Frälsegården

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] Storegården ] Helsingegården ] [ Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad]

 

1 mtl frälse, som tillhör högvälborna fru friherrinnan Lind, född Uggla. Gården bebyggd väster om kyrkan. 1778

Frälsegården.

1780-talet Sätuna socken och by.
Ägare till vardera 1/4 mtl Karl Svensson och Herbert Johansson.
Till släkten på 1780-talet av rusthållaren Per Persson i Helsingsgården, efter vars död 1/2 mtl i hemmanet på oförklarbart sätt övergick till hans olegala dotter och hennes man medan av den andra halvan den ena fjärdingen köptes av dennas broder och den ena stannade i äldre äkta dotterns ägo och efter hennes död av sterbhusdelägarna, syskonen Selander och A. Holm, 1826 såldes till Jan Jonsson i Frimansgården, Broddetorp, vilken i sin tur sedan år 1837 sålde den till den gården kvarägande släkten representerad av Sven Larson.

Gårdens två följande släktmedlemmar buro namnet Sven Larsson, i A. d.y. och i B. d.ä. Dessa efterträddes den förre av barnen Anders Gustaf och Britta Stina med man Johannes Andersson samt den senare av brordottern Johannas Kristiansdotter och hennes man, som utlöste den ärvande stora barnkullen.

Släktföljden.
1. Per Persson i Hälsingsgården, se där
2. A. Bolla Kristiansotter g.m. Lars Kristiansson d.ä. ½ mtl.
B. Britta Persdotter D.y., g.m. Lars Kristiansson d.y. 1/4 mtl.
C. Britta Persdotter d.ä., g.m. Erik Andersson, vars sterbhusdelägare gm annan sålde till äg. i 3B. 1/4mtl.
3. A. Sven Larsson d.y. 1/2 mtl.
B. Sven Larsson d.ä. 1/2 mtl.
4. A. a. Anders Gustaf Svensson och
b. Britta Stina Svensdotter g.m. Johannes Andersson.
B. Johanna Kristiansdotter g.m. Sanfrid Persson.
5. A. a. Karl Svensson och
b. Karl Ludvvig Johansson.
B. Anna Persson, som 194 sålde sin hem.del ur släkten.
6. b. Herbert Johansson.

Per i Frälsegården finns på plats 1714, han har en dräng som heter Sven Mattiasson och som dör i sitt 23 år.

Lars Andersson och hustru Margareta kom till gården 1735 de får tre överlevande barn men vi vet inget mer om denna familj. 

1780-talet.

-07 Jonas Svensson Lars Kristiansson
1773-1812 vide Helsingeg
-1802 Anders Hackarn Persson
1738-1803
 
07- Kristoffer Svensson
1774-1845
     

Jonas Svensson född i Berg tog med sin andra fru till Ugglum 1806 

Lars Kristiansson f1773 med Bolla, här finns förvillande uppgifter om faderskap som vi måste klara ut. 

Johannes Svensson 

Anders Pettersson f1738 Gudhem 

Kristoffer Svensson f1774 brukare från 07(el står det 17)  -  20 

Carl Svensson kommer från Backgården 21 - 24

I hfl står

¼ egare och brukare Sven Larsson i Helsingegården 
¼ egare och brukare en son Britta Kristoffersson i Helsingegården 
¼ Egare Jon Svensson i ArvidMikaelsgården Hornborga brukaren häraf Enkan Brita Kristoffersson i Helsingegården Sätuna. 

i hfl 40 tal läser vi

Kristian Larsson f1802 ¼br, ½ äg br Sven Larsson f1803

i hfl 50 tal

äg Sven Larsson Helsingegården under honom ¼ br Joh Andersson f1838 samt ½ äg och br Sven Larsson dä f1800

hfl 60 talet 


Frälsegården den Nordöstra

Anders Gustaf Svensson

f1842 ¼ finns här från 1860 talet, men har sina rötter i Helsingegården. Han gifter sig med Maria Sofia Göte från Floby. De lämnar över gårdsdelarna till sina barn.

  • Sven Oskar äldsta sonen blir byggmästare i Stockholm.
  • Elin Gustava stannar hos brodern på Frälsegården respektive Helsingegården.
  • Carl Brynolf brukar flera gårdar bland annat Tomten i Bolum och tar över den Norra delen av Frälsegården. 
  • Gustaf Enok brukade Tomten Bolum, men flyttade sedan tåget tänt på gården till Väring

sonen Carl Brynolf Svensson och Gustaf Enok Svensson brukar sedan en av frälsegårdarna.

Gustaf Enok Svensson

finns som arrendator före 1913 och hustrun kommer i samband med giftermålet 1921, men flyttar till Borgunda 1926. Erik Göte finns som dr här 17-19. f1842 står som hemmansägare av ¼ Frälsegården 00 och 10. Han var gift med en Maria Göte från Floby. Oskar Göte berättar att en katt tände på ladugården genom att vid eldsvåda från huset springa ut eldbemängd och tända på höet. Branden skedde omkring den tid då Carl föddes. 

Carl Brynolf Svensson 

f1887 kommer hit 1926 och övertager den vackert belägna gården f1887 brukar och arrendator på Tomten Bolum, Helsingegården och sedan denna som han tydligen friköper. Han brukar under åren 1926 fram till ca 1967. Barnen Märta, Gösta och Rune Svensson var uppväxta här. Märta stannar på gården, Gösta tar över Rehns och Rune blir snickare på OlofEsbjörnsgården i Bolum.

Den östra av Frälsegården här bodde Maja Greta Margret med sonen Krydde Karl bodde här. Hilda på Öna barnbarn har tagit över denna gård. 


Frälsegården den Västra

Carl Ludvig Johansson 

f1868 son till Brita Stina Svensdotter och dotterson till Sven Larsson 1/16 gifter sig med Kristina från Stenum 1905, står som ägare hela 1900 talet fram till sin död 39. Han köper 1/5 1928 och får lagfart 1930.

Av barnen 

  • Carl Oskar arrenderar gårdar i N Lundby och avslutar i Skärv.
  • Johannes gifter sig med Frejs dotter från Ingatorp och brukar Helsingegården, som Emil ägde. 
  • Gustaf Herbert stannar kvar på denna gårdsdel.
  • Ingeborg flyttar ur socknen.
  • Lilly Maria Viktoria flyttar till Skara.

Hjilmer berättar om 95 och hur det uppkom

Sonen Gustaf Herbert Johansson

tvillingen f1908 och Märta brukade och har lämnat över till sina båda söner. Kurt Nilsson var dräng där 1941 - 2 då Gustaf var inkallad. 2 hästar och 7-8 mjölkkor under kriget.
Sönerna Brynolf och Leif har nu tagit över jorden.


Frälsegården vid Kyrkan Hjolmans

ensam Frälsegården 00 

Magnus Sanfrid Persson 

f1864 7/16 gifte sig med Rusthållardottern Johanna Charlotta från Helsingegården. Han har ett antal tjenstefolk på 10 och 20 talet. Han dör och lämnar över till enda dottern Anna.

Anna Persson

ogift, sålde till Evald Svensson 42 och flyttar då till en villa Tunagård. Augustsson köpte sedan hennes villa. Anna arrenderar till Einar Andersson f1899 kom från Kungslena 36 - 40.

42- Evald Svensson

f1907 brukar denna gård från 1940 sedan han vuxit upp på granngården Stommen och flyttar sedan till ovanpå affären vid Broholmen 1969.

Birgitta Hjolman

f1930 fortsätter men Birgitta går bort alldeles för ung.
Nu förre ägaren av Snikens Qvarn.


Ägarförhållandena under per 01-13 Lars Edvin Johansson 1/16; Per Pettersson Helsingegården 1/16; Gustaf Johansson på Stommen 1/16 Albin Johansson Tomten 1/16. Det rör sig alltså om uppdelning av en ¼ av gården.

1/8 Br Anders Svensson f1842 från 1868 Anna Charlotta Svensdotter i Helsingegården äger en 1/8 del. 1/8 eg Sven Larsson i Helsingegården. Anders Johansson f1838 * Brita Stina Svensdotter f1837. Sven Larsson dä br ½ mtl hela 60 talet 

70 tal 

-79 1/8 Johannes Andersson Stommen f1838 brukar 70 talet fram till 79. 1/10 äg Per Pettersson på Stommen Bolum 

½ äg br Kristian Larsson i Helsingegården 1/16 eg br Per Vilhelm Christiansson f1841 brukar hela 70 talet. 1/16 eg Emma Sofia Kristiansdotter f1852

1900

Gustaf Svensson f1842 


Ägare till vardera 1/4 mtl Karl Svensson och Herbert Johansson.

1920

Gustaf Enok Svensson f1883 br tillsammans med syster, Karl Ludvig Johansson f1868 

1930

Magnus Sanfrid Persson f1864 änkeman har drängar Karl Brynolf Svensson Karl Ludvig Johansson f1868 

Till släkten på 1780-talet av rusthållaren Per Persson i Helsingegården, efter vars död 1/2 mtl i hemmanet på oförklarbart sätt övergick till hans olegala dotter och hennes man medan av den andra halvan den ena fjärdingen köptes av dennas broder och den ena stannade i äldre äkta dotterns ägo och efter hennes död av sterbhusdelägarna, syskonen Selander och A. Holm, 1826 såldes till Jan Jonsson i Frimansgården, Broddetorp, vilken i sin tur sedan år 1837 sålde den till den gården kvarägande släkten representerad av Sven Larson.

Jaen Jonsson i Arvidsg. (Frimansg.) erhöll den 21 maj 1827 lagfart å ¼ mtl Frälseg., som han enligt avhandl. den 25 jan. 1826 köpt av komm. A. Selander, rådman A. Holm och C. Setterberg – den sen. i egenskap av förmynd. för Stina och Per Selander, vilka ärvt det efter sin moder Brita Persd. å Seltorp. Tunag. 1947.

Gårdens två följande släktmedlemmar buro namnet Sven Larsson, i A. d.y. och i B. d.ä. Dessa efterträddes den förre av barnen Anders Gustaf och Britta Stina med man Johannes Andersson samt den senare av brordottern Johannas Kristiansdotter och hennes man, som utlöste den ärvande stora barnkullen.

Släktföljden.

Per Persson i Helsingegården , se ovan.

A. Bolla Kristiansdotter, g.m. Lars Kristiansson d.ä. 1/2 mtl.

Britta Persdotter. D.y., g.m. Lars Kristiansson d.y. 1/4 mtl.

Britta Persdotter. d.ä., g.m. Erik Andersson, vars sterbhusdelägare g.m. annan sålde till äg. i 3B. ¼ mtl.

A. Sven Larsson d.y. 1/2 mtl.

Sven Larsson d.ä. 1/2 mtl.

A. a. And. Gustaf. Svensson och

Britta Stina Svensdotter, g.m. Johannes Andersson.

Johanna Kristiansdotter, g.m. Sanfrid Persson.

A. a. Karl Svensson och

Karl Ludvig Johansson.

Anna Persson, som 194 sålde sin hemmansdel ur släkten.

b. Herbert Johansson.

Frälsegården Johannes tvillingbror som driver gården sönerna 95 tar över Brynolf och Leif "95era" håller på att avveckla.

Mellan denna gård och L Weka kan ligga den pöl där pigan en gång dränkte sitt barn.

80 talet

1/8 br Johannes Andersson 1/8 eg Anna Charlotta Svensdotter i Borgunda troligt är att  1/4 br Anders Gustaf Svensson f1842 brukar dessa två enheter.   

1/8 br Johannes Andersson Tomten Sätuna 1/16 br Per Pettersson i Helsingegården 1/16 Per Vilhelm Kristiansson i Helsingegården. 

1910

Anders Gustaf Svensson f1842 Karl Ludvig Johansson Sanfrid Persson  Karl Magnus Johansson


Avstyckning

Marieberg

Inhys under Frälsegården Erik Andersson m fam f1767 död 1806; hustrun blir hjon Karl Magnus torp Lars Dolk Svensson f1778 -08, Weka Johansson bodde här 1920 och 30 talet

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] Storegården ] Helsingegården ] [ Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad] [ Innehåll ]