Lillegården

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] [ Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ]
[underordnad]

 

½ mtl Skatte Augment Lillegården 

Exempel på en gård som inte lät Hjilmer ta del av gårdens historia.

Protokoll vid Gudhems h:s ting 1677. "Feltes hustru Elisabeth Ambjörnsdotter i Lillegården, Hornborga, betala till borgm. välb:ne Herr Anders Larsson för hennes ogilla gärdesgårdar, förmedelst vilka för honom är 3½ trafvar korn uppätet, efter vilka skulle blifvit 7 skäppor, som hon skall betala.

Lillegården manbyggnad låg tidigare närmare ån något bortom nuvarande reningsverket, den flyttades nog i samband med skiftet. Norr om denna plats ses tydliga rester av en källare. Den gamla ladan är renoverad. Här hade man för inte så länge sedan logdanserna. På samma sida finns sedan ett magasin och gröphus och bortom detta ett litet svinhus, och på platsen för den gammal Stenstugu finns nog nuvarande hus. 

Carl finns här 1704 när prästerna efter uppmaning av Jesper Swedberg börjar föra bok. 

Olof och Margareta Den första kända brukaren är som kommer oss till mötes via födelseböcker mellan åren 1714 till 1723, men av barnen sex till antalet vet vi ingenting. 

Olof Arvidsson f1670 dör på gården i en ålder av 70 år 1741

Lars Olofsson f1707 brukar här 1745 - 52 och änkan Maria Hansdotter född här på gården gifter om sig med Erik Andersson, som brukar Lillegården några år men återvänder till ett rusthållarskap efter sin fader i Ringagården ehuru han var slarvig och begiven på starka drycker. Inga barn överlever i första äktenskapet men tre söner i andra finns med i orten framför allt knutna till Ringagården. 

Jon Eriksson f1729 omtalas som en stillsam och saktmodig man och finns här på 70 talet. Han var son till rusthållare på Ringagården och var gift med Margareta Klasdotter från Bjerka. Av två söner brukar båda gården.

 1. Erik brukar men tar över Arvidsgården gift vid unga år gift med Maria från ArvidMikaelsgården
  1. Brita gifter sig med Johannes Samuelsson. Brita blir inte gammal så vår spelman gifter om sig.
  2. Jonas börjar bruka Västorp men återvänder som rusthållare på ArvidMikaelsgården
  3. Per Setterberg blir byskollärare och brukade Storeg och Frimansgården Fjällåkra.
 2. 1797-1847 Isak stannar på gården hela sitt 80 åriga liv. Isak Jonsson f1766 tar över sin faders gård och lämnar den till sin son Jonas Isaksson f1814. Faderns ägande finns dokumenterad och under honom brukar Jöns Svensson f1781 som gift sig med Brita Isaksdotter f1797. Döven Anders Andersson f1810 brukar gården från 52 då han kom från Ö Skattegården. Isak gifter sig med Maria Andersdotter från V Kleva. Dottern Brita stannar liksom fadern på gården hela sitt liv. Är först gift med Gösta från Härlunda och sedan med Jöns Svensson rusthållarsonen från Stommen Hornborga. Av barnen känna vi alla tre Jonas brukar Båltorp och Ringagården och slår sig mer på Galjars, Sven Broddelius gifter sig med Anna Cajsa (Jonas på Stommen dotter) och brukar Båltorp till sin död. Maja Greta gifter sig med Gustaf Andersson på Ringagården. Som änka gifter hon ju om sig med Sputte Karl. 

Anders Persson ? och Siri finns här kring 1765, likaså Jan Andersson kring 1777, 

Jöns Svensson f1781 står som brukare hela 50 talet Anders Andersson f1810 flyttar till Stommen Hornborga 1853 

Anders Persson från Mårby f1822 kommer 58 

Äges av Carl Johan Kjellen i Ringagården under 60 talet och brukas av Svensson 1781, Anders Persson f1822 från Mårby flyttar till Häggum 1863 

70 talet 
½ Carl Johan Kjellander Sputte Carl ½ eg trädgårdsmästaren  A Lindqvist på Bjurum August Persson f1848 kom 80 

80 tal 
1/5 eg Trädgårdsmästaren Lundqvist Bjurum 

1883-5 Karl O Ullholm
från Bjerka kommer 1883, men dör redan två år senare. Parets enda barn dör och hennes öde förblir okänd.
Alfred Johansson f1853 kom 85 från Sätuna och flyttar 86 till Segerstad.
Johan Alfred Andersson f1853 eller 63 kan ha figurerat som dräng här på gården. 


Lillegården 1941.

1890-05 August Wallinder 

ursprungligen från Mårby f1841 kom från BengtOlofsgården 1886 till Lillegården och brukar den till sin död 1905. Han var gift med Stina. Deras då två ogifta barn tar över, men brodern dör ung och Ellen lever med sin gamla mor och driver gården själv sedan föräldrarna gått bort.
-1952 Ellen Wallinder driver gården vidare till sin bortgång
arrendatorer

 • 07 - 14 Carl Gustaf Bergsten f1893 före , Stenum;
 • 1916-17 Gustaf Agnar Palm f1900
 • 1919-23 Johan Edvard Lyckefält f1900 är jordbrukselev
 • Einar Stark arrenderar, men brädas av matfriaren Per Algot Carlsson.
 • Per Algot hade köpt en regnmätare av Folke Jönsson och barnen retades genom att nattetid komplettera nederbörden, varvid Per Algot alltid hade något att förtälja vid smedjan. Det tog lång tid innan man klarade ut orsaken.

1917-20 Einar Stark f1902
1919-23 John Lyckefeldt f1900

Sanders försökte köpa en stenmur till sitt bygge, men han fick inte köpa den. Den har stått länge nog och skall så stå. Det hindrade inte att hon ändå säljer stenen senare till annan.

Lillegården Hornborga

Gudhems Hd ting 1677.  "Feltes hustru Elisabeth Ambjörnsdotter i Lillegården, Hornborga, betala till borgm. välb:ne Herr Anders Larsson för hennes ogilla gärdesgårdar, förmedelst vilka för honom är 3½ trafvar korn uppätet, efter vilka skulle blifvit 7 skäppor, som hon skall betala. 

På gården fanns fordom ett vad som var en förlängning av den strandväg, som förr gick på södra sidan av ån.


Avstyckning

Hättebrunn och Gattorp eller Galjars.

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] [ Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ]
[underordnad] [ Innehåll ]