OlofGrottesgården

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] [ OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ]
[underordnad]

 

fått sitt namn efter åbon Oluf Gråtte jordeboken 1685. Soldattorp för Skaraborgs Regemente 325 hör hit. Avstyckningar Jonetorp och Enetorp. Bolumtorps ängsskifte en Hälsokälla, som torde ligga nere vid backen under den nu så kallade Gråkappabacken. 

Ca OlofGrottesgården 5'13

Skiftets fördelning av åkerlappar har med åren förändrats så att det är svårt att helt följa. 

Lycke Per Andersson 

ägde denna del vid skiftet, men sålde nog för att slippa bygga nytt. Han tvingades att bygga nytt inom tre år från 1862.

1879 - 46 Johannes Andersson Bjärsjö Qvarn

Fastigheten köptes till släkten 1879 av mjölnaren i Bjärsjö Qvarn Johannes Andersson f1849. Johannes och hans fru flyttar hit 1916 och stannar här till döddagar likaså dottern Ester vilket förklarar hennes inblandning i gårdens ägande. Hon flyttar till Stenstorp 46 och öppnar vägen för nya brukare. 

Ester f1879 står senare som ägare till fastigheten och hon arrenderade ut den till

 • Danske David i NolBreagården och till
 • Arr Henning Johansson f1870 35-38,
 • 1938-46 Oskar Dahl f1896 från Bjurum 1938 - 47 då de flyttar till Kärragården. 
 • Karl Krantz, som gift sig med Gunhild Persson och de förvärvar efterhand fastigheten 1946.

Gården utbjudes till försäljning under pseudonym Mjölnars gård. Bra egendomligt tyckte Törnbergson att gården säljes ur släkten. Budet går till Gunhild och Karl som betalar 21.000 kr.

1946- Gunhild och Karl Krantz.

Denna ägodel var ganska liten från början men kom med assimilation med delar av Bengtsgården att bli allt större.

tar över 1946 och moderniserar 2 år senare. Areal 16 ha åker. Mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnader uppfördes 1912 - 1913. Dessutom finns magasin m.m. 2 hästar, 10-12  nötkreatur. Gården omfattar fd. soldatbostället 12  och 1/16 mtl OlofEssbjörnsgården 211
På 50-talet har makarna en fastighet stor 34 ha, 13 åker och 21 skog. Bygger också ladugården 46.


Cc Valla Jonssons Frisells 1'16 ¼

1781-1800 Johan Andersson

f1751 gift med Katarina och som flyttar till Häggum 1800 vi letar i Häggum få se om vi inte hittar dom 8 barn
Anders Hofberg kan ha gjort ett försök här innan han återfinnes på Västorp 1802.

1818 - Sven Johan Vänfast 

f1773 var soldat i Sk 14 PerAndersgården Ugglum blir brukare av SvenAndersgården i Böljan, där han hämtade sin andra hustru och står som ägare av Grottesgården. Han återfinns som förtroendeman i lika handlingar härifrån och i Bolum.

 1. Maria Larsdotter var kommen från Hornborga och hade barn på arm, när de gifte sig
  1. Sara gifte sig med Troll Erik
  2. Cajsa vet vi inget om än
  3. Lars blir mjölnare i ortens qvarnar
 2. Cajsa Andersdotter bonddotter senast från Böljan
  1. Inga gifter sig till Falbogården
  2. Maria gifter sig med Granat, som tar över gårdsdelen

Carl Granat 

f1799 och soldat under Sörgården gifter sig med Maria Vänfast, varför vi återfinner honom som ägare till denna gårdsdel. Han får stanna kvar. Paret har inga barn men väl en fosterdotter varför vidare ägande är okänt. August Persson från OlofEsbjörnsgården tar över bruket av gårdsdelen efter Granat.
Skiftet går fram och Carl Granat blir berättigad att kvarbo

1895- Soldaten Gustaf Johansson Wall 

f1841 från Ambjörnsgården i Gudhem kom med sin andra hustru Inga Cajsa Svan och tidigare barnskara 1895 och överlåter till dottern. Vi har spårat övriga barn till Ransberg och Värsås.

1909 - August och Emma Jonsson

Valla Jonsson f1869 i S Kyrketorp hade varit brukare på Sandseryd i Jönköping och kom hit 1909. Hustrun Emma fann vi ju här som dotter till Gustaf Wall. Här bodde också ogifta syster Mina. Valter Strängberg från Karleby var fosterpojke i hemmet.

Lösöresauction

1944-08-12 Olof Grottesgården August Jonsson växande gröda råg, havre, vicker, en del vicker på hässjor, en klöver hässja 3 kor 1 dragtröskverk, 1 hackelsemaskin, 1 krok, vält, harvar .
Släktingar ärver denna gård i Stenstorp, som sålde det till Ebbas Georg. Genom byte så övergår denna gård till Törnagården.

Alexander Karlsson

i Törnagården förvärvade detta 1946 och sålde ifrån detta omkring 1965 till ingenjör

Ivan och Kerstin Frisell

Arbetade på fläktteknik innan Skultorp, började på Osten i Stenstorp, därefter bilreparationer 67-.  Mikael är sonen bor i Skara.


Cb Prestegården OlofGrottesgården Gråkappabacken 1'11 1'12, 1'25

Ägdes 1862 av Jonas Olofsson i OlofEsbjörnsgården

Arrendatorer

1861-62 Erik Persson Åbo här.

En period av egande från Varnhem Johannes Larsson i Bosmansgården Eggby?, Petter Carlsson i Prästhagen Varnhem, Smeden Anders Skog från Åsle men boende i Varnhem, 

sen en brukare Lars Persson i Amundtorp


Klipp från skifteskartan över Gråkappabacken

Sen erkänner jag villigt att nedan tecknade brukare ägare inte är särskilt trovärdig.

Äg afskedade corpralen Vänfast f1773

 • en ½br Kari Petter Johansson Varges som stannar från 38 då han kommer få Källegården till 44 då han flyttar till Svalbotorp u Källegården 
 • Lars Persson i Amundtorp lär ha kommit som ägare ¼
 • Petter Carlsson från Fohlhagen kommer över en ¼
 • Det finns en egarlista som vi skriver av eg br 3/16 Johannes Falk f1816 med sin fam
 • Furir 3/16 Falk
 • 3/16 Corpral Falk
 • 3/16 eg br Jonas Andersson OlofEsbjörnsgården
 • Magnus Johansson 1/16 från Nord Bredegården
 • och sist Anders Skog som kom från Åsle 34-38 Varnhem
 • Jonas Andersson f1801 1841-4
 • Anders Johansson 1802 inhys
 • torp inhys Anders Larsson f1795

Bolla Persdotter i Bengtsgården står som ägare. Per Andersson tar över ägarskapet. Petter Andersson i Bengtgården Johannes Larsson Falk står som äg och brukare av 1/16 liksom hans fader. Likaså Jonas Andersson i OlofEsbjörnsgården står för 1/16. likaså Johannes Magnusson i Nolbreagården.

Magnus Johansson

äger detta 1862 och tvingas utflytta till ägodelen 286 på Vättingsgärdet

tillslut samlas ¼ under Anders Skog f1807 i Åsle.

Johannes Hedberg 1783 står sedan som brukare och kom från Bjellum Päregården 44-49

en Johan Andersson f1757 flyttar från Gården 1800 till Häggum

Jonas Olofsson 

på angränsande Esbjörnsgården äger denna del vid skiftet och hans dotter Johanna Charlotta står som boende här när hon åker till Amerika på några år. Hon återvänder och flyttar till Kinnared med sin familj. (Mannen Johan August Svensson var brukare i granngården Heljesgården). Änkan tar över och bor på gården hela 70 talet och dör 79.

Under henne bruka ¼ Per Jonsson kommer 71 f 171 till OlofGrottesgården till Varnhem 72

Johan August Johansson 1848 fr Grolanda 71 till OlofGrottesgården till p 221 79

Här finns en ägarlucka. 

1870 - 1880 Johannes Andersson 

f1825 från Varnhem 1870 flyttar med sin familj (Hustrun Maja Stina från Getnäs) till Amerika 1880. 

-1903 Henning Alexander Johansson

f1877 smed i Bolum som lär finnas på Prestegården, men rymmer till Amerika 1903 och lämnar sin familj att flytta till Händene 1911.  

1908-1912 Valfrid Johansson

på Tomten finns här mellan 08 och 1912 då han återflyttar till Tomten, då brodern 

1912-14 Oskar på Tomten Johansson 

f1880 tar över arrendet från 12 och till 1914 då han flyttar till Backen 

1915-1922 Gustaf Henning Kristiansson

f1870 kommer från Korsgården 15 gifter sig här på gården efter en månad och brukar gården fram till sin död 1922. Gift med Karin Maria Strid från Rikesäter

 • Eva blir piga
 • Martin återfinnes nedan Föräldralös som 5 åring därefter på Päregården
 • Gustaf Valfrid

1923-1927 August Sanfrid Kristiansson 

f1877 uppe i Hästhagen under Västorp arrenderade Samuelsgården några år kommer från N Ving och tar över gården 1923 efter broderns död fram till 1927. 

1927-1937 Holger Johan Teodor Härnborg

handlaresonen f1895 kom från N Ving arrenderar 10 år och flyttar sedan till Böljan och återfinnes sedan i Rökstorp. Han var gift med Hulda Stångberg från Lilla Heden. Deras fem barn kan vi följa

1949 - 1968 Martin Kristiansson och Signe

f1917 förvärvade den 1928 men kommer åter först 49 från Skövde. Martin gav sig ut på arbete och blev mejeriarbetare. Gården bestod av 14 har varav 6 åker. Han arrenderar efter faderns bortgång. Gifter om sig med Signe Rapp, som för Stig och Sten till boet. Deras son Lennart har macken i Axvall. Martin till mejeriet Sköllerstad 47 senare Skövde mejeri. 

1937-42 Lars och Dagmar Kristiansson f1910 kalkarbetare flyttade till Mellomgården i N Lundby

1944-47 Gösta Holmgren f1914 arr av gården men flyttar till Slöta

1947-50 Gustaf Reinhold Augustsson f1918 Ova arrenderade till Maja och Gustaf under många år, hon är syster till David i Päregården och därmed Skomakare Karl. Paret träffades när de var tjänstefolk respektive betrensare i VästraBredegården. De flyttar sedan till Ottravad. De bodde i en fastighet uppe vid Munkatorp Blankesa.

Ernst och Marianne Spolen förvärvar sedan fastigheten av Martins dödsbo 1970. Ann Spolen och hennes son tar över.Cd Olof Grottesgården

kom att tillfalla Magnus Johansson Luars på NolBreagården ehuru den ligger i en annan by än Bjellum. Åkerlyckan finns fortfarande att beskådas på plats angränsande till denna gårds marker

Ce OlofGrottesgården Nukvistes 1'7

Skiftet ådömer dem att flytta hit till sjökanten på egotrakten 495

1862-1866 Anders Göransson 3/16

f1805 från Varnhem och hans hustru Inga från Häggum, står som ägare till denna del perioden 1857 –63 till sjökanten och de dör på plats kring 1866. Det uppges att de flyttade ner stället hit i samband med skiftet.

1866 - 1880  Dotter Maja Stina och svärsonen Johannes Andersson
säljer det innan familj flyttar till Amerika.

1880-85 August Pettersson f1853 Gudhem gifte sig 80 med Klara Sofia från Slöta och åker till Amerika, som så många andra här nere. Detta är en gissning att han tog över.

1871-1882 Örje Petter f1840. Omedelbart väster om järnvägen varande liten hemmansdel av Olof Grottesgården efter Örje Petter, en där under 1860-talet bosatt man, vilken misstänktes för att ha genom strypning bragt sin fästmö, Tomta Stina i Bjellum, om livet, varuti han emellertid ej kunde överbevisas. Mer om honom under Tomta Stina. Han kan ha varit dräng här från början men 1873 står han i en uppbördslängd under Grottesgården 1/8 och 1875 som 1/16.

Klipp från skifteskartan där både Getnäs och Nuqvistes finns på samma karta.

Har tittat på perioden 01-13

1901-1904 Sold Johan August Arvid Nilsson 

f1878 kom före 01 och flyttar till Anders Gunnarsgården 04.

1904-1920 Johan Viktor Blom 

soldaten som kom 1904 och stannar till 1920 då han flyttar till Solbacken under JonPersgården. Viktor Blom f1861 kommer 04- och stannar över 13 hans son Hjalmar Blom arrenderar sedan av Emil Vilson fram till 1911. Viktor Blom är aktiv deltagare i Kapellet i Hornborga, där jag kan berätta ner.

Adel Josefsson i Samuelsgården och Albin Andersson Ekarp Börstig  köper gården och arrenderar ut till Erik Larsson. 

1920-24 Sigfrid Krantz 

senare Sörgården arrenderade 1920 till 1924, då han flyttar till Häggum.

1939-65 Erik och Elsa Larsson.

Larsson f1894 bodde här medan han arbetade i kalkbruket och han förvärvade gården 1939 och stannade till 65, då de flyttade till Kyrketorp. Huset låg alldeles intill järnvägen och en byggmästare i Axvall såpade plankor och kunde genom att dra huset ge det en ny placering. Erik var från Slöta och gift med Elsa Timberg från Varnhem.
Sonen Åke och Harald rörläggningsarbetare i Hentorp, som idag är Thorsells reklam. Tidigare hade vi en smed som ägare till denna fastighet. Bröderna tog med sig var sin tös från bygden i klartext: Åke gifte sig med Brita i Grefvagården. Harald gift med Bernts syster Anna Lisa från Sörgården bor nu i Tibro.

1965 Bertis Nyqvist från Sudret på Gotland slår sig ner här 1965 och låter sina söner ta över huvudfastigheten, medan de själva bebor en mysig undantagsstuga, som bara Nyqvisten kan inreda. Gun Karlsson från Gullspång. Kennet Tord och Magnus känner vi. Följd av ett försök till snickeri.


Jetnäs

Okänd Per Gustafsson säljer denna gårdsdel 1858 till Gabriel Lätt, som jag sedan återfinner på Tollestorp

Johana på Jetnäs.

Ställe på den s.k. Jetnäsudden liksom det förra utgörande hemmansatt småbruk av samma Olofgrottesgården. Den nuvarande ägaren Erik Anderssons svärfader Johan Gustafsson – son till Solskiften – inköpte 189 detsamma av A. E. Larsson, som under ett flertal år ägt samt tidvis bebott och brukat det.

Benämningen Jetnäs å platsen fanns redan innan stället efter bolumstorpsbyns laga skifte flyttades dit och är i själva verket äldre än jordeboksnamnet, som uppkom först i slutet av 1600-talet. Inget under alltså att hemmansnamnet i ortsbornas dagliga tal försvunnit och att Johan erhöll benämningen på Jetnäs som kännenamn. Den honom föregående ägaren ägde det utan nog särskiljande förnamnen Annerserk. Kärt barn har dock många namn och ännu ett, Sjöbonäs, har lanserats på denna höjd i det forna hornborgasjöbäckenet. Till namnfloran hör också, att Johans ursprungsnamn icke alldeles upphörde. Stället hitflyttades av Anders Göransson, som jämte son 1857 1863 inköpt det, vars kvarvarande sterbhusdelägare mågen Johannes Andersson 1880 sålde det till den omtalade A. E. Larsson.

Lars Falk

f1792 äg 1/16 OlofGrottesgården ute vid sjön. Han hade varit soldat vid Bengtsgården och stigit i granderna och slutar som sergeant. Han äger delar av gårdar här uppe, måhända denna del som vid skiftet lokaliseras hit ner, men flyttar till LarsLarsgården i Häggum.

Ce  3/16 OlofGrottesgården Jetnäs Sjöbonäs 1'8

Gustaf Solskiftes Eriksson 

f1828 Gustaf Eriksson från LarsSvengården Hornborga, hade en brokig odlarbana men brukade Solskiftet JonPersgården, men förvärvade troligen denna fastighet i samband med skiftet. Tre av hans barn åker till Amerika utom sonen tar över Jetnäs och äldsta dottern Solskiftes Krestin. Solskiftes skulle ha ägt det från 1880 och i så fall lämnat över det till sin son kring 1890 talet.

Han gifte sig med Maja Cajsa från Törnagården och bland barnen noterar vi

 • Solskefta Krestina, som levde sitt liv på JonPersgården.
 • Johan berättar vi om nedan som tar vid denna stuga
 • August, Alfred och Frans flyr till Amerika

arrendator 1870-80? Anners Erik Larsson

f1839 från LarsNilsgården och broder till Villes längre söderut bor här från 1870 och säljer 1890 talet, men det stämmer inte. Han återfinnes annars i gavelrummet på Holmagården.

Anders Erikes frilla.
I Anders Eriks föräldrahem hade man innan han fyllt 18 år en piga, varmed den unga pojken i brist på utrymme i stugan fick dela säng. Föräldrarna ansåg, att detta inte skulle vara farligt – och det var det givetvis inte häller – men följden blev, att pigan en vacker dag fick en liten dotter. Det var inte utan än att föräldrarna voro litet ”paff” över det inträffade, men som pigan skyllade och pojken erkände så var nu inget annat att göra, än låta det skedda bero. Något äktenskap kom inte i fråga – pojken var ju inte myndig, och innan han blev det hade pigan fått sig en annan karl. Givetvis fritogs pojken, som var ung och oerfaren, inom familjen från all skuld och pigan, som var något till åren men intill nu fört en ärbar vandel, fick om än motvilligt åtaga sig skulden samt förklarades böra ha haft ett bättre vett. Den sålunda födda dottern erhöll i dopet namnet Charlotta och erkändes av fadern hela livet igenom samt tilltestamenterades vad han vid sin död ägde.

Sonen Johan Gustafsson = Johana på Jetnäs

f1855 hette egentligen Johan Gustafsson född Nolgården Ulvstorp och var son till Solskiftes ovan köpte stället på 1890 talet. Fru Ada var född Torstensgården i Segerstad och var Sven i Qvarna dotter och bodde här från 1880 och till över 1913. Paret kan ha köpt stället i samband med att de gifter sig. Han skrivs som fiskare och småbrukare

 • Äldsta dottern Elna stannar kvar och tar över stället tillsammans med Sjö Erik nedan.
 • Anna Lisa gifter sig till Torbjörnstorp.
 • Berta gifter sig med drängen vid Samuelsgården hos Hvarfvén och hos Hoffman.

Johana tillbringar sin ålderdom på Slätterödjan troligen från 1924 och stångas så alvarligt av tjurkalvar att han senare avlider. En sagesman sade att han satt och gjorde sitt naturbehov och kanske viftade med skjortan och att de som fann honom såg honom blöda ur öronen och att man med skottkärra förde honom hem och att han dog senare på natten.

(1924) 1934 - 1967 svärsonen Sjö Erik Andersson 

f1894 från statarmiljö i Bjurum Munktorp och Rikenäs gifte sig till stället 1922 och arrenderade en period Slöta Majas. Han förvärvar detta av svärfar 1934 och familjen kom hit från Torbjörntorp 1924 och stannar här till 1967, då de flyttar till Karlsborg. Vi kan följa ättlingarna in i nutiden.

Rudolf Andersson som vi sedan finner uppe på Rudolfa arrenderar här 1927-31

svärsonen Sjö Erik Andersson kommer åter 1931. Fem flickor hade han och Greta Törnbergsson berättade att stort armod rådde här ute vid sjökanten. Stället utgjorde 4 ha varav 3 åker. Ladugården kunde hysa 4 nöt. Han flyttar senare till Karlsborg. Stället har nu blivit sommarstuga och vandrat genom många händer vilka inte förtjänar att nämnas här.


Gamle Palmes

Ligger mellan skjutfältsvägen och gamla bykärnan och utgör en avstyckning på ett antal år. Innehades av Gamle Palmes och sedan Sanfrid Larsson. 

Gamle Anders Palm f1834 paret dör 1906

Gamle Palmes hade varit snickare på yngre dagar men sedan tagit tjänst vid torpet en bit länge upp längs gatan kallad Prästbacken. Han kom från Stenkrogen och var son till Kloarn därstädes. Han låter sin mamma Inga Silberg åldras härstädes, som hon hade gift sig med en 22 år äldre krögare. Hon kom hit redan 63 och bor i huset. Gamle Palmes skaffar sig en förpantningsjord här och han gifte sig här med Maja Stina Nilsdotter från Segerstad och de lämnar det jordiska samma år 1906.

Gustaf Sanfrid Larsson kom från Kärragården 1940 med fru och Allan 


Avstyckat 

Broddes ; Klippes ; Jonstorp ; Entorp (Ressla Carla); Gamle Palmes ; Soldattorpet 325 ;


Fornfynd

 • Gravfält 150x35 med 18 runda stensättningar. S13
 • Rund stensättning med fynd av yxa i grönsten ca  1951
 • Rund stensättning en del borttogs 1915.
 • Gravfält 50x15 med fem runda stensättningar med kantkedjor och ca 5-6 domarringar 4-5 m i diameter och bestående av i allmänhet sex resta stenar varav några omkullfallna. Ett par ringar tycks bilda en rektangulär stensättning. S15.
 • Miniatyrsvärd med skaft av brons och en dubbel eggad kniv med skaft.

 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] [ OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ]
[underordnad] [ Innehåll ]