Ringagården

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] [ Ringagården ] Brobacken ]
[underordnad]

 

Brukare ägare 

Lars Arwedsson ägde denna gård 1640  

Carl och Margareta lämnar Ringagården  för Stommen Stenstorp 1733. 

Jon Svensson Håkentorp gm Stina Månsdotter f1756

Kristoffer Andersson flyttar hit fr Piparegården i Sjogerstad omkr 1790 dör i tärande sjukdom men inte värre än att han kunde gifta om sig. 

Erik Andersson f 1701 Rusthållare sonen Anders tar över (Anders Eriksson f1740 står här också) Anders Eriksson 1727 Rusthållaren för SvenFröjdenbergsgården och Ringagården, sonen Lars Fyr återfinnes bland gårdens inhyses. Sonen Rusthållaren Erik Andersson f1752 Hornborga men sen tar det nog slut.

Isak Jonsson, Erik Andersson och Jan Larsson undertecknar byordningen för Fjällåkra 1800

Daniel Larsson f1788 mellan 19 och 23 

Lars Jonsson ½br f1788 fr 1825 

br Jöns Larsson f1794 Hwassagården 21 - 24

Br Daniel Larsson f1788 fr 19 - 23

½br Lars Jonsson f1788 från 1825 - 

Johannes Svensson som kom från Isaksgården 17 brukar här 

Jon Svensson Håkentorp hustru Stina Månsdotter Gudhem f1756

¼ äg Anders Pettersson kom 55 

Här ser vid en karta från 1851 över den styckade Ringagården. 


Ringagården Kjellanders ½ mantal 

Skatte Rusthållet Ringagården 

Jöns Svensson 

Denna Jöns kan inte identifieras i kyrkoboken, avyttrar i samband med skiftet 1847-8 till nedanomnämnde Gustaf. 

Gustaf Andersson. 

f1818 finns från 49 fram till sin död 1857. Han genomdriver att få qvarstanna, samt på sina skiften i östra delarna av till Ringagården tilldelade område, samt få det utsträckt ned i hagarne nedom Dreven. Han är gift med Maja Greta som gifter om sig med 

Sputte Karl Kjellander 

f1861 flyttar sedan till Falbogården.  

Carl Ivar Kjellander

f1865 tar över gården från 1913 och framåt. Har en del tjänstehjon det vill säga pigor och drängar. Bland dem Hjalmar Andersson från 1914 och 6 år framåt, men arrenderar ut från 25 till

arr Hilding och Carl Einar Carlsson 

f1897 kom 1925 från Helgeborg samman med brodern Slaktare Karl och stannar till 1931, två av Torstenapôja, som vi senare återfinner på Besgården i Bjellum.

arr Carl Ingemar Levander f1903 kom 31-36; 

Nils Arvid Henriksson f 1902 med fru Amanda Nydén från 35-8, Sätuna

Nils Sigfrid Harald Andersson 

f1906 kom 38-40

arr Johan August Fritiof f1894 kom 41 fr Bjerka 46 t Stenstorp 

Nils Åke Elia Söderberg

f1897 kom 40 - 44


Ringagårds Qvarn ¼

i samband med skiftet flyttar Per Larsson från gårdskärnan med sin ¼ till qvarnarna och erhåller stranden och hagarna i söder. 

mer finns ju på annan plats.

Lars Johan Johansson

f1859 kom och finns hela per 01-32 och skrivs som ½br ¼ mantal. 

Sven Johan Sven i Qvarna f1888 och Ragnar Jansson fanns här före 31. Här passerar fram till 50 ett antal mjölnardrängar och arbetare vid sågen. Vi noterar Rune Jansson som var här från 41 till 46 och återvände till Stenstorp, men han kom ju tillbaka och avslutar epoken Hornborga eller Ringagård qvarn 

Kvarnplats vid Slafsan sedan 1600-talet. Kvarnbyggnaden i två etager efter en brand 1886. 1970 upphörde verksamheten.


Norra Ringagården

Johannes Larsson 

f1819 kom till Ringagården 1834 och är med om flyttningen till denna plats och stannar här på gården till sin död 1895. Brita Cajsa tog han med från Pinegården och gifte sig omkring 1853.

  • Augusta Lovisa gifter sig med drängen i granngården och lämnar för Amerika med ett barn på armen. 

  • Anna Kristina gifter sig med Nils Nilsson från Holmängen och återvänder dit 1896 efter att ha bruka gården 10 år. Den del av Holmängen kom sedan då att kallas Ringagården.

  • Lars Henning och 

  • Johan Robert flyttar till Amerika 

Per Algot Carlsson

f1870 kommer från Amerika 1896 flyttar senare till Lillegården och övertar denna. 

Carl Albin Larsson

f1885 brukar och svärsonen Evert Johansson tar över 1921 och finns med efter 51. Hade tre skälmaktiga icke döpta flickor som hällde vatten i prästens mjölkaspann, när han hämtade den på Ringagården. Johan Carlsson är delägare i denna gård på 20 talet.

Modén

familjen kommer från Värmland.

Enkan från Löfåsen Anna Greta Andersson 1834 kan ha bott här från 1907- ; Matilda Johansson f1884 stickerska från Tråvad kom 1905-; finns båda skrivna i anslutning till vad vi tolkar som den Norra gården 


På 60 talet 

hembr Johannes Larsson 1819 br hela 60 talet. ½ äg Carl Johan Sputte Karl Kjellander f1836 brukare Ringagården hela 60 talet. 

¼br bor på soldattorpet Jonas Persson brukar hela 60 talet och delar tydl med ¼ Anders Pettersson f1821 idem jemte qvarnen. 

70 tal

¼ br Johannes Larsson f1819 brukar hela 70-talet, ¼ Jan Nyberg f1840 Fröjered, ½ Kjellander Johan f1836, ¼ jämte qvarn Anders Pettersson f1821. kom tydligen på 50 tal men flyttar 72 till Segerstad. Han efterträds 71 av Jan Jansson från Korsberga inkl qvarn, han stannar till 77 

80tal

Johannes Larsson f1819 br hela 80 talet och lämnar tydligen över till mågen Nilsson f1850 i Brunnhem som kopmmer 85 fr Gudhem till Ringag

Sputte Carl brukar del av gården men flyttar till Falbogården 87 sonen Ernst tar över en tid. och barnen stannar kvar på gården 80 talet ut . 

1900 Per August Karlsson f1870 Lars Johan Johansson Amanda Kjellander f1861 och hennes syskomn äger gården 

hjon Anna Cajsa Johansdotter f1823 och Maja Johansdotter f1826 Tretaskatösera. Ringatorp Per Jonsson f1839

1910

Per Algot KArlsson hag f1870, Anna Greta ANdersson jordbr änka f1834, Kars Johan Johansson qvarnäg,  syskonskaran Amanda Kjellander brukar 1910 ,  Lars Johansson f1832 bs.

Ringstorp Per Jonsson bs äg snickare f1839

1920

Per Algot Karlsson f1870, Lars Johan Johansson q f1859, Karl Ivar Kjellander 

Ringstorp Gtustava Sofia Björk f1861 

1930

Per Algot nu fd häg, Carl Albin Larsson f1885,  är numera gift  Ringstorp Hilda Andersson f1873

Lars Johan i Qvarna med Sven och hustru, Karl Ivar Kjellander som arrenderas av Hilding Otto Natanael Karlsson.

Fjällåkra Ringagården Albin Larsson, Sven Johansson och Axel Lejon 


Torp u Ringag Johannes Svensson f1785

Inhyses under Ringagården

Johannes Andersson f1785 gifter sig med änkan Maria och hennes son.

Änkeman Lars f Dimbo f1729 hos sin Maj Bengtsson Backgården Elsa f 1729 Falköping

Torp Johannes Svensson * Maja Holmgren 1789

Backetorp finns med på 80 talet här bor pigan Anna Cajsa Johansdotter f1823

Backstuga u Ringagården Johannes Jonsson 1808 bor här under 80 talet till sin död 87 han efterträdes av Hägga Lotta tydligen ligger detta på berget 


Vi skriver Ringagården för Hornborga

1920

Per Algot Carlsson f1870, Carl Kjellander f1865

Ringstorp

Gustava Sofia Björk f1861

Avstyckning

Lovisero;
Ringsborg;
Ringstorp;

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] [ Ringagården ] Brobacken ]
[underordnad] [ Innehåll ]