N Skattegården

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Stommen ] [ N Skattegården ] Hwassagården ] Bosgården ]
[underordnad]

 

Övre Skattegården ligger i Överbyn.

Nedre Skattegården 3/8

Binamnet Ruter på medlemmar av en gammal Hornborga släkt leder sitt ursprung från något efter byggandet av Västra Stambanan. En hemmason Anders Andersson från Övre Skattegården i nämnda by hade gett sig ut som rallare vid banbygget samt stigit i graderna till arbetsförman och blev då företaget slutförts anställd vid en station i Sörmland. Under denna sin senare anställning råkade Anders verksamt bidraga vid infångandet av ett par storförbrytare, benämnda Hjärt och Tecktor, vilka länge efterspanats av polisen men alltid övertrumfat denna och rått klara sig undan. Nu är ju hjärter i visst kortspel lågtrumf och ruter högtrumf och emedan Anders kunnat rå på Hjärt och hans medhjälpare, så ansåg man honom förmodligen ett strå "vatare" och skänkte honom detta vedermäle, vilket han visst icke behövde skämmas över, men varåt, då man i hembygden fått veta därom och överfört det på anförvanterna, i synnerhet hans bror Johan var föga glad. För vår hjälte blev också hans infångande av nämnda storförbrytare ett medel till fortsatt framgång i livet - det var icke nog med att han genom tidningar och s.k. marknadstryck i all hast blev en snart sagt riksbekant person - han gick ännu längre: sökte, därtill trugad, in vid kriminalpolisen, gifte sig rikt, och slutade sina dagar som Ö. K. i Stockholm. Brodern Johan å sin sida stannade livet ut i hembygden och dog efter ett slitigt liv som torpare på Ekornavallen, där minnen efter honom av en helt annan art fortleva.
1699 3/10 beviljades Lars Andersson i Skattegården Hornborga och hans gårdbo Lars Esbjörnsson laga uppbud å Skattegården.


Skattegården vid Bron med Hwassagården till vänster.

Skattegården vid Brona

Har fått sitt namn av att har fanns en kavelbro med timmerstockar och senare en bro som ledde över. 4'3, kronoskatte rusthåll 3/8 Mantal.

Anders Svensson f1590 död i Skattegården
dotter Brita Andersdotter död omkring 1657 Skattegården * Jon Eriksson död 1687 i Skattegården 
Anders Svensson f1770 nm och ägare av gården är gift med Maria och brukar tydligen en ¼ av gården.
1840 säljer Anders Andersson och Stina Kristiernsdotter 1/9 av ¼ av Skattegården vid Brona till son Anders fått efter sin mor Maria Andersdotter 
Anders Svensson f1770 har haft Hr Lages gård och tar över Skattegården ved Brona. Han är son till Sven Jonsson som tydligen ägt denna gård och syskonskaran tycks driva denna gård i största gemenskap. 


¼ Skattegården vid Brona

Jöns Håkansson
var först rusthållare på Uddagården och tar över detta ställe som var hustruns Brita Esbjörnsdotter arvegods då hon var född här.

sonen Erik Jönsson
f1751 är gift med Bolla från Gudhem och efterlämnar sig ¼ Mantal. Han har dessförinnan sålt ifrån 1/8 mantal till en Anders Pettersson som sonen Jonas Eriksson. köper igen 1851

 • arr Brukare -1813 Lars Andersson f1779 vet vi inte när han kom men han står under Erik Jönsson, åker 13 till NolBreagården Bjellum.

Lars Andersson
f1746 i Segerstad

Anders Larsson
f1781 häg Ö Skattegården sedan här

1796 - 1819 Gunnar Jonsson f1759 brukare från 1796 fram till 1809 då han återvänder till Härlunda efter att hustrun gått bort. Mågen Anders Larsson tar över driften och dottern Maria tröstar sig med denne man sedan hennes första kärlek trumpetaren Johannes Modig gått bort.

1821-1863 äg Ende Sonen Jonas Eriksson * Stina Jonsdotter

f1797 tar över när fadern dör 1821 i lungsot. Han är ägare av Brestorp och 3/4 Afzegården. Jonas tillköper 1/8 i samma gård varvid gården får sitt nuvarande mantal 3/8, men lagförde ej köpet varför dottern och svärsonen får bekymmer efter arvskiftet efter Jonas 1863.
Jonas återfinner vi som brukare av Brestorp, men har tydligen kvar sitt ägarskap över Skattegården. Mer information under Brestorp. Jonas ägde dessutom 3/4 Afzegården, vilket han använder för att dela med sig till sina barn. Jonas dör 1863 och lämnar änkan och deras 5 barn

 1. Johan dör före skiftet hemma på Brestorp.
 2. Anders brukar Skattegården, men tar senare över Brestorp och Säckasten.
 3. Jonas får del i ¼ Afzegården men tar över PerHåkansgården.
 4. Brita gifter sig med Gräsänklingen och dör i barnsäng några månader efter giftermålet.
 5. Petter dör späd.
 6. Sven dör späd.
 7. Anna Greta f1834 ärver Skattegården gifter sig med systerns enkman Johan Petter Andersson Gräsänklingen f1825. Han slarver bort gården och familjen tvingas 1880 sälja hustruns arv i Skattegården vid Brona och de hamnar via Stommen uppe på Källhagen under Holmagården. Anna Greta tröttnar, och tar barnen med till Amerika och lämnar kvar Johan Petter som ändå har tur att få sin ålderdom tryggad av en lycklig slump.
 8. Store Gustaf får får ¼ Afzegården.
 9. Per dör späd.
 10. Per f1844 är dräng i PerHåkansgården säljer sin ¼ Afzegården och far till Amerika.

Gustaf och Jonas gifter sig med Piltens döttrar, vilka bar på en ärftlig psykisk sjukdom, som drabbade släkten i flera led.       

perioden 1845-52 ägs Gården av ¼ Johan Eriksson Brestorp, men brukas av Anders Svensson Hornborga, enkan Cajsa Pettersdotter uti samma gård. 

1863 - 1880 Johan Petter Andersson Gräsänklingen

f1825. Jonas Erikssons i Brestorp dubbelmåg Johan Petter Anderssons härkomst och öden intill den dag, då han övergavs av sin familj, äro ej bevarade i släktens åminnelse. Man vet endast att han som ogift skulle varit bosatt i Hornborga Hovslagaregård samt att han och hans andra hustru – som vid äktenskapets ingående varit en smula för ung och oerfaren – aldrig riktigt kunde eller ville lära sig den för en bondefamiljsbestånd nödvändiga förmågan att hushålla och spara. Makarna voro m.a.o. ej lagda för ett liv i strävsamhet och umbäranden. Förutsättningarna för att de skulle lyckats voro eljest rätt förmånliga, vad den ekonomiska sidan anbelangade. Dels var Johan Petter i sig själv ej medellös och dels utgjorde den av svärfadern vid det första äktenskapets ingående bestådda hemgiften, som genom det senare giftet konserverades och gjorde uppsättningen på stamhemmanet i Skärv skuldfri, en av många helt visst avundad grund att bygga på. Kom sedan härtill vid svärfaderns död 1863 arvet av ett 3/8-dels mtl Nedre Skattegården i Hornborga. – Allt rök emellertid av den nämnda och möjligen andra medverkande orsaker sin kos och något år efter svärmoderns död 1870 nedsatte sig familjen som arrenderande till en hemmansdel i Kärragården Bolum. Mer om familjen här.

Paret säljer ifrån 3/8 av ärvda Skattegården 1880 till Anders Engström, men får bekymmer med försäljningen.


dotter Brita Jonsdotter f1662 död 1745 Skattegården * Lars Esbjörnsson f1640 N Lundby d 1733 Ö Skattegården
son Esbjörn Larsson f1681 N Lundby död 1747 N Skattegården
dotter Anna Esbjörnsdotter f 1732 N Skattegården död Garpegården 1805 *Jöns Svensson f 1732 Brestorp Falköping.
son Petter Svensson 1776 Garpegården död där * Stina Jonsdotter f 1786 Håkentorp död Garpegården 1834
son Johannes Pettersson f1813 Garpegården död 1886 * Maria Larsdotter f1809 Böljan
son Petter Johansson f1834 Böljan död Skattegården * Anna Stina Johansdotter f Tomten Torbjörntorp död Böljan.f

Vi vet att
Lars Andersson 1814 var berättigad till qwarboende 1857. Han dör 1865 men dessförinnan var han misstänkt för 1 resans stöld av havre inne i Falköping.
hustrun Enkan Bolla Greta 
f1822 och hennes dödsbo som vi måste klara ut.
1877- 1902 Hennes son emellertid Anders Gustaf Larsson Fridén
arrenderar ½ en stund, men flyttar sedan över till Lunnagården i Bjellum 1902, men dör redan 1905. Sonen Gustaf Friden snickare flyttar 08 till Nord Bredegården Bjellum.

Svensson Carl

i Hwassagården brukar ¼ av gården som nu är uppdelad mellan hans syskon och Kära Mor

I församlingsboken står att många är ägare till delar av denna Skattegårds del så nämna Borg i Sk Åsaka som brukare av 1/8 1/16 ägs av änkan Anna Cajsa Svensson i Hwassagården, 3/80 af hennes 5 barn.


J V Jacobsson Skulle det möjligen vara Spåssen?


Nedre Skattegården vid Brona
Herbert Larsson från Almeö, Petter och Gustaf samt pappa Sanfrid.

1905 - Johan Sanfrid Pettersson 

f1875 kommer från Böljan 1904 och förvärvar ¼ av denna fastighet gifter sig 1916 med Ester Larsson och blir föräldrar till två välartade söner. Flertal pigor och drängar perioden 13-32.

Sanfrid Pettersson köper av J V Jacobsson från Isaksgården ca 1905 köper i 2 omgångar klart 1910. Simon var också intresserad och en gång när de mötte så drog Simon till honom med piskan 


Sanfrid Pettersson med sönerna Petter och Gustav hustru Ester.
 • Petter Pettersson
 • Gustaf Pettersson

f1919 tar över och gifter sig med Ingegerd

Sonen Andreas Forsbäck tar sedan över och renoverar fastigheten. 


Erik Johansson äger tydligen 1/8 dels mantal, som han säljer till Anders Pettersson.

Anders Svensson f1770 dör 30 och driftiga söner tar över Arvidsgården och yngste sonen följer med moder till nytt gifte i qvarna S Sniken. 

Erik Jönsson f1751 är kronoåbo vid Brona dör 1821 gifter sig 21 till Afzegården. Br Lars Nilsson 1787 Ring Fjällåkra 28 t N Skattegården v Brona 

1769 Jöns Håkansson
dör 1769 gift med Esbjörn Larssons dotter.

Erik Jonsson
f1751 kronoåbo dör här på gården. Sonen Jonas överger gården för Brestorp

Jonas Eriksson
Brestorp f1797 fortsätter sitt ägande av 3/8 den delen. På 1840 talet äger Jonas Eriksson i Brestorp 1/3, ¼ brukas av Anders Svensson i Hwassagården, ¼ br av enkan Cajsa Pettersdotter uti samma gård. Vi läser vidare i hfl att Anders Pettersson i Hofslagaregården arfvingar och dessförinnan Erik Johansson i ArvidMikaelsgården. Brukar gör Samuels i Hwassagården son Sven Johansson f1809 till ¼ som kom från Båltorp 45 men dör 1850,

1864-68 ?  Gräsänklingen Johan Petter
f1825 först gift med yngre dottern till Jonas Eriksson som dog ifrån honom 1853. Gifte då om sig med Anna Greta som något äldre systern som gav honom 11 barn för att sen överge honom för Amerika. Själv hamnar han på undantag under Holmagården i Bolum, där vi kan berätta mer skvaller.
 

1851 kommer Br enkan Cajsa Pettersdotter med barn arrenderas av

 • arr Johannes Carlsson f1822 och 3/8 från Härlunda
 • 69-79+ efterträdes av Gustaf Rosabon Persson f1839 som kom 69.
 • arr Johannes Larsson f1815 60 talet
 
 •  ¼ br enkan Cajsa Pettersdotter uti gården f1809 hon har hjälp av Jonas Arvidsson i Öfvre Skattegården.
 • 1856-58 1/8 äg Kristian Andersson f1834 brukar kom 56 och åkte 58. 

Anders Petterssons arvingar i Hovslag äger ¼ Här brukar Anders Pettersson f1809.
Lars Andersson f1814 brukar den andra delen av denna gård under 40 talet. Sven Andersson f1816 står skriven som br av den andra ¼ delen. bor i Hwassagården. 

AA 3/8 Gräsänklingen kom från Afzegården 63 och stannar till 68. sen tar Johannes Andersson Ögren f1838 över.

1857 ägs skattegården av följande
Nedre Skattegården ¼ Sven Andersson 1,11
D:o ¼ Lars Andersson 1,11
Do 3/8 Jonas Eriksson 1,66
do Kristian Andersson ,55,5

80 tal

1/8 A J Svensson Hwassagården 1/8 A G Borg Sk Åsaka 1/8 Enkan Stina Johansdotter Hwassagården.

Anna Kristina Jonsdotter sonen Frans brukar 1900, Anders Gustaf Larsson f1851 Gustaf Fridén f1877 Anders Jonsson f1840 Johan Johansson bs f1839 Johan Stensvall sold f1853


Nedre Skattegården TORSTEN LARSSON 1/8

1860-1861 tal Johannes Larsson
f1815 gift med Anna Stina Modig från Kyrkefalla. Modigänkan gifter om sig med Sölken

1861-1882 Per Johan Nilsson Sölken
f1829 i Härlunda År 1870 den 16 mars skickades tvenne flickor, 17-åriga Albertina Johansson f1853 och den två år yngre systern Sofia, av sin styvfader ”Sölken” till Skara med ett lass potatis. Färden ställdes i tidig otta över den isbelagda Hornborgasjön. Komna utanför Utterberg hade där uppstått en råk men detta såg eller begrep ej den körande flickan, Albertina, utan gav den skyggande hästen en snärt av piskan, vilket hade till följd att Albertina med hästen och lasset hamnade i vattnet och sjönk i djupet. Den minsta av flickorna lyckades emellertid i tid komma av vagnen och räddade sig samt kom alldeles från vettet upp till Stommen i Hornborga och berättade vad som hänt. Bud sändes därifrån till föräldrahemmet och andra gårdar med berättelse om vad som hänt och tillskyndande personer lyckades få upp både flickan, hästen och lasset, de förstnämnda naturligtvis döda.
Händelsen väckte givetvis stor förstämning i trakten och den oförsvarliga styvfadern, som hade det i ekonomiskt avseende dåligt ställt, led en kännbar förlust.
änkan Modig dör här under Skattegården 1905.

1894- Frans Persson Sölkens son
f1869 han var gift med Karolina från Skräddaregården av Kristianssons hus. f1869 även han står som dubbelägare av 1/8 Skattegården vid Brona och ESIA. Barnen Hildur stannar hemma och dottern Helna gifter sig med Lille Carl Grömmera sonson, som tar vid några år. Han kom troligen hit i samband med sitt giftermål 1894. Hans mor Anna Stina Jonsdotter hustru omgift med Sölken skrivs, som inhyses här fram till sin död 1905. Det är mycket drängar och pigor under denna period.

1939-46 Lelle Carl  Johansson flyttar till Hakåsen. När han avvecklar 1946 låter försälja 1/8 N Skattegården och 3/8 Hwassagården. Bra åbyggnader, el, ljus och kraft, 4 hästar och 10 - 12 nöt, 32 tunnland skog. 1946 02-27 lösöres auction. Karl Johansson på grund av upphört arrende försäljes, 3 hästar, 8 nötkreatur, 2 hästars bindare, slåttermaskin, 1 hästräfsa, 1 släpräfsa, 15 billars såmaskin, halvrensande tröskmaskin, 1 plog svensk harv, 80 pinnars harv, 1 hästhacka, 35 ringars ringvält, 1 parvagn, 1 lastfjädervagn, 1 medbotten, 2 långdårer, selar, remtyg, slädar, par och enbet, krakstör, 21 hästfiltar. Gården kunde bära 2 hästar 6 kor 4 ungdjur

1946-56 Göte Bernhard Nilsson f1909 kom från Brösarp 1939 och hade varit rättare på Bosgården. Han hade en traktor som han körde slåtter med på Hornborgamaden.

Hilmer och Rut Svensson
innehar gården under 14 år och försäljer sedan till

1966- Torsten Larsson gift med Maj Britt kom 1966. Torsten har återvänt till bygden då hans far är född på Heljesgården. Anders Torstensson tar över 1980.


Johan Sanfrid Pettersson f1875.  Ljungstorp Karl Leonard Andersson f1879 

1920

Carl Albin Larsson f1885, Johan Sanfrid Pettersson f1875 Frans Otto Blomqvist f1889

Hälladal Gustaf Hallberg f1848, Ljungstorp Johan August f1860

1930

Carl Birger Jonsson f1887, Erik Larsson 1900 Johan Sanfrid 

1948 Erik Larsson skrivs här likaså Oskar Gustafsson. Gillis Karlsson. Skatteg och Derag ägs av Rickard Andersson som bor i Bäckagården Axvall. 


Esbjörn Larsson

f1681 från Lundby ? storbonde som brukar Stommen Bolum, Frimansgården Skattegården Hornborga och Uddagården.

Anders Pettersson

köper enligt wittnes uppgifter vid rättegång 1882 sin del af köparens fader Erik Johansson. Sonen Johan Petter gift med Anna Kajsa Karlgren säljer 1/8 efter faderns död detta hemmans del 1852 till Jonas Eriksson. Var de sen tar vägen är okänt tillsvidare.

Anders Svensson och Maria Andersdotter

Sterbhuset säljer 1/4 Mantal på auction 1833.

Erik Johansson och Brita Stina Larsdotter

har ett fastebref på ¼ Nedra vid Bron Skattegården 1833, som de köpt av Anders Svenssons sterbhus. Vid boutredningen finner vi att han var god för 1/4 Brestorp, 3/4 Afzegården och 3/8 dels Skattegården vid Brona.

Skattegården vid Brona på 60 talet 1/8 Johannes Larsson f1815. ¼ äg och br Anderson i Hwassagården 


ESIA, e sia

Anders Andersson Engström

och hans hustru Maria Andersdotter, som var hemmansägare i Afzegården, köper 1880 för 5000 kr detta 3/8 hemman. De har vissa svårigheter med lagfarten. Han delade ägandet med Jonas Eriksson i Brestorp. 3/8 Anders Engström Afzegården följd av Johan August Jonsson f1849
Under honom brukade

 • 1863-69 Johannes Carlsson f1822 från Grefvagården 63 och 60 talet ut flyttar 69 och
 • 1869 Gustaf Persson f1839 kom 69 3/8.
 • Johan Petter Andersson f1825 gräsänklingen kallad,
 • Johannes Andersson Ögren f1838

Jonas i ESIA Eriksson 
Gift med Anna från Storegården. Enda överlevande sonen tar över. Jonas har rötter i LarsSvensgården f1821 från LarsSvensgården gifter sig med Anna från Storegården Fjällåkra.

1880- Johan August Jonsson 
f1849 brukar som även han har ägande i N Skattegården v Brona och ESIA. Han var emellertid gift med Sofia Engström från Högstena med koppling till Afzegården. Sofia överlever honom och gifter om sig med Albin nedan en något yngre och vitalare man. 

1893- Albin Henning Larsson f1872. Har sina rötter från Eriksson på LarsSvensgården och kommer via Nedre Skattegården vid Brona till denna fastighet. Driver gården är gift med änkan på gården Sofia Matilda uppvuxen på Afzegården. Lämnar över till sonen Erik nedan efter kortare arrende. f1872 står som hemmansbrukare här vid sekelskiftet 3/8 och förklaringen är att han gifter sig med änkan Engström men mycket ägorättsbyte sker just nu vi vet ju att han senare återfinns på ESIA. han står här perioden 00-över och fram till 1917 då paret flyttar till Segerstad. 

Arrendatorer

 • 1916-21 Svärsonen  Carl Albin Larsson f1885 från Storegården Sätuna tillika sonson till Önars kommer och arrenderar 1916 till 1921.
 • 1921-25 Arrenderas under några år av Karl Blixt från 1921 till 25. Bland annat så hade man får här på gården till barnen förtjusning. Bland Gretas övriga minnen är att Greta somnade under en bänk i bersån, alltmedan ett stort uppbåd letade efter henne.

1925 sonen Erik och Helna Larsson 3/8
f1900 barnfödd på gården tar över efter Karl Blixt och brukar därmed sin ärvda gård kommer från Segerstad 1925 och tar över ägandet och stannar över 50. Efter väl förrättat värv slår han sig ner vid Klockarebolet i Broddetorp.
Lars Gran f1934 gifter sig med Gerd på gården
Anders Gran är Erik och Helnas barnbarn.


Kuskes

Det som jag trodde aldrig hade blivit uppbyggt i samband med laga skiftet och som ligger vid ån uppvisar i dag väster om Bosgården ca 100 m från ån i en lummig dunge bland lönnar rester av en manbyggnad med kammare och kök. Denna gård kom säkert att delas mellan Torsten Larssons och Hwassagården.


Detta skulle kunna vara Kuskes som Maj Britt Larsson så fint fångat i sin ungdom. Vi får forska mer i detta för jag vet inte vem Kuskes var. 

Nyäng 

nämns på 60 talet och då Per Johan Lundell f1824 han bor här även hela 70 talet och 80 talet och sannolikt fram till sin död. Sonen Gamle Lundell köper sedan Hwassagården nere vid sjön. Dotter från ESIA tar över detta ställe men kommer att spöka då hon inte var nöjd med den tilldelning som kommit på hennes lott. 


Gamle Lundells, som det ser ut genom Maj Britts ögon. 

Valltorp
Ljungstorp torp Johannes Larsson f1810 bor här till sin död 77 1930 Viktor Lind 80 talet Johan Gustaf Ström 1858 
Hälladal Gustaf Hallberg f1848, 

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Stommen ] [ N Skattegården ] Hwassagården ] Bosgården ]
[underordnad] [ Innehåll ]