Medeltiden Västergötland
Start ] Innehåll ] NolBreagården ]
[ Medeltid ] Uppåt ] Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ][ innehåll ]

Historien är en reservoar av mänskliga erfarenheter. Vi är galna om vi inte utnyttjar det.

Vi har mycket att berätta om bygden runt Hornborgasjön. På ömse sidor har vi två tidiga kloster, en fogdeborg, för det som under medeltiden kallades Axevalla län. I dag motsvarar det närmast Västra Götaland ehuru Värmland inte finns med. Vi vill dela med oss av medeltiden i små aktstycken och skall försöka att berätta om de fem århundradena med tonvikt på Västergötland. Men det tar sin tid, ehuru vi har draghjälp av Dick Harrison och hans två utmärkta böcker om 1200 och 1400 talen och läsvärda delar av senaste Sveriges historia. Härifrån kan du även ta dig till socknarna SO om sjön, där vi efterhand kommer att släppa information om folket, torpen och gårdarna utgående från kyrkböcker, domböcker och den så kallade Bolumsamlingen, som nu finns i digital form på  det Arnrika Biblioteket i Skara. Samtidigt färdigställes P O Swanbergs Hornborgasjöarkiv, Holger Johanssons bildskatter samt Rudolf Söderbergs arkiv. Mycket av detta material finner Du om du söker via  hornborga.nu. Som exempel klicka blott på sjön på kartan nedan så kommer Du dit.

Nu kommer medeltiden

Varför denna sida finns är att det här med historia och lokalhistoria är så grufveligen roligt. Det berättar om människans väg genom tiden. Människan är sig lik, men tiden förändras. För dig som ogillar bilder har vi följande länkar till olika moment på denna sida som periodvis kommer att uppdateras. Vill Du dessutom veta hur människan idag hanterar Hornborgasjöns kan Du gå direkt till www.hornborga.nu; Vill Du ta del av bergsmans och kolarlivet i norra Örebro letar du på bjellum.se; eller gå tillbaka till www.hornborga.nu; som jag kommer att behålla som pekare ut i lokalhistorien.

Varnhems Kloster
Gudhema Kloster
Kyrkorna runt Hornborgasjön
Krig och krigsskådeplatser i Västergötland
Västergötlands historia från Stenålder till 1500 talet. 
och inte minst Axvalla Hus 
Vill Du veta mer vill jag rekommendera www.wadbring.com/historia/undersidor/satuna.htm

 

 

Start ] Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ]
Vi uppdaterade så sent som  september 2016