Paris

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] [ Paris ] Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad]

 

Paris eller Arvidsgården

1/4 tillhör Nestegården och ¼ tillhör Båltorp

Lilla Paris ½ krono

Afhyst före 1778 Rå och Rörshemman af vars ägor fyra stycken torp äro inrättade. De öfvriga Ägor under Säteri Rusthållet Båltorps redan förr än Militiae Ransakningen skedde.

Sven Andersson f1742 i Broddetorp är först ut. flyttar 1818 till Forntorp och Kållberga. sonen Anders f1787. Erik Andersson f1768 kom från Stommen 1818, (men bor i gumman i Frälsegårdens hus) åter Stommen 20 Isak Larsson f1774 flyttar till Skarpås 12 och då kommer Jonas Nilsson f1744 från Hakåsen. finns här 12-14 sen Jägartorp

Isak med familj återkommer dock från Skarpås år 1814 den 25 mars 

Lars Svensson f1757 brukar fram till 14 då fam flyttar till Båltorp.   
Sonen Anders f1787 står också som brukare av L Paris Johannes del från 16.  Br av Johannes del Anders Svensson är sonen som var född 1787 Johan Palm +1812

Anders Andersson från 1812

På 1840 talet fanns på marken två torpare, men de skaffade sig under troligen Berggren Åborätt och var sina egna. Efter skiftet hamnade gården längre västerut. 

½ mtl rå och rörshemman, av vars ägor fyra stycken torp äro inrättade. De övriga ägorna hörde under säterirusthållet Båltorp redan innan militerannsakningen skedde.

Feskars Alida gift med 

Oskar Rapp Johansson. Numer bebos stället av Fischer. 

½ mtl under 40 talet läser vi äg och brukare Hans Bergmark på Båltorp och senare egaren Jonas Andersson på Stommen  br av Sven Jönsson enka på Båltorp, senare i per 45-52  ¼ Per Jonsson Nästegården 

Inhys 

½ äg Jonas Andersson på Stommen under honom brukare Per Jonsson 1/8 Per Jonsson på Båltorp, 1/8 Anders Johansson ¼ Lars Svensson på Båltorp 

¼ äg br Lars Svensson på Båltorp. torp Anders Gustaf Gustafsson f1849 hela 70 talet, och torp 

¼ ägs av Anders Svensson Båltorp torp Anders Gustaf Gustafsson f 1849 från 80 t 83 då de drar till Amerika. Johan Alfred Horatius tar tydligen över då de kommer 83 och bor 80 talet ut 

3/32  Per Jonsson på Båltorp och 1/32 Johan Aug Svensson Båltorp 1/8Br Anders Johansson Båltorp 

Johan Alfred Horatius 

jordbruksarbetare f1854 finns här från före 00 men flyttar 04 till Enåsen. 

Per 01-13

nämnes handlaren A Svensson Liljedal som ägare av ¼ följd av Alfred Johansson i Båltorp som brukare av 1/8; Alöfred Jansson och Gustaf Andersson Ödegården som äg av ¼ det kan ha att göra med hans konkurs, Gustaf Edvard Andersson står som eg och br av 1/8.

På följande sida står enkan Anna Jonsson Båltorp som äg av 3/32 och under J A Svensson ibm Nesteg 1/32 senare 1/8 

Därpå ytterligare följande sida Frans G Andersson 1/16 mtl Skollär E Larsson Rångedala 1/16; och sist G S Johansson Stommen eg och br 1/8

Lilla Paris rå och rör omfattar ½ mtla och under per 13-31  och ägs av 1/8 Gustaf Edvin Andersson Båltorp  och 1/8 Alfred Rapp Båltorp. 1/8 Johan August Svensson som Verner Wernlund brukar, och som Josef Johansson arrenderar, 1/8 Johan Aug Svenssonoch Gustaf Sanfrid Stommen 1/8 Br Otto Johansson. Man kan därvid se att L Paris som enhetlig gård därmed upphör att gälla som hemman . 

Torp u L Paris 

Spänars vid infarten till själva byn. 


Stora Paris ½ Frälse 

Frälsehemman bebyggt söder från byn utmed landsvägen

Petter Jonsson finns skriven på St Paris 1762 men vi vet inte vad han hade för befattning 
Per Andersson fader    
00-12 Anders Persson
1764-
   
1812-1823 Anders Jonsson fr Stommen
1767-1841
   

Anders Persson

f1764 fram till 1812, Kungslena följs av

1812-23 Anders Jonsson

f1767 från Håkentorp kom från Stommen Sätuna 1812 och tar med svärmodern. flyttar till Frälsegården 23

 ½ ägare Magister Saléns änka under henne br Anders Månsson f1778

1/2 mtl frälse, bebyggt söder från byn ut med landsvägen.

½ äg Johannes Johansson på Stommen står som ägare under 40 talet tom > 52 under honom arrenderade Anders Andersson f1814 flyttar vårfrudagen 50 Kan ha kommit 41 enl Prästens kommentar. Jacob Pettersson f1797 kom 51 fr Storeg Sätuna.

På 50 talet

Johannes Johansson på Stommen äger gården, inhys br Jacob Pettersson fram till 56 då han flyttar till V Kleva följd av statarfolket Anders Johansson 1833 fr 57 t 60 ½ br Johannes Andersson 1829 fr 55. ½äg Johannes Håkansson fr Falköping 57

60 talet

-87 Johannes Grömmer Håkansson 

f1804 ¼ br Johan Pettersson f1834

70 tal

½ äg av Johannes Håkansson f1804 Dala och hela 70 talet.  sonen tar över 3/8 Grömmer dör 87 efterträdes av sin som August Herman f1852

sonen August Herman Johansson 

½br 3/8 mtl av gården sedan sitt giftermål 1876. Han var född 1852 i Torbjörntorp. Här är en ovanligt lång brukningsperiod. Sin fru hittade han i Torbjörntorp. Under Hermans ledning ett antal pigor och drängar. 

Av hans barn känner vi 

  • Lina som gifte sig med Bolums Valfrid Gustafsson från Heljesgården som flyttar till Valstorp i Dala. Av deras barn vet vi ju att Torsten Larsson kommer tillbaka till bygden via Lund i Gudhem till Skattegården i Hornborga. 
  • Johan Bernhard arrenderar Paris från 1924 och gifter sig med Ragnhild från Mårby. 
  • Lelle Carl brukade ESIA och avslutar på Esstorp Hakåsen. 
  • Sofia gifte sig med träkungen i Böja.

Sonen Johan Bernhard Johansson

f1882 tar över arrendet med hjälp av tjänstefolk fram till 39 då familjen flyttar till Torbjörntorp. 

Johan Albin Larsson f1883 från Bjurum arrenderar från 1939 och tre år framåt. 

Per Anders Herman Johansson f1900 i Ullene arrenderar från 42 när de kom fr Gudhem till 49. 

Carl Gustaf Viding f1908

sonen Johan Alfred Johansson

f1846 3/10 br men med hans namn förknippar vi nog mer Berg i Sätuna. 

f1852, 1/10 br Johan Pettersson

1/10 eg enkan Emma Matilda Kylander f1849 1/10 eg Petter Johansson i Böljan JonPersg 1/10 eg Alfred Johansson på Berg

Lars Åke Widing brukar Paris

80 talet

1/10 Per Pettersson Friberg 1834 , arb Alfred Rask f1814. 1/16 ägare Emma Kylander som kan ha sålt till Gustaf Sjödal, 1/16 nyodling Lars Gustaf Moell f1835 1/16 Anders Gustaf Rehn f1842 kommer följdriktigt 91


  1900 August Herman Johansson f1852

1910

August Herman Johansson f1852 And Gustaf Rahn f1842

1920

Aug Herman  f1852 och Lars Johan Kristiansson f1865

1930

Aug Herman finns kvar och Karl Johansson f1878 arrenderar här med sin fru Teckla. De har barnen Rut och Allan.

Albin Larsson och Ida kan ha arrenderat här i samband med arvskifte med tillhörande osämja mellan barnen, de arrenderade i 3 år sedan kom en Hilmer Johansson egentligen från Kleva via Dalsland Dryvstad i Gudhem till Paris och vidare till Ugglum. Frun kallad Omma var lite knepig och ville inte flytta utan var kvar på kammaren men följde sedan med familjen.

49- Carl Viding 

f1908 från Berg tar sedan över efter denna arrende period på 40 talet. Han kom 49 

MajBritt ev en son Erik Däldebring.

I närheten av St. Paris finns ett ställe som 1762 kallas Haga och där finns Kristina Ersdotter och Anna Andersdotter som var faddrar


torp u St Paris

Hit kom Anders Larsson 1738 med sin hustru Ingegerd Månsdotter som torpare 1738 men vi återfinner honom sedan under L Paris som inhyses. Av hans barn vet vi endast att yngsta dottern Kristina f1775 återfinnes i Nilsabo, som Jonas Fagermans f1775 hustru.

Rask

Alfred Rask

f1854 finns här med sin familj och efter han som den splittras flyttar han 1920

Rahn 1/16

Gustaf Sjödal 

1/16 nyodling som nu skrivs på Rahn

Anders Gustaf Rahn

f1842 1/16 Yngsta dottern Alma gifter sig med August Sanfrid Kristiansson 

Lars Johan Kristiansson

1/16 f1865 gifte sig med Rahns andra dotter Anna Matilda f1874 men flyttar till N Lundby 1925. Här fanns en lantbrukselev Nathanael Larsson som kom från N Lundby 19 och stannade till 22. 

Carl Josef Johansson 

f1878 kommer hit från Lindarås i Jönköping 1925 och vi ser honom på Liljedal och i Jonstorp. Hans son återfinner vi som vitvarutekniker vid Kappagården i Bolum. 

Isak Johansson 

f1902  kom 1946 från Gustaf Adolf med sin familj och svärföräldrar

Hagen ligger under St Paris

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] [ Paris ] Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad] [ Innehåll ]