Hornborga Vänner   
Start ] Uppåt ] Stadgar ]

syftar till att lyfta fram Hornborgabygdens och Hornborgasjöns värde som både ett natur och kulturobjekt. Föreningens moderförening är den som Rudolf Söderberg startade omkring 1898, vilket medför att vår förening nu skulle vara över 110 år. Våra stadgar är vidare inspirerade av Ekornavallens vänner, vars initiativtagare var konstnären Arleman på 1940 talet. Föreningens store förebild är annars landets förste veterinär, som etablerade sig i Skara och som var den förste att inse värdet av en opåverkad sjö.

Start ] Uppåt ] Stadgar ]
redigerad juli 2017.