Uppåt ] FSC Certifikat ] Skogsvanvård ] Levadan ] [ Insändare ] Finnskogaupprorets krav ] Finnskogaupproret ] [ Hjulsjö]

Insändare om Finnskogarna

Finska Ambassaden
Bergsmännen ryter
Konungen och Riksdagsmännen
Hellefors Kommun
Insändare november 2008

 

Finnkulturen i Bergslagen skövlas, turisterna vänder Hällefors ryggen.

[Uppåt] [Skogsvård ] [Levadan i Bredsjö] [Finnstigen] [Krav] [Upproret] [Till Hjulsjö]

"Vi menar allvar" menar Enso

För oss är det viktigt att bedriva ett skogsbruk som bevarar den biologiska mångfalden. Vi är också noga med att ta hänsyn till kultur- och vattenmiljö och övriga intressen, som har med skogen att göra. Det handlar helt enkelt om att bedriva naturvård till vardags, står det på deras hemsida.


Till Finska Ambassaden 

Finnkulturen i Sverige! Kultursommar 2008 kallar!

Entrén till Finnstigen i Bresjön

Pengar talar när Finnskogar och Finnkultur skövlas i Bergslagen, dit finländare invandrade på 1600 talet. Under många år har Bergvik, ägaren till mycket av den kolarskog, skövlat markerna på skog och kultur. Ägarens vd påpekar från sitt residens i Falun att han överlåtit till det nu finskägda skogsbolaget Stora Enso (som till 45% äger Bergvik) att styra och ställa bäst de gitter. Här visas ingen hänsyn och kapitalets språkrör i orten har lagt munkavle på de protester, som ortsbefolkningen uttalar. Uppgivenheten är stor bland finnarnas ättlingar, som likt förr gärna står med mössan i hand och knuten näve i fickan, när överheten talar.

Men de aktuella skogarna hade redan på 1700 talet varit föremål för lagliga uppgörelser, då representanter för dåvarande brukskapitalet lurade till sig delar av den aktuella skogen av ortens bergsmännen med löfte om delaktighet i hytta. Det blev ingen hytta, men bolaget tog skogen. Finländare i Sverige har velat hedra sina landsmän, som byggde upp svensk bergslagsekonomi genom en kulturstig "Finnstigen" i Bredsjö By, Hällefors socken med Örebro län. Finska staten har varit med och finansierat kultursatsningen. Friluftsmuseet vill berätta om hur de första finnarna bodde och verkade och dela med sig av den kultur de berikade dessa då obebodda landsdelar.

Stora Enso har fått fria händer av Bergvik att göra vad de vill och gör det! Förutom att helt nonchalera svensk miljöbalk, som dessvärre är lätt att kringgå, så synes nu även svensk kulturlagstiftning vara verkningslös mot Ensos framfart. Dessvärre har aktuell kulturstig inget reservatsskydd i någon form. Bergvik kan därför inte avstå från att slutavverka vid Finnstigen. Vi kan inte backa deklarerar ägaren Bergvik, det är ju miljoner att tjäna. Att kulturstigen därmed förlorar sitt värde, berör inte Stora Enso och ägaren.

Ensos verksamhet vid andra kulturobjekt vid Bredsjö har polisanmälts. Vi får hoppas att svensk rätt, må bli ett rättesnöre även för finska företag på svensk mark.

Finska Presidenten Koivisto har gav oss finnar och finnättlingar sitt stöd vid Finnstigen 1990. 

publ maj 2008


Insändare     

Filipstadstidningen vågar trotsa storbolagen, men NA har tystats.

Det mullrar i skogarna i Hjulsjö, där bergsmännen och kolarna från skogarna roterar i sina gravar vid Hjulsjö k:a. Redan 1674 fråntog ägarna av Bredsjö Bruk bergsmännen i Grönhult och Jönshyttan deras skog, Bäckakilsmarken, som nu är aktuell för nedtagning. Då var det likvid för delaktighet i en hytta, men som aldrig kom till stånd.

När nu minnesmärken och hedersbetygelserna för deras livsinsatser i form av friluftsmuseet "Finnstigen" i Bredsjö hotas, på deras egen rättmätigt ägda mark, kan man förstå deras ilska. Stora ENSO, brukare av Bergviks nuvarande skogsinnehav i aktuella området, vill kalhugga, eller som termen idag lyder föryngringsavverka. Därmed spolieras årtionden av arbete och skaparglädje. Pengar styr bolagets policy, och då är kultur av ringa värde.

Företaget vill under galgen informera bygden efter polisanmälan och förödande kritik om vad de avser att göra. Finnstigen skall inte beröras vid visningen, ty det är ingenting som angår allmänheten. Här skall ENSO ensam göra upp med Finnstigsfolket. Men finska staten, som varit med och bekostat museet, har ännu inte hörts i frågan, men ambassaden är informerad.

Nu ryter bergsmän och kolare till. Här vill vi ha ett ord med i laget. Deras ättlingar har tillsports att samla opinionen för att förmå ortsbefolkningen att ta upp den knutna näven ur fickan och visa bolagen att i Sverige råder demokrati. Nu får det vara nog, även om miljöbalken och skogsvårdslagens formuleringar kan kringgås av bolagets jurister så råder från och med nu folkets röst. Myndigheterna måste skärpa sin tillsyn av verksamheten i våra skogar är ett annat kompletterade krav.

Bäckakilsmarken namngavs för flera hundra år sedan, som ett mått på en konflikt, som är levande än i dag, påminnande oss om att juridiska konflikter kan sätta djupa sår i folksjälen. Inte många skogar har ett egennamn!

Publicerad i Filipstadstidningen midsommardagen 24 juni 2008. Sändlista gedigen bl.a. Nerikes Allehanda, som inte vågar yttra sig om lokala konflikter i orten, men förolämpa muslimer på andra sidan jordklotet går an. Det ger åtminstone lösnummer!

Vill Du veta mer om din hembygd går Du till Hjulsjö och Ekebergs hemsida.


Insändare i November 

Skogen försvinner i rasande fart i Bergslagen. Där Bergvik äger och Stora Enso förvaltar skogen väjer man inte för något. Nu tänker man till och med kalhugga ett friluftsmuseum. I Bredsjö ligger Finnstigen, ett friluftsmuseum som skildrar svedjefinnarnas kultur. Många miljoner och många års ideellt arbete har skapat en unik miljö och en attraktion som också gynnar andra turistföretagare i samhället.

Bergvik som köpt marken som en gång uppläts åt Finnstigen tänker trots protester slutavverka området. Det rör sig inte om några stora ekonomiska värden och deras handlande verkar obegripligt om det inte handlar om att tala maktspråk.

Genom att till och med kalhugga på ett friluftsmuseum vill man visa att man aldrig tänker ta några hänsyn till varken natur eller kulturvärden. Vi ska läras att det inte lönar sig att protestera. Men med ett så stort markinnehav som Bergvik har följer också ett ansvar för natur, kultur och människors miljö. Ett ansvar som de inte tagit. Kanske tror de att deras enda uppgift är att generera vinster till sina ägare, bland andra Länsförsäkringar och SPP, ägare som jag hoppas inte är roade av att förknippas med skövlingar. Jag uppmanar Länsförsäkringar och SPP att visa vad ni tycker om att ett friluftsmuseum ska avverkas. I annat fall får vi överväga var vi försäkrar oss i för bolag.

Länsförsäkringar avstår från att svara med hänvisning till att de skiljer på ägande och ledarskap. Hupp! byt bolag!

Fortsatt debatt 


Helsinki Salomat och Huvudstadsbladet

 

Uppåt ] FSC Certifikat ] Skogsvanvård ] Levadan ] [ Insändare ] Finnskogaupprorets krav ] Finnskogaupproret ] [ Hjulsjö]