Dahl och Sabela

[ överordnad ] Start ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Dahl och Sabela ] Apelön och Orrsjö ] Lille Brunn och Dalen ] Alexander Björk berättar ]
[underordnad]

 

Söder om Domarringen ligger

25 Pikagården soldattorp Vg 97

under Pikagården.

Ett stycke sydost om "Blads" och inne på Pikagården skifte låg denna gårds soldatboställe. Det hade förut legat på utmarken, där lägenheten Johannelund nu ligger, men flyttades omkring 1850 upp på Falan. Den förut nämnde Jonas Asp, "Lång Aspen" kallad, hade varit soldat för Pikagården. Han efterträddes av Anders Fahl, född i Stenstorp. Sedan Fahl tagit avsked, byggde han åt sig den stuga, som ligger ett par hundra meter längre väster ut på samma skifte och som efter honom kallas "Fahls" (26). Siste soldaten på bostället var August Nord. Han återfinnes å fig. 12 i kretsen av sina nio barn.

Soldater vid detta torp

Namn  Född Död  Antagen Afsked 
Per Arvidsson 1674   1700  
Johan Lundberg 1687   1709 1736
Jöns Olofsson 1696   1718 1735
Brynte Lundberg 1706   1735 1759
Anders Segerberg 1746 1808-10-30 1768 1805
Gustaf Alsing     1808-06-27  
Anders Seger 1791-11-26   1811-12-04 1817
Sven Asp 1795-07-17 1837-01-06 1817 1837-01-06
Jonas Asp 1816-10-01 1860-01-26 1837-03-30 1843-06-26
Anders Fahl 1821-12-06 1867-01-23 1843 1867
Johannes August Pihl 1846-10-17   1867 före 1882
Johan Alfred Helge 1861-04-11   1882 1886
August Vilhelm Nord 1867-11-08 1955-04-28 1886-09-24 1915-08-08

August Vilhelm Nord

August Vilhelm f1867 i Tiarp gift med Anna Lena från Kungslena stannar här till 1915, då de sedan flyttar till Sjogerstad och sedan vidare troligen till Tibro.

Äldsta dotter Elin stannar på Falan hos Carl Flod nere på Bernstorp. I övrigt spriddes barnen för vinden ut i länet. Torpet försvann nog därefter. När Elin föddes planterade Nord en björk, som fredades mot sågen tills den självdog, varefter den med fog kunde bli brasved.

26 Fahls

ligger strax väster om soldattorpet på Pikagården och han lär ha byggt sin stuga. 

Anders Fahl

f1821 var soldatson Dunder från Bosgården i Brunnhem där fadern varit soldat. Han tjänar här från 47 till 1867 i alltså 24 år.

Sedan Fahl tagit avsked från sin tjänst på Pikagården bygger han sig sin stuga här på gårdens mark och flyttar över hit med sin fru Cajsa från Häggum och de två barnen som finner för gott att efter föräldrarnas död åka till Amerika i början av 80 talet. Vad som händer med torpet i övrigt finns intet att berätta. Hjilmer berättar att en soldat Fahl tog med hem ett 

Krigsbyte

Borta på Segerstadsfalan bodde för länge sedan en soldat vid namn Fahl, om vilken det berättades, att han var den förste där i trakten, som odlat potatis. Fal hade varit med i krig i Tyskland och medförde vid hemkomsten en potatis i ränseln. Han hade under kriget lärt sig tycka om potatis och ville se om inte sådana kunde gå att odla även här i Sverige. Efter hemkomsten satte han potatisen i en tunna i ladugården. Där var varmt och gott och potatisen växte och växte, så att han till slut måste ta hål på taket för att den skulle få plats att växa. När sedan kålen började vissna och ge sig, ansåg han tiden därför vara mogen och började krafsa av jorden för att se om det fanns någon potatis där i tunnan. Men hur han rev och rev, kunde han inte känna mer än en enda potatis - hela tunnans inre hade blivit en potatis, och han måste slå gjorderna av tunnan för att kunna få ur henne. Det var den första "amerkepetäta, sum köm hit te Sverige". Vi är osäkra på om det gäller denne Fahl. 

Änkan får nådigt tillstånd att samla grenar och kvistar till husbehovsvärmning sedan maken gått bort 1867 och hon överlever sin make med 10 år. Av makarnas fem barn barn över lever som känt är blott två varav båda lämnar landet för Amerika varav Johan Alfred kan ha återvänt.


23 Blads

förpantningsbackstuga under Högsgården. Söder om  Blads och Sabela gick en väg väster ut i riktning mot Espås hållplats, över Högsgården skiften.

Gustaf Blad

f1826 ärvde sitt namn från fadern. Han var son till soldaten Blad på Pelikantorp under L Torpa. Han hade först tjänat på Ramsgården och sedan bott på Carles på 1860 talet och bodde sedan här med sin soldatdotter Lotta från Källegården i Stenstorp från 1881 om man får tro kyrkböckerna. Han hade varit i delo med rättvisan och periodvis försörjt sig som så mången annan bland annat i Strömsholm. Gustaf Andersson Blad f1826 skrivs som inhys och torp under Barnagården fram till 1881. Blad hade varit byggmästare, innan han blev blind. Han hade en vacker trädgård och fint kring stugan, säga gamla personer, som minnas honom. Han försörjde sig genom att resa omkring till de närliggande städerna och tigga. Då var han "len i munnen" och jämrade sig för att väcka folks medlidande. Men hemma lär han ha varit en riktig rackargubbe.

Det finns lite oklarheter här men på stället bor 1890 Maria Kristina Blad f1850 som kan vara en dotter till Gustaf. Varför hon nämns är att hon gifter sig med Blexes på Fjället under Bosgården i Hornborga.

Gustaf gifter sig med Lotta Ljung som kom från Källegården i Stenstorp och makarna gick ur tiden kring 1910. Sonen August flyttar till Fagerstad, Adolf finns på Fattigstugan och Matilda flyttar till Kungslena. Stugan revs tidigt.


24 Sabela

På Högsgården skifte. 

Johan Sabel

f1778 hade varit soldat för Högsgården och avled på soldattorpet. Jonas tar tydligen vid stugan och dottern Annika f1810 gifter sig med soldat Wolt för Valtorp. Ett alternativ är att detta ställe har varit ett soldattorp, som sedan flyttas med till Segerstadsvägen. 

sonen Jonas Sabel

f1806 finns här som inhyses under Högsgården från 1840, men hade tidigare bott i en backstuga under Ramsgården. Han var gift med bonddottern Maja från Ramsgården. De har inte lämnat några minnen efter sig men vi notera ändå att andre sonen Anders, f1805 på Tålyckan i Stenstorp, inflyttade till Ramsgården, där han blev torpare. Jonas blev 1836 föremål för utmätning, troligen för ogulden skatt. Enligt länsman Lindmans kungörelse skulle en järnaxelvagn, ett par kälkar, ett väggur, ett bord och två stolar säljas mot kontant betalning. Antingen var det ont om kontanter eller också voro folk solidariska med Sabel, ty auktionen utlystes ej mindre än fem gånger - sista gången skulle panterna säljas till vad pris som helst. Troligt är, att Sabel fick behålla sina ägodelar då också. Sonen Johannes tar över stället och Gustaf finns på ett arbetstorp under Högsgården.

sonen Johannes Sabel

f1832 finns här under Högsgården från 1868, där han först gifte sig med soldaten Anders Flods dotter Cajsa som dog i barnsäng året efter och sedan Anna från Dala. Anna Pettersdotter går ur tiden 1922. De hade ett par kor.

  • En son Johan Ivar flyttar till Amerika 
  • Gustaf brukar Stora Backgården och den gårdsdelen stanna någon generation i släkten. 
  • Hilda (och hennes son kan ha ägt det som var kvar av stugan), 
  • Matilda och
  • Hilma dör späd.

Sen vet vi inte mer och vi återvänder därför till Dahlbergs och fortsätter gatan ner till Kyrkan.


30 Mellanskogen

ligger under Hulegården var ett torp när först 

Magnus Andersson 

f 1824 dräng och rallare bebor det från 1861 sin död 99. Han var gift med Maja Greta från Stommen Hornborga f1834. Deras dotter

  • Matilda var gift med en Hedlund från Mellanskogen på Falan, som vi får leta mer efter. 
  • Anna Kristina som var född på Seltorp är piga på Prestebolet i Sjogerstad 1890. 
  • Johan Magnusson Kraft är soldat i Sätila.

korpralen Anders Gustaf Hjalmar

Anders Gustaf var son till soldaten Lindberg på Frimansgården men växte upp här på Fridstorp på Falan. Han var kommen från Broddetorp och var sonson till Lofta Nisa och dotterson till Abraham Fröjd och han tjänstgör på Stora Lund i Gudhem i 30 år och han kommer hit omkring 1900 och stannar här livet ut. 

Hans hustru Anna Stina hade råkat i olycka två gånger innan Anders tar hand om henne. Av parets egna tre överlevande barn har vi blott sporadiska uppgifter. Han för ett tillbakadraget liv här uppe, som slaktare bland annat. Paret går bort på 30 talet. Men paret förekommer ofta bland Träffs bilder.

Mor Hjalmar och korpralen själv i kretsen av okända.

Tillbaka till Segerstadsvägen

31 skall vara ett soldattorp

som jag inte kan något om 

[ överordnad ] Start ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Dahl och Sabela ] Apelön och Orrsjö ] Lille Brunn och Dalen ] Alexander Björk berättar ]
[underordnad] [ Innehåll ]