Welcome

to Lake Hornborga,
Trätornas Träsk and
"Överkörd Natur"

Överkörd Natur

Nytt exempel på hur svensk miljölagstiftning kringgås, hur värdefulla våtmarker offras på våra vägbanor. Svensk natur skyddsräcken för att minska trafikskadorna.

Petter Hernqvist berättar om Hornborgasjön

Jag heter  Petter Hernqvist.
Det var jag som startade Veterinärinrättningen i Skara. Jag var den förste att protestera mot övergreppen av Hornborgasjön för över 210 år sedan.  Klicka bara så skall jag berätta mer vad mina adepter skriver om Hornborgasjön 2000 talet. Men vi kommer också att berätta om andra ting som hänt vid Hornborgasjön. Bildsviten nedan kan ge en uppfattning om vad som kommer att möta dig.

 You vill find Table of Contents in the menues    

Hornborgasjön med Rudolf Söderberg, P O Swanberg och Sven Björk

Hornborgasjöns loga Rudolf Söderberg Hornborgasjön med  200 år av misskötsel P O Swanberg Sven Björk
Hornborga Kulturs 
hemsida
Rudolf Söderberg
hemsida
Hornborgasjöns
hemsida
med dess
 210 årig historia
Per Olof Swanberg hemsida Sven Björk  för
kampen vidare


Aktuella Miljödebatter om Hornborgasjöns Baksida

Husvilla Husläkare huserar Hornborgasjön

Tranor och träck
Crane and sludge
Storslam
slamhanteringen
vid Hornborgasjön
Hornborgasjöns
Baksida
Markanvändningen
vid Hornborgasjön
Vindtäkten av Hornborgasjön


Vår hembygd

Olle visar vägen till Hjulsjö och Ekebergs bergsmans och kolarskogar

Stora Enso och Bergvik Skog misshandlar vara skogar

Norra Ekeberg i Hällefors socken
Våra lokala Spelmän
och deras musik
Hjulsjö kolare
och bergsmän
Skogsskövling
i Bergslagen.
Assar Blomberg
berättar
Rapport från
hembygden
Hornborgasjöns logga Trätornas Träsk Musikteatern om Hornborgasjön Kapellet i Hornborga
NolBreagården
och debatter från
Skaratiden.
Hornborga
Vänner
Arbetsmiljö i Skara 
på 70-talet
Musikteatern
Trätornas  Träsk
Hornborga Kapell 
och dess historia

Vackra Orkidéer från
Öland och Gotland 
Susanne Lind och
musiken runt
Hornborgasjön
Medeltiden
kyrkorna, krigen och
slotten runt sjön
Hornborgasjöns 
Krönika.
En bok om sjön
Hjilmer Johansson
i Uddagården Bolum
berättar om bygden

Här kommer vi att berätta om den spännande Hornborgasjön och vad som händer runt den. Du kommer att stifta bekantskap med framför allt ett försök att ge en bild av all den dramatik som präglat ett 200 årigt övergrepp på bygden och den stora resursen Lôen, som den kallades i folkmålet .

Broddetorps Pastorat och Gudhems och Vilske Kleva FörsamlingAssar Blomberg från Ugglum har berättat redan på 1920 talet.

Kapellet i Hornborga förtjänar att uppmärksammas, där vänliga Hornborgabor var med och rustade för att utstår tidens nötning. Det är som att kliva rakt in i 1870 - talets väckelserörelse. Kapellet är en av de bäst bevarade och äldsta i sitt slag i Västergötland. Ta gärna en tur dit.

Heljesgården skall vi inte glömma. Den har utvecklats till en Museigård, där tiden står stilla och vill visa hur människor för 2 - 3 generationer sedan levde. Den utvecklas hela tiden. Här hittar Du lite om dess historia och människor.

Rudolf Söderberg kom till sjön 1898 och gör då den första beskrivningen av sjön. Han kämpar i 60 år fram till sin bortgång 1958. Bland hans övriga anteckningar finner vi glimtar från hans vistelse i Australien. Vet Du att det var han som upptäckte Vänern? Om inte, läs då!

Per Olof Swanberg ornitologen, fotografen, naturvårdaren och författaren. Allt från Krankesjön, Sveipa, Morups Tånge, Billingen och Hornborgasjön. Hans arkiv över Hornborgasjön, hans anteckningar och bilder är nu räddat för framtiden. Vi har hittat mycket i hans arkiv och berättar om hans upptäckter.

Sven Björk en sentida Linnélärjunge, som på 60-70 talen höll i utredningen om sjön, tog med sig likt Linnés lärjungar sina kunskaper ut i världen och exporterade sitt kunnande till alla jordens världsdelar.

Medeltiden är en fascinerande tid, som vi gärna vill presentera efter hand, som nya fakta kommer i dagen. Du vet kanske att medeltidens kungar, kloster av betydelse slott och herresäten omgärdar sjön. Vi arbetar på det. Tre viktiga kyrkliga inrättningar skapas runt Hornborgasjön Skara, Varnhem och Gudhem. Vilken annan trakt är så kyrktät.

Musik finns ju också så lyssna till Susanne Lind   Du väljer själv! Musikteatern Trätornas Träsk blev en succé. Den spelades våren 1999. Den handlade om sjöns hela 1900 - tals historia, där Swanberg står i centrum. Följden av denna opera var att Naturvårdsverket, snabbt avhände sig ansvaret för vidare handläggning av sjön.

Debatter skall vi heller inte glömma. Här har vi samlat debatter som är aktuella runt Hornborgasjön. Tidigare debatter om företagshälsovård, miljövård, mögel, radon, hälsa och miljö och soldaters psykiska hälsa finner Du här.

Vårdikt från  1980 talet
 

Våren har satt i halsen i år
med regn idag och snö igår
Rådjur och tranor de lider 
och i min själ det svider.
April med snö gav fåran gô
och helst vill jag lägga mig ner och dö

 


Mina vårkänslor har fått sig en kyss
men hopp jag såg en solstrimma nyss.
Jag struntar väl i om våren är sen
om att min psykiska energi är klen.
ty under drivan det spirar en knopp
av växtkraft, kärlek och hopp.

 

den skrevs någon gång på 80 talet och lästes i Skaraborgsradion