Qvarn V Gerum

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Qvarn Herlunda ] Qvarn Marum ] [ Qvarn V Gerum ] Qvarn Saleby Skallmeja ] Qvarnar i Norra Härene ] Miljödomstolen tycker ]
[underordnad]

 

Ardala qvarnar

Skiss över Ardalas tre qvarnar Överst Blombacka qvarn och såg
till vänster Biskopsqvarnen och Raseforsqvarnen

Den vackra vägbron vid Ardala qvarnar öster om dammarna, qvarnarna och sågarna.

Vid bron ser vi två avledningar varav den södra leder till en kröndamm där Blombacka qvarn och såg utnyttjade en fallhöjd på 4.7 m. De är numera nedlagda. Den norra leder först till Biskopsqvarn och nedanför denna liggande men nu nedlagda Raseforsqvarn. Platsen är väl värd ett besök av hugade turister.

Blombacka qvarn och såg

ägdes 1980 av Runeus

1816- Anders Nilsson f1785 kom från Tyska Q 1816
före 1899-pag 213 Carl Emil Carlsson f1864
Josef Mattias
1931-39 arr Carl Erik Carlsson f1905 flyttar till Skärv var son till arr på Kyrkeqvarn
1939- Anders Gustaf Främberg f1908 39-


Blombacka Qvarnruin sedd från Rasefors

samma vy som ovan och den damm som nu är rådande.

Blombacka skapade en qvarndamm från strax nedom Raseforsqvarn, som därmed minskade Rasefors effektuttag. Nu används den inte
Bengt Runeus på Blombacka står som ägare 1980.

Biskopsqvarn JonNilsgårdens Qvarn

Anders Persson 1750
Lars Bengtsson f1797 Skånings Åsaka
På 1850 talet var biskoparna fortfarande indelningshavare av denna qvarn.
-1862 arr Lars Bengtsson f1797 Skånings Åsaka
-1870 Per Johan Larsson f1824
1881- 1884 Johan Källgren f1849 kom från Lerdala och fortsätter till Gestad
1884-1910 mjölnare August Telander f1847 dör på plats
1827- sonen till August ovan mjölnare Axel Telander f1892
en mjölnare var emellan
Biskopsqvarn ägs 1980 av Sven Hellner som har restaurerat upp qvarnen, driften upphörde på 1960 talet fallhöjden här var 2 m.

Raseforsqvarnen MånsJonsgårdens Qvarn Rase Q


Rasefors lyckade renovering av den gamla qvarnen där man skapat trädgård på platsen för den gamla sågen.

ligger 50 meter nedom Biskopsqvarn och under MånsJonsgården. Qvarnen i gott skick, men sågen har endast rester. Lennart Wahl ägde 1980 talet.

1779-1812 Jan Jansson f1752 stor familj
1814- Anders Carlsson f1786 har en rik mjölnare karriär i Härlunda Marum och här. Han avslutar sin karriär på Horshaga
-1823 Anders Jansson f1776 Halla
-1835 mjölnare Nils Nilsson f1767 Skånings Åsaka dör här på plats 1835
1835-38 Anders Nilsson f1806 sonen tar vid när Nils dör och flyttar till Banevalla
Bröderna Otto Hjalmar Rabsahm och Vilhelm finns här, varaf en av bröderna aldrig var i kyrkan!
1845 - Gifta dr Gustaf Eriksson
Johan Bergmansson var här ett år från 44 men återfinnes i Kyrkeqvarn i Marum efter ett år
Rasefors såg ägdes då av Patron Natanael Frisk på Entorp per 1843-64. Jag hittar ingen mjölnare denna tid men
inh Petter Svensson
1864-5 mjöl Vilhelm Håkansson f1834 som fortsatte till Horsqvarn. 
1861-68 Petter Svensson f1810 enkman som fostrar sin kull, men dör på plats .
1867? -1877 mjölnare Johan Börje f1842  flyttar till Horn
1874-1921 Alfred Ahlström f1844 i Vinköl verkar här men sonen
1914- David Alström tog vid f1878 sen berättar inte församlingsboken mer


Rasefors qvarn med sågverket nu inom staketet. Ett tekniskt museum har vuxit fram på platsen för det nu borttagna sågverket.

Rasefors har på ett prydligt sätt rustat upp sin nedläggning, vilket inte är det vanliga ödet för en gammal qvarn.

Bengt Runeus på Blombacka och Sven Hellner i Biskopsqvarn står som ägare 1980.
Fallet bjuder i dag 3.5 m. Här fanns tre qvarnar och två sågar.

Blombacka kraftverk

Utbyggdes på 60 talet utbyggdes fallhöjden från 1.3 m till nuvarande 3.8 m på bekostnad av Rasefors fallhöjd varvid en drygt 60 m lång damm tillskapas.
Runeus Blombacka svarade för fallägarnas talan under en period efter Kristinedal.


Karstorps Qvarn

Hade 1 par stenar
1844- Anders Bomb f1796
1860-63 mjölnare Johannes Carlsson f1832
AI:6 sid 52 verkar bli en fattigvårdsstuga per 1874-85

Lilla Flata Qvarn

låg under Blombacka 1850 talet. Har två stenar på 1830 talet. Dyker upp som qvarn perioden 1864-74; och torde ligga efter Blombacka. Byn innehöll också gästgiveri.

+1833-38 mjöl Johannes Andersson mjölnarson från Halla flyttar till Härlunda
1849-51 arr Anders Gustaf Borg f1821 Vinköl
1852-4 Johannes Andersson f1821
1854-71 Carl Pettersson f1826
1844-47 Sven Andersson f1807
per 1854-71 Carl Pettersson f1826 V Gerum

Stora Kålltorp Qvarn

Ligger 500 meter efter korsningen Flian och E20 tillskapades på 1700 talet och lades ner 1969 varvid kraftproduktion tillstötte varvid en överfallsdamm tillskapades. Sista ägaren Vilhelm Kuylenstierna Stora Kålltorp. 3 stenars q 1850 talet.


Här låg den gamla Stora Kolltorps qvarn.

Gamla välbyggda bron längs insomnade E3 gick över platsen för qvarndammen. Rännan som vi ser här fanns inte. Överfallsdammen gick ifrån Andersson snett över till platsen för qvarnen.

Niklas Pettersson
1844- Fredrik Niklasson f1818
1853-1884 Johannes Andersson f1817 kom från Q nedan och låter sonen ta över
1872-81 mjölnare Johan Fredrik Johansson f1845 V Gerum flyttar till Lerdala och återfinnes sedan i S Sniken i Hornborga där han slutar sin bana.
1881- 81 Nils Olofsson f1881 lämnade enka och barn efter sig
1882 - 05 mjölnare August Svantesson f1857 flyttar till Synnerby
1905- stataren Carl Viktor Svärd tar vid f

Kålltorps kraftverk och smedja


Kraftverket kommer att inom tio år vara helt förfallet.

 


Kröndammen och överfallsdammen är nu svårt raserad, intaget i fonden. Två turbiner lär ha funnits här. På 80 talet bedömdes qvarnen värd att renovera, men vattenfall ville inte vara med att renovera.

St Kålltorps kraftverk med utloppskanal.

Kila Q, Kilagårdsqvarnen = Lilla Kålltorps Qvarn

tre par stenar

1798-07 Per Håkansson f1745 dör här 1807
-1850 Anders Jansson f1778 Saleby  sonen tar över. Hustrun enkan i sonens bröd Ingrid Johansdotter f1786
1835-77 mjöl sonen Anders Andersson f1815 Saleby. Anders skär av sig halsen och tar med sin hustru i samma åtgärd. den andra sonen Johannes blir mjölnare i Kålltorps Q
1877- Carl Alfred Johansson dör på socknen
1884-1902 Carl Fredrik Magnusson f1848 Tråvad gift med flicka från Saleby dit familjen återvänder
1902-19 mjöl Anders Gustaf Johansson f1874 Härjavad, avslutar sitt liv vid Kyrkolidens Qvarn i Uvered
skulle kunna vara den siste mjölnaren i samband med att vattnet tar slut i ån!


Här tror jag att Kilagårdens Qvarn ha legat. Kilagården kan man ana bland träden. Här kan en överfallsdamm ha gått där man sedan hade en bro mellan de två gårdarna .

Banevalla Qvarn

Kvarnen lär ha skapats på 1600 talet och lades ner som qvarn på 1960 talet. Hade 2 stenar 1850 talet. Ligger 3 km nedanför Kålltorps Q. Qvarnen har problem med kravning 1.5 mån per år. 50 m ovan qvarnen finns en bergvägg som påverkar vattenflödet. 

Per 33-44 ägs qvarnen med två stenar av Lars Svensson vid Staka Q, men han dör 18341218
Rättskommissarien Boström i Hända tar vid.
-1846 Anders Nilsson f1806 född Vinköl var sedan mjölnare i Bjärsjö qvarn i Bjellum
1846-9 Johan Wallqvist f1819 Synnerby
1848-51 Magnus Pettersson f1821
-1854 Sven Magnusson Banevalla återfinner vi på Laxdiket. Han följs av
1854 Jacob Larsson f1811 från Saleby
1851-56 Svante Blom f1807 från Vånga
Jacob Larsson Banevalla och Isak Larsson Törestorp Jung, men ingen mjölnare 56-64.

Johannes Larsson kom från Vinköl
1865- Johan Pettersson f1838 Vånga passar på att gifta sig fortsätter strax och vi finner honom i Kaxa Q i Bolum på 70 talet, men redan då drar han vidare till det tydligen mera lockande Lerdala.
1864-67 Anders Gustaf Johansson f1825 fortsatte till Skallmeja
1866-1875 Johannes Larsson kommer hit från Marum och återvänder dit 1875
1874-1882? Anders Gustaf Jacobsson f1852 Saleby
1882 -1915 ägare Erik August Klasson f1842 under honom verkar
1902-13 Benjamin Andersson som flyttar till Saleby
August svärsonen tar vid
1912- mjölnare Sven Johansson 1885 från Brålanda äktar dottern Charlotta Classon

Församl bok 1912-31 sid 120 125 Aspelund måste jag kolla
Kröndammen byggdes om 2012

 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Qvarn Herlunda ] Qvarn Marum ] [ Qvarn V Gerum ] Qvarn Saleby Skallmeja ] Qvarnar i Norra Härene ] Miljödomstolen tycker ]
[underordnad] [ Innehåll ]