Ort_namn_bearbetas

[ överordnad ] Start ] Historier ] Folklore ] Ordstäv ] Det Onda ] Kläknamn ] Bondepraktika ] Fest ] Medicin ] Sjukdom ] Barnen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Orden ] [ Ort_namn_bearbetas ]
[underordnad]

Sockennamn

Broddetorps Socken : (35 st)
Broddetorps By
Hofsgärdet Kyrkogärdet
Mellangärdet Lyckan
Nolgärdet Storängen
Fähagen Wågebacken
Älehagen Wågalyckan
Täppan (Strömsholm)
Tråkås Kohagen
Bräcke Utängen
Ängagärdet Klockarejorden
Svalåsen Tån

Fjellåkra By
Torplyckan ? Nolgärdet
Westergärdet ? Östergärdet
Hemängen ? Utängen
Ängalyckan Bäckagärdet ?
Fälycka Tomthagen
Ploggalyckan Åbacken
Stenkrogen Holmabacken

Toltan
Intagan Böka
StorängenSätuna Socken (70st)

Bålltorps By :
Lunnagärdet Åfredsgärdet
Långeslyckan Hakåsagärdet
Enåsahajen Björkebacka
Brännerihagen Intagan
Källelyckorna Tån
Herralyckan Smeds Hacke
Odensängarne Lassa
Hästhagen Enehagen
Hackåsatorpen Dikaretorpet
Lundestugan LiagärdetSätuna By :
Mossen Hångermossen
Bäckelyckorna Frammossarne
Källelyckorna Maderna
Källeberg Evetemossarne
Knallareberget Grytingen
Kroksgärdet ? Utmossarne
Låddesbacken Sjömossen
Bjerkarne Rörlingslyckan ?
Jon i Vins Intag Balkalyckorna
Tjursbacke Intagorna
Spännarelycka Roligheta
Flinkalyckan Tåhagarne
Ingatorpamossarne Klockareranden
Planterhagen Missunna
Vipamossen Falcketorpet
Bjärkeled Källeberg
Björkbacken Fahl Lyckorna
Hacktornsgärdet Herralyckan

Weka
Hålterkärret Bredekärret ?
Långemossen ? Knalleberget ?
Sjöängen Sjöskeftet
Messängarne Sjöbacken
Låddeskanken ? Tobaksgärdet


Hornborga Socken (180 st)

Hornborga By :
Kalvamyra Persåkern Buskäckran Nafvern
Gristrålan Holmatomten Snippen Källareäckran
Vallyckorna Kölnetomten Namnlösen Bjärnsudd
Brobackarne Sidernaåkern Ensädet Galteflogen
Stenbrott Brob. Tomterna Åsegärdet Smedstomten
Ängavägen Bergesåkern Horsestarten Dalsåkern
Soldatetegen Rörsåkern Knektahagen Ladsprången
Amöö Skintan Bjerken, St, L, Mell. Stallsäckran
Bysmeden Mullåkern Bordet Handklädet
Myren Wekehögen Lideråkern Skarnholmen
Båthamnen Raneshögen Stigsåkern Trätängen
Bergegärdet Åsagärdet Högsåkern Hofsängen
Maden Ängesmaden Hjärtetomten Målsängen
Ekornavallen Hakåsa Ladugårdsbacken Hagen
Solmärket Myrelyckan Hampfröåkern Kroken
Varpet Lussdalen Torvbrottet Wäglängen
Grafveråkern Tuvehagen Kaggen Ångersmad
Glätten Surrogatet Sjölyckan Mulängen
Remmen Wassåkern Skyllern Mullåkern
Aspekullen Spjället Byhagen Alenöten
Halleråkern Ershögen Wiggen Sundsängen
Arboga Ballra Lunnemossen Stackaren ,Store o Lille
Öängen Såen Gettnesäckran Ersåkern
Gunnarsnöten Bosåkern Starerör Baståkern
Långeråkern Hedesåkra Pyska Lunneråkern
Fläskehagen Aspekulla Skattesäckra ! Säldesakern
Trollhålan Myrestranden Raka Bykålgården
Utängen Sjöstranden Kerjel (Ferjel) ? Tålyckan
Stöveln Tafwelbordet Samslotten Mellanåkern
Nordäckran Risängen Samfällingen Wrååkern
Ledsåkern Mossängen Klockarekullen Nylännet Store o Lille
Blacken Skarnholmen Abborren Trehörningen
Koklövsliden Sjöskiftet Högsåkrarne Sköflan
Elgefallet Gubbåkern Ekäckrarna Almesödsåkern
Oken Damsängen Soflogen Ledsfoten
Stensåkern Skällslyckan Galtaflogen 2 Storåkern
Drängåkern Kållerstensängen Fugeln Klockarelyckorne
Drängäckran Fyrkanten Hallingshagen Ormehålan
Kloaretomten Dyngestadsstycket Skåpen 1 Gattnen
Kloareäckran Wekaströgen Kuskelyckan Torfwekullen
Glättetomten Brunsåkern Lunden Kärrslyckorna
Lusedden Nedre Haket Hallemossen Tålyckan
Lusedden Övre Puttra Långesas Lycka Huläckran
Stansåkern Stenbjörn Hackelsetomten Kringelikärret
Gåselyckorna Stenlösen Tuvet Skåpen 2
Larses Intaga Broddetorpsängen Långebergena

// L M M nov 1946
(Bevara den här namnlistan tills vi träffas för uttalets skull, läge m m ).

Dessa 36 namnen fick jag i somras genom H J Uddagården vid cykeltur genom Hbga i juni.

Broddtorp.
Karlsgrav Broddetorpsmarka Brunnumaberget

Sätuna
Saxåsa, Grutingen, Övret, Enåsen

Hornborga
Ekornavall Klockehul Tuvet Böka Bökagärdet
Galgen Hättebrunn Hornborga- ån, -vadet, - bron
Klippet Esädet Rännehögen Onsänga Luen
Herravadet Hallamossen Hallekällan Nerbun Borsgårsbron
Överbun Snika Jirommen Almöö Afsesten
Utterberg Onsbacken Ingeborabacken Majsänga

Hjärtum den 12 nov 1946
Hilmer Johansson !
Härmed sänder jag dig ”mina” namn från Broddetorp – Hornborga – Sätuna, c:a 280 st + det 40-tal jag fick då vi cyklade där i somras. Därtill har jag alla gårds- o bebyggelsenamnen som du känner genom nuvarande kb o mtl längder, ca 130 st. Summa 450 st namn, vilket är allt jag har från nämnda socknar. Jag bör ha 250 till, det kanske du kan ha ordnat om jag frampå vårsidan kommer till Bolum ? Om namnens betydelse, uttal m m kunne vi väl närmare "överlägga".
Vänligen Lars Manfred S.


 

[ överordnad ] Start ] Historier ] Folklore ] Ordstäv ] Det Onda ] Kläknamn ] Bondepraktika ] Fest ] Medicin ] Sjukdom ] Barnen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Orden ] [ Ort_namn_bearbetas ]
[underordnad] [ Innehåll ]