Hornborgasjöns Krönika

av Hans Claesson

  Hornborgasjöns Krönika

Sockenbokskommittén i Härlunda Bjärka Hembygdsförening.

200 år med sänkningar, trätor och naturvård

Hornborgasjöns Krönika

Här berättas för första gången den verkliga historien om "Trätornas Träsk". Allt från det första sänkningsförsöket  1803 för att vinna odlingsmark, till vår tids miljömedvetenhet.

Kulturredaktören skriver i Skaraborgs läns Tidning den 2 okt 1999. "Jag har under åren läst oerhört mycket om Hornborgasjön mellan de olika besöken där, och trodde att jag hade ett hyggligt grepp om historien. Det hade jag inte. Hans Claeson har gjort ett oerhört gediget forskningsarbete och efter en inledande skildring av sjöns tidiga historia skildrar han ingående alla trätorna. Dessa brukar normalt framstå som trista och meningslösa, men Claeson lyckas få skildringarna levande genom att blanda protokoll med tidstypiska poänger och levnadsöden."

Det avslutande kapitlet om Naturvårdsverkets ofullständiga restaurering av Hornborgasjön är skrivet av professor Sven Björk från Lund. Citat: "I en intervju i Svenska Dagbladet 1991-01-20 svarar SNV:s avgående chef på frågan om vad verket under hans tid hade kunnat göra bättre: Jo, höjningen av Hornborgasjön har varit ett ärende hela min tid och först nu drar vi igång. Vi borde lämnat ifrån oss frågan, för vi klarade inte av den".

Innehåll: Ca 385 sidor, 80 bilder plus en karta i färg.
Detta är en bok, som skall finnas i varje hem runt sjön. Den förutan förstår Du inte bygden.

Köp

i bokhandeln i Skara, Västgötalitteratur eller nere på Naturrum vid Hornborgasjön. Du missade Bibliotekets utställning i Skara under våren 2006 där vi uppmärksammade sjön och dess hjältar och antihjältar.


Boken om Härlunda Bjärka Del 1

Ur innehållet

Sven Lövford. Härlunda pergamentet avslöjar sekellånga gränstvister.
Roland Rahn Beskrivning av de forna kyrkorna i Härlunda och Bjärka, samt den förmodade men ej dokumenterade kyrkan i Skrelunda.
Ivar Dyrendahl Peter Hernqvist från Härlunda.
Hans Claeson: Dagsnäs ett gods och dess människor. Tiden fram till 1820 Del 1.

Boken om Härlunda Bjärka del 2 

är klar. Ulla Nordmark Falköping har skrivit om Dagsnäs efter 1820.

 

Åter till Hornborgasjöns egen Hemsida

Start ] Innehållet ] [ Hornborgasjöns Krönika ]