Referat      
Start ] Uppåt ] 1995 ] 1996 ] 1997 ] 1998 ] 1999 ] 2000 ] 2001 ] 2002 ] 2003 ] 2004 ] 2005 ] 2006 ] 2007 ] 2008 ] 2009 ] 2010 ] 2011 ] 2012 ] [Innehåll]


På denna sida skall vi ge möjlighet att följa föreningens aktiviteter år från år

1995 fagning av ängar och Musik i Änga.
1996 fagning, Musik i Änga och mörning av ladan.
1997 fagning, Musik i Änga.
1998 brasor, trädfällning, Musik i Änga och mörning.
1999 Veahäs, fagning, målning av Kapellet.
2000 torpvandring, reparation av Kapellet, slåtter och plöjning.
2001 Kulturveckan.
2002 ett mellanår med vandringar och radioprogram.
2003 med Kultur i Sommarnatten.
2004 torpvandringar och hemvändardag.
2005 torpvandring och slamkonferens.
2006 1 maj demonstration av Bjelluma Le och slamkonferens i Skara se mer www.bolum.nu;
2007 1 maj demonstration av Håkentorp och senare en vandring i Segerstadsfalan.
2008 Hemvändarhelg i Hjulsjö socken i Örebro län. Vassbindning på Heljesgården. 
2009 Hemvändarhelg i Hjulsjö, hemvändardag i Lilla Hafsjö och Från Iskant till Strandkant.
2010 Vandring i Gränsjön och försök med Från Iskant till Strandkant
2011 Det blev inte så mycket detta år.
2012


Detta är vad vi hunnit med genom åren.

  Hornborgasjön och Trätornas Träsk 

Genom åren har en verksamhet bedrivits för att tillvarataga det som bygden har att bjuda. Swanberg engagerade mig i spelet om Hornborgasjön. De väsentligaste inläggen och framför allt de som tystades ned finns nu publicerat på nätet och dokumenten finns på biblioteket i Skara. Detta resulterade i att Länsteatern smittades av detta engagemang och ensemblen samlades i det gamla Kapellet en härlig vårdag 1988 för att gå igenom och sprida kunskapen om sjöns tidiga historia i form av ett spel, där teatermedlemmarna deltog. Det bidrog till skapandet av musikteatern Trätorna Träsk, en fullkomligt underbar musik - och teaterupplevelse. Vi hoppas att kunna återknyta teatern med flera revival i vårt Kapell förutom det vi hade 2001. Vilken annan plats vore lämpligare.
I samband med kulturveckan 2001 så debatterade vi under två dagar hälsotillståndet i sjön. Gå till Hornborgasjön där du säkert kan finna en länk vid "1980-talet".
Vi har också ingripit mot Centerns och Falköpings kommuns olagliga försök till vindtäkt av Hornborgasjön, där hör och häpna även domstolar brustit i det formella genom att domare varit jäviga. 

  Heljesgården

Lars och Elsa som jag tidigt lärde känna, när jag kom till bygden, var en källa till mycken kunskap. Lars och jag tillbringade många timmar i hans verkstad, där han lärde mig allt från att dra elledningar, lägga vasstak och göra yxskaft. Elsa var inne och henne hann jag inte prata med lika mycket, vilket jag nu ser med stor saknad. Hon var en stor kulturbärare i det tysta och har lagt grunden till allt det, som gården idag har att bjuda. Lars som plötsligen lämnades ensam gick många år och bar på frågan om hur han skulle göra. Vi kom att knyta närmare kontakt. Han bad mig skriva och fråga släktingar och vänner till råds. Att på något sätt bevara det som Elsa skapat var hans återkommande önskemål.
Men det har varit en lång och svår process för Lars att i sin levnad lämna ifrån sig allt han ägde och hade. Lars sökte allt stöd han kunde få och förankrade sina beslut i en arbetsgrupp bestående av alla grannar och kusiner. Vi frågade lämpliga institutioner, som skulle kunna övertaga förvaltningen av detta objekt och fann slutligen rätt forum. Västergötlands Museum tog med öppna armar emot gården och förvaltar med framgång gåvan, som nu håller på att bli en levande museigård. Levande i så måtto att Lars kan berätta för museipersonalen och tjänstemän som registrerar allt som finns på gården. Museet har redan på ett fantastiskt sätt gjort utställningar på de föremål, som genom åren samlats på gården. En monter med prylar och en monter med vykort från det gångna seklet fanns att beskåda i Museet. Naturvårdsenheten på länsstyrelsen integrerade Heljesgården och Prestegården (OlofGrottesgården) i grannbyn Bolumstorp i detta område efter påstötning varför gården nu är en del av Hornborgasjön. Mest tragiskt i denna historia är att den lokala centern med stöd av byggnadsnämnden försökt att olagligen etablera ett vindkraftverk i farstun på museigården, något som alla myndigheter upp till regeringsnivån ogillat. Mer om detta kan Du läsa på www.hornborga.nu.

Gården har utvecklats mycket positivt och Du kan läsa mer genom att klicka på bilden ovan. 

  Trassastôva

Sedan många år har vi försökt att bevara stugan, som fick stå ensam i skogkanten. Knarkande ungdomar och grävlingar försökte underminera den. Den målades och fönster lagades och föreningar kontaktades, som skulle kunna ta ansvar, tills Västergötlands Museum som en skänk från ovan ser den som ett komplement till Heljesgården. Den är nu under vård och taket är lagat. Redan förre ägaren vårdade taket så att stugan inte tagit skada trots att tegelpannor ramlat ner och läkter försvunnit. Bygdens byggmästare Erik Andersson på sin tid med hjälp av sonen var förutseende redan då. Det tackar vi för nu.

  Kapellet i Hornborga

Hugo Wernlund var den siste medlemmen i förbundet och bad på sin sista födelsedag att rädda och ta hand om hans kapell. Jag kunde inte motstå denna utmaning. Baptistförsamlingen i Stockholm var behjälplig i den krångliga juridik att överföra ägandet från en förening, som inte längre fanns till samfundet i Stockholm. Baptistsamfundet och Hornborga Kultur fick under flera år disponera byggnaden interimistiskt mot att vi står för kostnaderna. Taket läckte och med stöd av Studiefrämjandet i Falköping och Niklas och Peter kunde vi mobilisera tillräckligt med krafter i det unga Hornborga för att lägga om taket. 

Under många år pågick försök att hålla liv i byggnaden genom att inbjuda till besök av tynande församlingar i Skaraborg. Körkonserter och föredrag, en revival av musikteatern "Trätornas Träsk" är exempel på att få kapellet att leva. Inte heller god musik och teater får förfaras ty det är också kultur. Kulturvecka och evenemang som Kultur i sommarnatten är exempel på att försöka förändra bygdens inställning. Från sin himmel ler Hjalmar Arleman, initiativtagare till hembygdsföreningen, Bankestugan och Ekornavallen åt alla försök att skapa förståelse för den egna bygden. Han vet att berätta hur svårflörtade Broddetorpsborna är. Men nu har Kapellet en trygg ägare, ättlingen till initiativtagarna bygdens då stora söner.

Musik i Änga      

med Susann & Louise har blev en tradition. Härlig folkmusik och sång i änget nytt för varje år. Du finner en länk till dem på hemsidan. 2003 firade vi åtta års jubileum. Du finner referat på varje års sidas referat. Gå till upp till sidans början så finner Du länkar till varje år.

Musik i Bygden

Vi har ordnat kurser i bygdens egen musik under 2002. Bygdens barn lyste med sin frånvaro, men icke förty har de flesta av bygdens låtar kunnat höras på nytt efter att ha varit bortglömda sedan flera generationer tillbaka. Här skall vi komma att berätta om de mest betydelsefulla spelmännen.

Torpvandringar

kan du läsa mer om på varje års redovisning. Se ovan.

Hembygdsforskning

Vi forskar intensivt i bygden via Hjilmers samlingar, kyrkoböcker och givmilda bygdebor, som lånar oss bilder och gamla dokument. Stor kunskap har erhållits genom ett givande arbete. Till vår hjälp har vi numera även kartor och mikrofilmsmaterial, så vi är inte beroende av den hembygdsorganisation, som vill hindra oss i vårt arbete. Härtill har vi kartlagt kolarna och bergsmännen i Hjulsjö socken och Ekebergs Rote vid Hällefors i Örebro Bergslag.

Hornborgasjöarkivet hittar Du lättast på www hornborga nu;

 • Per Olof Swanberg
  Ordnandet och förmedlandet av kontakter med Stifts och Landsbiblioteket i Skara har krävt mycket tid men resultatet blev över förväntan. Hela arkivet om Hornborgasjön, alla hans bilder, hans fågelobservationer och större delen av hans boksamling är nu räddad. P O Swanberg har en egen hemsida som du hittar länken till på indexsidan. 
 • Rudolf Söderbergs 
  arkiv från Stockholm bärgat och kompletteras med ett tidigare tillkommet arkiv som finns på Falbygdens
 • Holger Johanssons
  Guldsmeden och fotografen och hans fantastiska bilder finns nu på biblioteket i Skara
 • Sven Björks Hemsida
  kompletterar dokumenten om Hornborgasjön och dess över 200 åriga historia


Start ] Heljesgården ] Kapellet i Hornborga ] Kultur i Hornborga ] Bygdemusik ] [innehåll ] [ början ]
sidan uppdaterad 2015-04-13

Start ] Innehållet ] Hornborgasjöns Krönika ]
1995 ] 1996 ] 1997 ] 1998 ] 1999 ] 2000 ] 2001 ] 2002 ] 2003 ] 2004 ] 2005 ] 2006 ] 2007 ] 2008 ] 2009 ] 2010 ] 2011 ] 2012 ]