Amundtorp

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Amundtorp ] Mårby By ] Soldatgatan ] Sätra ] Vadbacken Bronäs Högerock ] Lövkullen ]
[underordnad]

 

Amundtorpspolka.
Luss ut, luss ut!
Får lu höra hur lä dumpar,
Fôrst i Mällumgårn, å sen i Källegårn,
å sist te Kresti’a på Löcka.

Amundtorp Källegården kronoskatte 

Manbyggnaden från 1874 - 1879, flyglar 1912 och ekonomi från 1927. Vårdträd och forngrav finns på tomten. 

Ägare

Sigge Gunnarsson

är bonde och lämnar över till sonen Gunnar som i sin tur 1767 lämnar över till sin son som i sin tur lämnar över 1/8 till sonen Petter Gunnarsson för 500 Rd 1809. 

Johannes Pettersson 

Johannes Pettersson får upbud på 1/8 av gården 1809 sedan säljaren Gunnar Pettersson blivit styrkt med en företedd Resolution av den 16 september 1788 för honom å nämnda hemman. Pris 500 Rd.  

Petter Kjellman f1735 finns för ¼ per 78- dör 87 och efterträdes eller han gifter sig med dotter Slättebon; Mycket bråk om augmentsränta ; Anders Andersson f1741; Petter Gunnarson per 78-91+, Esbjörn Carlsson och hans Lena finns här innan de flyttar till Källare 90. 

per 86-91 Petter Kjellman f1735 och hans änka lämnar över till svågern Johannes Arvidsson f1767; sen kommer Jonas Arvidsson från Fjällåkra som gifte sig med den andra dottern Lena. 

Jonas Arvidsson * Lena Persdotter

får laga faste 1811 å ¼, som de 1798 erhållit af Marias moder Beata Persson emot uppfyllande af särskilde gåvoafhandling. 

Tredje laga upbud meddelas ¼ Maria Lena Persdotter och dess man Jon Arvidsson från Fjällåkra  å ¼ som de i gåva af sin moder och svärmoder 1811 Beata Persdotter. Pappret skevs 27 dec 1810 i Älegården Sandtorp. 

Jonas Eriksson f1762; 

Änkan Beata Persdotter 1740? dör 1811 Jonas Arvidsson Settergren tar över tar som måg över stället han flyttar 14 till St Lycke men han tar hjälp av mycket folk. 

¼ Jonas f1769 i Bjellum 

Lars Eriksson f1785 flyttar till Klostret och ersätts av Sven Johansson f1792 som kom 16-18 och flyttar till Ulvsgården V Kleva, då dyker hd Sven Håkansson f1768; Äg Petter Andersson f1802 från 1827;

Br Joh Larsson f1802 till Klostret 28

23-40 ½. ¼ äger hd Scen Håkansson f1768 i Sjogerstad. en bs Per Andersson f1810 enkan Lena Persson f1803; äg ¼ Petter Andersson f1802 Hg 

40-49: Jan Petter Johansson f1808; Sven Håkansson f1768; 

50-9: Per Andersson f1802: 

60-6; Per Andersson 1810. Magnus Johansson f1821; ¼ Johannes Larsson.

67-72 ½ mtl 1/6 Magnus Johansson f1821; Inhys Andersson Anders f1792 ¼Johannes Larsson f1829.

72-80 Johannes Larsson f1829

80-94 1/6 Magnus Johansson son tar över delar, Johannes Larsson f1829.

Lars Jönsson f1885

Petter Andersson och hans hustru Stina Greta köper den till  släkten 1820. el 02 och bodde på Backgården

Svärsonen Magnus Johansson från AndersHeljesgården N Lundby f1821 och hans hustru Anna Kajsa f1821 tar vid. (Magnus Föräldrar Johan och Lena Fredriksson kom från L:a Gåran i Häggum till Anders Heljesgården som låg Norr om Mellomgården och Stommen och ingår efter skiftet i Mellomgården)

Yngste sonen Johan August Magnusson f1860 gift med Rökstorp dotter Hanna Matilda f1871 sin kusin. Sonen Gustaf köper ut sina syskon och blev så ägare av gården. Brorsonen Bo Magnusson blev 1979 ägare av gården. 

per 95-20 Per Adolf  Pettersson f1847; Johannes Larsson f1829 har Källåker 

Per Adolf efterträdes av Johan August Larsson och brukaren Carl Johan Johansson f1883

gården utgör av Amundtorp Källegården och AndersHeljesgården. Gården har varit i släkten i flera generationer. 36 har, Man byggnad 1930.  2 hästar 10 kor

Johannes Johansson först på plan. Per Johan Johansson och sedan sonen Konrad Johansson f 1910 gift med Stina Netterblad. Bengt och Britta Olsson bebor nu gården. 

Manbyggnaden uppfördes 1879 flygelbyggnaden något senare. ekonomibyggnad 1927.

per 40-60 Per Johan sterbhus 

60 och senare Flodin f1921 fram till 62 sedan kommer Carl Bertil Blomqvist 1916; 

Roland och Lisbet Nyberg och Birgit och Bert Johansson står som ägare 1982.

En Intäkt under Tomten 

Kristoffer Dahlgren f1760 dör på plats 1834och Petter Mellberg f1752 tar över 1812 mågen Johan Vig finns här 
per 32-40 kommer Anders Jonsson f1802 1835 fr Skarke 

annan intäkt Petter Mellberg skrivs även som under Mellomg Anders Andersson f1798 kommer 22 

Källåker Häggetorp Källebacken Gröndal 

enk Greta Persdotter f1783; Johannes Larsson f1829; 


Amundtorp Mellomgården

Till gården här den berömda fornbacken med domarringar. Förr 30 tunnland med 3-4 hästar 14-15 kor. Mangården från 1866 flyglar från 1918 Ladugård 1926

Jonas Larsson f1750; flyttar 83 Anders Svensson 1751 kom från Bältaregården 86; Sven Larsson 1718;

per 86-91 Olof Persson  f1764 Hg kom 90 fr Lundby; Anders Svensson f1751 Bolum 86-9, Ving Carl Jonsson för 91 och lämnar enkan Stina Jonsdotter ? f1762 fr Häggum. Jan Carlsson dör 91 med hustru från Häggum; Sold Sven Dahlgren och Kristoffer Dahlgren f1760

per 91-00 Olof Persson f1764; Petter Larsson f1733; Jacob Jonsson 1762 över 1815+; Petter Mellberg 

Petter Persson f1784 skrivs som rusthållare 1810 och utses till förmyndare. 

Sold Stom Christ Dahlgren f1760; Sven Liljeknopp 

per 15-32 Jacob Jonsson f1762; Petter Persson f1784 kom fl till Översteg 22; Anders Olofsson kommer fr Ving 23

32-40; Jacob Jonsson f1762; Ängars föddes här denna period ½ ägs av Anders Olofsson f1798; 

40-49: Jacob Jonsson som ägare låter Jonas Högberg Johansson f1812 bruka denna gård; Johan Nilsson f1825; torp Jonas Larsson: ½ Jonas Larson f1812; Per Johansson f1817; Äg ¼Johannes i Sarasgården och br Anders Larsson i Nedersteg ¼ och br Jonas Johansson i Mellomgården 

60-6: ½ Jonas Johansson f1812;

67-72; ½ Jonas Johansson f1812; Johannes Pettersson f1837; 

Johannes Jonsson f1807 och under honom brukar Johan Gustaf Johansson f1837;

72-80; Jonas Högberg ½ Johan Johansson     f1837

80-94; Jonas dör 92 och då kommer Nm Per Jonsson f1837; den andra gårdshalvan brukas av Adolf Högberg till 88 då en Adolf Larsson tar den på tre år br gör Reinhold Pettersson f1863; 

95-20

Per Jonsson f1837

Alfred och Emma Johansson köper gården till släkten 1900.

Frans Hilmer Johansson f1886 tar över. Gift med Ella Ekstedt f 1897. Fyra barn som tar över?

108 har. Manbyggnaden från 1860 tal. 10 tal premierade hästar, 30 kor och 5 svin. Gården består nu av ½ mantal Mellomgården , 1/4 Fiskaregården , 1/8 Stommen och 1/4 Stommen. 

Pesen köper 1848 Mellomgården och enligt testamentet skulle Vilhelm och Alfred dela gården. Vilhelm med fru Fredrika löser ut brodern.

Vilhelm Kjellander.

säljer till sin kusin. 

Konrad Kjellander

säljer till sin kusin 

Arvid Kjellander

och hans hustru Anna. säljer till annan kusin

Sven David Kjellander 

f1886 och hans hustru Hilda tar över 1918 efter att ha sålt Stommen. Barnen tar över från 1970.

28 ha Mangården 1880 ekonomi 1939 2-3 hästar 12 15 kor 3-5 svin 

Johannes Alm f1866 köper gården 1925 och kommer från Skärv och då Kusa Carl flyttar till Varnhem.

Perioden 1778-87 fanns en krog under Mellomgården som trakterades av Lars Larsson f1752 i Broddetorp 1784-6, som sedan flyttade till Solberga, vilket var ganska rimligt som hustrun kom därifrån. 

Frans Hilmer Johansson hemmans och kalkbruksägare 

Lundstorp Smedstorp 

Sven Gabriel Kling f1820; Gustaf Andersson arb f1840; 

Krog till Mellomgården 

Inhys Enkan Stina Jonsdotter Hg 1762

Björkelund är soldattorpet

Nydal 

Amundtorp Nederstegården Nedergården

Carl Räf f1741 var soldat på piparetorpet och kommer sedan hit som brukare? Håkan Lustig kommer 1780: Petter Larsson f1755 kom fr Rökstorp 83 

Jacob Jonsson från Päregården har en son Jonas Jacobsson f1736 som skrivs som rusthållare på denna gård och gift med Inga Andersson f1739. Hon gifter om sig med Olof Svensson f1750, men sonen i tidigare äktenskapet Jacob kommer hem 86 och driver då gården. Sven Persson 1741 Jonas Jonsson f1757 kommer från Bolum och tar vid 91 men dör redan 92; ¼ brukas samtidigt av Petter Larsson från Rökstorp f1755 och Jacob Jonsson f1762; 

Ryttare No 12 Axel Räf f1741 och mågen finns här på Nederstegården sen enkan Bolla Larsdotter Sjogerstad 1759, till hennes hjälp kommer Petter Andersson f1769; Petter Larsson f1755;

Carl Pettersson säljer ¼  till Johannes Andersson för 940 Rd 1810 faste.  

Hejderiryttaren Hagström f1780 som vi ju återfinner på Storegården. Enkan Bolla Andersdotter f1751; Carl Pettersson f1775; Johannes Andersson f1787 (har upbud 2 gången på ¼ som han köpt av CArl Pettersson för 944 som i sin tur af Petter Larsson och hans barn) ; ¼ Anders Jonsson  f1764 Jonas Andersson f1782; Gunnar Persson f1786 Hg 

1811 inställer sig Anders Jonsson och Johannes Andersson i ett vägmål no 53

Lars Jonsson f1778 Jägmästare Hagström under honom brukar ¼ Anders Johansson f1810 gift med Bolla Hagström 

inhys u Nedersteg Rytt Petter Bohlin f1740.

Per Andersson    f1769 till St Kullen Ving 1819; br Petter Jonsson f1796 Johannes Andersson f1791; Johannes Pettersson f1802. Torpare Lars f17920728

Anders Jonsson f1764 

40-49; Eg inspec Öjeham på Backg Istrum överstruket br Lars Jonasson f1778 dör 1844; sonen Anders tar över 1/8 Jonas Johansson i Mellomgården Amundtorp och Johannes Johansson 1/8; ¼ eg Anders Johansson Wahlstein f1810 Skövde hamnar ju på Storegården Sätuna så småningom. ¼ Brita Eriksdotter. Intäkt Maja Olofsdotter 1779; 

50-59: ¼ Enkan Johanna Olofsdotter 1784; Anders Johansson f1810 1/8 Bergensson fr Skarke 59; 

60-9 1/8 C M Bergensson f1821; 1/8 ägs av Johannes Adolfsson Ulunda br av Petter Larsson f1828; ½ Johannes Jonsson f1807: 

67-72; skollärare Bergensson f1821; Strömberg har arb Jonas Lundgren f1817; 1/8 Petter Larsson f1828; Carl Andersson f1839; ¼ Johannes Jonsson f1813; 

72-80; ¼ Johannes Jonsson f1813; 1/8 Petter Zetterman 1828; 

80-94; Petter Larsson f1828 1/8; Jonas Lundgren 1817; 

95 1/8 Nedersteg glömt att skriva; 1/8 Zetterman f1828 eg och br Alexander Eriksson fd sold f1864; 

¼ Carl Andersson 12-23 därefter 

3/4 mtl 

1/8 

Intägt: Petter Andersson f1769 

Trop Jonas Andersson Johannes Persson f1793; Joh Pettersson f1802; 

60-80 August Valfriod Johansson 

Torp SmetorpKällorna el Källåsen;  RösetHerreslättenStrömsberg; Strömsdal, Broholm; Hagen och Äspelyckan ; soldatboställe No 16 Marieberg; Källadal; 

ligger under Nedersteg 

Amundtorp Överstegården

Militärhemman från 1632 - 52, Reducerat med 1682 års ränta från framlidne greve Magni donatorn som dess grevinna Furstinna i livstid bekommit till 1688 har varit ett helt hemman men år 1691 ½ förmedlat i Cavalleri Stom N:o 13 av Gudhems Komp.

Hr Ludvig Flygare f1745 finns här per 1778-86, och kanske står för ägandet: när han flyttar kommer bonden Petter Larsson från Ving f1732 sen kladdas det till med Kymell Hanna Beata som tydligen hamnar i Ugglum.

Petter Jönsson

f1745 från Bolum blir rusthållare före 86 till sin död 1810. Dagarna innan instämmer han sold Lars Holm för en skuldfodran. Makarna skriver ett inbördes testamente alldeles innan han dör. 

Per Jönsson köpte 1786 av sin hustrus farbroder Erik Larsson, hennes faders och dennes styvbroder Paul Larsson samt onämnda myndlingars förmyndare Olof Bengtsson dessas 1/16 mtl i Översteg. och erhöll 1788 rättens laga fasta därå. /Handl. i Lycke.

Anders Larsson f1737 flyttar till Klostret 87; och lämnar plats till Olof Bengtsson Hg som troligen kommer 87. Petter Larsson f1732 från Ving efter står Hr Bernt Kymell f1742 Anders Larsson Istrum Johannes Arfvidsson f1767; Per Jonsson f1745; Olof Bengtsson 1749 (lämnar över till Anders Jonsson 1809 för en mellanavgift av 111 Rd för att flytta till Ulfsgården i Klostret);

Anteckningsbok från Överstegården Skriven under flera generationer, förvaras nu å Skaramuseet, dit den av Johs Larsson donerades.

Å 1/8 mantal i kronoskatte rusthållet Öfverstegården Amnundtorp, som Anders Jonsson köpt af Olof Bengtsson emot mellangift af 1/8 mantal kr sk augment hemmanet Ulfsgården Klostret och kontant 111 Rd faste 1810. 

mars 1812 Petter Pettersson i Mellomgården får 2 upbud ⅛ Överstegården som han tillhandlat sig av Anders Jonsson ovh Brita Eriksdotter för 1133 RD 

Johan Persson och h.h. Maria Larsd. sålde 1821 sitt ägandes 1/8 efter helt räknat i Amundtorp Översteg. nr 13 vid Gudhems komp. av Västg. regem. till lantjägmäst. A.P. Hagström och dennes hustru Maria F. Wallbom.

Slättebon Johannes Arvidsson  Horn f1767 lämnar för Kärrtorp 03 då Lars Holmblad kommer  från Götene 03 till 15? vi får se under honom jobbar Lars Jonsson f1757?

¼ Per Jönsson Bolum 1745 ¼ Olof Bengtsson Häggum 

Erik Jonsson f1752; Petter Persson f1784; hit kommer Hagström 1823 

per 15-32 ¼ ägs av Anders Larsson Doterbo 

u Översteg Amundtorp Petter Andersson 1792; 

torp Esbjörn Carlsson f1759; 

1809 1/8 kronoskatte augment Anders Jonsson köper av Olof Bengtsson 1809 lagfart och säljer vidare till Petter Persson 1/8 Översteg för 1133. 

32-40; Petter Persson f1784 inhys,¼ Johannes Andersson f1810 Vettlösa; Lars Pettersson f1807; Översteg ¼ Hr Auditör Kapten Carlsson äger ¼ ägs av Anders Larsson i Doterbo 

40-49: Johannes Andersson Vettlösa 1810: 

50-9: Nils Pettersson f1795; Lars Pettersson f1807; 

60-6; ½ tändstickgubben Lars Pettersson f1807 har många pigor och dr denna per. ¼ Johannes Andersson f1816; 

1/8 kallat Ahlekärr Johan Zetterman; 

67-72; ½ Lars tändsticksgubbes Pettersson f1807; 

72-80 under Tändsticksgubben br sonen Johannes Larsson f1833; 

80-94; Tändsticksgubben flyttar 88 och Martin Larsson f1870; Dambergs br av torp Johannes Pettersson f1831; 

¼ Jonas Jansson f1821 dör 85 och arr Carl Larsson Rökstorp kommer in. 

sonsonen Johan Martin Larsson brukar sedan gården fram till 03 sedan delas gården och Johannes Larsson i Klostret och Aug Magnusson i Källegården brukar ¼ var. 

per 95-1920 står Jonas Jonssons sterbhus och ss enkan som ägare och barnens egande är noterat 

August Gustafsson f1863 till 09 då Johan Aug Nilsson f1878 i Håkentorp kom fr Bolum 09-16;  och Erik Natanael Gustafsson inte okänd bonde i Heljesgården. 

20- Johannes Larsson f1833 

Lars Hansson

f1726

Köpt till skatt av Rusthållaren Lars Hansson 1726 f1687, sonen Petter Lundblad f1718 tar över. Dottern Margareta f1756 gifter sig med Per Jönsson från 

Per Jönsson

f1745 från Samuelsgården Bolum, Deras barn tar över och som sönerna fick ärva dubbelt mot systrarna. Men som lagen ändrades 1845. Sonen Petter Pettersson f1784 gift med Greta Larsdotter från Ählegården Sontorp i Öglunda. De bodde först i Mellomgården Amundtorp, och släkten bor växelvis i Mellom - och Överstegården. Petter köper 1820 1/8 mtl Översteg efter sin aflidna fader Per Jönsson

per 78 - 89 finns också Bengtsson f1750 från Häggum som gift sig med en dotter i gården även om presten försökt lura mig. Måns Jonsson    f1745 

Petter Pettersson

f1784 Petter P var begåvad med vacker sångröst och fick tjänstgöra som sångledare i N Lundby ka som saknade orgel. Sångledarsysslan hande han övertagit efter kankes fanjukare Lundströms faster där den gått i arv på spinsidan . Efter Petter övertogs sångledningen af skollärare Bergman. Petter blev i unga år utkallad till krigstjänst i Finlandvarför soldaterna fick somlas i Skärvs tingshus. Petter hade då tappat en kragknappoch då Kajsa Larsdotter från Ä*hlegården Såntorp Öglunda som följt sin man och dotter dit fick se det tog hon en mahognynål ur sin schal och fäste samman hans krage vid halsen . Tack ska Ni ha mor sa Petter och hon där skall bli min sade han och pekade på dottern . När Petter efter något år kom tillbaka från Finland så gifte han sig med också med dottern Greta LArsdotter år 1805. Petter hade i Finland lärt sig att förvända synen på folk . Petter och Greta bodde på äldre dar på undantagsstället till ÖVerstegården benäm,nt Höjen i Norra Åsagatan och dog där hen 18451225, 

Deras son Lars Pettersson f1807 flyttar från Mellomgården till Överstegården 1822. Inköpte ¼ man af sin far och mor och ¼ af Johannes Andersson 1833. Lars P och Maria Larsdotter Hellstadius. Han kallades allmänt för Lasse i Överstegården, och byggde om gården i samband med laga skiftet 1852

Byggningen 1855 och ladugården och svinhus 1859. 1855 planterade Lars P allén från landsvägen samt syrenhäckarna i Överstegården anlade också en liten tändsticksfabrik i ett uthus som tidigare varit brännvinsbränneri anställde en verkmästare från lilla Edet som stod för tillverkningen. Fabriken drevs under namn Skövde tändssticksfabrik såldes 1862 till Sture och W Toll i Falköping överflyttades sedan till Tidaholm.

Petter Svensson f1768

Kronolänsman Dahlqvists gårdsdel brukas av gifta drängen Anders Andersson f1798, 

Johannes Larsson f1833 med hans död bröts en 300 årig släkttradition. 

Ekonomi 1931. 4 hästar 2 unghästar, 20 kor.

Gården i släkten sedan 1901 genom Johan August Magnusson. Sambruk med Källegården. Han inköper ½ av gården av Johannes den andra hälften 1825 då Johannes var död. 

Här finns rikligt med forngravar och domarringar. Barnen i den stora barnaskaran tog över på 40 talet och yngste sonen Erland för traditionerna vidare. 

59 har. Mangården från 1850 tal, flygel 1941. Gården elektrifierad före 1942. 3 hästar 10 kor. Gården till släkten 1932.

Johan Gustaf Seger och Artur Torgny Larsson f 1896 köper gården 1932, då han kommer. 

Torp u Överstegården

Torp 

per 91-00 Måns Jonsson f1745 Doterbo; Esbjörn Carlsson f1757; Ingenius eller om det skall vara ingenjören Baalack;

Damberg Källemossen el Källorna

Häradsprofossen Olof Damberg f1773 ville inte kännas vid sitt namn. 

torp Johannes Pettersson f1831 se Eksberg nedan att Damberg sedan bytt namn 

Ahlekärr 

Det finns en antydan om att 3/16 Översteg kallas Backgården under per 67-72; Jonas Jeansson Dala bor där 

Eksberg 

u Översteg Julius Gustafsson f1872 Kullen och Damsberg är överstruken och sedan skrivs Eksberg. 

Billingsdal soldatboställe No 13 

Källemossen Lars Johan Andersson f1839

Backgården

ligger tydligen under Översteg en 80-94

Josef Harald Gustafsson f1890 kom 21-

Julia f18993 finns här efter 60 

Amundtorp Tomten kan vara identisk med Backgården 

Billrot Carl fanns här per 78-93; Måns Jonsson f1747 i Doterbo med fru byts ut mot Anders Svensson f 1751 i Bolum. inhys Tomten Hans Persson f1752 och h Stina Silverdahl med dotter samt enk Stina Bryngelsdotter f1728; Efter Carls Billrots död kommer Esbjörn Carlsson från Sandtorp och rytt Joh Berggren Sandby till 96 och sen kanske Hans Wallgren 

Erik Jonsson f1752. Anders Andersson f1805

32-40: 

40-49 Dahlgrenstorp ett torp under Tomten Jonas Liljeknopp Svensson 1797; Jonas Svensson Dahlgrenstorp äg 1/8 Tomten finns per 80 -94 likväl 

50-9: Jonas Svensson f1797; 

Tomten en gräsgäld 1/8 Jonas Svensson f1797; br Anders Förberg f1840 

72-80; Tomten gräsgäld gäller även per 80-94; 

95-20 Förberg 

Tomtebo tydligen en handelsbod Tholander och Emanuel Gustafsson f1883; 

20-40 Pontus Fredriksson handlare fram till 23 då J O Persson f1894 kom 

5 har. Mangårdsbyggnad 1850 med en nyare 1895. Ekonomi 1890. 1 häst 5 kor. Gården i släkten sedan 1847.

Jonas Svensson gift med Kristina köper och lämnar över till dottern Märta som gifter sig med en Förberg. Deras dotter Märta gifter sig Blomqvist.

Göran och Astrid Blomqvist innehar 1882 fastigheten.

Smedtorp 

under Mellomgården Enkan Kerstin Bengtsdotter f1746; Lars Andersson f1740 enkan Kjerstin Bengtsdotter 1745 dör 1816; sold Asp; per 32-40 en intäkt under Mellomgården. Petter Andersson f1796 från Uddagården;

Petter Jonsson f1830. Greta Jacobsson f1793; 

Manbyggnad från 1913 Ekbyggnad sekelskiftet , 2-3 hästar och 10-12 kor. Flyttades i samband med skiftet. Rikl med gravrösen.

Gustaf Samuel Isidor Eriksson f 1888 och hans hustru Ester Maria Netterblad från Trumpetaregården f1896 köper gården 1923.

60-6: Petter Jonsson f1830; allm mark 

67-72, Johannes Pettersson f1831 

Torp Källorna  

Lars Andersson ? f1740 flyttar till Klinken i Eggby 1780, Lars Andersson f1852;  Anders Nilsson f1759 83-85; Johan Larsson f1758 Hg blir sen soldat i Åsle under namn Hägg. Då kommer Esbjörn Carlsson  från Eggby 1790 från Källegården; Jonas Vilhelmsson f1739 efterträda av Granqvist;  Petter Larsson f1755; Joh Lundahl f1752. handlaren Samzelius vid Källorna Arvid Jeansson Horn f1762; Anders Andersson f1782; 

50-9: Johannes Andersson f1809; 60-6 Sven Vig äger denna intäkt finns per 67-80 

Källåsen Källåker eller Källorna

Johannes Larsson f1826; 

Hagen 50-9: Johannes Pettersson f1816; Jonas Larsson f1824; 60-6 

Hagen och Äspelyckan 

Jonas Larsson f1824; arr Johan Albin Hakon f1875; 

En intäkt köpt på förpantning 

Lars Pettersson f1786 

En intäkt 32-40 

Anders Andersson f1798

Grönedal

u Källeg dyker upp 80-94; där förre sold Kjell får bo troligen nära soldatbostället 

Häggetorp

Anders Kjellgren f1823: u Källegården Carl Johansson f1834 till Skara 68 då kom Fagergren Lovisa till 72, 

Höjen 

Petter Persson f1784; enkan Greta Larsdotter 1785

Källorna eller Källåsen 

skrivs först perioden 1815-32; Jonas Ask f1780; Johannes Larsson f1826; Johannes Larsson f1826 finns här per 67-72.

Källebacka Källebacken

kan ha legat under Översteg Bengt Andersson 1792; arr enkan Maria Andersdotter f1817; 

Röset  en bs Röret

Amundtorp Nederstegården Röret skrivs det också. 

Ett torpställe fd soldatstället 306? Jonas Lund f 1779 var ju sold på 305; sonen  Anders Jonsson f1803; tar hit sin fru Inhys Petter Larsson Ulunda 1733; Vingborg Lars Persson f1784 Ulunda. Annika Andersdotter f1785; 

40-49 en bs på allmän mark Lars Persson f1784 

50-9; 

9 ha  Mangården från 1924, Ekonomi 1912. Ägorna är rika på fornlämningar.

T A Eriksson köper gården till släkten 1902. 

Jonas Vilhelmsson f1737

Ture Alexander Eriksson (ägs av Isidor Eriksson). 

Nybygget u Amundtorp 

Petter Arvidsson f1725 78- 

Soldatboställe Ahnstugan 304

där Sold Johan Lundahl f1755 bor till 86 och Måns Jonsson f1745 Doterbo kommer samma år. 80 till Tomten 

Jan Lundahl f1754 ersätts av Lars Frondell f1774; 

Torp u Översteg 

Sven Månsson f1735; Johan Andersson f1727 till sin död 87; med inhys 

Stp No 16 

Anders Vall Kristoffer Blomster f1809 från 1836; 

Stp 306 under Amundtorp 

inhys Amundtorp NUD

Bolin f1740

Liden 

allmän mark Erik Andersson F1781; smeden till Amundtorp; 

Damsberg 

u Överstegården Amundtorp Johannes Pettersson f1811; Jonas Larsson f1824; 

Strömsberg;  Strömsborg

häradstjenaren Jonas Larsson Lundgren f1718; änkan Kjell 1805; Jonas Lundgren f1817 och hans bror Lars Petter fram till 99. August Einar Andersson kalk arb f -13; 1882 Alfred Ivar 

Herreslätten Herreslättslyckan 

En intäkt köpt på förpantning Sockenskomakaren Lars Persson f1786; Anders Jonsson f1803; Per Andersson f1810; 

Axel Räf

med dotter och måg strider om denna lycka 1810 och får bo här ytterligare 10 år mot ersättning i Mikaeli. Axels änka driver målet och har vittne om att de 1779 erhållit löfte om att i livstid få bo på denna ännu icke identifierade plats.  

vid Bron: enkan Brita Jonsdotter f1794; 

Ahlekärr 

u Överstegården dyker upp per 1840-49;

40-49; Vi kan konstatera att Ahlstugan och Ahlekärr är samma sak enligt hfl 40-49 sidan 48; Inhys Petter Andersson f1792. inhys Enkan Maria Pettersdotter f1774; 

Ahlekärr 1/8 arr Johan Hansson f1811: arr Johan Petterson 1811; enkan Cajsa Bengtsdotter f1782; 

1/8 Johan Zetterman f1804. 

torp Jonas Larsson f1812; Anders Jonsson f1803; Johannes Pettersson f1802

67-72 1/8 1/8 Joh Zetterman f1804. 

Broholm

under Nederstegården smeden Lars Johan Johansson f1859, 

Stenhuggaren dyker upp per 72-80

Källadal under Nederstegården Klas Lagerstedt

Folkskolan skrivs först 80-94 Då Carl Johan Nyberg f1857 stannar till 1927; 

 

 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Amundtorp ] Mårby By ] Soldatgatan ] Sätra ] Vadbacken Bronäs Högerock ] Lövkullen ]
[underordnad] [ Innehåll ]