Auktionsprotokoll

[ överordnad ] Start ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Hållit den 30 de Mars 1871 efter

aflidne Hemmansägaren Lycke Pär  Andersson

i Bengtsgården Bolumstorp

Yxa     0,75 Rd  G Andersson Stommen Bolum.
d:o     0,85 Rd Måg August
Nafwer 0,60 Rd  G Johansson Bältaregården Bolum
dito     0,30 J Pettersson Stommen Bolum
Såg     0,40 P Pettersson Törnagården Bolumstorp
dito     0,45 Son Gustaf
dito     0,85 Son August
Pöttstör 1,55 Son Gustaf
Höster  0,30 Son Gustaf
Verktyg    0,3 Rd Son August
skrålåda 0,20 G Eriksson OlofGrottesgården
d:o    0,85 Soldat Blomberg Sätuna
Låda 0,25 förmyndaren
Kern 0,75 Soldat Lilja Raby
Spade 0,4 Son August
Kubb 0,25 Soldat Lilja Raby
Bäljer 0,30 förmyndaren
Höfvelbänk 4 Rd J. Andersson i Bosgården Hornborga
Bikuper 0,30 Son Gustaf.    Transport 13.45
Säng 0,30 Soldat Brodd Bolumstorp
Bänk 0,10 d:o Man
Rifwer 0,20 Soldat Stierna Bolumstorp
Wäfstol 4,05 Soldat Lilja Raby
Skåp 3Rd Soldat Brodd Bolumstorp
Kar 0,90 G Andersson Bältaregården Bolum
Tunner 0,50 Son August
Kar 2,50 d:o man
Så 1,30 P Jonsson vid Bjellum.
Kar 0,75  J Jonsson LarsNilsgården Bolum
Så 1,0 Son Gustaf
Tunnor 0,75 A Lund wid Bjellum
d:o  0,50 Sold Pauli wid Bjellum
Kar 0,45  G Andersson Falbogården Bolumtorp
Slipsten 1,10 Son August
Sältebälj  2,5 Dito man
Tunna 0,15 A Snygg wid Bjellum
Skafter 0,35 Son Gustaf Transtport 33,50
Skafter 0,35 Blom
Grepler 1  Nils Andersson Uddagården Bolum
Stop 0,35  Soldat Lilja Raby
Harfwel    0,60 Soldat Ehn wid Hof
Bagetråg 0,45 J Silberg Askebacken Bolum
Dito 0,55 Son Gustaf
Lie 0,35 Soldat Nöjd
Limborste 0,75 J Holm wid Bolum
Hackeho 1,45 Son August
Korgar 0,80 Anders Bramberg vid Fåfängan wid Bjellum
Kåljern 0,20 Son August
Korgar 0,15 G Eriksson OlofGrottesgården
H målet 0,90 Janna under Munkgården Bolum
Skrin 0,75 G Eriksson OlofGrottesgården
Bandring  2,30 G Johansson Tomten Bolum
Diwärse 0,35  G Andersson Falbogården
tjerna 0,80 Son August
dito 0,85 förmyndaren Transport 46.00
Bytta 0,45 G Pettersson Kjellegården Bjellum
Kanna 0,75 Nils Andersson Uddagården Bolum
Stanka 0,25 G Andersson i Falbogården
Korgar 0,30 Soldat Blomberg Sätuna
Skrin 1,25 förmyndaren
Såll 0,25 Son August
Kafwetyg 0,30 G Andersson Falbogården
Bytta 0,30 J Krants Kaxakvarn
Bräder 1  G Pettersson Kjellegården Bjellum
slädmeder 0,60 förmyndaren
Stänger 0,40 G Johansson i Bältaregården Bolum
juthäfwa 2,10 G Närman Falbogården
åkervält 1, G Andersson Falbogården
Tunna 0,25 förmyndaren
Hönsabur 1,05 Carl Pettersson i LarsNilsgården
tjufwa 0,40 A Jonsson Skategården Bolum
Skrufvar 0,25 Blom
krok 0,90 P Pettersson i Törnagården
Diwärse 0,75 J Andersson Bosgården Hornborga
Skottkärra 2,30 J Andersson Bängtsgården Bolumstorp Transport 60,85
Wirke 1, Per Larsson i Gata
bräder 1 J Persson i Gata
skärkista 1,15 Son August (hackelse)
ressell 0,65 P Pettersson i Törnagården Bolumstorp
skrinda 1,15 förmyndaren
En ko 91,50  Soldat Blombärg Sätuna
Kviga 41,50  Son August
Kalf 6 P Bäckström Skattegården Bolum
får med lamm 15,30 A Häggblom Häggum
Sekte  7,30 J Pehrsson i Kappagården i Hof
Resask 1 förmyndaren
stöflar 6,05 P Larsson i Gata
Dito 5,60 fd Soldaten Stierna Bolumstorp
Dito 1,55 A Brattström u Korstorp
förskinn 2,90 Olafus Jonsson i Heljesgården
dito 3,40 Son Gustaf
kalfskinn 3,05 J Andersson i Heljesgården
fårskinn 0,75 Andreas son i Sörgården Bolumstorp
Mössor 1,  L P Johansson i Swabelstorp Bjellum.
dito 0,60 fd soldat Stierna Bolumstorp Transport 252,55
Bänk 6 fd Soldaten Stierna Bolumstorp
dito 11,20 J Larsson i Fåfängan vid Bjellum
dito 16, fd soldaten Blomqvist i Bolum
byxor 4,80 J Jonson Lars Nilsgården
byxor 2,60 J Pettersson Stommen Bolum
Rock 6 Soldat Lund St Lycke
dito 12,75 Petter Jonsson Kjellegården Bjellum
dito 8,55 Soldat Lund St Lycke
Byxor 5,20 fd Soldaten Blomqvist Bolum
Rock 8,10 P Jonsson vid Bjersjö
dito 2 Soldat Lilja  Raby
Byxor 2,65 G Pettersson vid Bjellum
Rock 2 Soldat Lilja Raby
Byxor 0,75 G Pettersson Bjellum
wäst 1,25 J Andersson Heljesgården
Pels 2,10 A Häggblom Häggum
Byxer 2 fd Soldat Lilja Bolumstorp
wäst 2,50 L J Jonsson i Prestegården Häggum Transport 349
wäst 1,5 J Isaksson wid Bjellum
dito 0,90 fd soldaten Stadig vid Bjellum
dito 1 P Larsson i Gata Bolumstorp
strumpor 1,25 J Andersson u Mellomgården Amundstorp
skjorta 1,55 P Jakobs i Heden u Munkgården Bolum
dito 1,50 dito man
dito 1,40 Adam Bramberg
dito 1,50 Soldat Lilja Raby
dito 1,85 Adam Bramberg wid Bjellum
dito 1,80 Soldat Snygg Hof
dito 1,65 Erik Pettersson Gata Bolumstorp
dito 1,85 Soldat Krut i Bjellum
dito 1,50 J Jonsson i Ringstorp u Ringagården Hornborga
dito 2,50 Soldat Snygg i Hof
dito 2,50 Soldat Nöjd wid Bolum
Nesdukar ,10 G Pettersson i Gata Bolumstorp
dito ,60 Soldat Blank wid Bolum
dito 1, J Krantz i Kaxaqvarn Transport 374,95
Kragar ,35 Soldat Lilja Raby
ett kläde ,60 Soldat Frid Hornborga
Halsduk ,65 A Lund vid Bjellum
Gardiner ,50 son August
ullgarn 1,80 J Jonsson u LarsNilsgården
Blångarn 2,05 son August
sköttler 0,45 son August
handskar ,25 Soldat Turk vid Bolum
kläder 1 soldat Blank wid Bolum
Kista 4,5 son Gustaf
Bolster wäger 35 st á 75 öre st 26,50 P Bäckström i Skattegården Bolum
Dyna wäger 7 st á 20 öre 8,40 A Eriksson i Slätterödjan
En dito wäger 9 st á 75 öre st 6,75 G Brodd I Bolumstorp
En Dito wäger 6 st á 55 öre st son August
täcke 1,40 G Pettersson i Heljesgården Bolum
dito 4,75 P Bäckström i Skattegården Bolum
dito 2,25 son August
wepa 2,75 A Andersson i Korpatorp (bonar) transport 442,50
wepor 1,75 Son August
dito 1,75 dito man
lakan 2,50 A Andersson i Korpatorp
dito 2 J Johansson i Nedra Bjersjö
dito 2,20 Soldat Nöjd
dito 2,25 G Pehrsson i Gata Bolumstorp
Sparlakan 2,25 Måg August
Spännare .95 G Jönsson Sörgården
dito ,35 G Pehrsson i Gata Bolumstorp
madrasswar 2, son August
Hösäckar ,50 J Persson i Kappagården Hof
Säckar 1,65 J Andersson  u Mellomgården Amundstorp
dito 2,25 G Adolfsson i LarsNilsgården Bolum
dito 1,50 Sven Dahlberg u Böljan Bolum
Kittel wäger 15½ st á 90 öre st 13,95 G Jonsson i Skattegården Bolum
Kvarker 3,45 A Jonsson i Skattegården Bolum
Panna 1,50 son August
Kokkittel 4 J Krantz Kaxaqvarn Transport 489,30
Panna ,80 J Andersson i Bosgården Hornborga
dito ,50 förmyndaren
Lagg ,90 Janne under Munkagården Bolum
gryta 1,60 son August
Mortel 1, G Jönsson i Sörgården
Skåp 1,25 J Andersson u Heljesgården Bolum
Bord 4 Soldat Stierna Bolum
strykjärn ,50 G Eriksson i OlofGrottesgården Bolumstorp
sikter 0.80 son August
Tafla 1 son Alfrid
Spinnråck 1 Soldat Blank wid Bolum
Bunkar 0,75 P Pettersson i Törnagården
Lykta ,25 G Andersson Falbogården
Flaska ,35 Ulrick Johansson Ringstorp
Glaskärl ,30 Måg August
Thekanna 3,25 son August
Tallrikar 1 J Krantz Kaxaqvarn tp 509,15
Pipa 5,50 G Jonsson i Sörgården Bolumstorp
täcken ,80 G Pettersson wid Bjellum
Halfstop .25 son August
en ask 0,05 dito man
fat 1,25 G Andersoon Falbogården
Bulk ,25 G Erikson i OlofGrottesgården
Diwärse ,50 son August
Supglas ,25 Soldat Ehn wid Hof
Bälj ,85 Carl Granat i Bolumstorp
stolar 3, Soldat Stierna i Bolumstorp
Bibel 1 G Eriksson i OlofGrottesgården
Bok ,80 fd Soldat Brodd wid Bjellum
dito ,60 A Lund wid Bjellum
Såalöp 1,30 Son August
Bricka mm ,80 dito man
Skedekäck ,60 P Pettersson Törnagården
Fat ,35 G Petterson wid Bjellum
Baklåda 1 Soldat Ehn vid Hof Transport 528,30
Bunkar ,25 Son August
Diverse ,45 Soldat Pauli wid Bjellum
Häckla ,70 G Jonsson i Sörgården
Bo  1,35 G Eriksson i OlofGrottesgården
Burkar ,35 son August
Stop,40 Soldat Krut wid Bjellum
Knif ,40 Carl Granat i Bolumstorp
Duk ,80 Soldat Lilja på Rabyn
wäggur 2,50 Soldat Brodd vid Bjellum
dito 1,25 son August
Bord 1,25 dito man
Tafla 1,15 Soldat Stierna Bolumstorp
Skänk 14,10 Soldat Blank wid Bolum
Soffa 1,70 son August
Bord ,50 dito man
Ringar 2. Soldat Stierna
Tunnekar ,85 Soldat Pauli wid Bjellum
Ett ankar ,70 son August
Drickestunna 6,50 dito man
såll ,30 dito man
byrå 4,05 G Eriksson i OlofGrottesgården Bolumstorp
sax ,50 måg August
skåp 2,50 Soldat Turk wid Bolum
korge ,10 Soldat Lilja på Raby
Kelstin i Bi 2. son August
Binge 2 dito man

Summa 576.95

[ överordnad ] Start ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]