Stommen

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] [ Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad]

 

Stommen 1 hemman frälse

Låg före skiftet inte på den plats man nu kan ana vid kyrkan utan låg mellan Isaksgården och Helsingegården vid Storskiftet 1778. Ägdes då av Bengt Lilja. 
-04 Jacob Håkansson +00-17+ Lars Larsson
1743-
+00-18+Per Kristiansson
1766-1822
 
04-12? måg Anders Jonsson
1767-1841
     
12- Erik Andersson
1768-1836
     
       

Elisabet Andersdotter enka på Stommen dör 1729

Jacob Håkansson

f1717 el 1720 Segerstad och svågern Anders Jonsson f1767 tar över men familj  flyttar 12 till St. Paris.

Isak Gunnarsson blir pappa 1744

Vi har en Sam och hans son Jonas Samuelsson som gifter  sig 1774 och som skrivs som Åbo här. 

Erik Andersson f1768 som varit på Åkatorp kommer hit 12

Lars Larsson

f1743 

Per På Stommen Per Kristiansson

f1766 flyttar till Båltorp med sin fam. Han var sin tid på Stommen sen storbonde med mycket tjenstefolk.  

Stället som var ett Frälsehemman ägdes 1778 av Bengt Lilja . 

½br Lars Andersson 1777  kom fr Nya Stommen 1821 till Storegården 24

½äg prosten Setterholm i Dala 

under honom Erik Andersson f1763 med fru Brita Börjesdotter. kom fr Åkatorp 12 och flyttar till L Paris 1818, Sold Arvid Lind dyker upp 1817 men fam dör 1820 -21.

Äg på Stommen 3/8 Omyndiga barn Olofs på Båltorp, 1/8 Johannes Johansson på Båltorp Arrendator Kristoffer Larsson i Frälsegården

ett mantal till hörig mj Bengt Lilje

Stommen Mejeriet

Här arb Karl Eriksson från Hornborga och Birger Wernlund fr Wekaberg.

½ äg enkan Stina Andersdotter f 1801 ½ Magnus Andersson f1820,

Äg br ½ Johannes Johanssson f1801

på 50 talet läser vi i hfl

äg enkan Stina Andersdotter f1801 här brukar dr Johannes Andersson f1829, Lars Andersson f1809

på 50 talet gäller

Anders Johansson på Båltorp tar över efter Johannes Johansson f1801som dör 58

60 tal

1/8 del äg Erik Andersson i Storeg

5/8 Enkan Stina Andersson f1801 äg hela 60 talet Per Settergren f1833 arrenderar hela 60 talet . ½äg Anders Johansson på Båltorp ä'ger och Johanna Andersson f1829

70 talet

1/8 Erik Andersson i Storeg  Per Pettersson 1/8 f 1837 fram t 74, 1/8 eg enkan Stina Andersson f1801 Per Larsson brukar f1835 br hela 70 talet.

3/16 

80 talet

½ äg Anders Johansson Bålltorp 

3/16 eg enkan Stina Andersdotter    f1801 3/16 Per Settergren f1833, 3/16 ägare Anders Gustaf Rask 1849 

1900

Gustaf Sanfrid Johansson f1863, Sven Johan Karlsson f1853 

1910

Gustaf Sanfrid Johansson f1863, Gustaf Adolf Johansson  Emme Ljungqvist, Anders Gustaf Rask 

1920

Stommen 

Johan August Svensson 1875, Anders Gustaf Svensson f1849, Emma Matilda Karlsson på mejeriet  f1883.

1930 Johan Aug Svensson Anders Gustaf Rask sonen Frans tar över.   

1900-13

ägarförhållande. Gustaf Andersson ¼, ? E Larsson ¼, Gustaf Sanfrid Johansson ½ f 1863

1900-13 ägarförhåll Eriksson Storegården 1/8, Olle Jacobsson 1/8; J W Eriksson 1/16

Raskes 3/16

Anders Gustaf Rask

soldat f1849 finns på plats på 80 talet och dör först 1934. 

Sonen Frans tar över men dör 49 och änkan Anna Valentina stannar till sin död 1955. 

Kaj Gustaf Blad bor här ? 1963-4 och efter träds av Odh som var djurskötare och kom 64. Bror Allan Gustafsson mejerist f1910 1964-9, Bo Isaksson f1944 69- Skövde. 

Stommen vid Kyrkan

½ mantal frälse ägdes av Anders Johansson på Båltorp vid skiftet och får qvarbo på gamla tomteplatsen. och med villkor att Stål och hans hustru Stina Maja Tomasdotter. och Inhysesmannen Fahlgren skall få qvarbo i sin livstid

Johan August Svensson

f1875 från Flistad arrenderade Sörgården och kommer hit till Stommen från Segerstad 1919 och etablerar sig. Han gifte sig med Hilda från Valltorpet under Kåxtorp. Yngsta sonen Evald tar över granngården.

sonen Torgny Svensson

f1902 tar över 1927 i och med att han gifter sig med Ebba Torbjörn från Tiarp. 

Marken nu utarrenderad och dottersonen Johan Silberg bor där med sin familj.


Stommen Mejeriet Cb

Jacob Håkansson 

f1720 i Segerstad gifte sig med Elin från Stenstorp och dottern gifter sig med efterträdaren Anders Jonsson.  

Anders Jonsson 

f1767 från Segerstad brukar bland annat Stommen efter sin svärfar. Av parets barn kan vi berätta att 

 • Stina Sällesa stannar på gården och får uppleva skiftet och flytten. Hon gifter sig med sold och häg på Stommen Sälle f1792
 • Johannes flyttar till Mårby 
 • Backagubbes som får sin backstuga ute på Stommens utmark
 • Cajsa gifter sig med Anders Björling och flyttar till Stenkrogen 
 • Inga gifter sig med Gamle Rasken 

Hustrun återfinner vi som inhyses enka under Isaksgården, som ju nu var granngården. 

Enkan Stina Sällesa Andersson 

flyttar sin Stommen hit i samband med skiftet och det var 3/8, med villkor att inhysesmannen Börling med hustru och Olof Johansson att bo kvar på återstående livstid. Vi vet om henne

 1. att hon först var gift med soldaten Lars Sälle som varit under Stora Weka och att hon. Omtalad bror till Lars Sälle glasmästaren Johannes Settergren i Kållandsö socken. Rike Sälle säges ha varit förmögen.
 2. gifte om sig med Magnus Andersson från Säfvared båda äktenskapen barnlösa. Sista mannen Magnus, som var fallandesjuk och medan hustrun med gårdsfolket var ute i bärgningsarbete på maderna, råkade under ”den stora solförmörkelsen” (dödsåret) falla nedför stugutrappan och skadade sig då så svårt i huvudet att döden följde. En pojke som uppdragits att vara hos mannen och i ett anfall av sin sjukdom sticka en pinne mellan tänderna på honom, och när denne kom ned till det på maden med slottern arbetande gårdsfolket samt meddelade, att ”åcka slat ijär fabbo” förstod man att – ehuru det att åskväder endast svagt förnummits – något hade inträffat. Man skyndade därför hem och fann mannen nedanför den rätt höga förstugubron men kunde, fastän han då ännu levde, inget uträtta.
  Hustrun Christina var syster till ”gamlaraskesa” ”sättergrensa” och den s.k. ”backagubben”. / Raska – Hilda 1952.
  Ett bestyrkande av traditionens riktighet finner man i dbns uppgift om att mannen nr 2 blivit ”ihjälslagen av åskan”.
  Ben. Rikesälle upphov av att denne var ansedd som förmögen under det att hans namne, soldaten saknade ”pekunier”.

Sven Johan Carlsson

f1853 el 55 var hemmansägare och mejerist här på Stommen och kom 1889 och kanske lägger grundstenarna till mejeriet, men flyttar till Erikslund Stenstorp 1907.

svågern Gustaf Adolf Johansson 1907-20

f1863 Tidavad äger tydligen denna fastighet innan den blir mejeri och finns tydligen här från 1907. Han gifter sig med initiativtagarens dotter som återkommer till gården 1909 i samband med giftermålet. Han dog redan 1920, varefter hustrun Emma f1883 driver verksamheten vidare ett antal år mejeriet. Karl Allan Eriksson dyker emellertid upp.  Barnen driver verksamheten till Martin kommer. 

Mejerskor och drängar börjar dyka upp efter 1909 i mer ordnade former. 

Hos Johansson finns ett flertal pigor och drängar Gunnar August Johansson f1894 från Ekby 09-10; Hilda Olivia Kjellström f1890 V Kleva 08- Anna Rask f1888 Sä 07; Dr Manne Spjut f1882 Ledsjö 06-; Carl August Rask f1884 Sätuna; Anna Vilhelmina Svensson f1886 Ledsjö; Carl August Rask f1884 Sä; Klas Herman Andersson f1886 N Vånga; Carl Alfred Alfredsson f1884 Sä: Carl Oskar Carlsson f1875; Hilma Elisabet Persson f1876; Carl Bernhard Larsson f1885; Augusta Kristina Pauli f1869 00 -; Carl Gustaf Johansson f1868; 

Perioden 13-31 dyker följande personer upp inom mejeriet 

Hanna Johansson f1888 mellan 12-14; Hildur Jonsson f1882 före 13-14, Ernst Hugo Andersson f1894 13-4; samtidigt med pigan Helga Billman 13-4; mejerska Gerda Svedelius f1887 14-6; Carl Sträng 14-16; Rut Andersson mej 1896 15-17; Klara Matilda Fred 15-6; Gustaf Hägg f1870 16-21; Augusta Johansson f1889 16-17; Alfrida Mattson 17-8; Ingeborg Edvinsson 18-9; Emma Kristina Fred 18-9; Carl Allan Eriksson 22- över 30 ; Carl Arne Johansson f1903 dr 25-6, Signe Mattsson Elisabet Johansson f1898 18-9; Anna Olsson f1904 25-6; Jenny Olivia Johansson f1895 mejerist Anders Evert Säll f1901 fr 29; Eda Filippa Frisk mej f1906 29-30; 

Ernst Martin Östberg 21-24, Frits Oskar Carlsson f 24-26 , Gustaf Artur Andersson f1904; 29-29; 

Agnes Larsson f1901 20-1; Anna Maria ?  Johansson f1893; Torsten Johansson f1900 19-21; Märta Sträng f1901 19-20; 

I hushållet hos Gustaf Sanfrid  Johansson fanns hushållerskan Hulda Bravo 00-15, den därpå följande pigan Anna Maria Svensson gifter han sig med kom 15-20; 

Det finns en arrendator av ½ Stommen Otto Einar Johansson f1886 som kom från Bolum 16 och arbetade till 1919. 

Om  parets barn berättar vi 

Martin Andersson

f1906 var från början chaufför eventuellt att Torsten och han hade verksamhet ihop men han träffar sin mejerska och tar efter hand över mejeriet. Han köper och driver verksamheten under 30, 40 och 50 talen fram till 1965 gifter sig med dottern Ingrid Brita Maria får tillstånd att bygga svinhus här 1944 och var den siste mejeristen. Han var kommen från Skattegården i N Lundby och han rekvirerade tonvis med foder till svinen från sin broder som tagit över gården. 

Sonen Sten Inge tar över en del av ansvaret och skrivs som mejeriarbetare föreståndare och kontorist från 1958 till 69 då de flyttar till Götene. 

Erik Sjöberg gift med annan dottern Gunvor. Han kom hit som mejerist och paret tar över ett mejeri i Krökens mejeri i Stora Ek.

Erik Lundin är mjölka körare under gengas tiden, körde mjölk på förmiddagen och 5-6 ton ost till Moholm en gång i veckan på kvällar. Körde havre och säd till svinen, som han köpte i Skattegården N Lundby, där Martins bror bodde.

Georg Wernlund han skötte svinen som ett heltidsjobb, ständiga spannmålsleveranser till svinen i 80 kg säckar som skulle upp på andra våningen för att mata kvarnen som gick ständigt. Martin hade en 3-400 greser. Började tidigt på morgonen med en paus mitt på dagen. Gösta Andersson i Bjurum tar över svinskötseln, samtidigt som han kör mjölken från denna trakt. Jonas Wennerholms mejeri lades ner under kriget och mjölken överfördes hit.

Efter hand blir upptagningsområdet ganska stort, men ägaren flyttar till Skövde 74. 

Sivert Nilsson kommer hit som verkstadsägare 1973 och därmed skulle mejeriets saga vara all.


Raskens Stommen 1/16

Inga Maja hade två söner som fick var sin del.

1/16 mantal som ägdes av 

Anders Gustaf Store Onge Rask

f1849. vid Hälladal på Sätuna tå, tjänte soldat i Rådene och återvänder hit till denna Stommen.  Han kallades ehuru äldre för Onge Rask emedan han såg yngre ut och var född här på gatan

Store eller Onge Rask   bodde i kammaren på stället.

Den sista bilden är från en STF tidskrift och anger en gård i Sätuna. Vem kunde anan att detta var Raskens ställe. (Ibland är det riktigt roligt att forska)

Frans Oskar Rask

 Oskar Rask och Anna Bergqvist

Lämnar tydligen över stället till sin son Oskar som inte lämnat några märke i övrigt efter sig. Här växer Inga Gustafsson upp, som lämnat värdefull information om 40 och 50 talens Sätuna. Hon var född i 

Mejeristen köper och har det till sommarstuga, där sedan en hårfrisörska Engvall bor med oljeplattformsarbetare från Norge.


Kullen; Broholm

Emma Ljungqvist äger enligt hfl 01-13

torp Lars Andersson f1809 bor här 70 och 80 talen, Anders Stål 1828 flyttar till Hba p 36 81 Gustaf Rasks änka  tycks bo här hela 80 talet tillsammans med Lövesas änka.

Backstuga under Stommen här bodde Kerstin f1874 i Ekby och Beata Larsdotter f1834, Erik Valentin Göte f1901 denna stuga skall då ligga på Broholmens sida. 

 

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] [ Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad] [ Innehåll ]