Hornborgasjön       
i fokus

Start ] Innehåll ]
Start ] Kolthoff ] Sjön 1897 ] Sjön 1898 ] Sjön1904 ] Fågellif 1905 ] Debatt 1905 ] Försvinnande Sjö ] Uppsatser om sänkningen ] 20 talet ] 30 talet ] 40 talet ] Frille ] [ Innehåll ]


Gustaf Kolthoff har berättat om sjön på 1860 talet och nämnt den i sina arbeten perioden 1897-1901.
I övrigt började intresset spira tidigt 1900 tal då Henrik Munthe, Einar Haglund och Rutger Sernander med torvgeologin och traktens postglaciala historia, som Ragnar Sandegren fullföljer 1916. Se Hornborgasjöns hemsida till att börja med.

Frille tog bilden, med trolig utgångspunkt från Sketreck eller Fågeludden, som Rudolf hellre kallade den.

På dessa och nedanstående sidor berättar vi om Rudolfs insatser för Hornborgasjön. Vi berättar om hans

 1. Vi inleder med att referera Kolthoffs artlista från 1864 och ett brev från Jesper Swedberg sen

 2. Första besök vid sjön 1897

 3. andra besök vid sjön 1898, med kommentarer vad som skett 20 år senare

 4. Sedan återkommer vi med tidningsartiklar kring året 1904, då det börjar hända saker vid sjön.

 5. Året är 1905 där vi återger hans redogörelse för vetenskapsakademin om sina iakttagelser samtidigt med Emil Lindgren och geologen Sandberg.

 6. Sedan debatter av honom åren 1905 och 06 i lokalpressen.

 7. Referat av debatten sedan skadan väl är fullbordad 1912

 8. Referat från 1920 talet då sjön vid något tillfälle återtog vad som berövats.

 9. Uppsats om sjöns geografiska utveckling.

 10. Rudolf sörjer för Västgöta Nation i Uppsala vad som timats i sjön efter katastrofen 1933

 11. Rudolfs kommentarer på 40 talet

 12. Sedan har vi tagit med Frille som blev Söderberg och Swanbergs allt i allo och den som marknadsförde sjön som fågelsjö med sitt personliga engagemang.

Här ser vi Rudolf någon gång på 30 talet. Tunga steg, där han går i det som var Hornborgasjö. Han fick uppleva två sänkningar, men fick ändå se sjön från 1897 och framåt. Sorgen över hur vi behandlade sjön och hans reaktioner skall vi försöka att spåra och dela med oss av.

Plaketten vid Hornborgasjön.


Start ] Innehåll ]
Start ] Kolthoff ] Sjön 1897 ] Sjön 1898 ] Sjön1904 ] Fågellif 1905 ] Debatt 1905 ] Försvinnande Sjö ] Uppsatser om sänkningen ] 20 talet ] 30 talet ] 40 talet ] Frille ] [ Innehåll ]