Weka

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sätuna Tå ] [ Weka ] Markavägen ]
[underordnad] Tjursbacke ] Hulebäckars ]

 

Wekagatan

Skräppås (Skarpås), Vråna och Hulabäcken voro i slutet av 1700 talet torp under Stora Weka.
De fattiga på Weka låg delvis på Wekagatan dels uppe på Skarpås i anslutning till Enskiftet 1820. Helt visst låg någon kvar tills efter 1850. 
Vipesången, Kôrvalången, Stutagången å Hökensås fyra ställen å Sätuna utmark.


Weka Dunge

Med namnet Veka Dunge kallades en å sluttningen mot Sätuna mossar, väster om stora landsvägen mitt för det s.k. Dungaledet, där en väg går förbi Isaksgården och Paris Arvidsgården ut mot Galgen och Vallen. Dungen bestod av alm och björk m.fl. trädslag och tillhörde Stora Veka, fast marken sedan sålts till Tomten. Veka Dunge företedde inga egenheter av något slag, men var en i socknen och orten illa beryktad spökplats, förbi vilken man efter mörkrets inbrott ej gärna begav sig ensam. Och ändå var det endast en gammal död käring som "gick igen" och spökade genom att sitta där på en sten och jämra sig. Sägnen omtalade att så hade käringen då och då suttit där sedan långliga tider tillbaka, alltsedan man en påskdagsmorgon funnit henne död där och grävt ned henne i dungen. Man trodde att kvinnan på natten varit i Blåkulla och på hemvägen ramlat ned i dungen och för den skull ej lagt henne i vigd jord – det var därför, hon ej hade någon ro, trodde man. Stenen, på vilken spökelsen satt, kallades för Käringstenen och åkerlyckorna i närheten därefter för Käringlyckorna.


Nybygget

på byns allmänna mark kring 1815-10 Olof Jonsson f1766 m fam 

Skarpås senare namn Wekaberg

Isak Jonsson Fahlgren f1774. efterträdes av
Johannes Svensson f1787 från 14. kan man gissa att detta namn har med sold Skarp att göra som levde kring 1815. 

Tjurs Backe

här finns Walls efter sold kopplad till Valla Per 

Hulabäckars

Walls torp där sold från Stommen Wall och hans änka bor men var det låg vet jag ej. 


Avskedade sold Boberg f1756 bor här under Weka med sin hustru Anna men flyttar till Ingatorp
Samuel Larsson  f1755 står som torp u Weka på 1810 talet.

Å Allm Bymark Weka

 

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sätuna Tå ] [ Weka ] Markavägen ]
[underordnad] Tjursbacke ] Hulebäckars ] [ Innehåll ]