Finnstigen lite fakta 

[ Åter till Upproret ]
Start ] FSC Certifikat ] Skogsvanvård ] Levadan ] Insändare ] Finnskogaupprorets krav ] Finnskogaupproret ] [ innehåll ]

En stiftelse som fanns 1985 fick hjälp av Örebro länsmuseum att skapa ett friluftsmuseum, där man syftade att i teaterform spegla Finnkulturen från 1600 talet och framåt. Man röjde den gamla vägen från Bredsjö upp till Skraggatorp, som sen fortsatte förbi Annas gruva vidare förbi Bjursjöåsen till Hafsjön. Redan då fanns här många kolbottnar. Museets roll var att föreslå var och hur gårdarna skulle placeras längs den 2.5 km långa gamla stigen. 

Entrén med minnesstenen efter presidentens besök
Nybygget som lär vara uppfört av Simon Finne högg sin svedja och uppförde en kåta 1596.
Kolmilan som ligger på plats för tidigare kolmilor där man också uppfört en större kolarkoja. 

Liggmila i aktivt skede 2008. 

Finngården 

byggdes på en gammal inäga öster om Basttorpet.

En av initiativtagarna till finnskogaupproret på vakt utan för finngårdens skogsomgivna stuga, men det hindrade inte Stora ENSO att hugga ner skogen.

Huuhtaheittää

Är det finska ordet för svedjefall och planeras norr om stigen, men nu finns ju ingen skog!. Oförtrutet strävar intresseföreningen vidare på att ändå skapa en form av svedjebruk här, vilket sker den 12-13 juni

Hyttan

Det har funnits planer på att uppföra en hytta norra delen av stigen. I avvaktan på erfarenheterna i Norberg så avvaktar man. Det har också funnits planer på en Bergsmansgård, men det har man skjutit på framtiden. 

Helgen den 12 - 13 juni 2010 kommer man att ha ett seminarium med tillhörande aktiviteter som att svedja. Sök på Finnstigens egen hemsida så får du veta mer.

 

Start ]Uppåt ]