 • Karin gifter sig med målare.
 • Linnea gifter sig till Ulricehamn.
 • Johan spårvägare i Göteborg.
 • Knut stannar på torpet en lång period, men flyttar till Stenstorp.
 • Lilly inom servicebranchen.
 • Erik var jordbruksarbetare och chaufför.

följs av 

Carl Bill 

f1878 fanns här i en period sedan Billsbo.

Evald Josefsson

försäkringsman född i Samuelsgården Bolum gift med Astrid flyttar hit 1954 med sin familj.

Hagalund

ligger nere vid vägen och nås här.

[ överordnad ] Start ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Tryggsåsvägen ] Faltorpet ]
[underordnad] [ Innehåll ]