De fattiga

[ överordnad ] Start ] Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] [ De fattiga ]
[underordnad]

 

Fattighjon

1869

Björk Johannes f1796 får en päls för 4,65; kostade kassan 15 Rd
Kjell
Katarina och Maja Seger
pig Anna, Lotta, Kajsa och enkan Alm
pigan Inga Maja Asp.
Johan Segerblom: Josef Johansson får 50 Rd för att han inreder ett rum till på Fattigstugan. Per Jonsson i Ingfredsgården för att han tillhandahöll skjortväv, skjortsömmen kostade 2,50. Täcket och dynan kostade 2,33, åkläde kostade 2 Rd; och Karl Andersson Timbergsängen för en fönsterruta i Fattigstugan 0,37 Rd. Segerblom kostade kassan 42 Rd
en famn ved kostade 7 Rd.
Johannes Tapp dör 69 och får en kista för 4 Rd.

1870

Barnen Seger fortsatt vård kommer att få stanna livet ut och får senare 1Rd styck
Segerblom får en stenslägga han får dessutom ett par byxor, och arbetslön om 75 öre. Byxtyg till Segerblom kostar 4,25; för underhåll och skötsel 125
Lars Larsson i Lilla Backgården får 12:50 för 3 par kängor ā  3.50;
enkan Alm torde vara Cajsa Månsdotter f1804  får då och då en Rd
Inga Maja Asp för underhåll och skötsel 45

1871

inköptes kläder från Hornborga för 30 Rd till de fattiga
Inköps en stuga för fattigas räkning i sandhålan vid Anders Torstensgården

1877

Kontrakt

Wid den till idag utlysta enteprenad auction för år 1878 angående de fattiga hjonet Segerblom, stannade Anders Jonsson Sefastegården för lägsta budet 140 kronor och följande villkor.
Detta kontrakt tager sin början när Segerblom kommer hem från lasarettet och fortfar till samma dag nästa år.
Entreprenaden åtager sig att föda och underhålla fattigjonen med försvarlig mat samt tvätta och rengöra behöfligt.
De förenämnda 140 kronor får entreprenören bekomma utaf kommunalnämnder medförda 70 kr vid slutet februari månad och återstoden vid årets slut.
Fattighjonen skall begagna sängplats i fattighuset som der fördes med nödiga säng kläder på kommunal kassans bekostnad.
Med ofvanstående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att det samma uppfylla
Segerstad Sefastegården den 27 December 1877
Kvitteras av
L J Johan son Ramsgården,  Anders Jonsson och Larsson Ingfredsgården. 
just Gustaf Eriksson och Anders Johansson

A J Andersson Kommunalnämndens ordf

följande år 125 kr till samma Anders.

J Seger tar hand om Inga Maja Alm men kommunen svarar för sänkläder och husrum. 116 kr.

Johannes Andersson april 78 får hon 10 kr för lasarettsvård samt att Gustaf Eriksson i Pikagå får ersättning för
transport till lasarettet
juni 78 får bidrag till begravningen med kista som byggs av Anders Fahlgren i Pikagården
samt en kr i svepning.
Hilma Löfs egnahemslån 62,50


1919

David Silberg får 100 för Carl Freds inackordering Carl får ett par kängor för 45 kr
Kåsa ville får 10 kr per mån hjälp med skjort tvätt 6 hyresbidrag om 35 kr
Johan Löf får 500 kr för Carl Hallbergs inackordering förutom ett par kängor för och ullstrumpor för 45+5 kr.
Oskar Billström och Per Jansson i Hulegården för Johanna Jonssons inackordering 300 tillika ett par strumpor 40-kr.
Hanna Lundin 150, August Andersson i Kubo för rep av hennes stuga 10, Gustaf Saberl får 11.25 Albert Larsson i L Torpa för en skorsten till stugan samt ved 7 kr
arvodet till styrelsen 50 kr.

1920

Dav Silberg 100 för Carl Fred, som också får nya kläder 164
Kåsa Ville 120 tvätt 6, hyresbidrag 60
Johan Löf för Carl Hallberg för 4 m 3d 196,67, likkistan 50, till S Bjärke gravöppning och ringning 20, till Hallbergs begravning 25. 291,67
Till Albert Larsson L Torpa för Johanna Jonsson i Dreven inackordering 9m ā 45 kr 405, bomullstyg 7,50. lagning av sko och ett par tofflor 11,40.
Hanna Lundin 15 kr per mån 180
Hilma Löf Egnahemslån 73,52

Johan Svensson ordf

1921

David Silberg Ingefredsgården Carl Freds inacordering 100; Till inköp av ett par skor och ett par galoscher 35
Vilhelm Jonsson Backgården hemunderstöd 110, tvätt 10, Hyra 40
Hanna Lundin Björkelund hemunderstöd 15 kr/ m 180
Johan Pauli för inacordering för Johanna Jonsson i Dreven
Hilma Löf Ingfredsgården för egnahemslånet 62,52
Per Jansson i Hulegården Sven i Kålgårn. Inacordering för en mån 40, Hemunderstöd för Per och Brita Jansson under april och maj 40, för tvenne resor till Tidaholm 5,10, inacordering å Haga åh 60 , Lasarettsvård för Brita Jansson till Falköpings lasarett 11,60, 1 likkista för Brita Jansson samt  hemkörning av liket från Falköping 110,80, Till Bjerke för gravöppning 20, Per Jansson inackordering tredje och fjerde kvartalen å Haga Åh 368,
För skjuts från Stenstorp och transportavgift 15; 1,63

1922

Per i Kålgårns pensionsunderstöd från staten var 12,40 per månad.
Carl Albert Fred Ingfredsgården Till David Silberg för inacordering jan feb Till Teodor Modin Brunnhem inacordering från 1 mars och året ur 250,
Kåsa Ville Backgården : Hemunderstöd 80, tvätt 11,40 auctionsförrättaren Anders Vilson 14, John Larsson 24,60 Hyra 40,
Hanna Lundin Björkelund hemunderstöd 180,
Per Jansson Kålgårn Hulegården Till första och andra qvartalet till Haga 377, Alfred Andersson för upprättande av bouppteckning 29,50 , Betalt för 46 dagar å Haga 92, Läkare och medicin 12,50, KIsta o svepning 30, Körlön för liket från Tidaholm till Kungslena 6, Bjerke för gravöppning 20.
Till John Eriksson i PIkagården för hemkörning av liket från Kungslena 6, Brandstodsavift 1,53 Rivning av husen å Marieberg 45.
Johan Pauli Faltorpet till inacordering för Johanna Jonsson i Dreven 600
Hilma Löf Ingfredsgården till egnahemslånet 62,52
J A Johansson Luttorp för vedhuggning 10
Johan Svensson St Torpa till porto och skrivmateriel 50

1923

Godtgörelse från Landstinget för förra tjenarinnan Hilma Teresia Gustafssons vårdkostnad å St Ekeberg Sanatoriet.100;-
Godtgörelse från Landstinget för avl makarna Per och Brita Maja Jansson vårdkostnaderå Haga sjukhem Tidaholm.464,50;
Från Alf Andersson Påvagården redovisade Auctionsmedel efter avl makarna Pär o  Brita Jansson 375
Pensionmedel för Vilhelm Jonson under sept okt nov och dec med 12,50 kr, 50kr.
--
utgift Kars Albert Fred Ingfredsgården , till Th Modin Bosgården Brunnhem för inacordering under jan feb med 25 kr per mån
Undertecknad ordf för 8 mån inackordering hos mig från 1 mars till den 1 nov  a 12,50 per mån;

Handl John Larsson för ett par tofflot 3
Axel Dimberg Stenstorp 1 par skor 12;
Gustaf Ullberg för byxor och blus 14
Kåsaville understöd för året 100 ; Ida Nilsson Skogelund för tvätt av Ville Jonsson underkläder 15;L J Andersson Hulegården Borgunda Auctionsskuld för Ville Jonsson; Handl Bergström Stenstorp 2,16; handl Joh Larsson Segerstad 15,82 Fritof Andersson Seltorp hyra 40; Alf Andersson Påvagården Auctionsskuld 1.;
Hanna Lundin Björkelund Hemunderstöd under året 15 kr per mån 180;
Johanna Jonsson i Dreven J W Pauli inacordering under jan månad för Johanna Jonsson 45; Till Haga sjukhem Tidaholm 1 kvartalet vårdavgift för Johanna Jonsson 118,50; 2 kvartalet 185,50; 3 kvartalet 186,50; Till Haga sjukhem Tidaholm för 4 kv vård för Vilhelm och Johanna Jonsson 457,60; Läkarundersökning för Johanna Jonsson 5, Bilskjuts till Tidaholm och åter 18:
Hilma Löf Ingfredsgården för egnahemslån 62,40;
Per Janssons sterbhus Brandstodsavgift för avl makarna Janssons hus i Falan Gustaf Sabel St Backgården för ett havrelån i Segerstad magasin för Per Janssons räkning 3,60;

Gökhems fattigvårdsstyrelse
För förra tjensarinnan Hilma Teresia Gustafsson vårdkostnader 1260,94
Till Johan Svensson St Torpa Förskotterad till fattigvårdskassan under 1922 70,83
Magasinskassan
Afbetalt å lån taget den 22 aug 1923 å 1500 1000:-
Räntan för 1000 kr under 2 mån 10 dar 9,72;
Räntan för 500 under 4 mån 8 dag 8,89;
Underteckn ordf samt fröken Hild Larsson Bränntomten för havda besvär med Johanna Jonsson utrustning och resa till Tidaholm med 2 dagar för varje 10;
Till undertecknad Ordf för tre resor till Tidaholm 15, 2 resor till Falköping 3, Gökhem 7,- Rekv en förteckningsjournal över understödstagare
Lön för 1923 enl kom stämmans beslut 75;  Summa utgift 4095 kr J F  Harald

1924

inkomst Får 37,50 för Vilhelm Jonsson Backgården per kvartal, för försäljning av Vilhelm Jonsson kläder och husgeråd 34,40;

utgifter
kvartalsavgift för Vilhelm och Johanna Jonsson 388, 381 , 376, och 376 1522,35
Hilma Löf egnahemslån 62,40
Hanna Lundin Björkelund 180
Kristina Löf för skurnings åt Ville Jonsson 10:-
till A J Ramsen Bosag för 1 halvåret för Karl Freds inackordering 85:-, för 2 halvåret 85:
Märta Nöjd Dalen Segerstad utbetalt lasarettskostnader 90 utbetalt vård St Ekeberg sanatorie 222,55:
Augt Johansson Påvagården för täckham till Matilda backstuga 500 kr a 4 öre 20;
Segerstad magasinskassa Ränta å 500 kr kapital med 5% 25:-
UNdertecknad ordf Lön för år 1924 Skjuts med häst och åkdom till Märta Nöjd från Dalen Segerby till Ekeberg
Resa till Falköping i och med för möte med fattigvårdskonsulenten
För 3 st resor till Tidaholm för upprättade av kontarakt mm under året
Kört två lass ved till HAnan Lundin 2.50 ;

1925

Till Haga för Vilhelm och Johanna Jonsson 1478,65
Carl Albert Fred Ingfredsgården AF Ramsen Bosagården 170:-
Hanna Lundin Björkelund hemstöd 180:
Märta Nöjd Dalen Läkarintyg för erhållande av landstingsbidrag för sanatorievård, Ordf i pensionsnämnden samt fattig ordf för resa till Ekeberg i Pensionsärenden 6,; Vårdavgift till Ekeberg 485,05 Alb Svensson Luttorp för skjuts 3,
Matilda Barks stuga: K A Larsson i Barnegården för 315 kg halm 12,50; körningar av torf halm samt arbete och tillsläppta materialer 16,50; Frans Ringberg för täcktorf 5, J Andersson Hulegården för täckning 7, Johan Eriksson Pikagården för arbete 6,25; tot 47,25;
ordf kört två lass torf 2 dagars arbete med täckning tillsläppt material såsom spik takfästen bräder samt körning
Frans Ringberg och August Andersson Österlid för upphuggning av ved till Hanna Lundin 12, Ränta för magasinskassan utlånade 500 a 5% 25, Undertecknad ordf lön för år 1925 75 4 resor till Tidaholm 20;

1826

Vård för Vilhelm och Johanna Jonsson 1495,70
Carl Fred till A J Ramsen 213,34
Hanna Lundin 180;-
Begravningskostnader för Anna Cajsa Lax: Likkista med svepning; Till Harald John Larsson för varor 7,15; Under ordf för hemtning af kista samt körningar av liket 8,; För ringning mm 12; Till Elin Flod för smör och grädde 3,50; summa 70,65;
Märta Nöjd Dalen Läkarintyg för erhållande af landstingsbidrag 4, Resa till Ekeberg i och för läkarundersökning 5; Sven Pauli för upphuggning av 2

[ överordnad ] Start ] Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] [ De fattiga ]
[underordnad] [ Innehåll ]