Uppror i Finnskogarna i Hjulsjö 

Läs om hur Bergvik och Stora Enso föröder vårt skogs och kulturarv. 

Uppåt ] FSC Certifikat ] Skogsvanvård ] Levadan ] Insändare ] Finnskogaupprorets krav ] Finnskogaupproret ] [ innehåll ]

Stora ENSO och Bergviks certifiering ifrågasatt 

Klicka Här 

 

När livet har hunnit förflyta
för nutidens kvinnor och män
skall denna föryngringsyta
måhända bli lycklig igen. 
(Alf Henriksson)

Stora Enso skövlar februari 2009

Finskägda Stora Enso med underhuggare Bergvik Skog firar Finlands 200 åriga självständighet genom att kalhugga ett friluftsmuseum vid Bredsjö i Hällefors kommun Örebro län. Kolare och bergsmän inbjöds på 1600 talet till de då öde skogarna, där deras ättlingar nu byggt upp en naturstig för att visa hur dåtidens invandrare bodde och verkade. I 25 år har man arbetat med att skapa en turistattraktion, som det tog skogsbolaget blott två dygn att förverka. "Det ser för djävligt ut" och nu finns inte längre de kulisser som bildade fond för det teatersällskap som under många år på somrarna glatt tillresande turister. Ris och bråte är det som nu omger parstugor, kolarkojor och pörten, som blottlagda slingrade sig längs skogstigen vid det gamla uttjänta brukssamhället Bredsjö. Ett uppror, som engagerade en hel bygd, kunde inte få skogsägaren att ta reson. Det skulle aldrig fått ske på gamle Ståls tid, berättar åldermannen på stigen.

 

efter en medeltida förebild, där döden sågar av livsträdet

 

Storas 
certifiering
ifrågasatt

Storas övergrepp på våra skogar är inte förenlig med certifiering. Krav på indragning av certifikat reses i en skrivelse till FSC (Forest Stewardship Council), alla berörda myndigheter och politiska nämnder är informerade.

Skydda
Våra Skogar
ett första 
upprop

Ett exempel på hur våra skogar skövlas av de stora skogsbolagen i vackra kolar- och bergsmansskogar i Bergslagen. Vårt bidrag till växthuseffekten, som vi borde göra något åt. Med kommentarer från RAÄ och KML. 

Nya angrepp
på turismen i
Bergslagen

Bergvik Skog och Stora ENSO hädar våra skogar, men ger de sig på fina kulturminnesmärken då måste man låta dem förstå att de gått för långt. Ärendet polisanmäles. Här går en gammal kanal genom skogen fram till en kraftstation. Det är bråttom, ty skogsbolagen skyr inga medel.

Insändare:
Finnkultur i
Bergslagen
förintas

Bergvik har delegerat avverkning och ansvar till Stora Enso, som är hänsynslös i sin framfart. En kulturstig förintas i mammons namn. Lokala pressen går kapitalets väg och Finlands Regering uppmärksammas på problemet. Turistnäringen i Värmland och Örebro får sin viktigaste lockvara förintad. Det handlar om att Bergvik och Enso vill göra pengar.

Byalagens
krav på bolagen

Hjulsjöborna ställer krav på bolagen. Maskiner har under många år fått härja fritt i våra skogar. Miljöbalken och skogsvårdslagen är verkningslösa instrument för en vederhäftig tillsyn. Bolagen talar om skogsvård och skogskultur som de vårdar men det är bara tomma ord. Förbjud ord som föryngringsytor, säg som det är kalhyggen eller dödvedskog.

Finnskoga
Upproret

och litet om
Finnstigen

Bresjö och Helleforsborna har gått man ur huse och talat om att nu får det vara nog. Försöken till att kalhugga Finnstigen kommer på skam. Kommunen och Regeringen kommer att kopplas in. Finska regeringen är ävenledes redan underrättad. Sveriges Radio har sänt ett långt nödrop, som under fyra sändningar gått över Sverige från ett av kalhyggena i Hafsjö Rote. Tvärsnytt och pressen, utom NA, har visat påtagligt intresse. LillJansa är polisanmäld för olaga intrång och egenmäktigt förfarande.

Vill Du veta mer om din hembygd går Du till Hjulsjö och Ekebergs hemsida.

Om Du som åker igenom Hällefors kunde efter upproret se följande skylt. Stoppa skogsskövlingen. Kommunen vågade inte ställa upp som värd för detta budskap men innehavaren lät oss meddela detta budskap. Hedra henne med ett besök så får du en god hamburgare. Skylten togs ner av okända, men väl kända element i trakten. Hamburger Hill i Hällefors. 


Uppåt ] FSC Certifikat ] Skogsvanvård ] Levadan ] Insändare ] Finnskogaupprorets krav ] Finnskogaupproret ]