Qvarn Marum

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Qvarn Herlunda ] [ Qvarn Marum ] Qvarn V Gerum ] Qvarn Saleby Skallmeja ] Qvarnar i Norra Härene ] Miljödomstolen tycker ]
[underordnad]

 

Laxdiket berättar vi om på annan plats.

RyttareMossen el Nyckelmossen under Attorp

-1885 Johan Nilsson f1806 Ljung dör här 1885
1889-1926  Johan Petter Nyman sold torp Ryttarmossen f1856.
1927-1937 svärson Viktor Emil Ström 1887 flyttar till Holmestad
1937- Torsten Erlandsson f1903 37 dör på stället 1980.


Svansvik

Anno 1387 skänkte Elof Elofsson Vika qwarn till Sankta Anna Gille i Uppsala för sin själs frälsning.

71-83 mjölnare Abraham Beckman f1717 och dog här 1783, men vi vet ännu intet att berätta, mer än att här fanns rikligt med tjänstefolk denna period.
1781-83 Jonas Henriksson f1754 här vet vi lika litet.
1787-89 Göran Olofsson f1758 här börjar kyrkboken berätta lite mer om en familj som likt efterkommande familjer flyttar till Skara
-1790 Nils Andersson f1750 var gift och hade fyra barn födda här på fastigheten.
-1796 Sven Åhman f1752 som flyttar till Munkatorp.

En rustmästare Strömvall f1796 finns här efter 1819 troligen som ägare
-1821  Anders Persson 1770 mjölnare dör här 1821. Han var gift med Stina som dör samma år. Anders brukar denna 1/16 f1770 Forsnäs men dör här som sagt 1821. Sonen Jonas återfinner vi senare vid Brenninge Qvarn, Kyrkeqvarn men kommer åter hit 1846. Sonen Anders som var född i Härlunda finns i Brenninge och Tyska Qvarn för att återvända till Härlunda, där han knutit kontakt med den Tranbergska släkten därstädes.
1821- lantjägmästaren Petter Fahlman troligen en kapitalägare
1826- mjölnare Anders Bengtsson vars far var mjölnare i Herrtorps Qvarn finns här. Det enda vi kan berätta om är sonen Johan f1829 som återgår till sin släktqvarn i St Herrtorp.

1846- Jonas Andersson var son till Anders Persson ovan

1844 - 68 Carl Gustaf Sandgren f1811 Slöta finns här under en ovanligt lång period fram till 3:dje sänkningen av Hornborgasjön. Han återfinnes 1880 som arbetare vid ett sågverk i Skara LF. Vi kan följa tre av hans döttrar varav
Ж Eva gifter sig med arrendatorn av Svansvik, men sedan brukar olika gårdar i länet.
Ж Anna väljer en smed från Agnetorp
Ж Matilda gift med en mjölnare från Lerdala som malde i Hammars Qvarn i Varnhem.

Perioden 62-70 rikligt med tjänstefolk (bland dem Alexanders Nilssons far) och till och med en smed som fanns på qvarnen 1868-74
1868-74 Klas Jacob Ljungman f1839 Amnehärad. En Jacob Dimberg f1811 65-9;

1868- Johan Berg f1807 kom från Halla 68 och lämnar över till sin son
1868-74 Alexander Berg f1844 arrenderar Svansvik och gifter sig med företrädarens dotter Eva Kristina.

1864- Alexander Nilsson f1862 är torpare och arr av Svansvik

Ägdes av Källgren i Herrtorp och C G Sandgren (ovan)
Här fanns en smed och färgare med gesäller

1879-83 August Carlsson färgare f1851 Slöta, samlar pengar för att sedan flytta till Amerika.
1884-92 Carl Johan Almqvist f1853 soldatsonen från Hospitalsqvarn avslutar sina dagar nere vid Kyrkeqvarn. Hustrun Betty från Särestad. Barnen
Ж Carl Gustaf återfinner vi i Skara
Ж Emma Alida f1883 gifter sig med byggmästaren Johan Oskar Gustafsson som efter några år på LarsSvensgården i Hornborga och Ringsborg flyttar till Floby.
Ж Gunnar född i Hornborga, men följer sin syster mot Floby

Johannes Andersson f1854 Björsäter arbetare och mjölnare Brenninge, flyttar till Skara Horshaga återkommer till Kyrkeqvarn några år, Tyska Qvarn och fram till 1905 som bild av kriserna för qvarnarna vid slutet av seklet.

Ägare  J Gustafsson, C Nilsson A Abrahamsson Johan Gustafsson

Nils Andersson är arbetare här på Svansvik
Alexander Nilsson
skrivs som torp och var det han som skapade spinneriet. Lämnar Svansvik för Myrängen. Var gift med Johanna och paret hade 4 barn.

Ödsmål från 1900-1906

Till platsen kom en ung familjen 1906, där den driftige vagnmakaren Johan Gustaf Svensson tog över en qwarn, som varit i ödesmål sedan 6 år. Han rustar upp den illa medfarna stugan, förbättrade dammen och fick igång en turbin, skapade en verkstad och tycktes reda sig gott med sitt jordbruk. Han hade häst och verkstad med flertalet anställda. Men så hade sänkningen av Hornborgasjön börjat och flödet i Flian sinade, varför han i början av 1910 talet gick på knäna.
I april 1906 flyttar vagnmakaren Johan Gustaf Svensson med maka Hilma till den i ödsmål övergivna qvarnen Svansvik i Marum. Köpesumman var 10.000 kr. En strömstare i forsen hälsade familjen välkommen. Stugan var förfallen och luktade mögel efter att ha stått tom i 6 år.
Qvarnen hade tre våningar och tre vattenhjul och skulle bli kraftkällan i den verksamhet han kunde och ville utveckla med extern kraftkälla. Okuvlig skaparkraft kunde Johan sätta en qvarn i stånd och bilda grunden till en vagnshjulfabrik. En ny turbin och en restaurering av dammen var det första han investerade i på den holme som skulle bli hans verkstad. När första året var slut hade han byggt upp sin verkstad och under vintern gav han sig i kast med stugan.
Åren går och han anställer flertalet gesäller och fram till strejken året 1909 och ladugården fylldes med kor och häst. Goda utsikter till att investeringarna skulle kunna ge utdelning men då kom bakslaget i och med att vattnet sinade i den sänkta Hornborgasjön. Hjulen i verkstaden stannade.
Året 1910 synes ändå vara gott år men 1911 bjöd på en sommar med minsta tänkbara nederbörd följt av ett blötår. Turbinerna gick inte runt och Johan fick avskeda sina gesäller och fick luta sin försörjning mot sitt lilla lantbruk. Korna fick säljas utom den sista, som blev familjens försörjning. Pengarna tog slut och Johan var tvungen att ställa till med auction på de inventarier han hade.
Ernst Dahlberg hälftenägaren av sedermera Skara Tidning ropade in inventarierna och kunde överlämna en växel till Johan som därmed kom undan med blotta förskräckelsen. Men Johan med växel på fickan och blott sina minderåriga söner till hjälp efter avslutad skolgång. Johan stapplade sig fram till 1917 då han var tvungen att avträda Svansvik och flytta till Skara.
Vi kan berätta att sonen Erik bistod sin fader i den snickerifabrik, som skapades i skuggan av vattenbristen i Hornborgasjön. Erik fortsatte i faderns fotspår och skapar sedan ECCO verken och Skara Plast.
Från Erik Järnåkers bok har vi fånga en tidsbild från början av 1900 talet.
Äges av Lektor Hofling och handlaren Alfred Beckman och A Jern i Halla

Det gamla Qvarnhuset kan sedan ha blivit ombyggt till spinneri med intag och en fallhöjd av två meter. 

Spinneriet Rask
Carl Anton kommer hit från Hospitalsqvarn med sina tre yngre syskon och vi återfinner syskonskaran på Malmgatan 7 i Vita huset i Skara från 60 talet. Rask kan ha byggt upp den magasinsbyggnad som står vid dammen. Kanske uppemot 30 personer kan ha varit anställda här under Raskens tid.
Två bröder Svensson tog över, men de ville åter till Småland
En arrendator finns här under en period innan Svensson kommer tillbaka och under tiden sviktar marknaden varvid spinneriet kommer i ödsmål.
Olof Jern står som ägare 1980.

Halla Qvarn

per 1773-1811
-1773 mjölnare Erik Svensson f1736
1772-82 Inge Olofsson f1730 Flistad hösten 72-82 då Härlunda återfinnes, sedan som mjölnare i Broddetorp
1782-84 mjölnare Nils Andersson f1750 flyttar sedan till Svansvik
1784-5 Sven Larsson 1747 Gudhem?
1785-89 mjölnare Petter Larsson f1747 med familj
1790-1811+ mjölnare Carl Jansson f1754 från Undenäs magra uppgifter om denna familj, som ändå stannar relativt länge
+09-1819 arr mjölnare Anders Svensson f1767 från Härlunda dotter och svåger tar över men ack så kort tid.
09-12 -1823 arr mjölnare Anders Carlsson f1786 i Gudhem med rötter bakåt mot Hånger och HerrEriksgården Ugglum. Han figurerar i Halla och Kyrkeqvarn.
-1812 ägare Sven Jonsson f1773 dör på plats
-1813 Lars Pettersson f1788 i Marum. Vi återfinner honom i Brenninge Q från 1813
1826-28 mjöl Magnus Olofsson f1784 torparson från Margaretelund under Bommen flyttar sedan till Skara
1823 - 1843 mjölnaren Anders Jansson Jonsson f1776 kom från Ardala 1823 med fam. Han var son till Jan Ryberg.

-1844 ägare och mjölnare Johannes Andersson f1814 i Forshem dör här 1844, men lämnade tydligen över innan
1843-47 mjölnare Adolf Andersson Berg f1821 från Skara
1847-1868 Johan Andersson Berg 1807 från Skara tar över Svansvik men stannar på plats och dör här 1885. Han tog med sin Anna från Skara
Ж -1877 äldste sonen Gustaf Adolf tar över och han lämnar detta jordelivet 1877. Hustrun Cajsa från Stenum gifter om sig med Vilhelm Håkansson på Horsqvarn.
Ж
Carl Ludvig tar över Svansvik några år, men flyttar sedan till Varnhem och Hangelösa
Ж Johan Fredrik återfinns på Skaraberg
-1877 sonen Gustaf Adolf Berg f1833 dör på platsen 1877.
1877-79 arr Anders Gustaf Johansson N Vånga dör på plats

1879-84 arr Carl Johan Almqvist, son till soldaten Alm vid Hospitalsqvarn f1853 flyttar över till Svansvik sannolikt på textilsidan.
1884-89 Carl Fredrik Ahlin f1851 Ransberg kom från Tyska Q och flyttar till Rådene.
1894- Alexander Nilsson f1862 passerar Myrängen Marum och slutar sina dagar på Malmgatan 7 samman med Johan Bergs släkt.
1895-6 Carl Johan Jansson f1851 Skara fanns på Samuelsgårdens Q i Bolum och skrivs därefter som arbetare i Skara
1896- mjölnare Carl August Karlsson f1856 Hasslösa flyttar till Rossqvarn i Kinne Vedum, men avslutar vid en qvarn i Ova.


Halla gamla Qvarn med överfallsdammen under bron.

närmare särskådande av gamla turbinen

1900- egare Johan Alfred Jern f1863 från Smedsgården i Härlunda.
Olof Jern 1980
Carl Johansson byggmästare f1841 bodde kvar, står för kapitalet och efter återkomsten skapas grunden för Halla mink. Byggmästaren byggde sedan Skara järnvägsstation.

Tyska Qvarn

-1773 Andreas Bengtson f1751 var son till mjölnare Kyrkeqvarn och Forssen innan sänkningarna började
1773-1795 mjölnare Anders Larsson f1721
1776- Jan Ryberg f1748 Sonen hade varit mjölnare i Ardala Q och senare även Halla.
1784- mjöl Jonas Andersson f1747. Dottern gifter sig med efterträdaren Anders Johansson
1796-1810 Anders Johansson f1779 N Vånga

1811-16 arr Anders Nilsson f1785 från Vättlösa.
1811-24+ brodern Johannes Nilsson tar vid 11-24+
1816- gissar på ytterligare en broder Gustaf f1795 i Götene

-1846 Johan Svensson f1802 flyttar sedan till torpet Backen där han ändar sitt liv
-1850 mjölnare Johannes Pettersson f1808 från Kinnevad flyttar till Skara
1851-2 Anders Andersson f1801 51- som kom från Brenninge och fortsätter till Härlunda.
1849-52 Jan Petter Husar kom som mjölnare från Blombacka och flyttar till Härlunda.
1852- Gubben Molitor f1824 i Flo som vi senare hittar i Bolum som mjölnare
1852-65 Lars Petter Håkansson från N Härene återfinner vi med hans stora familj nere i Bronäs så småningom.
1862-73 Anders Erik Johansson f1820 mjölnare från Husaby och åker vidare till St Olofstorp N Ving. Barnen synes klarat sig bra.
ägs av patron Nils Carlsson
1875-80 Johannes Larsson hade tidigare Brenninge var en sväng i V Gerum och passerar här, men slutar sina dagar i Brenninge Q, sannolikt i sonens bröd, som tar över denna Qvarn.
äg Boström Simmatorp
arr Vilhelm Håkansson
Johannes Larsson kommer åter till bygden via Gerum.

Bild från Tyska Qvarn

Egs Av Boström Simmatorp
1878-84 Carl Fredrik Ahlin f1851 från Ransberg fortsätter till Halla och sedan Rådene.
1883-93 Olof Adamsson hade innehaft Brenninge gift ggr två och dör här 93. Han tog med sin moder hit från Amnehärad. Hans änka står som ägare av denna qvarn 1899-1905.
per 1889-99 egs av Simmatorp
1893-1905 arr Johannes Andersson f1854 har haft de flesta qvarnar här i Marum runt sekelskiftet
1904- Carl Johan Hellner f1873 av dubbel mjölnarsläkt vars ättlingar återfinnes i Lerdala Q.
-1928 bröderna Carl Gustav och Johan Alexander Fahlman  1887 resp. 1885 flyttar till Brenninge Q
1827-39  arr Carl Vilhelm Alexander Kull till Händene.
Per Samuel Larsson f1885 rättare Ökull och arr Doterbo kom hit 39

HorsQvarn

-1773 Anders Larsson flyttar till Tyska Q för ytterligare 20 år i bygden.
-1776 Anders Svensson mjölnare som kom från Härlunda var nog här blott en kortare tid. Försvinner in i det okända.
1777-1780  mjölnare Jonas Nilsson f1745 flyttade till Kyrkeqvarn. Tämligen anonym.

1802 - 1810 mjölnare Henrik Olofsson dör här på plats sonen
1811- 24+ mjölnare Anders Henriksson bor här

1828-43+ Anders Carlsson med rötter från Hånger och Ugglum brukat Halla och Kyrkeqvarn. Anders svärson gift med dottern Charlotta tar vid
1841-59 mjölnare Nils Larsson f1822 son till bondfolk från L Brestorp i närheten han gifte sig
Ж första gången med Charlotta. Johan Alfred Nilsson mjölnare i Kyrkeqvarn och Kristinefors i Härlunda.
Ж sedan med Anna Från Skånings Åsaka

1869-82 Vilhelm Håkansson från Vinköl först gift med Anna Charlotta Berg från Halla och sedan med Cajsa Johansdotter enka efter Adolf Berg likaledes granne.

per 1971-80 ägs av Veterinärinrättningen

-1891 Johannes Andersson f1854 i Björsäter, började på Brenninge och kom hit tog över Kyrkeqvarn något år och sedan på Tyska qvarn och Svansvik. Flyttade sedan vid Stommen Marum till Skara.

1882 - 84 Carl Vilhelm Liljeberg f? Synnerby dör på plats 84. äldste sonen återkommer efter 10 år
per 1889-99 1/16 mantal
1894-1902 Alfred Liljeberg f1865 sonen från ovan hade arbetat på Halla. tillsammans med sin broder Johan.

21-26 mjölnare Jon Wahl 21 gift med Maria Jern från Halla
1826-29 snickare Horsqvarn f1878

1933 -41+  mjölnare Torsten Jern f1901

Kyrkan i Marum med den förhöjda qvarndammen i bakgrunden, där den gamla Kyrkeqvarn är dränkt.

Kyrkeqvarn Kyrkqvarn

-1779 mjölnare Bengt Andersson f1724 finns på Forssen, men återvänder hit efter en arrendeperiod.
1773 sonen till Bengt ovan Andreas Bengtsson f1751
1785- Per Håkansson f1746 hade tidigare varit på Brenninge qvarn.
1789-1800 mjölnare Nils Gabrielsson dör 1800.
1804-24 Anders Bengtsson f1761 flyttar till Varnhem men sonen
1815- Anders Andersson f1790 kom 1815 gift med Beata, som dör i häktet på Mariestad.
1823- Anders Carlsson f1786 känner vi igen från tidigare där vi träffade honom på HorsQvarn, vars svärson fortsatte i yrket
-1829 Jonas Andersson från Björsäter tar vid kom från Brenninge. Fadern var mjölnare på Svansvik
44-45 Carl f1805-12-01 kom från Husaby och återflyttar
1845- mjölnare Johan Bergmansson f1788
-1844 Sven Jansson f1819 från Synnerby.
1845-53 Johan Bergmansson f1788
1853- Per Andersson f1831 fadern hade varit vid Hospitalsqvarn.
1856-58 mjölnare Johan Falk från Örslösa flyttar till Källby
efter 1852 Jan Petter Andersson Husar f1823 Varnhem,

per 1856-70 Jonas Johansson f1822 hade prövat på Ähle Q innan han dök upp här
1868- Anders Jonsson ägs när han flyttat till Bosgården Händene, (Anders Jonsson f1828 med svåger Alfred * dotter Emma)
-1882 svärsonen Johan Alfred Nilsson f1849 är far till Carl Johan Hellner, som vi återfinner på Tyska Qvarn, vars ättlingar vi spårar till andra qvarnar.
1885-90 Klas Alfred Carlsson f1857 V Gerum
1891-1903 Johannes Andersson f1854 hade varit mjölnare på Brenninge, Horsqvarn och här och fortsätter till Tyska Q och flyttar som många andra mjölnare i trakten till Skara.
arr inspektor Anders Andrén Daretorp  f1810-02-10 från Karlskoga.
1909- Carl Petter Lundgren mjölnarson från Brenninge Q längre ner.
1911-15 Rikard Carlsson från Hangelösa
1916-över 1920 Carl Emil Carlsson f1865. Kyrkeqvarn kommer att upphöra under denna period med många hyrande.

Brenninge Qvarn

-1773 Nils Hansson f1721 flyttar till V Gerum
-1778 Per Håkansson f1746 flyttar till Kila Kållstorp i Gerum och återkommer efter 10 år till Kyrkeqvarn
 1792 - 1807? Nils Andersson 1766 vet vi heller ingenting om
+08-24+ mjölnare Nils Nilsson f1867 gift med Stina och hade 4 barn.
-1819 Jonas Andersson f1792 Björsäter finns med på Kyrkeqvarn och Svansvik
1813-1824+ Lars Pettersson f1788 stor familj som vi inte vet något om
-1842 Sven Larsson f1814 från Forshem och var här en kortare tid
1820-46 mjölnare Henrik Andersson f1813 av mjölnarsläkt från Horsqvarn


Nuvarande kraftstation uppfördes 1962. Fallhöjden ökades från 2,4 till 4 m i samband med konstruktionen och dammen som skapades och dränkte Kyrkeqvarn. Magasinet har en yta av ca 100 x 400 m

-46 Henrik Andersson avlöses av
45-51 Anders Andersson f1801 som flytta till Tyska Qvarn
1858-66 Johannes Larsson f1828 och vi vet att han dog här efter att ha mellanlandat på Tyska qvarn lämnade senare över till sonen Carl Petter Lundgren nedan.
1866-83 mjölnare Olof Adamsson kom från Amnehärad och flyttar sedan till Tyska Qvarn.
1878-83 Johannes Andersson f1854 Björsäter flyttar sedan till HorsQvarn, Kyrkeqvarn, Tyska Qvarn och Svanvik
1883-92 Carl Petter Lundgren återvände till Kyrkeqvarn och vi följer deras telningar.

1905-07 mjölnare Johan Viktor Blomqvist f1877
1911 Anders Nilsson f1897
1907-27 mjölnare Johan Alfred Svensson f1871 flyttar till Holmestad
1913-24 Lars Pettersson f1888 kom från Halla Qvarn
per 1922-41 1907-27 mjölnare Johan Alfred Svensson f1871 kan vara den sista mjölnaren. kom från Väne Åsaka där han var mjölnardräng, flyttar sedan till Synnerby och återfinnes i Holmestad.
Bröderna Fahlman Carl Gustaf
Håkan Olsson f1924 ägare av qvarn och kraftverk


kvarnmagasinet öster om verket

Hospitalsqvarn


Qvarnen som bestod av qvarn, sågverk, benstamp och väveri har som synes av en gammal vägvisare en lång historia


Här ser vi till vänster den brunna qvarnen och bakom den sågen en ramsåg som gick tvärs utfallet. Som framgår av planen framför huset har vi ett upplag från sågen. Till vänster innan qvarnen leds vatten till benstampen.

egs av Kungl. Serafimer orden i Stockholm, och hade en fallhöjd av 2 m. Flian delades här och den södra delen fanns en berghäll som förstärktes med ett träplank.

mjölnare med förnamn Per död före 1784, vars änka blir med barn med drängen och får en son Olof f1784.
1785-1824 mjölnare Anders Håkansson f1754 dör här 1824.
1817- sonen Johannes Strömberg finns knuten till denna plats från 1817 tillsammans med brodern
Anders Andersson f1785 fanns här 1811.
1848-72 mjölnare Anders Håkansson f1804 Synnerby dör på plats 1872. sonen Lars Ågren återfinnes här
1872-98 mjölnare och sonen Lars Håkansson Ågren f1847 finns här och dör 1898. Honom vet jag inte mycket om
1888-90 Johan Andersson f1862 Lerdala
+1905-1820+ Axel Emil Sahlström soldat och mjölnare finns här livet ut till 1934 och barnen flyttar till Skara. 

Spinneriet


ligger en bit nedanför resterna av qvarnen med prestlönebostället Attorp i bakgrunden

1885-87 Adolf Johansson f1861 i Valstad
1897  Spinnmästare Konrad Lenning från Nyköping
1898-1917 Carl August Rask tar över spinneriet och flyttar sedan till Svansvik
1917- Carl Anton Rask tar över spinneriet efter fadern

 


Här skulle benstampen ha legat och som låg parallellt med gamla qvarnen

1969 brann qvarnen ner till grunden och lämnar blott intaget att beskåda.

Attorp

Strax nedanför Hospitalsqvarn finns prestlönebostället. Här kan en mindre qvarn av typ sqvalta ha legat. Sannolikheten är inte försumbar att inte kraften i vattnet här kommit till nytta men det har vi inte kunnat bekräfta.

men så här der det ur i alla fall sedan vattnet åter samlas efter att ha passerat Hospitalsqvarnen.

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Qvarn Herlunda ] [ Qvarn Marum ] Qvarn V Gerum ] Qvarn Saleby Skallmeja ] Qvarnar i Norra Härene ] Miljödomstolen tycker ]
[underordnad] [ Innehåll ]