Pans Anna och Gustaf

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Järnvägen ] Handelsbod ] [ Pans Anna och Gustaf ] Tekniska Fabriken ]
[underordnad]

 

Anna Backman, ”Pans Anna”.

Brev till Anna Backman från Amerika.
Vancouver B, C, den 6/1 1928.

Snälla Anna och Gustaf.
Tack min snälle Gustaf för ditt välkomna brev, förlåt att jag dröjt så länge med att svaret. Du är därför ej glömd av oss. Hur mår i nu för tiden? Hur är det med Rensbärgs, mina bref till Johanna har ju ej kommit fram ledsamt nog.
Du kan tro vi tyckte om ditt bref. Det var så väl skrivit och så koräkt i sina uttryck. Tack för nyheterna, du förstår väl att alt ifrån hemtrakten intresserar oss. Vi har nu så fint väder, visserligen har vi haft snö, men regn och Sol har tagit bort den. Nyårsdagen var vi för första gången i Lutterska kyrkan, fick höra en härlig prädikan, prästen är från Dalsland, vänlig och glad att se nya svenskar. Kyrkan stor och fin, med väl kläd julgran. Vi hade en härlig jul – alla 3 syskonen var här och Anna ska tro jag tyckte dät var ingen sanning att se dem vid julbordet, 20 år har ju gått sedan vi var tillsammans julafton, men vi saknade en ---
Snälla Anna har väl lagt granris på våra gravar ? Vi ska nog ersätta föret.
Jag har fått bref från Alma i Holmagården. Arma menniskor, jag tycker så synd om dem, jag tänckte så mycket på dem sjelva julafton var min tanke hos dem. Önskade jag haft lite af överflödet här hos dem. Jag är viss om att Anna gör som hon brukar, kommer ihåg dem - Alma säger de har ingen frukt fått i år. Ja har sett i ”svensk –Amerikanen”, att dät har varit missväxt på frukt i hela vestgöttland å Alma som var i så stort behof ---
Ja du säger att ladugårdarne är fallfärdiga alt allt till deras nackdel.
Hur mår Emma Ren, å hur mår de i Knektegården. Julkalaserna har väl börgatt nu?
Fira Ada sin födelsedag i år, då var väl Anna der ? Är Friberg kry ännu, ja såg i Johannas bref att han då var möcke sjuk. Vad fick Johanna på sin 70års dag ? är Lundgrens qvar i Edhem ännu? Har du hämtat den gamle diskbänken i Liljedals bryghus ännu, hur är det med eder granne Jonson nu ? Beder dig hälsa Anna + Berta Lindstätt, och jag instämmer, om det kommer någon tidning till Anden, då han läsit den kan Ni vara snälla ge Anna den. Jag ville gärna sända både dig o Alma postporto men de Canadensiske frimärkena går ej i Sverge, vi skall dock icke glömma Eder – Du bär väl posten ännu Ja, vi mins dig Gustaf, kan ej glömma vad du var hjelpsam emot oss. Tack. Nu får vi posten inigenom dörren till tamburen 2 gånger dagligen. Nu ska du tro här åkes med bilar sedan snön smält, de kör nog med hästar också.
Du skulle se så granna selar de har här, messingsbeslag och blanka besätningar öfver halve hästen, ingen pisksmäl syns eller hörs – dät är plickt på det, när man kommer i Affärs Centrum står det dubla rader bilar på båda gatsidorna. När trafiken är som lifligaste står poliser och ger tecken till bilarne, alla stannar så man går lika lugnt över gatan som om ej bilarne funnes, Den dagen kriget sluta kallas här Taksägelsedagen, då stanna all Trafik, Bilar, Spårvagnar och hästskjutsar, å i afärerna blef stilla, ej en enda rörde sig i 2 minuter. Berta var i en afär, hade glömt dagens betydelse, hon undra till en början om folk var tokiga – vi har ej sett en enda drucken menniska sen vi kom hit. Berta hälsar Eder, från Sigrid kan jag hälsa, hon var här de för Juldagarne – hon har varit borta sen först på Ockt. Jag ämnar sända dig en väggalmanack, men den får du af Inspäcktors, ty jag har adr. den till Källberg.
Skrif snart om alt möjligt ären i så snälla. Vet ni idag 11/1 har jag fått julkort från Blomstrands – träffas de hälsas de från mig.
Mäst vänder ni hälsa de från Taksamma J. Edström.

3211 – 98 street Corona L. C. Newyork U.S.A.
june 8 - 1928.

Min kära Anna!
Ja nu har jag dröjt så länge med brefskrivningen, men jag hoppas att Anna fick motaga sina 18 kronor till påsk. Jag sende dem som wanligt i all brådska och sedan blef det aldrig af med brefskrifning. Var snäll o låt mig weta med det samma om ni fått dem. Vi mår alla godt och hoppas att ni också mår bra. Ja nu har vi sommar o fint wäder. Jag skall ta en Tripp till Boston i sommar och helsa på mina kusiner.
Något särskildt har jag inte att tala om, endast när jag var gift 20 år så kom mina bekanta o överraskade oss med ett hundra stycken af en matservis. Det är wälldigt stiligt. Ja tänk Anna att jag varit i Amerika så länge, men jag ännu inte glömdt min lilla rara mammas graf och vill ej heller göra det så länge min helsa är god, önska bara att jag kunde komma hem o se den.
Men det kan jag ju ej begära, men jag wet att Anna har den så fin.
Kära helsningar från oss alla till Anna o Gustaf.
Helsa till bekanta.
Om Anna kan få reda på Edströms adress så låt oss veta, vi kanske någon gång blir rika nog att gå till Canada. Vi har bekanta som gick dit i förra wickan.
Det skall vara en sådan wacker plats.

I all hast.
Tillgifna Wendela Peterson.

Anna Backman bodde i en stuga i Broddetorp.
Hon hjälpte till att koka kaffe vid syföreningens möten i Församlingshuset.
Hon hade en son, men ingen man. Sonen Gustaf var liksom Anna litet begåvad och gick bort och hjälpte folk med vedhuggning m.m.
Anna är död sedan länge, Sonen vet jag inget om.
Edström, som skriver till dem, är troligen släkt med Edström, som hade hotellrörelse i Broddetorp. //G. T -son.

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Järnvägen ] Handelsbod ] [ Pans Anna och Gustaf ] Tekniska Fabriken ]
[underordnad] [ Innehåll ]