Lövkullen

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Amundtorp ] Mårby By ] Soldatgatan ] Sätra ] Vadbacken Bronäs Högerock ] [ Lövkullen ]
[underordnad]

Var tydligen en enhet tidigare och sedan som vi ser på 1700 tals kartan bestående av tre lägenheter Mellomskog, Löfkullen och Österäng. Men Jönsson tar hand om de två bondgårdarna Löfkullen och Backen som han river tidigt 1860 talet 

Mellomgården

½ mtl frälse gården finns på 1600 talet.

torp Karl Johansson f1794; Lars Svensson f Mårby 1777; torp 

Mellomskogen

½ mtl frälse nämndes första gången 1555. Skrevs också Mellumskogh 1656, Mellomskough 1663, Millomskog 1874. Gården har  fått sitt namn av att den legat i skogstrakt mellan Mårby och Bjärka. 1 mtl Mellomskog pantsattes 1818 av Brynte Lilja och Majoren Gustaf Soop till överintendenten Per Tham Bengt Lilja och Gustaf Soop till överintendenten Per Tham för 2000 riksdaler Bco. Då Dagsnäs 1822-09-13 av Per Thams sterbhusdelägare försåldes till majoren medföljde här pantningsrätten till Mellomskogen.  Per Sebastian Tham erhöll fastebrev för Mellomskogen 1824. 

Ägs av majoren Tham på Dagsnäs per 57-62

Lars Siggesson avgick från kyrkvärdsskapet 1686.

Johan Andersson f1740; Petter Larsson 1779; Erik Hansson f1732;  Nådig herre på St. Bjurum Hr Bengt Lilja har köpt 1801-09-23 långhalm till täckning av Erik i Mellomskogen. Lars Svensson 1777; Petter Månsson 1778; Änka Olofsdotter f1748, Jonas Persson f1742; Johan Kjellgren sold f1778; Lars Larsson f1792 Hånger; hans dräng Ture Aug Ullgren f1832

Mellomskogen äges 1838 av mj Tham;  torp Johannes Pettersson f1834; 


Löfkullen

Löfkullen N:o 1 ½  mtl

Lövkullen Rosendalen Åsen x 2 är tre torp där Lövkullen ligger närmast Dagsnäs enligt ekonomiska kartan 1870

Löfkullen Åsentorpen

Mellan Mårby och Dagsnäs sträcker sig en smal sandås med mjukt avrundade kullar. Den är liksom landskapet i övrigt ett minne från inlandsisens avsmältning för omkring tiotusen är sedan. Åsen är till största delen belägen på Stora Bjurums mark ca 1,5 km. nordväst om gårdsbyggnaderna och därmed också i gränstrakten mellan Falköping och Skara kommuner. I dag är den till största delen beväxt med risig granskog. Så sent som omkring 1930 saknade den, liksom övriga sandkullar i Mårby trakten, helt trädvegetation och var beväxt enbart med gräs och enbuskar. folkskoleelever var med om att sätta ut de första trädplantorna på åsen omkring 1930 med läraren Harry Lindberg som ledare. Fröken Signhild Jönsson på Stora Bjurums gods kom en dag ut och bjöd hela sällskapet på kaffe och bullar.

Vid södra kanten av åsen låg så sent som på 50 talet tre stycken torp lydande under Stora Bjurum. I dagligt tal kallades alla tre på lokalspråket för "Rosendarn". På ekonomiska på kartan från 1877 kan man från väster läsa namnen Åsen och Rosendal, medan det tredje torpet saknar namnuppgift. De tre torpen låg med ca 300 meters inbördes avstånd.

Från vänster Åsen, Rosendal och sedan ett icke namngivet men det löser vi. 

Rosendalen

1700 tals kartan antyder att Rosendalen är av senare datum. 1996 besöker Åke Ström platsen och ser blott rester av en husgavel och några tak och väggbräder. Gårdslönnen blommade vid besöket, och minnet av brukaren som på 30 talet körde med sin oxe inspirerade till de anteckningar som följer. Här växte förr rikligt med nyponrosor, som förr bildade ett rikligt blomsterhav.

Johan Vilhelm Larsson

f1862 i Sventorp och hustru Kristina kom ca 1915 från Kullen Mårby

Arvid Johansson

f1900 tar över bruket av de 20 tunnland disponibla torparealen. Arrendet betalades genom dagsverken tredagar per vecka. Fem kor och två hästar (Docka och Balder) samt oxen Jarten tillika ett hundratal höns födde torpet. Smör och ägg utbyttes mot övriga dagligvaror i affären i Härlunda. Jarten fick gå med en av mjölkkorna, sedan Docka gått ur tiden. Efter 1943 års lagstiftning utgick kontant arrende och Arvid tar över även de två andra torpen och når då 40 tunnland. Arvid flyttar efter hand över till Åsen och husen förfaller. Sedan fadern Johan gått bort lämnar Arvid för annan bostad Arntorp under Dagsnäs 1964. 

Kan Viktor Johansson f1923 tagit över här 1969-70; 

Torp nr tre

här har stenväggarna motstått väder och vind 

½ mtl Frälse. Hemmanet har skrivits olika ca 1554 Lökekulle, 1650 Löfkullen. Uttalas i orten Löckkullen. Det kan förmodas att namnet kommer av ordet lök men lika snart kunde det ha sin upprinnelse i löcka gammal benämning på mindre inhägnad åker. 

Änkan Carin Hansdotter f1736 Mårby, Hans Larsson f1779; Olof Qvist f1768; Anders Svensson 1799 arr Svensson Hjerpås f1810 br ¼ Sven Andersson f1764

sid 23 

Lars Persson; Gossen Gustaf Andersson f1820; Arr Nils Svensson f1810; Skräddare Lars Andersson f1819; Johannes Larsson f1813; 

sid 24 

Johannes Bengtsson f1819; Johannes Svensson f1837; Per Larsson f1822; Brita Maria Johansdotter f1826; 

Rosendalen 

Torp under Löfkullen. Lardes Öjarn kallades vissa backar, som låg vid Bjurums torvmossar bortåt Rosendalen. De kallades så emedan de odlats av en man som hette Lares. När det var varmt gick korna upp där för att svalka sig (Ek). I närheten av Rosendalen finns en rund kulle kallad Morfars hatt, det sades att man förr hackat och odlat där. En annan backe i trakten kallades Lenes backe (Emma Ek Hulebäckstorp). 

Johannes Jungström f1760; Qvists änka Greta Larsdotter f1759; Lars Persson f1793; torp Johannes Andersson f1805; Per Lundell f1791; Johan Petter Andersson f1799; Torp Johannes Svensson f1837; Torp Anders Pettersson f1816; Anders Gustafsson f1855; torp Per Larsson f1822; Inhys änkling Johan Petter Andersson f1799;

St Rosendalen 

ligger under ½ mtl Lövkullen. 

per ca 1895-ca 1915 kolla församlingsboken 

 • Johannes Svensson f1837 torp torparson fr Stommen Mårby fanns här från 1895 i alla fall. 
 • Alexander Johansson f1862 kom från Kleva 04 
 • Hallberg Oskar f1886 kom 1911 fr sid 20 gifte sig med föregåendes dotter och kom mer hit i samband med giftet. 
 • muraren Karl Birger Johansson f1882 kom fr Skjelvum 1914 blev änkman när sonen föddes och vi möter honom här, men kan inte följa honom längre.

Ett annat Rosendalen per ca 1895 till ca 1915.

 • Per Larsson 1822 var född i Bogstena och hans far hade tidigare varit torpare här på Rosendalen Lars Persson f1793. Han dör 1904 men änkan bor kvar till sin död 1916 då efterträdaren kommer. 
 • Gustaf Vilhelm Edvinsson f1872 kom 1916 med sin stora familj och stannar några år.
 • Johan Vilhelm Larsson f1862  kom 1919 från Kullen med sin familj och stannar på platsen tiden ut och sonen Hilding stannar till 37, då han gifter sig vid Kungslena. Sonen Ernst Harald flyttar som nygift till Valtorp 

Martin Pettersson f1895 kom 22 men flyttar samma år vidare 

Per Lundell f1791.

Lilla Rosendalen

finns nämnd i hfl per 1857-62 Sven Johansson f1819 inhys Johan Petter Andersson f1799 Anders Eriksson f1836 Sven Johansson f1819 Anders Eriksson f1836; Alexander Johansson f1862 kom 1911; Oskar Palmgren f1869 kom 1913; Klas Johansson f1857.

Lilla Rosendalen torp står 1895 till per 1920

 • Anders Eriksson f1836 lär vara född i Segerstad och han fanns här redan 1890 och stannar här fram till sin död 1907 och hustrun med övriga barn flyttar 1911.
 • Alexander Johansson f1862 flyttade från det andra Rosentorpet och hit 1911 men flyttar redan 13 sedan hustrun avlidit här till V Kleva.
 • Oskar Teodor Palmgren f1869 kom 1913 - 1916 Härlunda då.
 • torp Klas Jansson f1857 kom från Espås 1916 med sin familj och de stannar här ute till hans död 1940 just på Lilla Rosendalen 

Österäng - Åsen.

rå och rörshemman 1 mtl Frälse Nämnes 1554. Kallas 1574 Öster Engh och betyder äng, som legat öster om någon annan plats tex. en ? Gamle Anders Andersson i Österäng blev 1686 vald till kyrkvärd i Mårby. Det kan vara så att stället degraderades och blev en backstuga på Kyrkbacken i Mårby. 1825 läggs gården under Bjurum och förlorar därmed både sitt namn och status. Österäng ligger på samma Plats som Åsen.

sid 24 Sven Larsson f1740 sonen Petter Svensson f1775 

Erik Jonsson f1780; Anders Bengtsson f1790; Johannes Andersson f1787; Anders Petterson f1800 ; Carl Larsson 1853; August Larsson f1851 Gustaf Johansson f1867; 

Åsen 

torp förekommer först i längden 1857 61. Torpet beläget på  åsen, och utgör det västra av de tre torpen.  Per Larsson f1822; Anders Gustaf Andersson f1855; 

Lars Petter Svensson f1852 gift med Hedda från Bjerka. Familjen fanns här (trol 1895? el redan 1883) flyttar 1918. Barnen sprids för vinden men träffar män i Yllestad om det kan underlätta vart de tog vägen. 

Carl Gustaf Augustsson Löfqvist f1881 från Skara via Bjerka kommer 1918 gifte sig med Matilda och kom från Bjerka under 2 år från 18-20 och återflyttar till Härlunda. 

Johan Sigfrid Dahlman f1880 flyttar 1922 till page 123;

Martin Natanael Pettersson f1895 kom 1922 och vidare till Härlunda 24.

Johan Rickard Ågren f1890 

Johan August Andersson f1864; 

Lilla Åsen Löfkullen 

Torp sold Anders Berg 

1825; Anders Berg hade varit soldat för Kärragården i Bolum. Han var kommen från denna åsen där far hade varit inhyses här ute på L Rosendalen. Han var gift med Stina Greta från Varnhem var en stor och kraftig man som odlade upp och anlade torpet på Mårby åsar. Makarna voro starkt religiösa utan att tillhöra någon viss sekt. De låg och bad gud högt om nätterna. När Berg ej orkade göra rätt för torpet satt han och packade sten åt herrgården mot en ersättning av 25 öre per tunna; Anders dör här 06 och hustrun 1912; Om barnen berättar vi under Kärragården Bolum. mer än att dottern gifter sig och lever här med Anders Gustaf Andersson och Johanna gifter sig med Emil Westerling vid Nybygget längre söderut. Tre barn flyr till Amerika.

August Mattias Johansson 

f1872 kommer 09 till denna sida som torpare efter att fullgjort sin tid på Brunnsgården fyller på förrådet med barn till imponerande 14 stycken innan han drar vidare 1916 till V Kleva med hela familjen.

Cal Vilhelm Johansson f1888 finns här från 1917 men återfinnes sedan som kalkarbetare i N Lundby. Det kan vara av intresse att han kom från Kullen i Sätra och tidigare har bott här ute på åsen mellan Mårby och Dagsnäs.

Från per 1922-60

Josef Harald Johansson sid 69 kom 33 från p 77 till p 12 1935 står Rosendalen 

Josef Harald Johansson f1910 1935-37
Johan Rickard Ågren 37-39 då han flyttar till Luttra
Johan Linus Karlin f1886 kom fr p 32 55 och hustrun dör här 1960 men han lär ha flyttat in  i en stuga närmare kyrkan. 


Backen

ligger på en höjd öster om Mårbysjön, strax Nordnordost om Bronäs varför vi tillåta oss att placera detta torp här, vilket torde vara riktigt.

1/8 mtl Frälse Gården nämnes första gången 1663, ligger på en backe enligt uppgift från Rob Källström, Rocken kallad Gullberget.

Anders Andersson f1780; 

Johannes Jonsson f1792; 

Lars Andersson f1809; 

Per Johan Johansson 1828; 

Håkan Andersson Anders Pettersson f1800; 

Anna Kristina Wallinder f1850; 

Johan William f1820 lär enligt Nyström lär ha bott här han som tände på veden och fick 5 år. Vi återfinner ju honom på Nordantorpet.

Enka Katarina Pettersdotter f1763 och sonen tar över Petter Nilsson f1799;

En bs Olof Borg 1776; 

Torpet är nu sedan länge raserat revs redan på 1930 talet. 

Den sista boende därstädes kan ha varit Anna Wallinder f1850 och som levde ½ sekel ensam och dör i så fall här ute 1930.

Här ställen som vi inte riktigt känner

Vreten

torp u St. Bjurum. kommer av vret som betyder ett mindre begränsat jordbruksområde åkerlapp, teg. 

Johannes Pettersson 

f1786 finns här kanske ända från 1811 men säkrare 1819-29. Flyttar sedan till Storegården Sätuna och under Stommen Hornborga där de båda avlida 1850. Han står som vanför under Storegården. Förflyttningen synes naturlig då han kommer från Källeberg Sätuna. Paret är mest känd för att de är föräldrar till Varja Per på Kappagården i Bolum.

Sven Andersson 

f1792 var ju uppvuxen på Öna och kommer hit 1829 samtidigt med sitt gifte med Anna Brita från V Kleva. Han dör här på platsen och sonen tar vid i tid. Barnen tar sig namnet Wallinder och släktnamnet kommer att prägla Mossagården för generationer framåt.

 • Anders brukar Englasjön en stund, troligen statare på Bjurum 18760 talet och återfinnes sedan i Munkatorp Bolum.
 • Johannes läser i Skara.
 • Per Gustaf tar över Vreten och tar sedan över Mossagården.
 • Fredrik flyttar till Stockholm.
 • August tar över Lillegården i Hornborga.
 • Anna Kristina flyttar till Stockholm.

Sonen Per Gustaf Wallinder tar vid 1857 tar med sin Anna Lena från Härlunda. Han blir själv fjärdingsman och flyttar sedan till Mossagården slutet av 1860 talet. Vreten lades omkring 1850 under St. Bjurum och ligger strax sydost om Backen, som det såg ut i slutet av 1700 talet 

Urfells Urquels 

ligger strax sydväst om Backen men därom har jag intet att berätta. 

 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Amundtorp ] Mårby By ] Soldatgatan ] Sätra ] Vadbacken Bronäs Högerock ] [ Lövkullen ]
[underordnad] [ Innehåll ]