Soldatgatan

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Amundtorp ] Mårby By ] [ Soldatgatan ] Sätra ] Vadbacken Bronäs Högerock ] Lövkullen ]
[underordnad]

 

Soldatheden i Mårby

med fyra soldattorp som låg på rad. Längst ut vid myrkanten ett torp Vändom, längst ut mot myren 

Vändom

Torpet är det yttersta åt väster i Mårby och ligger vid en mosse, som sträcker sig ut till Rösjön, varför man har anledning att vända om där. Nu finns inte mer än rester av större fruktträd kvar varav ett redan blåst ner. Det har nog legat vackert här nere vid myrkanten innan man sänkte.

Per Bengtsson f1793;

Änkan Maria Bengtsdotter f1776 bodde ihop med Margareta Eriksdotter 1770, som var änka både efter soldaten Anders Stork och Anders Mörk, men av deras efterkommande vet vi ingenting; Inte riktigt sant ty Johannes Andersson f1808 med en dotter till ett fattighjon från Frälsegården Sätuna. Också Maja Bengtsdotter gifter sig med den äldre Sven Kjellgren som går ifrån henne 1825 och hon upplever därför ett nästan 20 årigt änkeskap. Hon tog med en son i äktenskapet och han måste ha varit gift innan. 

Per Bengtsson f1793 hade brukat Kroken och Mossagården och hamnade på Fattigstugan på Kyrkbacken här med sin fru Katarina, som han tog med från Bjerka. Någon period var han här ute. 

Inhys Jonas Hansson f1803 finns här från 1846 till sin död 1852; Om Brita Stina och deras två överlevande barn vet vi inget. 

Anders Andersson f1814 finns här en period och han kom från Toltan. Han finns här med sin Kristina från Horn och vi vet att hon dog på L Heden 1857. Om deras barn vet vi ingenting, men en bra gissning är att de flyttat till Amerika. 

Petter Per Gustaf Larsson f1842 fanns som torpare här 1890 och var född i Hästhagen och dog på platsen 1912. Maja Charlotta kom från Vånga. 

 • Kristina Fredrika f1873 gifter sig med August Långens son nedan
 • Anna Matilda vet jag inget om 
 • Gustaf Albert Persson tar över 

-13 Gustaf Albert Persson

f1880 gifte sig med Matilda från Stommen och stannar till 13 och återfinnes på Skattetomten / Gammeltorpet i N Vånga. 

1913-18 Oskar Edvard Hallberg

f1881 skrivs som torpare här med sin Augusta från Ebbaholmen.

Oskar Olsson f1874 1918-1921+

bs vid Vändom finns här från 1918 - 1922, flyttar till Bjerka men vad som sedan händer efter hans död 1924 dock att hustru och barn återfinnes i Härlunda.

Oskar Hallberg f1881 hade varit rättare på Mårbylund, skall sedan bott här, men flyttar sedan till Falköping.

Johannes Andersson f1805

August Mattias Johansson f1872 Hånger gifter sig hit men flyttar sedan. Av hans elva barn kan vi spåra de flesta.


En stor apel enda vittnet om att människor har bott här ute. 

Soldattorpen låg på Hogårns marker.

Nyttorp Blombacka Sk 10 

Koordinat: X 6210 Y 6051
Soldater vid detta torp 

Namn  Född Död  Antagen  Afsked
Måns Hovdal 1698 1719
Johan Fredrik Adamsson 1871-01-27
Sven Svanberg 1724 1774-06-22
Magnus Gåpå 1748 1778-01-09 1797-07-28
Lars Nordberg 1758-12-11 1837-04-11
Sven Hof 1778 1799
Anders Glad 1787 1808-05-10 1820-04-09
Jan Glad 1794-01-05 1848 1820-06-09 1837-06-29
Carl Lagervall 1838-05-29 1841-10-20
Lorents Sven Fredrik Palin  1830-11-16 1850-01-12 1854-09-07
Adam Wigström 1842-03-10 1855-12-28 1870-01-10
Carl Gustaf Carling 1843-09-16 1871-05-17 1874-07-18
Emil Rudolf Englund 1853-07-27 1875-03-12 1885-03-29

Adam Wigström musiker och stannar här i 15 år var soldatson från N Lundby, men sen kan vi inte följa honom mer. 

Carl Gustaf Carling tjänar här i tre år, flyttar till Stockholm och blir bokållare och gifter sig med Maria Lilja från Karlskrona.

Emil Rudolf Englund född i Stockholm återvänder dit som musiker efter 10 år på trakten, vi återfinner honom som sergeant på Kungsholmen då gift med sin Lovisa, men 1900 så har de försvunnit och betraktas som antingen intagna i fängelse eller bostadslösa. . 

Stället är övergivet, men ladugården var i bruk på 50 talet. 1900 talets historia är dold 


Ladan vid Nyttorp som varit ett soldattorp här ute på soldatgatan. Fanns i funktion på 50 talet, men 2007 står endast denvackra muren kvar. Det enda vi minns i dag är Carl i Nyttorp, som vi hoppas kunna berätta mer om. 

Jan Petter Björk f1818 kan ha varit här från 1843 men sen flyttat som torpare till Rocken. Hans hustru Maja dör här 1859 och hans nyvyúnna kärlek föder också hans barn under Hogårn. Vad som hänt måhända går att spåra i V KLeva.

Anders Petter Johansson f 1831 från Stora Heden flyr till Amerika 1882

Petter Fahlman från N Vånga stannar här blott ett år innan han åker till Amerika 

Johan Petter Pettersson f1845 från Härlunda gift med smedottern från Gushem dör samma år 1902 här på Nyttorp. Sonen Alfred Alexander f1886 stannar här till 1911 men flyttar då till Stenum men slutar sina dagar i Töreboda. 

Otto Andersson f1882 kan ha varit här 1811-12 har sina rötter i Munkbron Hånger

Klas Olausson f1880 finns här 1813-15 men är sedan kalkarbetare 

Jöns Lundin fanns här 1918-20 men flyttar då till Kleva 

Cajsa Andersdotter f1822 här ute vid L Heden återfinner vi här som understödstagare men slutar sina dagar på fattigstugan i Sätuna.

Stället är och förblir ett anonymt ställe 


Margaretelund Sk 7

Stommen / Mossegården Mårby. Koordinat: X 6190 Y 6040. Den riktigt gamla stugan fanns väster om om nuvarande bostad samtidigt som den nya fanns och där man har byggt till en vinkel. På 50 talet en lördagkväll brann stugan och man larmade grannarna genom att åka runt och tuta i bilhornet för att samla folk, och räddade vad som räddas kunde. Här hade pingströrelse sitt fäste med möteslokal i vinkeln av huset. Mårby Hallbergs Möte stod det i annonserna. 

Namn Född Död Antagen Afsked
Johan Henrik Klase
Johan Ahl 1773
Jonas Nyman  1733 1759-05-01 1759-05-01
Lars Hjort 1724 1749-04-10
Olof Qvick  1753 1790-03-02 1776-03-02 1783-08-28
Anders Mörk 1791-09-15
Jonas Ahl  1799-04-02 1822-11-11 1835-09-24
Jonas Ahl 1817-10-19 1836-03-29
Sven Granat 1826-06-15 1866-05-02 1850-10-12
Augsut Kardell 1848-03-08 1866-09-21 1880-02-14
Lars Johan Hallberg 1852-12-13 1935-02-23 1881-09-24 1903-12-11

Lars Johan Hallberg

f1852 friköpte torpet 7 tunnland hade varit soldat här efter att ha varit på Sk 14. Hade brukat Mossagården och sedan slagit sig ner här. Tjänat som brännmästare på på Bjurum. Maja Greta kallades även Margrete och gav alltså namn till stället. Även hon kom fr Gudhem.

Pingstvännerna hade sin möteslokal här på Margaretelund

Bland barnen kan vi berätta att

 • Hilma gifte sig med Wallinder på Mossagården med många efterkommande.
 • Augusta gifter sig med Gustafsson som tagit över Gustafsberg här bredvid
 • Anna Josefina gifter sig med Carl Oskar och hon tar över Margaretelund.
 • Johan gifter sig med fosterdotter från Blombacken och försvinner ur historien till Nyköping. 
 • Emma till Lidköping 
 • Gustaf brukar Mossaryd fram på 50 talet och gifter sig med mejerskan på St Bjurum Maria 
 • Charlotta gifte sig även hon med gossar på orten. Carl Artur Skön kom som arrendator 1925 som gick bort efter ett kort äktenskap 28. En dräng kommer och paret gifter sig sedan de flyttat ur socknen, efter en auction 1936. Hon startar kafé i länet och återfinnes senast i Hällekis som kafé föreståndare.

Lars Johan blir ensam men evangelister bor här och en Ellen Liljedahl troligen från Berg tar hand om Hallberg medan svärsonen tar hand om jorden.

Dottern Anna Josefina gifter sig med svärsonen Karl Oskar Ågren f1883 med rötter i Skärv, kommer hit som nybliven änkeman. Sonen Åke f1912 kommer hit 1948 och sonen Göran Åberg f1942 bebor nu detta välskötta ställe.


SK-08 Brunnsgården Bronäs

Koordinat: X 6200 Y 6050

Nuvarande hus på platsen byggt på 1930-talet. Den ursprungliga stugan stod kvar på 50 talet och låg väster om Brunnsgården. Svinhus och ladugård fanns på plats. Brandkåren kom sedan och eldade upp det mesta av det gamla. Här på marken låg många småstugor och soldatstugan användes som jaktstuga.

Soldater vid detta torp

Namn Född  död Anställd  Afsked
Jonas Blom
Jonas Blomsten  1720 1759-09-16 1759-09-16
Sven Blomsten  1740 1773-02-03
Lars Brunstedt 1796-03-20
Sven Broberg 1754 1776-05-24
Sven Nyberg 1767 1802-0705 1788 1802-07-05
Anders Johan Palm  1776 1796-06-28 1805
Petter Kula 1782-09-05 1864-08-01 1805 1827-09-03
Sven Fin 1804-09-22 1852 1827-12-12 1847-06-28
Anders Brage 1825 1847-09-24 1882-07-04
August Brage 1860 1945-09-18 1882-09-26 1927-08-22

Anders Brage 

f1825 tjänte i 34 år och fick omdömet tjänt väl, men det noteras att Anders var dömd 1849 vid Gudhems Häradsrätt för fylleri och svordom. Han är kommenderad till Varberg 1875. När Brage slutade sin tjänst byggde han sig en stuga på Åsen och bodde där till sin död. Han var änkman i många år och sköttes av dottern Hulda berättade ladugårdsförman Olsson. Det finns också uppgift om att han 1899 flyttar till V Kleva tillsammans med dotter och svärson, som vi sen återfinner under Bosgården i Hornborga.

August Brage 

f1860 tjänte 44 år och erhöll svärdsmedaljen och hade underhållsbrev till sin död. Han var son till Johannes Kron från Holmängen och Vargama i Gudhem. Mellan mötena arbetade Brage i slöjdstugan och bränneriet, där han bland annat gjorde skottkärror. Han var också med om att bygga stugor berättade Carl Ek på Hulebäckstorp för Assar Blomberg. Augusta fann han i Gudhem.

Av deras barn kan vi berätta

 • Anna var piga på Bjurum, men försvinner i historien 
 • Rickard blir chaufför i Jönköping
 • Hilda sömmerska i Falköping
 • Gerda gifter sig med Feskars Augusts son, Carl Edvin från Lagerslund och flyttar med sin familj till Falköping
 • Sven var hästskötare på Bregårn i Hånger, men flyttade sedan till Falköping 
 • Ester gifter sig till Kartagården i Ullene 
 • Berta Karolina gifter sig med torp David (Arvid) Julius Johansson f1900 kom 50.  

August Brage byggde och rev den gammal stugan och byggde i kanten. På detta undantag där Brage lär ha bott användes för rättare och rättare änkor som fick bo här.

Enkeman Anders Karon f1886 till Gh 55
Frans Johansson f1885 kom 1960.

Åke Ågren bodde här ett tag

Nyttorps Svets restaurerade den fina garaget som finns på torpet. 

Nyttorp

1938 byggdes detta till dottern Berta f1903 och torparen och mågen Arvid Johansson f1903, som kom vid denna tid.


Soldattorp

uppe vid L Heden fanns på 50 talet. 

Åter upp till Mårby, där Du kan fortsätta din upptäckt av bygden.

Nyttorp

som ägs av Blomqvist men var det ligger vet jag inte.
Johan Petter Pettersson f1845 makarna dör på platsen 1902 och barnaskaran vet jag inte var de tog vägen 
Otto Ferdinand Gustafsson f1882 kom fr Rikesäter 11 och stannar ett år föder ett barn och åker vidare till Ullene.
August Olausson fanns här 13-5 och vidare i socknen 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Amundtorp ] Mårby By ] [ Soldatgatan ] Sätra ] Vadbacken Bronäs Högerock ] Lövkullen ]
[underordnad] [ Innehåll ]