Stoms Hage

[ överordnad ] Start ] Sätuna Tå ] Weka ] Markavägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Båltorps Tå ] [ Stoms Hage ] Fattigstugan ] Text ]
[underordnad]

 

Stoms Hage eller Bygatan

fyra kända ställen. Gatan kallades Kungsgatan till skillnad från Drottninggatan som går på Tåns västra sida uppkallat efter dominanta fru Fränberg.

1 Spänars.

Backstuga stod tidigare under Lilla Paris vid infarten till byn å insidan den plats, där Bygatan tar av från stora landsvägen synes ruiner efter en Backstuga, som i början av 1900 talet raserades. Den ligger alltså väster om infarten till byn ca 7 - 8 m in ner mot bäcken. Rörande ställets benämning för Spänarns är nu ingenting med bestämdhet känt, men förmodligen har någon av dess forna bebyggare varit laggkärlsmakare.

Spänars Spänaregubben

Den välkända gamla kyrkvaktaren Abraham Johansson – Apelgren (Broddetorp) kan ha varit bördiga från detta ställe menar Hjilmer.

Lars Christoffersson.

. Här bodde annars inhysesmannen och torparen Lars Christoffersson född i Bolum 1802 med 3 år äldre makan Cajsa Ärlig Tomasdotter. Han blev blott 45 år. Av barnen blev Christiern torpare i Ryttaremarken under Västorp, Gustaf for till Amerika. Döttrarna blir sedan innehavare av stugan, som de bebo till sin död, varefter stugan revs. Om dessa är ej mycket att berätta. Lotta var litet velig, samt blev därför ej gift och Beata kunde ej förgäta en olycklig ungdomskärlek samt föredrog att leva ensam, ehuru detta, fast för sent, efter fästmannens iråkade änkestånd kunnat repareras, ty det blev då återigen "så väl, så väl, så" mellan dem båda – och solen lyste över ålderdomen. Beata återfanns död. Beata sålde krusbär på torget.

2 Lövesas

På den Spänars motsatta sidan av Bygatan, å Stommens nuvarande åker låg Lövesas enkla lilla stuga. Lövesa var änka efter en soldaten Löv Gustaf f1815, som varit bördig från Kållandsö. Hon var en gammal äkta skvallerkäring och skötte som sådan postgången mellan Sätuna by och Prästgården i Broddetorp. Mannen Löf hade varit soldat för Stommen. Cajsa Andersdotter f1814 var född i Källby och blev änka efter Johannes Gustaf Löv f1815, som dog 1873. Hon dog 1895 varvid stället troligen revs. Av deras barn: Anna Stina, Ulrika, August, Eva och Klara tvillingar, Augusta, Johan Alfred och Johan Gustaf dör späda. Vi kan spåra Eva till Götene och Augusta till Torbjörntorp.

3 Lasses Gretes

Isaks son Lars Isaksson Fahlgren övertar en av de fyra kända vid Bygatan liggande småställena.  Den kallades Lasses Gretes och låg närmast byn och benämndes så, Lasses eller Fahlgrens. Greta var nämligen änka efter sin man Lars, som bodde här tillsammans med sin dotter vid namn Maja, intill dess Maja gifte sig och lämnar modern sedan ensam. Efter gummans död revs stugan av mågen Ruter. Lasses Gretas dotter Maja gifte sig med sonen till hemmansägaren Johan Andersson, kallad Rutera Johan, som blev torpare på Ekornavallen. Av de om Johan Ruter erhållna uppgifterna framgår, att denne hade en bror, som vann ryktbarhet genom sin insats vid fångandet av ett par storförbrytare Tector och Hjärt, varvid han åt sig och släkten erövrade trumfnamnet, och nu vid broderns giftermål gåvo ortens spefåglar stoff, i det dessa kunde säga, att nu var Johan så god som sin bror, för se han hade tagit Lasse Maja. Lasses Gretes Lars Isaksson Fahlgren f1805 kom från Skarpås under Weka hade varit brukare på Isaksgården och Stommen gifte sig med Greta från Ving. Greta skrivs som inhyses på stugan.

4 Stårsses.

Stål hade varit soldat under Storegården och efter avskedet eller om hustrun vid hans död nedsatt sig å detta ställe vid bygatan, vilket skedde före byskiftet. Vid den plats där stället låg och där Stårssen och Ståles Anners med familjer voro bosatta, finnas nu inga minnen kvar med undantag av vattenbolet, den s.k. Ståls Källa. Stället var beläget norr om Bygatan mitt för den s.k. Ståls Källa.

Johannes Stål 

f1796 i Varnhem soldat för Storegården, slår sig ner här som backstugesittare. Han gifte sig med Cajsa från denna socken. Hon dör och han blir änkeman, varför det enda barnen, som vi vet något om, tar över stugan.

Ståls Anders

f1828 Efter föräldrarna bodde sonen Ståls Anners f1828 i stugan, vid vilken han hade en verkstad, ty han hade lärt sig till garvare och beredde som sådan hudar av olika slag. Han var även skomakare. Ståls Anners gifte sig i hemsocknen med en dotter till Hursses Janssons andra hustru vid namn Lina. Ståls Anders omtalas av traditionen ha varit utrustad med en enastående tur att "hitta" allting och skulle nog med tiden ha blivit rätt förmögen, om han bara fått vara i fred. Nu hade emellertid försynen utrustat honom med ett gott hjärta och en stor generositet och när folk lärde känna honom, gick man till honom, såg sig omkring en smula och sade: "Se, där hänger min rock!" – och det eller det – varvid han alltid svarade: "Ja, ä dä dett så ta’t – dä har – a hettat!"

Hustru Lina hade barn i båda giftena och ett av dem i det första fick en son som blev präst. Rörande barnen i Linas andra gifte, så hittade ortens vitsmakare på, att kalla dessa för "blånnestål", då ju Johannes i verkligheten icke bar namnet Stål, som tillvitats honom av elaka människor. Här har Hjilmer fel för Linas son blev Häggstam som slutade sina dagar som brukare i Häggum och Lina hade inte varit gift dessförinnan och i äktenskapet med Stålingen fanns inga barn. Lina gifter om sig efter hans död med hemmansägaren Johannes Jonsson i Backgården, Hornborga, med anledning därav benämnd Stålingen.

46 Backagubbes

bondfolk från Håkentorp och Stommen Sätuna
Själv var han torpare på hemmanet Stommens utmark, som ej stod i nämnvärd beröring ens med släktingarna i byn, utan förde ett veritabelt enstörings liv. Han hade varit gift, men saknade barn. Mannen hette Lars Andersson f1809 och dog 1892. Han var morbror till bröderna Rask och bror med Sällesa på Stommen. Han gifte sig med Stina och paret hade tre barn.

  • återfinner i gift med Krokes i Krokstorp under Västorp.
  • Greta gift till Storegården Sätuna.
  • Per Johan flyttar till Liden ai hällatorp

Stället var det mest illavulet liggande på utmarken och det var vissa tider omöjligt att taga sig "både dit och däna". Backagubben hade en hushållerska vid namn Kajsa Andersdotter, som levde honom efter och dog å fattigstugan. Stugan var lång och låg, samt byggd i en länga med ladugården, ryggåsstuga med tak av halm och torv. Backagubbes Lars Andersson Torpare under Stommen, Sätuna dog 1892. Gifter sig med en änka som tillför 3 barn i boet, men som det går bra för. Efter änkans död sambor han med ena piga, som sen får ärva honom tillsammans med hans syster gift med Rasken. 

[ överordnad ] Start ] Sätuna Tå ] Weka ] Markavägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Båltorps Tå ] [ Stoms Hage ] Fattigstugan ] Text ]
[underordnad] [ Innehåll ]