Bengtsgården

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Falbogården ] [ Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ]
[underordnad]

 

OlofEsbjörnsgården Gunnels 7/16 mtl.

Före 1835 dominerar namnet Bengtsgården och då var det en dominerande gård, sakta kring 1835 dyker nya namnet OlofEsbjörnsgården upp.


Erik Björnsson

per 1790-1817 Olof Eriksson

f1763 är ägare av Sörgården och OlofEsbjörnsgården. Fadern var Erik Björnsson från Pilhult och ägare av Sörgården. 

Häradsrätten utfärdade den 3 mars 1803 fastebrev å 1/8 mtl Bolumtorp OlofEsbjörnsgården, som Olof Eriksson köpt av Jonas Svensson och Fredrika Eleonora Palmgren. (Ett utdrag av bouppteckningen efter Helena Svensdotter, hållen den 7 juni 1823, utvisar att i boet då funnits 3/8 mtl OlofEsbjörnsgården, medan däri ingenting nämnes om annan fastighet, och i bouppteckningen efter maken Olof Eriksson den 4 mars 1841 upptages ingen fastighet. Anledningen till det sistnämnda torde ha varit att fadern efter moderns död överlåtit den fasta egendomen både hans OlofEsbjörnsgården, och den gemensamma Sörgården till barnen. Detta framgår också av ett den 17 april 1820 mellan sonen samt dottern och hennes man träffat avtal, varigenom överenskoms, att de sistnämnda av föräldrarnas egendom skulle erhålla ¼ mtl Sörgården mot det att den förre erhöll OlofEsbjörnsgården (löst och fast) och avstod från alla anspråk i detta hemman vid föräldrarnas död. Något annat arvskifte efter Helena synes ej ha förrättats och var obehövligt efter Olof, som så saknade tillgångar. Någon lagfart vad beträffar OlofEsbjörnsgården begärdes icke förrän 1876, då sådan efter stora besvär med vittnesförhör och mera dylikt erhölls. Av ett därvid företett utdrag av mantalslängderna framgår, att Olof Eriksson från 1809 - 1841 stått antecknad såsom ägare till 3/8 mtl OlofEsbjörnsgården, som sistnämnda år överfördes på sonen. Genom sedan träffad överenskommelse med systern och svågern köpte Jonas Olofsson dessas hemman Sörgården. Olof var mot slutet blind och dog 1841.

Olof Eriksson f1763 finns per 1790-1817 har många pigor och drängar. Olof och Lenas barn har alla lämnat märken i bygden

 1. Maria f1786 gifte sig med Lars i Sörgården men som dog ifrån honom valde sedan Johan El Johannes Bengtsson som har rötter i Samuelsgården som han sedan brukar. Är nämndeman. Hon blir mor till många i Bolum kända namn som Askebacka Lars Johan Sannbärs och Per Slängen.
 2. Inga är hemma dotter och blir blott 22 år
 3. Kristina gifter sig till Helsingegården med Store Sven Kristiansson och senare Lille Sven Larsson. och blir med sin produktion stammoder till många ättlingar Helsingegården i Sätuna.
 4. Jonas blir ½ ägare till Bengtsgården och Heljesgården och även han tillsammans med Anna Larsdotter från Garpegården en mäkta stor ättetavla.
Det finns en brukar släkt här på Bengtsgården med början av
Börje Svensson * Karin Jonsdotter och sonen Sven Börjesson f1731 gift med Maria Andersdotter f1732 och dotter Inga Svensdotter som vi sedan återfinner på Korpatorp.
Hustrun Maria Andersdotter f1732 gifte sig med Håkan Eriksson f1751 som kom från NordBredegården

Jonas Olofsson

f1801 är storbonde i bygden och äger ett antal fastigheter. 

Jonas Olofsson köpte den 21 april 1840, enligt då daterad köpehandling, av Lars Johansson och Stina Larsdotter i Korpatorp 1/8 mtl OlofEsbjörnsgården och blev efter faderns död definitivt ägare till ½ mtl i hemmanet, varå han emellertid aldrig sökte någon lagfart. Utom till denna gård var han enligt bouppteckningen efter honom den 12 jan 1865 ägare till ½ mtl Bolum Skattegården och 1/6 mtl ibm Heljesgården, medan hustrun å sin sida genom arv efter sina föräldrar ägde ¼ mtl OlofGrottesgården. Vid arvskiftet efter Jonas Olofsson den 2 nov. 1865 erhöll sönerna Per och Olaus samt döttrarna Inga Stina, Maja Lisa och Anna Kajsa efter lottning vardera 1/10 mtl OlofEsbjörnsgården, sönerna Johannes och August samt dottern Emma 1/6 mtl Heljesgården. Sonen Lars Gustaf uteslöts från arvslott, emedan han förut vid köp av 1/8 mtl Sörgården erhållit 1/8 mtl å denna gård i gåva. Huruvida fadern varit ägare även till det 1/3 mtl Heljesgården som sonen Olaus vid tiden för arvskiftet redan ägde har ej kontrollerats. Ingen av dessa hemmansdelar utom Skattegården, som så småningom övergick i äldsta sonen Johannes ägo, befinna sig nu i släkten. Genom sedan träffad överenskommelse med systern och svågern köpte Jonas Olofsson dessas hemman Sörgården. 

Jonas protesterar 1859 mot Nedre Qvarn enligt ett protokoll. (1/8 äg och brukaren Lars Andersson Korpatorp nämns i hlf kring 40 talet. Jonas Svensson f1773 likaså men han dör redan 41).

Jonas dör emellertid redan 64 så det är troligt att sterbhuset avvecklar ägandet. Barnen sprids över världen och kommer att bruka olika gårdar. Barnen var många och Johannes kommer att sambruka ½ Skattegården med sin yngre bror Olles Augusta. Olaus med fru och barn åker till Amerika. Lars blir rusthållare för Sörgården 324. Per flyttar till Dotorp och blir nämndeman. Maja Lisa flyttar till Afzegården och PerHåkansgården, Anna Cajsa gifter sig med Linses och stannar på denna delen av gården, som nu tycks delas i 1/10 delar. Inga Stina gifter sig med en Jönsson som brukar denna och det som kam att kallas Bengtsgården. Johanna finns på OlofGrottesgården då hon åker till Amerika på några år. Hon gifter sig och flyttar så småningom till Kinneve sedan han brukat Heljesgårdens Biljer. Yngsta dottern gifter sig med Blomström, som är soldat och brukar Hansagården nere vid sjön. Han får hjälp av svärfar per 38-41

Jonas gifter sig med Anna Larsdotter från Garpegården där fadern Lars Svensson var storgodsägare med många gårdar.

 1. Maria f1830 dör späd
 2. Johannes sambrukar med brodern ½ Skattegården Bolum
 3. Olaus f1833 brukar Heljesgården men åkte till Amerika strax före skiftet men återkom för att definitivt flytta 1880
 4. Lars Gustaf Jonsson som brukar Sörgården ¼ gift med Katarina från Lilla Torpa sonen Johan Sanfrid stannar på Sörgården
 5. Per f1837 finns som brukare i många gårdar i Varnhem och Amundtorp Alla barn utom Selma till Amerika
 6. Maja Lisa finns på Liljedal som enka
 7. Anna Cajsa gifter sig med Linses och återfinnes på en av de utflyttade gårdarna under OlofEsbjörnsgården.
 8. Inga Stina gift med Adolf Jönsson Tomten i Bjellum brukar 1/8 SvenBengtsgården
 9. Johanna Charlotta gift till N Lundby Johan August som brukar ¼ OlofGrottesgården och de försvinner utåt Luttra
 10. Olles August f1849 sambrukar med äldre brodern Skattegården i Bolum
 11. Emma Kristina f1852 gjorde en sväng till Amerika och gifte sig sedan på Hansgården vid Hofs Ängar med många barn som följd
 12. Alfred blir under året.

Efter Jonas död finns en rad uppräknade egare brukare av gården.

 • 1/10 eg br Gustaf Jonsson Sörgården,
 • 1/10 Olaus Jonsson Heljesgården,
 • 1/10 ?? i Skattegården, Lars Johan Johansson
 • 1/10 br ?? Broddetorp,
 • 1/10 Inga Stina gift med Adolf Jönsson från Tomten
 • Anna Cajsa gifte sig med Linses.
 • 1/10 br Johannes Andersson finns nere på Skattegården
så såg Bengtsgården ut före skiftet P41993857.jpg

1745-52 Sven Bengtsson

var gift med Margareta Uddesdotter och deras dottern Stina Svensdotter gifter med efterträdaren.

1762-75 Jonas Andersson

äger och brukar ¼ OlofGrottesgården som han tydligen förvärvade 1765. f1737 i Varnhem finns här 1762 dör 92 varför hustru och svärmor flyttar 93 till Varnhem.
Han köper 1/20 OlofEsbjörnsgården 1/20 av Anders Svensson sin fader och han får upbud å ¼ hemman .

brukare Anders Jonsson f1762 och hans änka Bolla förvärvar denna och ¼ OlofGrottesgården, sonen Petter Andersson f1804 skrivs som ägare av ¼. Han tar hit en enka från Berg, men de flyttar efter ett år tillbaka till Varnhem och säljer nu denna delen av gården till Per Andersson.

1762-Åbo Jonas Andersson

 • Anders Svensson f1763 i Gudhem brukar Bengtsgården 07-29 följs av svärsonen
 • 1823-25 svärsonen Anders Larsson f1796 i Stenstorp
 • sonen Jonas Andersson f1801 brukar Esbjörnsgården och senare OlofGrottesgården

Sven Jonsson f1770 kom 96 från Grottesgården

Anders Jonsson f1762 gift med Maria som dör och han gifter sig till en stor barnkull.

f1737 el 32 gifte sig till gården genom Stina Svensdotter barnfödd på här Bengtsgården f1745.

 1. Stina Svensson f1745
  1. Anders Jonsson f1762
  2. Inga Jonsdotter f1766 tar med sin man till efter att ha skapat tin kull här på gården Hennes son är Jonas Andersson f1801 som vi känner som brukare här på 20 och 30 talen och senare på OlofGrottesgården 3/16
  3. Sven f1775 Sven Jonsson flyttar till Käpplunda med den lilla familj ha skapade här.
  4. Johannes dör späd.
 2. Annika Olofsdotter f1751
  1. Stina född här men flyttar med modern till Varnhem

Brodern 1789-1830 Anders Jonsson f1762 brukar Törnagården och Bengtsgården 1796-1806+, och delar av OlofGrottesgården. Sonen Petter Andersson f1804 och skrivs som brukare 1830 talet f1762 på Bengtsgården som dog 1830 men har också delar i OlofGrottesgården

 1. Jonas Andersson f1789 dör i unga år
 2. Greta gifte sig med en mjölnarson och sedermera blev Anders Skog smed men de drar vidare
 3. Petter Andersson har en ¼ Bengtsgården som han säljer 1838

Systern Inga Jonsdotter f1766 gifter med Anders Svensson f1763 från Pinegården Holmängen, men familjebildningen sker här på gården.

 • dotter Stina f1796 gift med Andreas Larsson f1792 från Stenstorp
 • Jonas f1801 brukar OlofEsbjörnsgården.

Rusthållaresonen från Sörgården


Övergår i Släktgården Bengtsgården OlofEsbjörnsgården

Gården är en släktgård sedan 170 år tillbaka. Till släkten 1838 genom Anders Persson, som där efterträdde en Petter Andersson. OlofEsbjörnsgården, Bengtsgården köpt 1838 Släktföljden.
1. Anders Persson.
2. Lycke Per Andersson.
3. Br. August och Alfred Persson.
4. 7/16 mtl Gunhild f. Persson * Karl Krantz.
5. Gunnel Krantz.
Gården samägdes omkring senaste skiftet med en farbroder till nuv. äg. hustrus Bengtsgården.

Petter Andersson

f1804 brukar några år men säljer och drar vidare till Ulunda, där han gifter sig 1834. En statardräng tar vid 1835-38 då försäljningen äger rum.

Per Nilsson 

f1731 är frälsebonde på PerHåkansgården. Sonen Nils tar hand om Pikagården i Brunnhem, sonen Petter hemmansägare Samuelsgården och senare Säckasten. Medan mellersta sonen blir den som blir stamfader för denna gården.

¼ 1838- 39 Anders Persson

f1770 född i PerHåkansgården Broddetorp och står som ägare av Mossagården i Brunnhem och OlofEsbjörnsgården, som han köpte åt sin son Lycke Per. Valde Maria från Högstena. Ende sonen Lycke Per tar över gården. Arvsskifte finns.


Skiftet går fram över Bb 1864 och ger Lycke Per möjlighet att qvarbo då han skrives på ½ mantal av Olof Esbjörnsgården.

47, 48 och 49 är planerad tomtplats med gata

50 på andra sidan bäcken är en tomtplats

58 är en kolgård 59 är en trädgård

60 är ladugårdsplan

1838- Lycke Pär Per Andersson 

och hans hustru Inga Jonsdotter från Päregården innehade från 1838 ¼. Hustrun kan nog ha bidragit till att familjen får ett utökat mantal genom sin arvslott från Fader. Per var född i Brunnhem 1808 och kallades Lycke Pär. Per Andersson efterlämnade ett auktionsprotokoll. Han står som ägare till ½ mantal av denna gård i samband med skiftet och får som Du förstår bo kvar. Han står ju också som ägare till ¼ OlofGrottesgården, som han dock måste flytta sannolikt ner i backen. 

 • äldsta Träsko Maja f1830 bebor med sin man Store August 1/16 av gården från 1872 och 70 talet ut. Familjens öden återfinner vi på annan plats. Deras barn for mangrant till Amerika. Sonen Anders finner för gott att välja Amerika.

 • Anders brukar Samuelsgården och ¼ Prestegården OlofGrottesgården men lämnar 1884 för Amerika tillsammans med Knartens dotter Maja Greta och fem av barnen.
 • Lars Johan hemmason.
 • August f1847 och
 • Alfred f1850 stannar hemma och brukar.
Träsko Maja  vi berättar mer på annat håll.

-1902 Näst Yngste sonen August Persson 7/32, 7/16

August blir brukare av denna gård gifter sig med Matilda Fredriksdotter från Korsgården. Han dör 1902. Hon överlever honom som änka i mer än 30 år men flyttar till svärsonen på Aggetomten i Dimbo. Sonen Oskar kläms ihjäl av kvarnhjulet redan 1899. (August änka bor kvar på gården fram till sin död först 1934). Då kommer brodern.

1904-1921 brodern Alfred Persson

f1850 som i avvaktan slagit sig ner i Mularp och där drivit en gård. Hustrun Augusta Fredriksdotter f1855 också hon från Korsgården. Arvsskifte och testamente finns. Två bröder gifter sig alltså med två systrar.

Totalt 25 har, därav 10 åker svartmylla. Man och ekonomibyggnad av äldre datum. 2 hästar 7 kor 1-2 ungdjur, 1 - 2 svin. Barnen 

 • Ellen f1886 äger delar av Grottesgården och gifter sig till Bjärsjön.
 • Gunhild.

Bengtsgården som ligger på samma plats som nuvarande villan.
Arrendatorer 
Enok Johannes Natanael Jonsson f1892 från Tomten Bol arrenderar gården 1921-24.
Carl Krantz tar så över arrendet 1925. 

Brandolyckan vid Bengtsgården

1925 - 1975  Dottern Gunhild Persson

f1896 och Karl Krantz f1890 följer men bodde som nygifta i en utstuga vid Törnagården och där föddes Sixten och Stig, sedan flyttade de till Jonstorp under kanske 5 år och där föddes Detlov. 

    
Makarna utanför Jonstorp Sixten och Stig i knät. 

Från Jonstorp till Bengtsgården 1925. Gunnel och Inger föddes här på Grottesgården. Äldre pojkarna bodde i lilla stugan på gården som står intill bäcken och Gunnel fick bo där en natt då Ingrid föddes. En positiv upplevelse berättar Gunnel.

Gunhild     Persson

Deras barn Sixten Krantz brukare av Munkgården, Stig vägarbetare i Jönköping, Detlov, Gunnel är nuvarande ägare, och yngsta systern Inger bor i Skara.


Gamla stugan revs när dottern Karin byggde ~1980.

Gunnel Krantz.

Stig Persson arrenderar sedan 1977.


Anders Larsson kommer 23 och fortsätter om vårfrudagen 25.


Bengtsgårds qvarnen

Bjärsjöbäcken har i tider dragits om för att kunna utnyttja fallhöjden. Rester av qwarnbyggnaden och rännan finns innanför buskagen vid den strida bäcken.


Osorterat mellan OlofEsbjörnsgården och Bengtsgården

Brukare el ägare Jonas Andersson f 1737 i Varnhem dör 1792 varför hustru och svärmor flyttar 93 till Varnhem.

Anders Svensson f1763 i Gudhem

Sven Jonsson f1770 kom 96 från Grottesgården

Anders Jonsson f1762 gift med Maria som dör och han gifter sig till en stor barnkull.

--

Ägarförhållandet u 70 talet står

1/10 eg och br Lars Gustaf Jonsson i Sörgården,  1/10 Lars Johan Pettersson i Heljesgården 1/10 br Lars Johan Johansson i PerHåkansgården  Broddetorp och Gustaf Persson som br en 1/10 f1836.

Avstyckning

Esbjörnslyckan ligger nedanför Nedre Bjärsjö Qwarn.
Laffen Uppsalavägen 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Falbogården ] [ Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ]
[underordnad] [ Innehåll ]