Torpen

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] Ulvstorp ] Rycklan och Qvarnarna ] Soldater ] [ Torpen ]
[underordnad]

 

Vi beskriver Torpen utifrån By och gårdstillhörighet. Vi återfinner de flesta av torpen på västra sidan av ån som var Håkentorps sockens utmark på 1700 talet. Vid storskiftet så fördelas denna delen av socknen och vi ger där indelningsgrund för att kunna beskriva alla de människor om hänvisades hit. 

Hakentorp/ hak_to1.gif

img Hakentorp/ hag_ga21.gif

Espås

Länkar till torp och backstugor under Espås. 

Rycklan 

var från början en by med två gårdar AndersVinsbo i norr och JonMickelsgården. Byn kom att senare ingå under Espås vilket gör att många torp kom att kyrkboksmässigt att ingå under Espås. 

Qvickatorp; Espås Soldattorp; 

Espås Soldattorp

Kilians soldattorp troligen låg flera soldattorp på marken mellan Bäcken och landsvägen Kilians var nog det som låg längst norrut. Mittemot står korset. 

Nordatorp

en väl bevarad stuga som ligger vid vägen ligger under Rycklan JonMikaelsgården. Johannes Andersson f1829 dör 1903 då Lars Andersson från Dala kommer. torp Johannes Nord f1815 52-60+

Källgren bor här först och en 

Persson stallare på Espås, son Erland Persson var taxichaufför. Bert tog över taxirörelse 

Olle Johansson och broder till mjölnaren i Håkantorp. 

Sen köpte Hellström på Äspås barn några av torpen. 

Mågen på Hällström på Äspås har nu stället Barbro * Jan Rylander egen företagare.

Qvickatorp el JonMikaelsgården ½ mantal frälse

kallas även Ryckla AndersVinbo torp under Hättebrunn, var från början enligt 1870 års karta två backstugor under Espås och bebyggdes sedan men är nu blott ruiner om ens det. Det ligger bakom Fridhem ca 200 meter in. Svårigheten att befolka detta torp är att hela gården slaktas och delas upp på torp i samband med skiftet. Den enda vi vet med säkerhet som bor här är 

Adolf Johansson Qvick f1859 från Fåfängan i Bjellum via Svabenstorp och Backgården Hornborga. Finns här från mellan 91 och 92 då de flyttar till Torbjörntorp men återfinnes sedan i Lerdala. Egentligen hette han inte Qvick utan fick ärva namnet av sin far som bott i en stuga i Bjellum där en Qvick hade bott. De sex barnen sprids för vinden.

Fridhem Krons Nr 5 

Rycklan AndersVinsbo från början ett torp under sagda mantal. Den gula villa som byggdes 1939 och ägas av en målare Bertil Kron och byggdes av Westerling från Valltorpet (Greta På Valls ställe), när han brukade Sörgården i Håkentorp.

Den vita villan vid granhäcken är sonen Uno Kron, Målarfirma.


Höjen UnderHöjen

Länkar till torp och backstugor under Höjen. Julianeström

Torp Höjen, Gamla missionshuset

på Höjens mark tills det nya blev färdigt omkring 1915. Det låg öster om vägen norr av avtagsvägen till Hättebrunn. Det bestod av litet rum och kök samt predikolokal. Inneboende var rättare Johan och Charlotta. Det revs troligen 1912. Hade tidigare varit bostad. Av 1870 talets karta framgår att det troligen låg ett torp på denna plats med lada som låg med gaveln mot vägen. Stugan antyds av spishögen i dungen. 

Julianeström Julianelund Johannelund Nr 34

torp UnderHöjen ligger öster om vägen mittemot ett röse mellan Fridhem och Nyhem.

Anders får en dotter Maria f1786; 

Lars Andersson 

Här bor arr av Höjens qvarn Johannes Andersson och inhys enkan Brita Andersdotter.

Andreas Zachrisson i Hättebrunn äger p50-60 var tidigare mjölnare på Hasselströmmen och bebor torpet Hättebrunn under Espås; Hans mor Brita Andersdotter änka efter soldaten Glas på Broddatorpet finns som inhyses här fram till sin död 1877; 

Anders Andersson 

f1833 i Dala finns här 18 61-67; Hans Cajsa kom från Gudhem men de tre barnen kan vi inte spåra. 

Johan August Pettersson 

f1839 kom 1865- och startar här sin statarkarriär med arbeten i Härna, S Ving och 1890 Vartofta säteri; Stället ägs av Josef Andersson f1826 då.

Sven Kilian

f1830 afskedade soldaten på Rycklan bor här. Han kan ha kommit 1884 då han slutar han förvärvar efter hand stället. Han var gift med Anna Cajsa på far och mödernet soldatsläkt med det välklingande namnet Segerfeldt. Han fanns på stället mellan 1883 till 1993 då vi återfinner honom under Nolgården där han avlider året efter.

 • Bolla Matilda gifte sig med Käckes som var en duktig bonde under St Weka
 • Emma stannar hemma länge och flyttar till St Weka där hon skrivs som hushållerska innan hon flyttar till S Kyrketorp. 
 • tvillingarna Ida och Alfred går ej att spåra
 • Anna gifter sig med en son till Räven på Påvagården och återfinnes i Bôrna.
 • ytterligare en tvillingson åker till Amerika.

Anders Gustaf Nord 

f1848 var son till soldaten Nord på Rycklan och var själv soldat härstädes innan han blev skomakaren och nedsatte sig här vid vägkanten. Han var först gift med smedsdottern Hellman från Sätuna och senare Brita Lisa från Kubo i Segerstad. Han dör här 1913 och lämnar sin änka Brita Lisa, som avlider först 1935 och då troligen på annan plats på UnderHöjen. Dottern Tyra gifter sig med August Olsson från Karlskoga, som bebor stället och avlar sin son Rune härstädes. UnderHöjen 1'2 Brita Lisa Andersdotter f1849. Skomakaren f1848 bodde här senast och flyttade till den fastighet som senare inköptes av Hildur och Axel Johansson. 

Dottern Tyra gifter sig med August Viliam Olsson och de torde vara de sista innevånare här på stället. Sonen Rune Evert flyttade till Torbjörntorp.

Marianneström Nr 35

UnderHöjen fanns även ett annat torp, som först kallades Bejerstorp, senare Marianneström, efter ägarinnan Marianne Lillie. Enligt den utmärkta torpinventering som Håkantorps Hembygdsförening gjort så ligger den inom 150 meter ner mot ån från Fridhem räknat, omgiven av en mur.

Johannes d:ä Andersson 

varit torpare på Bejerstorp f1817 från trakten gift med Maria från Ulvstorp finns här 1842-60. Många av barnen drar till Amerika. Familjen flyttar sedan till Lummerilund från 1860. Han gifte sig med torparedotter Nerman från Ulvstorp. Av barnen kan vi berätta att

Johanna gifter sig till Rosatorpet i Hånger vars barn vi senare kan spåra till Kärragården i Bolum. Anders och Johannes förgyller Amerika. Per gifter sig med Anders Flods dotter, men han går tidigt bort.

Anders Johansson 

f1816 i N Vånga gift med Maja Stina från Högstena. Han hade tidigare varit brukare av Nolgården och finns här från 1868 och fram till 77. då han köper Gisslatorp Borgunda. Sonen August Andersson tar över från 1870 och gifter sig med Johanna från Varola. Även dessa förblir anonyma för oss. Sen försvinner stället ur rullorna. 

Bygdegården

byggdes av Lindberg som bodde på Gattorp och byggmästare var Gustaf Kilian. som var det missionshus som ersatte den tidigare fastigheten som låg avsevärt norrut även den på Höjens mark. 

No 32 Höjen

Hörnfastigheten mitt emot Bygdegården finns en brunn och på andra sidan vägen norr om Bygdegården på nordsidan om muren fanns en lada? 


Gudhemsvägen

På 1871 år ekonomiska karta finns två stycken backstugor.

Bejerstorp Westerling Nr 3 

150 m in på Gudhemsvägen och norr om vägen ligger under UnderHöjen stora skiftes tilldelning. Pettera Hötta var ett uthus, där Petter Boström på UnderHöjen hade sina får. Det låg vid vägen till nyuppförd bostad. 

Enkan Brita Johansdotter

efter mjölnaren Linnarsson finns här någon period efter 1830.

Anders Andersson 

f1781 av mjölnaresläkt från Rycklan och Fjällåkra är först på plan i denna fastighet. Hustrun är Lisa från Sörgården. Han dör bräcklig på stället 1845 och hon hinner gifta om sig och avslutar sina dagar på Blottställan under Höjen.

 • Dottern Johanna gifter sig med Lars Stark Norén och dem finner vi under ArvidJonsgården någonstans.
 • Dottern Eva gifter sig med Lars från Dala och paret bor här på stället. Som Eva dör här och Lars gifter om sig med den yngre Stina Båld från Bolum och paret bebor stället här till sin död.
 • Johan hittar Maria från Segerstad och de bebor sedan ett ställe under Ramsgården i Segerstad. 

Lars Andersson.

f1813 berättade jag ovan och han tar över efter svärfar och hans andra hustru finns här till 1893. Johannes svågern finns här under en period fram till mitten av 1940 talet. Honom återfinner vi sedan på Marianneström och Lummerilund.

Gustaf Vilhelm Johansson Westerling.

f1857 dotterson till namnen och trädgårdsmästaren på Bjurum bor här mellan 1894 och 1911; Han var ju gift med soldatdottern Matilda Udd, men familjens 6 barn lämnar inga avtryck i bygden. Vilhelm Vesterling bodde senare i en stuga, som låg i skogen på Nolgårdens mark. Vesterling  hade svårt att gå. Stugan revs 1910. Han var gift med Augusta Matilda Udd. Westerling flyttar sedan till under Nolgården vid Esseberget alldeles intill vägen Rikens.

Axel Valdemar Johansson f1906 lämnar över till sonen Lars, med anor från Alfred Ruter på Lövåsen Vallen längre norrut. 1'5 Bejerstorp.

På Höjens mark låg en backstuga enligt vad Höjens gårdskarta anger.


ArvidJonsgården mark 

Arvidstorp; Soldattorpet; Fattigstugan; Krons; Karis i Änga

Krons Häldesborg N:o 1 

ligger formellt under ArvidJonsgården 300 meter in på Gudhemsvägen på dess södra sida alldeles innan Vargama. Den  tillhörde kungsgården och friköptes av Ivar eller Erik Hellqvist. Stället revs 1915. 

Johannes Kron

var en lång man och benämndes Långe Johannes. Han hade varit statardräng på Varjama  och Hälle i Gudhem gift med Stina Larsdotter. Sonen Lars Johan blir soldat i Mårby under namn Hallberg, Alfred slår sig ner på Broddatomten i södra delen av socknen och ger liv åt en generation drivande handelsmän. Även sonen August blir soldat i Mårby under namn Brage ? Så även sonen Frans som under namn Ekman blir soldat under Ambjörntorp.

Bild på stugan med den unga familjen finns där.

Skomakarsonen och folkskolläraren Erik Hellqvist friköper stället (kan vara sonson i Varjema) och river det och Arvid Johansson i ArvidJonsgården återbördar jorden till huvudgården.

Arvidstorp Starka Stinas

skulle alltså ligga söder om Krons Häldesborg på vägen till Gudhem. Det är lite oklart var stället låg. Ägs av Gustaf Johansson f 18118; Jonas Nilsson f1827; Det är troligt att det ligger på ArvidJonsgården tilldelning vid storskiftet. Det kan ha funnits fler backstugor, så vi får nöja oss med denna goda gissning tillsvidare. 

Jonas Nilsson 

f1818 i Stenstorp  bl.a. rallare Han var gift med Anna Jonsson soldatdotter från Fjällåkra och sedan Brita Andersdotter från Heljesgården i Bolum. Av hans tre barn veta vi ej annat än att 2 av dem dog tidigt. 

Gustaf Johansson 

f1819 från Vartorfa Åsaka kom från Gudhem med sin fru och dotter och bebor stället från 1868 till sin död 1903. Vad som timats med dottern vet jag ej men det lyste för henne 1872.

Stina Norén el Starka Stina

f1837 och var dotter till Lars Stark soldaten för Sörgården och som senare bor på Sanningen. Stina är barnfödd på Arvidsgården kommer från Fattigstugan och dör ogift på detta stället 1909; Systern Maja Lisa flyttar till Gudhem 1860, men är gift till Junkerstorpet med Lars Johan Norlin vilket kan förklara att detta namn kommit in i släkten. Vi lånar text av Hembygdsföreningen i Håkentorp som skriver att Stina Norén kallad Starke Stina bodde vid gränsen något längre in från vägen. Hon hade tidigare bott i nr 13, som revs när Stina flyttar. Stina var syster till Lisa Norlin. På generalstabens karta finns en väg markerad från Nolgården till Hellqvistes. Närmansåkern till hörde Nolgården . Björkdungen i anslutning till åkern tillhörde troligen någon sold som bodde i närheten av Hellqvistes. Stället revs omkring 1915 av Ivar Hellqvist och jorden försåldes till Alfred Johansson i ArvidJonsgården.

Jonsberg  Karis i Änga Nr 8.

finns angivet på 1870 talets karta. Karins i Änga ligger på ArvidJonsgården mark Söder om Espås, några meter öster om den nuvarande gärdesvägen från Espås, som anknöt till gamla landsvägen i närheten av Ljungaberget. Stället byggdes upp på 1870 - 80 talet av makarna Kajsa Lena Kari Fredriksdotter f1835 och Jonas Persson. Stugan beskrevs som liten och grå med torvtak. Den inrymde ett rum och liten förstuga. Dess innevånare levde ett fattigt liv. Kari var född i Varnhem och där hade också makarna Persson haft ett litet ställe på arrende i början av sitt äktenskap, men längtade efter en egen bostad gjorde att det flyttade till Håkentorp. Enligt en dotterson hade Kari ofta i hans mors barndom att "när vi bodde i Hornborga hade vi åtminstone mat". Så länge Jonas levde hade man en ko i Änga, men sen inskränkte sig djurbeståndet till några höns.

Kari blev änka redan 1899. I äktenskapet fanns två döttrar Sofia Margareta f1869 och Anna Maria f1872. Systern Anna gifte sig och och blev bosatt i Uppland. Hon hade fyra barn, varav tre fortfarande är i livet och ibland besöker Håkentorp och den gamla graven där.

Jonas Persson

f1831 var dräng under Frimansgården i Fjällåkra och brukade olika ställen i trakten gifte sig 1864 med Cajsa Lena som var bonddotter från Lunnagården, Storegården Broddetorp AndersHeljesgården N Lundby, där hon föddes på Ökull. 

Av parets 5 barn överlever blott de två äldsta.

 • Sofia f 1869 på soldattorpet i Ringagården. Sofia stannade kvar i föräldrahemmet och försörjde sig sömmerska. Kari uppnådde en mycket hög ålder och hade nyss fyllt 95 då hon avled 1930. Hon vårdades hemma i den lilla stugan, så länge hon levde av dottern Sofia.
 • Anna Matilda f1871 

Senare flyttade Sofia i Änga till Stenstorp och stugan blev såld till August Karlsson som använde virke från den till sin ladugård i Nyhem. 1938 förstördes den vid en eldsvåda.

Fattigstugan No 13 

Bland andra bodde här Stina Norén, innan hon flyttade till Arvidstorp. Låg mellan ArvidJonsgården och milstenen öster om vägen vid ett gammalt grustag som nu är åker. Bortodlat av Edvin Johansson. Starka Stina bodde här innan det revs 1930 tal. Hon flyttade sedan till gränsen mot Gudhem. Den tidigare fattigstugan låg i sydändan av socknen nära Åbod. 

No 31 ligger på fältet väster om milstenen. Här fanns rester av ett ställe. 


Stommen.

Runsmosse ligger under Stommen. Soldattorp 57


Ulvstorp

Öfver Åna vid Ulvstorp 

Här återfann vi blinde tiggaren Lars Andersson som dog 1710, samt Kerstin och hennes son, som dog i pesten 1711.

Liden

här har funnits två torp (neråt Källängen) vid det gamla vadstället till Ulvstorp. 

Liden No 14

Petter Andersson

f1807 var dräng här under Liden gifte sig med änkan till Johannes Ullgren f1806, som i detta äktenskap har en son, som följer med änkan. Änkan, som är äldre dör, och Petter gifter om sig med Maja Stina Från Varv. Under perioden före 1864 flyttar han till Åsle. I stugan fanns då sonen från den tidigare relationen ovanomnämnda son Johannes Johansson f1835 som skrivs som fattighjon härstädes vistades i Broddetorp många år innan han flyttar till Falköping 1852.

Liden No 30 


Kyrkogården

Setterdal, Säterdal - Bengtsona No 21

en jordlägenhet under Kyrkogården men på skogsmark tillhörig Åbod tidigare Kyrkogårdarna rester av grundmur samt längre nedåt landsvägen en brunn kvar. Marken såldes till Carl Jupiter f1887 och numera äges den av Sylvia Ullholm . Här finner man rester av stenfoten och en brunn.

Petter Carlsson f1805 flyttar till Am och då kommer 
Johannes Larsson f1818; 
arb karl Gustaf Johansson 1848; 

Johannes Bengtsson

f1827 var född på Vargama eller i Slöta är på plats från 1879 och paret bebor stället till 1912, då hustrun går bort. Han må vara född på Varjama och var gift med Cecilia från Kyrkogården. Dessförinnan hade han alstrat sina barn i Slöta vars öden är förborgat, frånsett Klas som byter namn till Ahlstrand och flyttar till Borgunda.


Nolgården 

Spånhyveln

Låg på Nolgårdens mark och hade byggts av David E Kilian omkring 1915. Den låg vid bäcken som rinner från Seltorp mellan kyrkan och ArvidJonsgården. Dammen låg ca 50 m öster om spånhyvel vid gränsen till Sörgården. Konturen efter en grävd vattenränna är synlig på södra sluttningen på gränsen till Sörgårdens betesmark. Här fanns också en generator som drevs av vattenfallet. 

Källängen Nr 14

marken mellan Liden, allmänningen och Sörgården var delad på två soldattorp. Källängen hörde till Nolgården

Ladugården på Källängen är bostadshuset till soldattorpet Sörtorpet. Huset flyttades av Nils Johanssons fader. Fotografi och mått på ladugården se bil. Den ursprungliga platsen för bostadshuset var den inhägnade platsen söder om väten ned mot ån. Källängen var tid soldattorp u Nolgården. Fähuset som användes till omkring år 1960 var bostad från Sörtorpet som flyttades när Sörtorpet och Källängen slog ihop. Det nuvarande bostadshuset byggdes omkring 1957. Det tidigare bostaden låg ca 10 meter från detta nedåt ån.

Mitt emot på andra sidan den södra sidan av vägen finns en plan med stenmur omkring. Här låg boningshuset till det ursprungliga soldattorpet.

Johan Vigilius Johansson Strand 

f1868 är soldat för Vg 90 Nolgården Ulvstorp kom 1890 från torpet Rörsbacke under Kullen Han tjänte 14 år fram till 1903 men vet inte sedan vart han tog vägen. De kan möjligen ha flyttat till Torestorp i Valtorp. Han gifte sig med olyckliga pigan Matilda på Espås som förde sin dotter in i relationen. 

Lars Johan Andersson

f1848 i Knype Gudhem av fattighjonsläkt gifte sig med Klara Moell kommer med sin 8 barns familj och är den torpare som slår ihop Sörtorp och Källängen i början av 1900 talet. Sonen Nils Gunnar Johansson stannar ogift på stället fram till sin död 1976.


Rikes No 23

eller Westerlings låg på Nolgårdens skogsmark väster om stora vägen. Man återfinns rester av grunden och uthus, med syrenbuskar som täcker brunnen.  Namnet Riksén kommer från Erika Rika och stället kallas ibland för Rikes. 

Gustaf Svensson 

skräddare och kalkarbetare f1846 som kan ha bott här sedan 70 talet, gift med Ulrika, som därmed gett det folkliga namnet till denna plats. Dottern Alma tar sig namnet Riksén och finns som sömmerska på Liljedal i Fjällåkra innan hon flyttar till Amerika. Namnet Riksén Skoaffären i Falköping koppas till detta torp, men än är det för tidigt att berätta. 

Gustaf Udd

f 1835 hade varit soldat för Nolgården och erbjudits denna mark.

Vilhelm Westerling

f1857 dottermåg av trädgårdsmästaren på Bjurum, han tog alltså sin moders efternamn, och gifte sig till stället genom att äkta Gustaf Udds dotter Matilda. Paret hade tidigare bott på Bejerstorp fram till 1911. Av de fem barnen vet vi inget. Efter Matildas död flyttas stugan 1936 till Högehus där den nu utgör uthus. Här lär tidigare funnit en liten lada där en get härbärgerades. Många av barnen återfinnes, men de lämnade bygden.

Matilda Westerling var den sista, som bodde i stugan ( såldes för avflyttning till Filip Andersson i Högehus, som byggde upp den till ett uthus) Det hade också funnits en liten ladugård, där bland annat en get härbärgerades. 

Bild finns


Sörgården

Sörtorpet Sörängen Rappes No 16

soldattorp för Sörgården. Marken mellan Liden, Allmänningen och Sörgården var delad på två soldattorp. Sörtorp tillhörde Sörgårdarna och låg intill vägskälet vid skogen. Sörtorpet låg i sluttningen öster om vägen som gick fram till Junkerstorp. 

Den siste som bodde här var och flyttade troligen in här som låg på Sörgårdens mark på höger sida om vägen när man kommer nedanför gränsen till Sörgårdens skog.

Alfred Rapp

f 1853 var torparson från Valtorp kom 72 från Rössberga och tjänte 32 år. Han kan ha flyttat till den stuga som låg på Sörgårdens mark på höger sida om vägen när man kommer innanför gränsen till Sörgårdens skog. Fyra döttrar som inte gjort några intryck i bygden. 

Esseberget Rosenqvistes Herreberget

under Sörgården; Potatiskällaren finns kvar och en syrenhäck vid vägen alldeles i gränsen vägen - Sörgårdens skog. Rester av källaren i sluttningen åt skogen och en syrenhäck finns längs vägen.

eges av Abraham Isaksson där inhys enkeman Johannes Pettersson f1800 med sina två pojkar och samma per 

Adam Rosenqvist

f1811 Paret kom från Acklinga och arrenderar stället från 1853 och makarna stannar i Ulfstorp till sin död i slutet av 1880 talet.

 • Gustaf blir soldaten Rahn i Ranstad f1840. 
 • Eva flyttar till Stockholm och 
 • Klara blir blott 25 år. 

Efter Adam Rosenqvist bodde troligen August Rapp i stugan.

Junkerstorp No 18

Den sista ryggåsstugan i Håkentorp låg på Sörgårdens mark och revs 1946. Låg utmed bäcken.

Stina f1740 finns här och stället fanns nämnt perioden 1803 - 6

Här bodde en smed som hette Junker. (Den ende som kan vara aktuell är sold Nils Svenson Junker som fanns skriven på Esseberget under Sörgården 1852 - till sin död 1880, samma år som makan. Av de två barnen veta vi intet). 

Esseberget under Sörgården ägs av afskedade sold Nils Junker fr 1860.

Nils Junker om det nu är han är den avskedade soldten från Junkersgården och som kom hit 1860 fram till sin död som kan ha gett torpet sitt namn. Han berör oss därför dottern blir hustru till Gamle Palmes i Bolumstorp. Här finns risker för sammanblandningar. 

Lars Stark 

f1776 kan ha bott här en period i samband med att han flyttas till socknens slut. 

Lars Johan Norlin

f1824 sold för Nolgården och inhyses här från 1881 bland annat som kyrkvaktare. Detta kan vara den spelman som efterlämnat melodier, som fortfarande spelas. Han var först gift med Cajsa som gav honom fyra barn som spriddes för vinden. Han gifter om sig med Maja Lisa troligen född här på ArvidJonsgården, som ger honom den siste innebyggaren var Gertrud Norlin sömmerska och senare bosatt i en lägenhet i Filadelfiakapellet, där hon också var vaktmästare.

Bild finns

Gamle Smedens och Fattigstugan 

Allmänningen trol gamla Fattigstugan.

No 19 Persa Petter vid Esseberget 

här vid socknens slut låg flera backstugor, som revs omedelbart efter hans död 1907. Bredvid här avsattes mark för sockensmeden i början av 1800 i samband med storskiftet. 

Petter Larsson 

f1823 var född på Skattegården i Bolum, som han brukade fem år innan han kom 1860 med sin hustru Sofia Modig. Av parets sex barn vet vi föga mer än att minst fyra lämnade för Amerika.

Gamla Fattigstugan 

fanns här vid storskiftet alldeles intill Åbogränsen. Ingrid 1730; Pigan Lisken f1756; gamla Lundberg Aklinga f1720 m hustru Brita fanns här 1790-03; kyrkovaktare enkorna Maja Eriksdotter f1795 och gamla änkan Maja Andersdotter 1787; Johannes Jonsson f1800.

Bolles Nr 20

låg ungefär där Bengt Larssons sommarstuga nu är belägen, halvvägs mellan landsvägen och vägskälet där vägarna går dels åt Källängen och dels åt Junkertorp. Ligger under Sörgården. Ännu kan man se var den gamla stugan låg då spishögen ännu kan ses. På femtiotalet inköptes stället och är nu sommarstuga. 

Gustaf Svensson

f1836 växte upp i sockna och fick sitt kläknamn av modern som hette Bolla. 

Bollan hette Gustaf Svensson f1836. Han var först gift med Johanna från Faltorpet i Segerstad men gifte sedan om sig med Brita, som var enka efter soldaten Palm på Afzegården, ehuru hon var avsevärt äldre än Bollan. Paret hade två fosterflickor och senare Rapps änka som inhyses. Dottern Ragnhild kan vi senare återfinna i Uddevalla. Förbryllande är att Gustaf skrivs som död under Kyrkogården.


Esseberg

lägger stället här.

Sikberg No 22

endast rester av en jordkällare finns at beskåda är en backstuga, som låg 75 m norr om Essebergsvägen låg under Åbod i Valtorp. Där fanns en jordkällare som troligen togs bort i samband med att vägen renoverades. 

Johan Vilhelm Sikberg

f1874 i Slöta, lär ha varit vid Ulvstorp, och var skriven på Kyrkogården omkring 1917, och flyttar sedan till Gudhem.

C Rycklan 
D Högen
E ArvidJonsgården
F Stommen
G Liden
H Kyrkogården
I Nolgården
K Sörgården.

 

var ett område som skiftades 1832. I samband med Laga skiftet så delas Esseberget en ytterligare gång. 


Södra skiftet Runehall 

Utgöres av trakten från Runehall och söderut.

Runsmosse Fredalôckan Hagström No 24.

torp under Stommen söder om Runstenen, låg en bit inne på nuvarande Yrebovägen. Ladan fanns kvar på 1940 talet, men stugan revs troligen kring sekelskiftet. Det går ett rykte om att man hävde halm i brunnen när man gav sig av till Amerika för att skada sina köpare. 

Svante Sahlberg

f1829 Saleby finns här fram till 64, då han flyttar till Gudhem. Dessförinnan hade han gift sig med Dottern i gården Greta Larsdotter vilket kan förklara boendet. 

Johan Lindstedt ha kommit då fram till 71.  

Gustaf Hagström 

Skomakaren f1834 på Hagen under Forentorp och tar sig tydligen namnet Hagström och fanns här 1858 - 1893 och lämnar över till Fred vid sin död. Han var gift med Anna Greta från Varnhem. Av barnen kan jag blott spåra Johan Rickard som blir järnarbetare i Katarina i Stockholm. 

Per Fred

Skomakare f1848 hade  varit i Amerika något år från 82 prövat lyckan på Sigvardstorp Sefastegården och kom kom hit 1893 men tar med familjen 1902 till Amerika och stället rivs. 

Runsmossen Grens No 27

i kurvan strax söder om runstenen låg en ryggåsstuga troligen har vägen rätats så att stugan låg mellan vägen och backslänten på gränsen till Valtorp. Landsvägen har vid stenen rätats stugan låg troligen då i vägbanan Backsluttningen sammanföll med stugväggen. Vem som kan ha bott här är förborgat tills vidare.

Bôlles trädgård No 25.

en backstuga på Stommens mark på vägen mot Yreboden - mitt för Gustaf Gunnarssons framfartsväg ligger rester kvar av en stuggrund. 

Kyrkejorden och klåckarejord 

Runsmosse No 28

I början av Yrebodsvägen och norr därom. ligger under Stommen. Ladan fanns kvar till detta torp in på 40 talet men boningshuset finns kvar. Ligger under Stommen. 

Johannes Stark 

f1862 och soldat för Lilla Torpa kom 1895 och flyttar 98 till Rosendalen Västorp. Sonen Gustaf Stark arrenderar en period senare Andersson Holmängen Övergården Gudhem.  Efter Stark kom 

Lars Johan Andersson Seger 

f1858 kom alltså 1898 och övertar bruket av jorden 1910, som då tidigare varit utarrenderat. Seger dör 1912 och änkan Emma dör först 1948 efter att ha friköpt stället. Av de tre döttrarna flyttar 

 • Eva till Nora, 
 • Signe blir hustru åt Arvid Brodd med oxarna på Galjars några kilometer längre norrut. 
 • Anna flyttar till Espås, men dör på Björktuna. 

Mårten Verner Jupiter

En skomakare f1886 stannar länge på stället 

Erik Andersson Valle Härold 

Sylvia Ullholm * Ingmar Ambjörn köpte ställer 1995 av en skomakare

Runstorp Runshall Runhalla

tycks ligga under Liden är det samma som Runmossen? Anders Larsson f1792; här står också att det ligger under Rycklan Michelsgården. påstås ligga under Espås.

Broddenstorp Broddatorpet No 26 

var skriven under Espås och Commissarie Malmstedt. 

Soldaten Glas 

f1794 soldat för Stommen bor här från 1830 och dör här ute 1845 och får tre år med sin nya fru Brita Andersdotter änkan efter Zacharias Larsson mjölnaren från Systra Qvarn 

arbetstorp p 1803-6 fricorp Lars f1741 Varola. Lars Svensson f1741 Varola dör 1814; Anders Larsson Grolanda kom 16 . torp Abraham Isaksson f1797; torp Glas 1794, 

Arr Anders Bengtsson f1800 kom 52-3,  Andreas Johansson f1816; kom 55; Johan Lindstedt f1825; Andreas Zachrisson f1812

här låg på kyrkan mark två ställen varaf den ena beboddes av Segerfeldts, en sonson är Harry Segersfeldt Här har också Johan Hansson Lindstedt.

en stuga på Stommens mark.

= ? Lustigs torp ? Segerfeldts 

Lars Svensson 

bor på kyrkojorden Broddatorp f1741 i Varola han dör här 1814 och hans fru Anna först 1830; 

Isak Olofsson 

f1753 har funnits på Lustigs torp men även här om det nu finns en koppling. Hans Sofia dör på Lustigs torp perioden 1790-1803. Familjen tilldrager sig vårt intresse inte minst för att de är föräldrar till den i Broddetorp kände Fot Olle.

Abraham Isaksson 

bor här med sin Maja perioden 1813-30 och brukar sedan Stommen. Dottern Cajsa f1824 stannar på stället hela sitt liv mot slutet som inhyses då hon dör här 1905. Hon gifter sig med nedanomnämnde Johan Lindstedt

Johan Hansson Lindstedt

f1825 är måg på Stommen målarmästare och har bott på Runstorpet 1867-71 innan han flyttar hit med sin Cajsa Abrahamsdotter, som bor inhyses här hos Andreas Segerfeldt fram till sin död 1905; 

Andreas Johansson (Segerfeldt) 

f1816 Dala var först gift med gift med Cajsa Björling dotter till Nils och änka efter Anders Segerfeldt, soldatsonen från Stommen Håkentorp. Detta kan ha genererat hans senare igenkänningsnamn när han träffar Brita Christina Åvall från Kungslena. Andreas finns här 1890 och han har då två söner Johan och Carl. Han hade tidigare prövat på som dräng i Högstena och under Valltorpet Espås varit rallare på 1850 talet men slutat sina dagar här på backen.

Klåckarebolet Klåckaretorpet Broddetorpet

Lisken Larsdotter f1750; Johan Rimberg f1788; Enkan Cajsa Abrahamsdotter f1824, arr Alfred Kron skomakare f1856; Hellman från Sätuna köpte detta. 


Timbergsängen

ligger mitt inne i skogen nära gränsen till Torpa. Vi läser mer där.

Sörgårdstorp

där man i modern tid eldar upp sina medbröder.

Skräddare Linden bygger ett litet torp med stor jordkällare söder om affären på Sörgårdens marker.

Affären

var den först skollokal i Håkentorp.

1935 Karlén, Karlsson

Alrik Pettersson frun bor nu på Bergsliden.


Höjen - Underhöjen


Hättebrunn

torp Andreas Zackrisson f1812; 

Torp under Espås

Sigvardstorp

nämns här p 36-42 men det ligger ju i Segerstad men ändå nära . 

Skogen Skogatorpet Skogstorpet  No 32 

återfinner enkan Katarina Larsdotter f 1704 och död här 1777

Sven Jönsson f1868 (1763)i Sjogerstad till Kleva 99; smeden Lars Persson f1760; Skogstorpet 

torp Lars Larsson f1813 -52; Anders Eriksson f1807 52-70 dör här 80; och sonen blir soldat Sk 32 men bor kvar på stället på stället Anders Frits f1850 dör 32; 

Sanningen

arbetstorp. Lars Persson f1749 Varola p1790-03 här finns också enkan Annika f1720 i Kyrkefalla; Lars Persson f1749; Lars Stark  står här p 13-36 men sonen och sonhustru bor även här denna per ; Lars Persson f1749; Anders Pettersson f1873; 

Lars Andreasson f1825; på stället bor div drängar; mågen tar vid 89-

Anders Gustaf Andersson torp f1843; Johanna Svensdotter f1844 kommer 20 och sonen blir torpare här. 

Johanna Svensdotter f1844 och hennes son tar över men flyttar 27 då Axel Fritz f1897 kommer; torp Elof Löf f1908; 

Lilla Trälan

arbetstorp Anders Olofsson f1747 flyttar 1803 till Bd och Anders Svensson fr 1773 i Varnhem kommer 1799 fr Bd. Mårten Andersson f1775 flyttar till Bd 23 och in kommer brukaren Anders Jonsson f1785; 

under Espås 1/16 torp Jonas Larsson f1811 70+; Anders Larsson f1847; 

Anders Jonsson f1847 sonen Amandus tar vid 

Pukatorp 

nämns 1773 då Olof Blomberg med familj finns här  1785 och då bor Anders Modig f1746 här kan det vara synonymt med Trälan Anders föds här 1788

Lustigs torp

Anders Lustig skall ligga under Espås. det kan vara vid Håkentorps sydspets. 

Hättebrunn

torp ligger under Anders Vinsbo ! torp Andreas Zackrisson f1812 Han gifter ju sig med änkan till Sold Lejon vilket kopplar Lejon till denna plats. August Andersson Lejon f1852 torp på Hättebrunn 77-91; August flyttar till Kappagården och Adolf Johansson Qvick f1859 i Bolum tar vid 91. 

Ivar Robinsson f1900 28-41

Bättatorp

u Espås här bor Bogren 1788; Lars Persson f1760 finns här och det kan då vara synonymt med Skogen 1790; 

I vb 1788 står att dr från Brunnhem Lars Persson bor i Brättaskogen med sin nya fru Brita Ambjörsdotter från Ödegården. 

Brenneberg

bs under Espås här bor Sven Brunberg g1744  och senare enkan Brita, sonen tar över bs 1806 då han kom fr Trälan.

Sandlid

Nils Larsson f1746 från Skärv och smeden Lars Persson f1790 fr Varola fanns här per 90-03; Isak Olofsson F1753; Nils Björling f1782; Lars Svensson f1774, torp Johannes Eriksson f1802 i sonens bröd ; sonen Nils Alfred Johansson f1850 återfinns sedan som torp på detta ställe. 

sonen Johan August Arvid f1878 kom fr Dala 97 gifter sig 00 och fortsätter till Bolumstorp; 

Gatened

finns 1796 då Anders Månsson finns här 

Espås stn 1'3

Josef Larsson f1839; Gustaf Gideon Gustafsson f1876; Johan Albert Josefsson f1871; August Andersson f1865; Fredrik Johansson f1867; Johanna Sigfrid Andersson f1877; Oskar Lundgren; Mamsell Settergren f1829 med sin oä dotter banmästare Ahlstedt 

Johan Albert Josefsson f1871. Nils Olof Josefsson f1917 34-36; Ivan Valdemar Robinsson f1900; 

Johan Josefsson f1871

På 1738 noteras Espåstorp där vi har en fadder. 


Torp under Ullstorp

Nybygget

finns 1790 Mats bor här och blir pappa till Johan 

Sörgården 

Esseberget

Esckeberget, Escheberget, , 

Esseberget u Sörg 

förpantningslägenhet under Sörgården  finns parallellt med Espeberget och namnet ovan har återköpt det till gården av Anders och Johan Johansson Sörgården av Anders Pettersson i Kärragården Bolum Johannes Johansson i Skattegården Bolum. Petter Larsson f1823; 

Esseberget 

skild från torpet ovan  ligger under Sörgården  här bor Nils Junker f1800; Carl Petter Rapp slutar sina dagar här som inhys här finns också ? Johannes Rapp f1812;

ArvidJonsgården

bs Gustaf Vilhelm Johansson f1857; 

Underhöjen 1'5 Axel Johansson f1906 45-

Två varggropar finns norr om vägen ca 200 meter in på vägen till Gudhem. Enligt Ivar och Johan Johansson som tidigare bodde på Nolgårdarna fanns dessa gropar i bruk och de låg på ett inbördes avstånd av 10 meter. Fångstnätet är är skänkt till Falköpings museum. 

No 31 Aspen enligt Carl Johansson på Björktuna 1978 finns rester av en boplats ca 150 m väster om och något norr om milstenen. V har ingen Asp i Håkentorp, så vi vet inte vem som kan ha bott här.

Stommen 

Kloarebacken 

är stället på väg in mot Rössberga

Den välskötta gården väster om Kron har vi var tidigare målare och HSB ansvarig. Poussander

i Kyrkemarken Kron väster om avtagsvägen här bor Karl Kron. 

Stället vid Runstenen bagare Andersson

Mittemot Sven Svensson kalkarb. Jupiter var skomakare och bodde ihop med systern. 

Valltorpet

under Stommen. Hit kommer Petter Segerfält f1761 1819 från soldbostället under Stommen. 

Cajsa Nilsdotter uppvaktas av Andreas Johansson i Dala och de gifter sig 1852 och flyttar då till Rycklan. Anders Glas lär flytta hit 52; Anders Johansson u Espås f1816; 

Anders Johansson Segerfeldt f1814 senare i sonens Johannes bröd. mågen Fredrik Andersson Lindqvist f1851 är här mellan 83 - 5; 

Petter Jonsson f1788; 

Johannes Andreasson Lans torp f1844; till 04 då N Ving sen torp Carl Andersson f1847 

Filadelfia kapell

Gertrud var vaktmästare för stället, där Grävar Lars sedan bygger sin villa. Sonen bygger innanför och har byggt upp en imponerande lackerings verkstad. Far och son har flyttat, men verkstaden är kvar.


Blottställan

under Höjen inhys Anders Bengtsson f1800

Posttorpet

JonMickelsgården Rycklan. 

Carl Pettersson f1830; 52-60; Johan Andersson f1835 70+; Johannes Nord; Johan Andersson f1835 bor här fram till 74; följs av f sold Johannes Lans f1844 stannar till 44 och torp Klas Adolf Andersson f1852; Lites Gustaf Andersson f1854; Carl Gustaf Johansson f1882; Lita Carl f1882; 

Ännu en lägenhet

under Kyrkogården Håkentorp 

Lund

torp u Rycklan Anders Eriksson f1807; 

Vallyckan

under Rycklan ligger under JonMickelsgården under Rycklan. Lyckan på Vallen heter det p90-1803; Jonas Olofsson f1746; Torp Anders Larsson f1827 -70+

Per 1802-1806 har vi en Vallen bs  

per 06-13 finns ett Vallen som låg under Kyrkogården; Mats Jonsson f1755; 

Lycka på Vallen Jonas Olofsson f1739; 

kyrkväktaren Anders Jonsson f1767; Petter Jonsson 1788

Johannes Johansson 

f1839 från Mårby var gift med Anna Cajsa Andersdotter från St Backgården i Segerstad. Paret fanns här från minst 1888 och makarna dör här 1924; Makarna står längst till vänster i bilden nedan. 

Carl Johansson Stukat kalk arbetare f1888 var född här på stället var gift med Per Johan Segers dotter Augusta Seger och båda framlever sina dagar här livet igenom. Lisa Löf och Helga gift Högström står bredvid.

hans son Sven Gösta Lennart brukar UnderHöjen och slutar sin tid på Yreboden övriga återfinnes i Skövde.

Stället är nu sommarstuga.


Torp vid Håkentorps lycka 

1773 Där Johan Bjurman avslutar sina dagar.

Dahlbomstorpet 

nämns 1771 där Olof Dahlbom och hans änka troligen har bott. Här bor också Broddens änka som dör här 1795.  Lars Stark finns här med sin Ingrid 1804

Nyhem 

vet ej var det ligger jo det ligger snett mitt emot affären Erik Erns Andersson kalk arb f1904 

Skolan Gamla affären 

låg norr om Sandtorp den revs 1938 och lärarinnas lilla bostad flyttad till ArvidJonsgården, men är nu riven. Det låg alldeles norr om nuvarande bostaden. 

Sandtorp Nya Affären.

allmän mark handelsbod finns från p75-95 som innehades av A Andersson 

 • A Andersson 1880 talet
 • Claes Lindstedt f1856 i Brunnstorpet som flyttar till Amerika 1882.
 • J R Högström 1887
 • Lars Petter Carlén f1849 kom före 1890 och dör här 1908.
 • Ivar Carlén 1918-41 sonen tar över och han är född här 1895.
 • Oskar Carlsson 1942-69
 • Alrik Pettersson f1906 1946 och fram till sin död 1984.

Efterlysning

Brännebo finns nämnt 1785 men var det ligger vet jag ej ännu 

Lilla Bommen nämns 1810 här bodde Anders Larsson, som blev pappa till Anders, ligger på gränsen mot Rössberga

Skogvaktartorp Anders Larsson f1775 

Pikatorp Håkantorps socken Där lilla Maria föds och dör 1777

Glastorp finns 1844 där Jonas Andersson bor 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] Ulvstorp ] Rycklan och Qvarnarna ] Soldater ] [ Torpen ]
[underordnad] [ Innehåll ]