Åkatorp

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] [ Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ]
[underordnad]

 

Åkatorps historia.

Sven i Åkatorp 1698
Sven Håkansson Åbo 1763

Släktgård från 1851 byggd 1860 4 hästar 12 nöt Jesper och Birgit Larsson arr
Adolf Larsson sterbhus Hulda Larsson äger

Silverswärdska släkten

Falkenberg -1806.

Majoren friherre Georg Falkenberg skattlöste den 13 juni 1797 1/2 mantal av kronoskatte rusthållet Åkatorp nr 1 i Broddetorps socken, inrustat för nr 124 vid Gudhems kompani av Wästgöta Kavalleriregemente. Falkenberg, som bodde på Botorp i samma socken, ägde jämte sin fru Barbro Helena Lenck flera gårdar i orten måste emellertid år 1806 avträda sin egendom till konkurs.

1806-1810 Andreas Månsson

Åkatorp inköptes vid konkursen av hemmansägaren Andreas Månsson i Toltan JonMånsgården Broddetorp, vilken med sin hustru Kierstin Larsdotter 1810 säljer till komministern.

1810-1848 Lars Winqvist 1810-1848

år 1810 försålde gården till dåvarande komministern i Broddetorp Lars Winquist och hans fru Eva Marta Warmark och efter deras död såldes gården 1848 till nedanstående bonde från Humlagården i Kungslena.

1851 Doktor Hummern

har rätt att kvarbo vid skiftet

Anders Gustaf Larsson i Åkatorp var i orten ansedd som läkare eller doktor i det att man vid sjukdom ofta anlitade honom. Han ordinerade emellertid endast undantagsvis några mediciner den behandling han meddelade bestod i att "låta åder" och med den tidens åsikt i avseende därpå var denna tillräcklig för att sätta patienten i kondition. Gustav i Åkatorp ägnade sig även något åt tandläkareyrket men ägde inga för tandutdragningar avsedda instrument utan nöjde sig med en vanlig s.k. hovtång, vars åsyn ofta gjorde patienten eller delikventen frisk.

I vars släkt den sedan dess till större delen befunnit sig, numera ägd och brukad av sonen Lars Petter Anderssons son Sven Larsson samt dennes broder Adolfs son Jesper Larsson till resp. 1/6 -dels och 1/4  -dels mantal. Före av Falkenberg innehades gården av bl.a. den Silverswerdska släkten. Hummern erhöll 1857 lagfart å mtl Åkatorp enligt auktionsprotokoll efter J. E. Eriksson i Storegården, Sätuna.

Hummern var gift med

 1. Inga Lisa från Kärrtorp
  1. Lars Johan 1841 i Kungslena se nedan
  2. Per Adolf Andersson med skyldighet att utflytta sin 1/12 Åkatorp
  3. Brita Stina dör vid 6 år
  4. Beata Kristina Amalia gift till Stenstorp
 2. Brita Larsdotter f1824 i Åsle

Lars Johan Andersson
1841 bebor 2/12 Lars Andersson f1841 byggde detta Åkatorp och flyttade efter 3 pojkar hit upp med sin fru.
Gift med Anna Lans från Hr Lages Gård.

 1. Gustaf Henning og arr Prestegården
 2. Herman Johan brukar sedan St Weka
 3. Carl August biträder broder vid Prestegården men flyttar sedan till Börna 1909
 4. Kristina gift till Uddeberg och Olsson
 5. Elin gift efter hand med Seger i Segerslund
 6. Adolf Sanfrid brukar Gamla Åkatorp 12-22
 7. Tekla gifter sig med Gideon från Arvid Mikaelsgården
 8. Ture blir mejerist i Lunnagården -30, sedan hos Sven i Åkatorp
 9. Vendela gifter sig med Svåger från Arvid Mikaelsgården och försvinner i Sjogerstad
 10. sen kommer Sven som tar över stället
 11. Einar börjar som mejerist i Ramsgården och fortsätter i Ulricehamn

sönerna

1903-12 Johan Herman Larsson
f1872 gift med Anna Matilda med sonen Otto som finns på St Weka

1912-22 Adolf Sanfrid Larsson
f1880 gift med Hulda Kristina som änka säljer med barnen. Hulda Kristina Larsson f1884 arrenderar ut till sin son Jesper, som flyttar till Falköping 1965. Ägdes av systers morbror Adel och Hulda Larsson. Han är med och skapar det nya Åkatorp som kom att kallas.

 1. Harry som övertar Barnegården i Segerstad.
 2. Jesper flyttar till Falköping sedan han brukat från 1922

Arrendator Gustaf Gilbert Gustafsson f1894 kom 1922 -26. och flyttar till SvenFröjdenbergsgården. 

-1965 sonen Carl Åke Jesper Larsson 
arrenderar från 40- då han flyttar till Falköping

Ägare och Brukare

Kristoffer Andersson f1756 i Sjogerstad kom 94 och flyttar 97 till PerHåkansgården. 
Sven Nilsson f1736 i Larv hade varit på Toltan innan han kom hit
1812 kommer familjen Jonas Persson f1778 från Gudhem och stannar till 14 då de åker till Segerstad.
Anders Andersson f1782 hbr
Anders Andersson hbr 1791
Arrendator på Kåxtorp kring 1840 är P Beronius som bland annat strider och vinner en hägnads tvist på Ekornavallen. 
på 80 talet återfinner vi ¼ Anders Gustaf Larsson f1816 Hummern, sonen äger men brodern Lars Petter Larsson tar tyd över el är inhyses. Brisman f 1829 br 81 t 85 , Johan Alfred Larsson f 1859 efter träder 85 t 88 


Nya Åkatorp 1'4, 1'5

1922- Sven i Åkatorp Larsson


Sven bygger nytt 1920 restaureras 1948. 3 hästar 12 nöt

Sven i Åkatorp med sin familij.
f1890 kom från Segerstad och övertog faderns delar och ökar ut så att han på 20 talet bruka 1/6. (ägare 30 och 40 talen var Enok Johansson Pålacksgården Stenstorp). 

f1890 bygger om Nya Åkatorp. Brodern Adolf finns här i början av 1900 talet till sin för tidiga död 1922 och  efterlämnar Hulda Kristina och hon lever ensam i över 40 år. Men sonen Jesper det vill säga Svens brorson Jesper Larsson f1913 finns här som arrendator fram till 1965 då han flyttar till moderns

Han lämnar gården för Lyckebo inne i Bolum. Sven i Åkatorp kunde spela orgel och spelade med Axel i Sniken på Bankestugefester och andra evenemang. Sven var aktiv i hembygden och ställde upp för Arleman på Ekornavallen där han gjorde stora insatser.

Evert Johansson f1916 från Säter arrenderar från 1957
1857 - svärsonen Gerhard Karlsson från Törnagården som gifte sig med dottern på gården Ingrid.


I mitten av 30 ägdes gården av skräddarmästare Nyberg och hans hustru Kajsa. Av tidningsbild framgår att vid potatisupplockning detta år användes en oxe, drängen Oskar Nisse Nilsson ville lära till skräddare, Arne Johansson och Anna Johansson. Här finns också Augusta Stenvall med två barn i 10 års ålder. Mor Beda Augustsson med son Lars (måste vara Snikens).Avstyckning

Lilla Åkatorp;
Skogstorpet;
Ekebacka;
Åbacken;
Liden
Åkatorps Qwarn

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] [ Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ]
[underordnad] [ Innehåll ]