Deragården

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Övre Skattegården ] [ Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ]
[underordnad]

 kolla P6094618 om stölden av linne

Deragården 3/4 deraf ½ Skatte Rusthåll ¼ Krono

1654. Vid ting med Gudhems härad den 16 okt 1654 kommo för rätten de grannar i Hornborga - Per i Deragården, herr Lago och kyrkoherden - vilka om söndagsmorgonen den 9 april d.å., medan predikan i kyrkan pågick, blivit lidande av en hastig eldsvåda, som då hemsökte deras hemman i byn, samt androgo huru som de genom samma vådeld hade blivit kvitt endels allt sitt goda i hushåll och boskap, såsom Per i Deragården, och endels största parten av sina hus, spannmål och boreda, såsom herr Lago, vilket kronobefallningsmannen beriktigade, och förmente för den skull nämnden, att samma hemman ej kunde ha makt komma sig utan några års frihet, nämligen för Deragården 3 års för herr Lagos gård 2½ års och för herr Olsgård (Skatteg) 2 års frihet, vilket till vidare ratifikation framhålles välborne herr landshövdingen.

Brukare/Ägare

Hans Jonsson Rusthållare 1761 dottern Cajsa f1761 vidarebefordrar åboskapet till sina respektive män Erik Eriksson, Per Andersson 1774.

Per Larsson f1700 är rusthållare här

1776-81 Anders Andreas Persson f1746 tillika rusthållare lämnar över till sin son Per Andersson f1774, som sitter som också  Rusthållare.

 • Erik Eriksson står som brukare av Deragården och dör 1803, då kommer Per
 • Per Andersson tar hand om både gård och änka. Paret får hjälp med brukning från 1818 och ett år av Jon Svensson f1782, som sedan drar vidare till Hulegården.

-1835 Per Andersson rusthållare i en barnlös relation med enkan. Står som under ett torp vid sin död!

-1874 Sven Deeren Nilsson

född på Övre Bosgården ½ eg och brukare Sven Deeren Nilsson f1807 brukar hela 40 talet, och 50 talet och 60 talet, rusthållare för Bosgården och Deragården. Brukare i sin tjänst :

 • ½br Johan Andersson f1834 kommer in 54
 • Johannes Larsson f1827 kom fr Stenstorp 63 och stannar 60 talet ut
 • Johan Andersson ½ br f1834. 
 1. Maria Jonsdotter från Heljesgården
  1. ger ingen överlevande livsfrukt
 2. Tornblasa som tar med honom till Gulltorpet
  1. Anna Katarina flyttar till Am
  2. Hilma träffar Simon och senare Melker Nordberg

1863 -1910 Johannes Truls Larsson
f1827 kom från Trulsagården Stenstorp 1863 brukar hela tiden till sin död 1910. ½ eg Johannes Larsson f1827 hela 80 talet. sonen tar över och gifter sig till Åsled och flyttar till Kungslena 87. ½ br August Simon Johansson dyker upp.  


En Karlssonbild på Deragården.

Johan Alfred Larsson

f1857 är fosterson under föregående ägaren och brukar ½ av gården, efterlämnar modern och änkan Charlotta Jacobsdotter f1828 kvar på undantaget och under henne brukar sedan Simon, som ju sedan tar över ägandet. Detaljerna kring detta vet vi nu inte. 

 • Anna Josefina gifter sig till ArvidJonsgården Håkentorp
 • Amanda gifter sig med efterträdaren Simon och stannar som enka på Hovslagaregården

1931-50 Simon Johansson är brukare av gården under början av 1900 talet och står som ägare per 31-50. Gift som du såg med Amanda, men han tillhör Hovslagaregården.

 1. Gustaf förblir hemmason
 2. Olga stannar hemma
 3. Carl i Deragården flyttar så småningom till Falköping
 4. Märta gifter sig med MôsaCarl på Ö Skattegården
 5. Sven tar över Hovslagaregården

ad modum 1941

1950 - sonen Carl i Deragården 

f1893 kommer med familjen 1921 och brukar över 50 tar hjälp av två drängar. Carl var

 1. Berta Linnea från Arvidsgården dotter till Emil på Västorp.
  1. Kalla f1921
 2. Signe Andersson från Kungslena
  1. Stig
  2. Gunnel som gifter sig med efterträdaren Rune Almevad.

82- Almevad kom från Prestgården Broddetorp.


Lilla Deragården Gåses ¼

Per Larsson f1700 rusthållare, sonen Anders Persson tar över och skrivs som rusthållare men flyttar över till Ö ? Stommen varifrån Deragården sedan påverkas. Per tar vid en av Deragården medan Anders kommer att påverka denna gårdsdel. 

Anders Andersson

f1790 gifter sig först med åldrade änkan Ingegerd / Ingrid Jansdotter på Stommen. Han köper ut sina syskon via en öppen auction 1815 för 1222, men säljer redan 1816 1/8 mantal för 611 Rd till drängen Josef Håkansson f1754, som får faste maj 1817. Hustrun dör på Stommen i oktober, där vi kan läsa mer om testamente och bouppteckning.

Josef Håkansson

f1754 köper 1/8 Deragården. Josef är en gammal dräng, som köpt denna del, men som tack för att Anders tar hand om honom mot slutet så får han tillbaka denna del i ett testamente. Denne Josef var bror med Ingegerds förste man på Stommen, viket förklarar den uppkomna situationen.

Anders Andersson

f1890 är åter skriven som rusthållare på denna gård efter 1817, men han har då gift om sig med Maria Andersdotter, troligen från Stenstorp. Här finns luckor i kyrkboken, men som kompletteras av domboken som uppger att han brukade denna del till sin död 1835. Deras fem barn är de spridda åt Borgunda, Stenstorp och Amerika. Anders dör 1835 och Maria uppges omgift med en änkeman Lars Nilsson. Här finns inga dokument som skulle kunna berätta mer om gården. 

Maria Andersdotter nye make Lars Larssen Nilsson

f1787 är kommen från Skogstorpet under Espås, brukade N Skattegården vid Bron. Han är känd i bygden, som svärfar till Lelle Munars och far till Larssen på Halleberg Bjärsgården Häggum. Hans fååriga äktenskap med Anders änka, genererar två barn som inte överlever. Som enkeman efter Maria Andersdotter, hans andra hustru, säljer han ¼ Deragården i samråd med barnens godeman enligt köpebref 1845 till Deeren Sven Nilsson på den som vi tror större gårdsdelens Deragården, som sedan säljer till efterträdaren Jacob Gustafsson.

 

br Jacob Gustafsson

f1787 född i Varnhem kom till Besgården Bjellum 1809 fram till 1815, några år på Borregården i Varnhem, hans föräldragård, tills han kom till Bosgården här i Hornborga 1818. Vi vet att han brukade Bosgården som Åbo 1832 men att han sedan står, som brukare av Deragården. 

Han gifte sig med änkan på Bosgården 1818 Maria, som var dotter till storbonden Jonas Bengtsson från Heljesgården i Bolum. Med henne skapas familjen:

 1. Gustaf Jacobsson f1819 som tar vid.
 2. Kake Brita som vi återfinner på granngården.
 3. Anna Cajsa som gifter sig till Pinegården Holmängen Gudhem och efterlämnar ett testamente.
 4. Charlotta född på Ö Bosgården och gift först med man som dog tidigt på Ingfredsgården i Segerstad och återvänder och gifter sig med Truls från Brunnhem i Deragården, som vi skall berätta mer om å annan plats. Hon finns som undantagsänka här på ½ Deragården

Jacob dör i relativt unga år och av intresse noterar vi då att hustrun gifter sig med betydligt yngre Deeren, Sven Nilsson på granngården, som figurerar som ägare av denna gårdsdel och som han avyttrar till sin fosterson nedan efter hustruns död 1872. Men som Deeren fångesmän inte hade papperen klara fick Gustaf och Cajsa problem med lagfarten till fromma för mig som försöker få pusslet att gå ihop.

1848- br sonen Gustaf Jacobsson * Cajsa Nilsdotter

f1819 på Öfvre Bosgården kom via Falköping 1848 och brukar denna del hela 50 och 60 talen och paret köper och denna gård av Sven Nilsson 1869. De får faste 1872. Paret köper ¼ Ö Skattegården förvärvad av Jonas Arvidsson och Cajsa Andersdotter 1861, som misslyckades med at driva gården. Vi vet inte mycket om paret annat än att man fann honom † död ute på markerna 1873.

Han gifte sig med Cajsa Greta omkring 1848.

 1. Johan Alfred flyttar till Åna i Öglunda 76 skapar sig där en familj och tar hand om mor och syster, säljer sin del till Sven August 1883. 
 2. Sven August f1854 tar över 1876 efter broderns avflyttning.
 3. Eva Matilda följde med modern och senare enkan till Öglunda men återfinnes under PerHåkansgården och förblir ogift och Oskar blir hennes förmyndare från 1912.

Arvskiftet sker mars 1874 efter bouppteckningen som skedde i januari 1874. Enkan fick behålla ¼ Deragården medan barnen fick dela på ¼ Ö Skattegården, som tydligen övergår i annan ägare eller assimileras. 1883 köper han ut broderns del i Ö Skattegården.

1876- Sven August Gustafsson

¼ brukaren Sven August Gustafsson Jacobssons andra son tar över 76 efter brodern och stanna 70 talet ut. Sven August och hans maka Cajsa Kristina Johansdotter köper av modern och enkan Cajsa Greta Nilsdotter, som nu bor i Åna Öglunda, för 9000 kr trots att taxeringsvärdet sattes till 5200. Allt betalt 1883. . 1883 köper han tillbaka delarna i Skattegården av Johan Alfred och sin moder och får faste maj 1883. De får faste på Ö Skattegården först 98. Sven August avlider 1912 och gården skiftas i en omfattande administrativ process. 


Deragården men inte hundra på att 41 års upplaga har en riktig bild.

Maj Britt Larsson har tecknat denna bild av Oskars Deragården.

1912-1966 sonen Oskar Gustafsson Gåsen

f1891 börjar sitt liv som självständig brukare med att köpa den del av sin fasters arv av Ö Skattegården för vilket han får lagfart 1914. Han hade god hand med sina djur, som fråntogs honom på grund av hans ålder. Hans moder bodde länge hos honom. Oskars djur fick gå lösa i ladugården och han hade svårt att stängsla för dem. Men han hade god hand med djuren, så när han ville ha hem dem, gick han bara upp på källartaket och visslade, så kom de. Levde mot slutet i misär, var djupt religiös och gick varhelst till andakt bara det var varmt. Oskar var engagerad i nämnder och det sociala livet. Gustaf lever ensam på sin gård.
Oskar säljer avstyckade delar på Vallen till Gillis Carlsson och John Andersson 1843 delar av Parades. För dessa delar hade Oskar lagfart 1914.

Transperang eller Bröllopstavla.

tillägnad Lars Johan Johansson och Lotta Jakobsdotter i Deragården, Hornborga.

"L.I.I. S.L.I.D."

På den väg de skola vandra, led dem i dit wisa råd,
låt dem stödiande hwar andra, understödias af din nåd.
Ludnad för din helga lag, wishet om ditt välbehag,
följe dem till ålderns dag ".

(mitten av 1800-talet). Tavlan tillägnad Sven Johanssons morföräldrar, som bodde i Deragården.

Karl gifter sig till Deragården och han sågs inte i bygden, som värdig arvtagare till gården. Den gamla ladan som stod kvar in på 80 talet stod som vänstra flygel medan på hö fanns vagnslider och svinhus.


Avstyckning

Parades Per Lindstedt f1833 bor här hela 70 talet I ett annat torp finns Johan Larsson f1837 som bor här hela 70 talet. bor här hela 80 talet. Enkan Anna Brita Jonsdotter f1826 bor under Parades.

Lövåsen  Bjälbo 
Parades
Dön vid Långemosseliden

här bor Rickard Andersson dr och kolportör f1900, sen har vi en oklarhet att Wilson äger fd stp 33 

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Övre Skattegården ] [ Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ]
[underordnad] [ Innehåll ]