Lille Brunn och Dalen

[ överordnad ] Start ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Dahl och Sabela ] Apelön och Orrsjö ] [ Lille Brunn och Dalen ] Alexander Björk berättar ]
[underordnad]

 

4 Lille Brunn Lillebrunn 

Ungefär mitt på Stora Backgårdens skifte låg Lille Brunn ett torp och förpantning St. Backgården nämns först perioden 1858-67.

Johannes Jansson 

f1825 från 60-; Hugo Sköld skriver här bodde under 1850- och 1860 - talen en gubbe, kallad "Snällfoten". Anledningen till detta namn är obekant, men han kanske var lätt på foten. Han hette annars Johannes Jonsson. Kyrkböckerna hjälper oss på traven och han hade brukat ArvidJonsgården Håkentorp kommit hit 1860 och tecknat sig vid järnvägen periodvis bland annat Norrköpingsbanan. Han gifte sig med soldaten Glas dotter Brita Maja och sju barn såg dagens ljus. En dotter Matilda återfinner jag som väverska i Borås, Josef finns som dräng i Åstorp.

Per Persson

f1828 var bondson från Torstensgården Gustaf Andersson finns här till 60 då de flyttar till någon förpantning under Ramsgården. 

 • Dottern Märta gifter sig med Wallin från Grannabacken och som brukar en mindre del av  Sefastegården under en längre tid. 
 • Granna Hilda finner vi nere på Grannabacken där hon dör och ger namn åt ett av torpen. 

Anders Johansson

f1804 Rådene hade varit dräng i Sätuna och gift med Cajsa från HåkanUddsgården Häggum, som överlevde honom med 15 år och dör på stället 1884. Anders enda dotter Maria Katarina flyttar till Skattegården i Brunnhem.

Runsars Johannes Andersson

f1847 finns här 1871-75 hade varit torpare under L Paris och Stommen i Sätuna. På farssidan var de komna från Faltorpet som bland de första här uppe. Det verkar som familjen återvänt till Hornborga via Rådene. 

Gustaf Johansson Nöjd 

kom från svärföräldrar hemmet Ringstorp under Bosagården omkring 1875 och stannar här till 1881,  då familjen startar sin utflyttning till Amerika; 

Gustaf Andersson 

f1831 i Åsle hade varit brukare i Högstena bor här  åren 1880-83 och flyttar sedan till Am med sin familj 1885 efter att ha arrenderat soldattorp 64. 

1880-96 Johan Petter Olausson 

f1848 kom hit 1880 och dör på platsen 1896 men har inte lämnat några avtryck. Hustru Johanna dör här på Lille Brunn 1915. Sonen gratialisten Carl Levin  Berggren f1881 bor här från 03-05 då han flyttar till Stenstorp. Äldsta dottern Ida gifter sig med Carl Johan Larsson från Statars och flyttar hit efter Statars på Knektegården på andra sidan berget outrett brann ner 1907. Paret flyttar sedan till Falkenberg.

Vilhelm Jonsson Kåsta Ville.

f1850 Vilhelm Jonsson f1850 och hans maka var nog de sista här; Han var enkman efter Anna Cajsa från Stenstorp och lämnar det jordiska 1931 här på platsen. Är detta Kåsta Ville, ja det är troligt men han återfinnes på Bejerslund. Kåsta Ville bodde te de sista nere vid LummeriLund vid muren, men det är sedan länge rivet. Hyran för stället betingade 40 kr per år och ägare visade sig vara Fritiof Andersson Seltorp 1922
Vilhelm och Johanna Jonsson får vård i Tidaholm mot uppgivande av inkomst från Auction och statlig pension.

Enkan Cajsa Andersdotter 

f1815. Enligt sagesman var det en arger käring, men vi kan inte verifiera. En barsk käring som  snusade också, och hon höll fridstörare på avstånd. Hon bodde emellertid här på Lille Brunn.


5 Bergs el Bejerslund, Stora och Lilla Bejerslund

ligger strax öster om Dalen på Stora Backgårdens skifte låg Bergs- eller Beijerslund. och finns nämnd perioden 1858 - 67. Det kan alltså röra sig om två backstugor.

Per Olofsson 

f1823 brukade Hulegården och finns här ett år fram till 55 då han flyttar till Stenstorp. 

Lars Andersson 

f1817 kan ha varit här fram till 1847 men återkommer och finns här från 1858 och över 1867; Som så många andra här extraknäckar han som rallare här uppe. Han dör 69 och hans änka flyttar nog på sig till en backstuga under Högsgården. Barnen lämnar inga spå i bygden, utom Matilda som troligen är piga i Törnetorp. Hans hustru Inga Säll har rötter i soldattorp under Seltorp och Högsgården. 

Anders Johansson 

kallad Bolûmes enligt Åkes lista. 

f1795 var född på gården och dövstum framlever han sitt liv här under gården. Han var gift två gånger dör på platsen 1863 och hans dotter i andra giftet för generna vidare till kommande generationer. Kristina Svensdotter f1816 är Anders andra hustru och hon finns här till sin död 1897. 

Kåsta Ville Vilhelm Jonsson

Kåsta Ville är f1850 nere vid Katrins och det är troligt att han tog med sig yngste brodern Gustaf, som var psykiskt handikappad sedan modern dött. Kåsta Ville är nog den siste, som bodde här med sin gumma Anna Cajsa Damberg, dotter till en lika fattig backstugesittare med rötter i Häggum men född i Stenstorp. Hon var blind och litet sinnessvag och var mot slutet mest sängliggande. Hon hade vid ett tillfälle bokstavligen blivit skrämd från vettet, vilket lär ha tillgått sålunda: En dag, då hon stod inne i stugan och gräddade bröd, trängde sig ett par berusade grannar in och hällde fotogen på henne och stugan och hotade att tända på. De fullföljde visserligen ej sitt hot, men gumman blev sedan den dagen litet velig. Hon låg för det mesta till sängs i en utdragssoffa, som stod ett stycke från väggen, och innanför soffan låg en myrstack. Myrorna skulle hålla ohyran borta! Hon var blind och visade sig aldrig ute, och skulle hon vara ute så var hon vid så god hörsel att om hon hörde att det prasslade så stack hon in och gömde sig.

Inne i stugan lågo alltid travar av bröd, som Ville fått under sina vandringar i bygden, då han var ute och sålde riskvastar, "kåster" och hank till bönderna. Han var ute och bröt kvistar och gick och sålde långt ner i N Lundby och hade halm med sig hem till sina kor. Sen fick han bröd av bönderna som han till och med gav sina djur om han hade för mycket.

Kåsa Ville får 1919 bidrag med 10 kr per månad, hjälp med skjorttvätt och hjälp till hyra om 35 kr.

Lilla Bejerslund

en backstuga fanns här p68-80 om det nu är så att det finns två lägenheter här. 

Carl Gustaf Sundberg

f1828 var född i Skövde. Han dyker först upp på Apelskogen finns här 1872 till 79 för att sedan återfinnas på Bejersdal, vid det som kallas Bryngela. 

Emanuel Fredriksson

f1841 från Horn. Även denne man känner vi från Bejersdal och han kan ha varit där från 70 till omkring 82. Familjen stannar till 87 då de flyttar till Brunnhem.

6 Dalen

2 tunnland förpantning under Lilla Backgården väster om Bejerslund.

Johan Håkansson Nöjd 

f1860 var soldat för Rumpegården Brunnhem och skapar sitt hem Dalen på Brunnhemssidan i Skällsbo av Falan. Han tar avsked 1859 om det kan ge någon ledning till när han flyttar hit. Han gifte sig med Stina från Slöta som gav honom 8 barn att försörja och när hon dör med denna barnakull gifter Nöjd strax om sig med Inga Bolla från Fröjered som spär på barnkullen. Jorden var här liksom vid de andra lägenheterna s.k. förpantningsjord, förpantad på ett visst antal år. Nöjd hade även förpantat en del av Stora Backgårdens skifte. I allt ägde han år 1903 c:a 3 tunnland jord. Själva boningshuset låg först i Brunnhem på Örkullens mark.

Här möter vi 

 • Anders Skräck som vi hittar på andra sidan, som inhyses hos sin son på Säckasten. 
 • Gustaf Nöjd på Lille Brunn här strax intill.
 • Frans Nöjd som flydde till Amerika efter ett hemfridsbrott.
 • övriga sju barn har inte lämnat några spår efter sig. 

Sonen Frans Nöjd 

f1860 gifter sig tar hand om sin mor men tvingas fly till Amerika men återkommer river stugan säges det. Frans byggde upp den på Falskiftet och enligt kyrkboken finns han här från 1899. Om vi tittar i befolkningsbasen 1890 så återfinner vi honom som jordarbetare på Skällsbo i Brunnhem. Hans fru är Matilda och av den sju hövdade barnaskaran vet vi intet att berätta ännu. Rester efter trappa och blommor fanns sent i tiden. Nöjd var toffelmakare och gjorde sina träskor av björk, lite tyngre och klumpigare än vad Karléns åstadkom.

Efter Nöjd finns enkan Maja Johansdotter f1827 född i Ringagården Hornborga. Nä henne hittar jag inte


Dammen 

ligger under Backgården men vi vet inte var 

Sven Mårtensson f1722 härifrån gift med Annika och de är borta i skiftet 1800.

Lena Jonsdotter dör i koppor här vid Dammen 1779

Jonas Olofsson f1770 från Stenstorp som troligen brukat gården och eventuellt åldrats här med Kristina och sonen Anders.

torp egare Lars Andersson f1817 kan ha varit torpare här men han återfinnes på sin ålder på Bejerslund om det nu är så att Dammen och Bejerslund är samma. Vi får se!

inhys Anders Johansson f1795 är ingen annan än Bolumes fanns på St Backgården Bejerslund där han dör Alltså ännu ett förslag vart Dammen hör. Vi får se! Det verkar vara något lurt med Bolumes. 

under gården Lars Andersson f1817; 


7 Israelstorpet

Ligger under Prestegården. Åtminstone tills in på 1860-talet låg en liten stuga, benämnd backstuga p57-80+, i västra kanten av Apelön. Här bodde den beryktade "Israelstorparen", eller, såsom hans borgerliga namn lydde, Anders Israelsson. Fadern, Israel Andersson, hade varit torpare under Prästgården och bosatt i Kyrkeliden. Anders Israelsson gifte sig 1852 med Inga Andersdotter från Stenstorp och bosatte sig då i Apelön. Han blev senare liksom fadern torpare under Prästgården och bodde då här i Israelstorpet, som låg på Prästgårdens skift några hundra meter norr om "Nôkarå" utmed vägen upp till Dalen och Bergslund.

Israel Andersson

f1778 kan ha funnits på Faltorpet innan han slår sig ner här under Prestegården, det kan ha brukats som soldattorp under Bosagården men det är osäkra kort, påminnande oss om att ingenting var statiskt här uppe. Han valde klåckaredottern nere på Grannabacken som gav honom 10 barn varav endast Anders nedan lämnar spår efter sig i bygden. Övriga sprids för vinden.

Anders Andreas Israelsson

f1827. Han slår sig ner här som skräddare 1853 efter att tidigare bott på Kyrkliden. Han gifte sig med en fattig trosskuskdotter från Brunnhem Tå, som gav honom 6 barn varav blott 3 når vuxen ålder. Om honom har vi inte mycket att tima. (Kan ha varit i Amerika en sväng).

 • Sofia gifter sig med soldaten Anders Horatius son Klas Ekman även han blir soldat men i Bjerka.
 • Augusta väljer Soldaten Hurtig i Brunnhem.
 • August blir målargesäll och försvinner till Falköping.

Fortsätter vi stigen så kommer vi fram till Nôkarå men vi skall tillbaka till där vi avvek till Bûlûmes.

Något malplacerad lägger vi här 


Lekumavägen

rakt norrut i hörnet av Segerstad ganska nära och sydost om Skällsbo

89 Johannes Bark

Längst i nordost på Lekumavägen. Här kan Johannes ha slagit sig ner. 

f1815 var soldat under Bjäregården från 1838, kom hit under perioden 1860 talet med sin familj. Han var gift med Inga från Pukagården i Häggum. 

 • Jonas återkommer till stugan efter år som dräng.
 • Lars till Stockholm. 
 • Anders tar med sin familj till Amerika 1882.
 • Maria till Stockholm 
 • Augusta Matilda är piga på Prestegården och dör där 1944. Hon ger namnet till stugan. 

Fortsatte vi vägen från Israelstorp så kommer vi ut igen vid Nôkarå och har stor frihet att välja väg för fortsatta vandringar här uppe. Gå tillexempel upp till Örekullen och gå sedan hem till Kyrkan via Lutorp.

[ överordnad ] Start ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Dahl och Sabela ] Apelön och Orrsjö ] [ Lille Brunn och Dalen ] Alexander Björk berättar ]
[underordnad] [ Innehåll ]