Stommen

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Stommen ] N Skattegården ] Hwassagården ] Bosgården ]
[underordnad]

 

På gamla 1600 tals kartan finns två Stommen en övre och en nedre 2 hemman Krono 

Jean Persson Åbo 1761

Jon Anderssons son Anders Jonsson är född på Stommen och brukar 74. 

Måns Andersson Åbo 1774

Övre Stommen


 personer mellan svarta linjer OK efter tips av Deragårdens handlingar.

Jan Persson 

f1825 finns som Åbo här på Stommen 1752 fram till minst 1863. Han var bondson från Afzegården. Han var gift med anonyma Maria Larsdotter och lämnar efter sig Per Jansson som tydligen övertar Arvidsgården och dottern Ingegerd som stannar här på gården. 

svärson Anders Håkansson -1817

f1748 med hjälp av broder Josef brukar Stommen. Josef återkommer på ¼ Deragården då han köpt gården 1817. Anders har rötter i brukare från Nestegården Båltorp och gifte sig med yngre Ingegerd Jansdotter åbodotter här på stället. De har inga barn och vi har ett testamente efter Ingegerd som gifte om sig med den drygt 25 år yngre Anders Andersson f1790, som tydligen är rusthållare på Deragården efter 1817. Hon dör 1817 om hösten och Anders gifter om sig. Vi reciterar testamentet som Ingegerd skriver

 

Då min nuwarande stora sjuklighet gör det sannolikt att Herren torde finna för godt att snart kalla mig utur denna werlden, så förklarar jag min yttersta wilja wara följande;
Efter wår dödeliga borttgång förblifwer min man Anders Andersson uti full besittning af alt wår lilla egendom så i löst som fast sedan gäld och skuld blifwit betald och hwar och en fått sin rätt af dem i Boet kunna äga någon fordran, hwaruti inbegripes den huseröta som min förra saliga man och jag under den tid wi warit Åboer å Stommen härstädes kunna hafwa åsamkat oss.
Till min kära Systerdotter Maria Andersson, lämnar bemälte min man Anders Andersson, då hon träder i Ägtenskap eller i annat fall då hon uppnått 24 års ålder full hemgift utur Boet, enligt hwad hemmadöttrar åreligen erhålla, nemligen en fullkommelig upbäddad säng, 2ne dukar, 4 lakan, 2 ?ar, 1 häst, 2ne får och 2 Swin samt en gås och en wäfstol, hwarjemte förenemde Maria Andersdotter, och hennes syster Stina Andersdotter bekomma alla mina gångkläder utan undantag att dela lika sins emellan. 
Hornborga Stommen den 22 mars 1817. Ingegerd Jansdotter 

Hon dör följdriktigt 1817 och en omfattande bouppteckning finns redovisad där han noteras som rusthållare på Deragården. 

 

Här redovisar vi Bouppteckningen. 

 

Anders Andersson 

f1790 kom från Stommen 1815 som dräng, då Josef Håkansson flyttar till Jöns på Arvidsgården för att 1817 köpa ¼ Deragården, men sen vet vi inget mer om honom. Drängen Anders gifter sig med om sig med sin nyblivna änka och matmor. Hon dör efter två år naturligtvis barnlöst och han kan ärva boet men skyldig att fullfölja testamentet som inte går i verkställelse förrän efter hans död. Han gifter om sig men oklart om han stannar här eller flyttar till sitt rusthållarskap på Deragården men han finns på Nedre Skattegården i Hornborga 1843.  Han gifte sig med anonyma Maria och deras barn skingras för vinden.


1745-1747 Jonas Jöns Andersson

driver Stommen och sonen Anders Jonsson f1745 tar vid Stommen men flyttar 1812 till Backen.

Här måste det finnas folk emellan

1874-1790 Anders Jonsson

f1745 finns men flyttar till Backen i Bolum och sonen Erik kan ta över. Då tar Daniel Larsson f1788 över 23 från Ringagården. Hans barn sprider sig över bygden och vi återfinner Jonas på Holmagården och Anders, som är ingen annan än Ruter. Maria gifter sig till Skattegården vid Bron och minstingen Petter på Backen får ta över Backen efter fadern. Anders köper Holmagården, men låter barnen ta vid där.

1810-1823 Erik Andersson

son till Anders Jonsson ovan och flyttar över till hustruns LarsSvensgården. Paret gifte sig 1810. Hon kom från LarsSvensgården 1810 och paret brukar Stommen fram till 23, då de flytta till LarsSvensgården. Av dränglistan antyds att det är övre Stommen.

1823- David Larsson

f1788 kom 1823 från Ringagården

Anders Andersson står som brukare f1790 och under sig kan han ha Erik Andersson f 1782 stannar till 28 då de flyttar till LarsSvensgården 23, Daniel Larsson f1788 som kommer från Ringagården tar över. 

Sven Andersson f1781 kom fr Gudhem 16 och stannar till 24. står under änkan Maria Jönsdotter 1749

Br Anders Andersson f 1791 kommer 23 och åker 27 till Åkatorp. efterträdes av Lars Kristoffersson f1802 som kommer fr Storeg Fjällåkra. 

Anders Persson Pettersson f1809 brukar övre enligt hfl hela 40 talet till 55 ½br Anders Döven Pettersson kom 58 och åker 60. 

½äg återfinner vi Brolin, Lars i Grevagården arvingar.½ br Anders Feskars  Lorentsson f1796, byter med Jonas Månsson från Gökhem f1810 fam kom 53 och de åker till Ving 56 

Indelningshavare Prästen Jungmarker i Bd. Arrenderat på 30 år av Drakenberg f1831. Döven Andersson f 1810 är statar folk här fr 60. 

60 talet 

2mtl Krono Stommen indelningshavare Kyrkoherde Wahlberg arrendator på 30 år Herr G Drakenberg på Knektegården. 

Statfolk Anders Döven Andersson f1810 verkar hela 60 talet. Drakenberg kommer från Knektetgården 68. Under Stommen Magnus Andersson f1835, Johan Andersson 1834 , Anders Jonsson f1813, Lars Johan Jonsson f1833Jonas Svensson Skatt f1842Sven Skatt f1810. 

70tal 

Indelningshavare G E Kjellberg Arrendator Patron P Jönsson på St Bjurum

Arr Gustaf Johan Drakenberg

f1831 från 1868? fram till 75 då han lämnar arrendet till Bosgården dit han flyttar som inspektör under 3 år. Han flyttar sedan via Tubbetorp till Skara där han blir amanuens vid Konsistoriet. 

80 tal Indelningshavare Khde Kassberg G Hasselskog, Patron Jönsson arrenderar Arb Lars Andersson f1839 

1900

Johan Albin Carlsson arr f1870 Sk Åsaka Anders Johansson Björkman torpare Johannes Bengtsson f1846 sonen tar över.

Lövåsen Johan Robert Jarl

1920

Björknäs Anders Björkman f1851 Löfkullen Johannes Bengtsson f1846 Löfåsen 

1930

Johan Viktor Johansson f 1892 Töksjö, Johan Silberg f1877, 

Bjöknås u Stommen  Augusta Josefina Björkman f Vestman torpare

änka, 

Löfkullen Erik Bengtsson 

Löfåsen Karl Andersson 1872, 

Nedre Stommen 

Per Svensson f1767 brukar hela 10 och 20 talen Sonen Sven i Värt f1813. Fadern till Balka Tilda hade brukat Stommen i Hornborga, där det gått ut med honom. 

Jöns Svensson är hembrukare här och lämnar över till sin son, Sven Jönsson f1751 återfinner vi med fru i Hwassagården och de stannar till ? 

Anders Persson f1746 med fam han dör 1814 skulle ev bruka Nedre Stommen då sonen gifter sig till Övre Stommen 

Alfred Karlsson och Edvin Andersson Skattegården N Lundby driver Stommen 1903.

Per Johansson f1819 kom från Kappagården  Hof och återvänder dit 52 ? 

Anders Persson N Stommen

Albert Karlsson

f1870 arrenderar mellan 1900 och 1905. Kommer hit efter första hustruns död. Han hade tidigare varit vallpojke åt Skärvborna. Förutom brukare av diverse gårdar även fripredikant, riksdags- och landstingsman.
Som ½ brukare fanns 1903 Edvin Andersson

Svågern Gustaf Edvin Andersson 

f1876 finns med här och brukar från 02-04. Under denna ledning förekommer mycket tjänstefolk på gården. 

Anders Petter Silberg

kom från Hr Lages gård 08 och åkte till Segerstad 1913.

Johan Silberg

tar över arrendet för 2 mtl Stommen 1905 tillsammans med sina syskon Anna Matilda och Carl David, men Johan tar själv över ansvaret efter sitt giftermål med Anna Sofia dotter i Övre Skattegården 1812. 

Viktor Johansson statare karl som kom 1930. Indelningshavare är Rånge.

1948- Erland Silberg

tar över formellt 48 då fadern flyttar till sin av modern skapade Vilan inne vid Bolum. Erland hade 4-5 st  50 litare under kriget, som han levererade till Sätuna mejeri.

Johan och Christer Silberg

driver bygdens mest välskötta företag i fjärde generationen. Johan tar över 86 och Christer tillstöter 1988. Mjölkproduktion är den tunga delen av verksamheten med modern rationell foder stall hantering. När gamla ladan en stormnatt vräktes omkull bygger bröderna en maskinhall som väl smälter in i miljön. Ägare är fortfarande kyrkan.

Krister Silberg friköper gården


Avstyckning

Lövåsen,
Björkelund = Björkenäs 

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Stommen ] N Skattegården ] Hwassagården ] Bosgården ]
[underordnad] [ Innehåll ]