Qvarn Herlunda

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Qvarn Herlunda ] Qvarn Marum ] Qvarn V Gerum ] Qvarn Saleby Skallmeja ] Qvarnar i Norra Härene ] Miljödomstolen tycker ]
[underordnad]

 

Forssen

Lilla och Stora Forssen var två olika qvarnar. Lilla Forsen säljes av Veterinärinrättningen till Petter Tranberg per 1828-42

Stora Forssen

Bengt Gustafsson f1741
1773-79 Olof Svensson f1741
1773-90 mjölnare ? Lars Pettersson
1818- Lars Svensson f1753 Kyrkefalla
3/8 Qvarn 1818- Nils Pettersson f1790 i Skärv
Nils Persson f1790
arr Anders Jonsson 48-52
Vilhelm Andersson f1796

Johan Pettersson ½

Lilla Forssen 3/8

1773-79 Lars Andersson f1722 gift med Kerstin det enda vi vet, men vi gissar att hans far varit knuten till Forssen.
1779-82 Andersson Bengt då han återvänder till Kyrkeqvarn i Marum med sin son Andreas som blir mjölnare i Tyska resp. Kyrkeqvarn där vi kan berätta mer.
1779-90 Lars Jansson f1755 flyttar sedan till Stora Forssen 1791
1791-94 Per Persson f1731
1800-1802 Olof Andersson f1752 i Synnerby dit han återvänder
-1831 Petter Tranberg f1761 köper delar av Forssen qvarn. som ju Petter Hernqvist disputerade med Petter Tham om som en av de första konflikterna kring Hornborgasjön.
mågen -1830 Gustaf Jacobsson som gifte sig med Petters dotter Sara. Parets fyra barn dog samtliga späda. flyttar sedan till Ängen

Carl Berg 1/8 soldaten Sk 310 finns vid Forssen 1835-69 då han flyttar över till England i Härlunda. Enda sonen vi kan följa 1848-53 finns som brukare på diverse gårdar i Bolum och Hornborga men återbördas till England, men dessförinnan  skaffar många barn som är produktiva i Boluma och Hornborga socknar.
Likaså Anders Jonsson f1802 i Varnhem arrenderar Forssen om mjölnare vet jag ej.

Johan Pettersson f1807 brukar 1/8 Forssen
1860- Johannes Carlberg f1823 från trakten brukar 1865-
1865-96+ Johan Ture Larsson brukar under lång tid antydande att qvarnen kanske inte längre var i bruk

Löfbacken

-1877 Carl Johan Johansson f1849
1878- Anders Gustaf f1847 †1915
1920-21 Carl Vilhelm Andersson
1920-1967
Carl Otto Staberg f1885 Marum kom via Amerika 1920-

Ängen
under Forssen

1779-1815 Jonas Larsson f1748
Carl Björling f1750 soldat, som hann med Garpegården Bolum innan han återvänder hit. Om hans son Johannes född i Bolumtorp vet jag inte.
1812- Jan Olofsson f1767 kom från Ving
1813-22 Isak Håkansson kom från Sätuna och gifte sig med Margareta.
Per Johan Ahlberg f1816 fanns här i början av sin karriär som banvakt vid jvg
1/16 ägs av Carl Fors p42-49

Herrtorp

Stora Herrtorp

Regements skrivareboställe 1 mtl. hela perioden rikligt med tjänstefolk.

1773-79 Olof Schagerström f1732 ;
1779-90 reg sekr Jan Jägersten f1736 
-1804 sonen fältkamrer Adam Jägersten f17650
1805-07 Jacob Otterström f1766 Otterstad
1889- Henning Reinholdsson f1851

Prosten Isak Wennerbom
1811- baron von Köhler f1781 Skarstad
1812-16 fältkamrer Ludvig Zeterius f1785
1815-27+ regementsskrivare Ludvig Adolf Kumlin f1790

Kaptensboställe 1 mtl

1838-46 Kapten A Fr Pålman f1800
1846-67 Kapten Nils Åstrand  f1802 Åseda
1882-88 sonen och Kapten hyr Per Åstrand f1844
-1916 Anders Gustaf f1851
-1917 Kapten Carl Sederholm f1841
1916- Carl Arvid Andersson f1891
1935- Johan Viktor Lundgren f1879 dör på stället.

Herrtorps Qvarn

1791-1801 Henrik Olofsson f1748 återfinnes på HorsQvarn
-1815 mjöl Jan Jansson f1778 Broddetorp
1815- mjölnare Bengt Persson f1759

-1832 mjöl Johan Bengtsson f1786
-1826 sonen Anders Bengtsson f1792
sonen mjölnare Johan Andreasson f1829

-1801 Sven Jonsson f1793 Skarstad

Fallhöjden vid Herrtorp mäter 2,1 m med den överfallsdamm till höger.

Kristinefors Qvarn

? Svante Nilsson f1849 får överta en exproprierad Q i Herrtorp
1883-93 sonen Johan Alfred Nilsson f1849 Kom från Kyrkeqvarn och återvänder dit. Sonen Carl Johan Hellner till Lerdala
dyker upp perioden 1881-96; äges av Lars Ekberg På Dassnäs. 1896-14
-1896 Anders Gustaf Andersson f 1848 från Finnerödja dör 96 och lämnar över till
Rättare Sven Svensson från Bjurum och hans fru hänger med.
Lars Ekberg och Jönsson i Bjurum köpte in denna qvarn och släkten stod som ägare så sent som 1980.
1890-02 Carl Fredrik Sund sold och mjölnare ? f1864
1913- Frans Johansson med familj 8 barn går att följa
Sågare Gustaf Andersson f1877 kring sekelskiftet.
1912-15 Carl Ivar Johansson f1886
1926-27 Carl Kull f1887 flyttar till Händene
1927-28 Ragnar Johansson f1907
1933-35 Fredrik Ström 1999
1935- Johan Håkansson f1903

1819-1834 Anders Johansson f1785
1843-50 Hans Jonsson f1811 vars son
1861- Johan Hansson f1836
-1918 Anders Fredrik L Herrtorp

Laxdiket 1/8

1773-79 Sven Götesson hade tre barn och må hända efterträdaren
1796-1818 Sven Svensson f1760 och for till Skara, sonen
1818-1830? Sven Svensson f1792 tre överlevande barn, men mer vet vi inte.
-1886 Carl Johansson f1823 i Marum med sina fem barn som vi kan se här under mantalsåret 1880 och följa dem livet ut. Väldigt livskraftig familj, tre döttrar ogifta i Skara.
1856- Johan Petter Pettersson
-1857 Gustaf Pettersson ¼ kanske for till Am ?
1867- Johan Johansson f1843 flyttade nog till Marum
1895- Anders Gustaf Eriksson f1855 med familj om 8 barn och hustru kan vi följa hela deras liv.
1915-25 Anders Gustaf Andersson
f1855 N Vånga var lekmanna predikant och brukade det sista stället.

Längre ner bodde
Anders Larsson
f1828 i Öttum stannar 1857-92 på ¼ Laxdiket hela sitt liv. Vi följer 7 av hans 8 barn hela livet.

  • Alfred Andersson som är Anders Larssons son ovan finns här med sin familj kring 1920
  • Lina Andersson f1858 fångades av Frälsningsarmen och sömmerska och söndagsskollärare i Vinköl, Härlunda och Marum.
  • Kristina gift med Lundgren som smet till Amerika och lämnade deras lifsfrukt Edit i syskonens vård och hon stannar livet ut i Laxdiket

 ?-1961 Frans Johansson f1879 Tun dog ensam här 1961 på Apelåsen.
1917 - ? Carl Emil Olsson ½ f1888

ägs av äg till Biskopsqvarn Ardala per 1857-63;

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Qvarn Herlunda ] Qvarn Marum ] Qvarn V Gerum ] Qvarn Saleby Skallmeja ] Qvarnar i Norra Härene ] Miljödomstolen tycker ]
[underordnad] [ Innehåll ]