Tomten

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] [ Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad]

 

Tomten ½ Krono

Storskiftet

Isaksgården och Tomten krono Rusthåll No 41 berörde kompani sammanbyggde på en plats emellan Stommen och Helsingegården oagtat bättre utrymme på Tomtelyckan söder om Kyrkan. Swen Swensson och Anders Persson äro häraf ägare och augmentet är Krackagården i Stenstorp.

Före Skiftet

1820-talet.

Sold Arvid Lind f1763 från Källeberg till Tomten, Gamla Stommen 1817. följd av Lars Andersson  Borg 1777 fr 1817 t N Stommen 1821. 

Till släkten på 1820-talet, dels genom kyrkoherde Anders Setterblad i Ekby och dels genom av dennes systers man i Hälsingsgården. gjorda förvärv av åborätt i gården, som sedan helt övergick till den sistnämndes två son barn.

A.-lotten skattelöstes så sent som 1916.

Släktföljden.

A. kyrkoherde Anders Setterblad i Ekby.

systern Bollas man Lars Kristiansson i Hälsingsg.

A. sterbh. som sålde till

Sven Larsson.

A. Lars Svensson.

Britta Stina Svensdtr, g.m. Johannes Andersson.

A. Amanda Ldtr Svensson, g.m. J. V. G:son Engström.

Albin Johansson.

A. syskonen Engström.

Johanssons sterbhus.

på 1840 talet 

¼ enkeman Anders Larsson f1772 under honom br Lars Fahlgren i Isaksgården den andra ¼ äger Sven Larsson Helsingegården ¼ äg Johannes Settergren trädgårdsmästare på Nästegården Örslösa. 

under 50 tal ¼ Prosten Setterblad Eggby under honom Lars Isaksson Fahlgren i Isaksg ¼ äg Sven Larsson i Helsingegården ¼ äg och br Lars Petter Svensson f1829

Grömmer äger  även denna gård köpte kanske av Gustaf Arvidsson i Botorp 

brukades av Lars Johansson i Isaksgården 

Fredriksson ½ mtl 


 

Tomten.
1820-talet.

Sätuna socken och by.
Ägare A. till 1/2 mtl syskonen Engström och
B. till 1/4 mtl Albin Johanssons sterbhus.
Till släkten på 1820-talet, dels genom kyrkoherde Anders Setterblad i Ekby och dels genom av dennes systers man i Hälsingsg. gjorda förvärv av åborätt i gården, som sedan helt övergick till den sistnämndes två sonbarn.
A.-lotten skattelöstes så sent som 1916.

Släktföljden.
1. A. kyrkoherde Anders Setterblad i Ekby.
B. systern Bollas man Lars Kristiansson i Hälsingsg.
2. A. sterbh. som sålde till
B. Sven Larsson.
3. A. Lars Svensson.
B. Britta Stina Svensdtr, g.m. Johannes Andersson.
4. A. Amanda Ldtr Svensson, g.m. J. V. G:son Engström.
B. Albin Johansson.
5. A. syskonen Engström.
B. Johanssons sterbhus.
 

perioden 00-13 rörigt och ger anledning till mer bearbetning. 

Lelle Sven Larsson

f1808 i Frälsegården förvärvar kanske och låter sonen bruka 

Lars Petter Svensson ¼

f1829 

finns här perioden 00-13 och har rikligt med pigor och drängar sig underställd. 

kan ha tagit över ägarskapet, han gifte sig med Sven Jönsson i Västorp dotter. Som han har del i Frälsegården är nog gården utarrendar periodvis. Ha brukar gården hela 70 och 80 talen samtidigt med sin svåger Lars Petter bor kvar på gården till sin död 1916.

sonen Sven Rickard med nytt efternamn Lindeberg och dottern Johanna Serafia står som brukare på 20 talet och under per 00-13 så finns en handfull pigor och drängar. Sven Rickard lämnar över 1912 men lever kvar på gården till sin död 1954. När Rickard dör kanske systern och Lars Petters. Det berättas att Sven Rickard fick ett kärleksbarn med pigan men han fick inge gifta sig med henne, utan vände sig till flaskan och söp upp sin andel i gården. När han fyllde 50 så bjöd han släkt och vänner på kalas och när de skulle gå hem gick kyparen till var och en så att de fick betala. 

dotter Amanda f1862 som gifter sig med 

svärsonen Johan Vilhelm Gustafsson Engström

f1860 och kom från Synnerby före 1913 med sin familj från Bjerka ta över. Han tar med sig sin stora familj från en gård  i Synnerby och den stora syskonskaran driver sedan gården från 1912 (Han finns nämnd från 20 och 30 talens kyrkbok) Viktoria och Marie Anna Sven Gustaf Alice är några av namnen i syskonskaran.

Syskonskaran flyttar 66 till Falköping. 

Per Olof Fredriksson 

brukade gården från 1965, som han förvärvar av sina kusiner. Lämnar över ett välskött företag till sin son.


Lilla Tomta ¼ mtl 

Johannisa på Tomta

Lille Svens dotter Brita Stina f1837 finner sin man i Johannes Andersson f1838 kom från Åsled 1879 (?brukar först Frälsegården?) och kan tydligen förvärva denna gård som han överlämnar till sin son.  Ha brukar gården hela 70 och 80 talen samtidigt med sin svåger Sven Petter på den andra gården. 

f1838 finns här 00 - 13 gifter sig med Lille Svens dotter Brita Stina som dock dör 1901; Lille Svens dotter Brita Stina gifte sig med en Johannes Andersson f1838 som finns med som brukare på denna gård. Deras dotter Elin Sofia finns med på gården men gifter sig med Alfred Johansson f1871 och familjen återfinnes sedan på AndersTorstensgården i Hof under större delen av 1900 talet och där lämnat tydliga spår. Brita Stinas Son tar över någon av Tomten gårdarna

sonen Albin Kristian Johansson 

f1875 kom från Frälsegården men tar över den av fadern förvärvade Tomten. ledamot av pensionsnämnden, ledamot av kommunalnämnden. f 1875 står som arrendator 00 - 13. gifte sig med Ester Wedell och brukar över 31. Under denna period finns ett antal tjänstemän. 

sonen Paul Johansson 

sonen f1925 var ogift och lämnar över stället till systerdotter barnmorskan Vivianne Augustsson.


Avstyckning

Torp u Tomten Johan Wallrot Bs Lars Hellman f1826

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] [ Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad] [ Innehåll ]